Câștigul salarial mediu net a crescut

Câștigul salarial mediu net a crescut
scris 11 aug 2020

Câștigul salarial mediu nominal net a crescut în iunie cu 5%, la 3.298 lei, față de iunie 2019, și cu 3,7% față de luna mai, valorile cele mai mari înregistrându-se în activități de servicii în tehnologia informației, iar cele mai mici în hoteluri și restaurante, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

”În luna iunie 2020, câștigul salarial mediu nominal brut a fost 5.369 lei, cu 181 lei (+3,5%) mai mare decât în luna mai 2020. Câștigul salarial mediu nominal net a fost 3.298 lei, în creștere față de luna precedentă cu 119 lei (+3,7%). Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice) (7.540 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1.773 lei)”, arată datele INS.

În luna iunie, comparativ cu luna iunie a anului precedent, câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5%, scrie News.ro.

EXCLUSIV ANAF aduce zeci de mii de containere la vamă în București. Oprește vămuirea în portul Constanța, în detrimentul firmelor, și mută peste 80.000 de containere la vămi din interiorul țării CITEȘTE ȘI EXCLUSIV ANAF aduce zeci de mii de containere la vamă în București. Oprește vămuirea în portul Constanța, în detrimentul firmelor, și mută peste 80.000 de containere la vămi din interiorul țării

Indicele câștigului salarial real a fost 102,4% pentru luna iunie 2020 față de aceeași perioadă a anului precedent. Indicele câștigului salarial real a fost 103,6% pentru luna iunie 2020 față de luna precedentă. Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost 221,8%, cu 7,8 puncte procentuale mai mare față de cel înregistrat în luna mai 2020.

În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câștigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale și a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influențează creșterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câștigului salarial lunar la nivelul întregului an.

În luna iunie 2020, în activitățile din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a crescut față de luna precedentă ca urmare a reluării activității anumitor agenți economici după introducerea măsurilor de relaxare, a realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (în funcție de contracte/proiecte) ori a acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale, al 13-lea salariu ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

”Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 27,2% în hoteluri și restaurante, ca efect al reluării activității după introducerea măsurilor de relaxare; între 12,5% și 18% în fabricarea de mobilă, activități de editare, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, activități de spectacole, culturale și recreative, alte activități industriale n.c.a., fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a, tăbăcirea și finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor), fabricarea produselor textile; între 7% și 9,5% în fabricarea băuturilor, tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, colectarea și epurarea apelor uzate, fabricare a produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, transporturi pe apă, telecomunicații; între 5% și 7% în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, industria alimentară, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, fabricarea substanțelor și a produselor chimice, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații), activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrǎri audio și activități de editare muzicalǎ (inclusiv activități de difuzare și transmitere de programe), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută (cu excepția mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite), silvicultură și exploatare forestieră (inclusiv pescuit și acvacultură), comerț cu ridicata și cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor)”, arată datele INS.

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna mai 2020 au fost determinate de acordarea în luna precedentă de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost cauzate de întreruperi/încetări ale activității, de continuarea șomajului tehnic de către anumiți agenți economici, de nerealizările de producție ori încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte) sau de remunerarea parțială a salariaților din unele activități economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 11,3% în activități de servicii anexe extracției, ca urmare a acordării de prime ocazionale și sume din profitul net în lunile precedente; între 1,5% și 5% în fabricarea produselor din tutun, activități de poștă și de curier, activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice), extracția minereurilor metalifere.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentăîn administrația publică (+2,9%), în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare (tichete de vacanță). Câștigul salarial mediu net a scăzut ușor față de luna precedentă în învățământ, respectiv în sănătate și asistență socială (-1,1% pentru fiecare activitate în parte).

Câștigul salarial mediu brut lunar se determină prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, din profitul net și alte fonduri (exclusiv sumele compensatorii,sumele plătite retroactiv ca urmare a câștigării în instanță a drepturilor bănești aferente anilor anteriori) la numărul mediu al salariaților.

viewscnt
Afla mai multe despre
salariu
ins