Comisia Europeană a propus un buget UE de 189,3 miliarde euro pentru 2024

Comisia Europeană a propus un buget UE de 189,3 miliarde euro pentru 2024
scris 7 iun 2023

Comisia Europeană (CE) a propus, miercuri, un buget anual al Uniunii Europene în valoare de 189,3 miliarde euro pentru anul 2024. Bugetul va fi completat cu plăți estimate la 113 miliarde de euro pentru granturi în cadrul NextGenerationEU, instrumentul de redresare post-pandemie al UE. „Capacitatea combinată a celor două instrumente va continua să impulsioneze redresarea economică în curs a Europei și să creeze locuri de muncă, consolidând, în același timp, autonomia strategică a Europei”, precizează un comunicat al Executivului european.

Soluții pentru dezghețarea piețelor financiare, dezvoltarea bursei, a emitenților și instrumentelor disponibile vor fi dezbătute la Profit Piața de Capital.forum. Evenimentul, programat pe 13 iunie, de la ora 10.00, este organizat cu sprijinul Bursei de Valori București, al Băncii Transilvania și al ING Bank România, urmând a fi transmis live pe Profit News TV.

„UE s-a confruntat cu provocări excepționale în ultimii ani, printre care o creștere rapidă a inflației, care a exercitat o presiune considerabilă asupra capacității bugetului de a răspunde în continuare noilor evoluții. Cu toate acestea, proiectul de buget pentru 2024 continuă să ofere o finanțare esențială pentru prioritățile politice ale UE, conform planificării. Cheltuielile legate de tranziția verde și digitală vor constitui în continuare o prioritate, astfel încât Europa să devină mai rezilientă și mai pregătită pentru viitor”, arată sursa citată, potrivit News.ro.

Proiectul de buget pentru 2024 direcționează fonduri către domeniile în care acestea pot avea cel mai mare impact, în funcție de nevoile cele mai importante în materie de redresare ale statelor membre ale UE și ale partenerilor din întreaga lume. Fondurile vor contribui la modernizarea și consolidarea Uniunii, prin încurajarea tranziției verzi și digitale, prin crearea de locuri de muncă și prin consolidarea rolului Europei în lume.

DECIZIE Parlamentul și ministrul Culturii desființează practic o taxă destinată protecției monumentelor istorice CITEȘTE ȘI DECIZIE Parlamentul și ministrul Culturii desființează practic o taxă destinată protecției monumentelor istorice

Comisia Europeană va continua să fie alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie. În urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva acestei țări, bugetul UE a fost mobilizat pe deplin pentru a sprijini Ucraina și statele membre ale UE care primesc refugiați, însă disponibilitățile sale au fost epuizate. Comisia va analiza acordarea unui sprijin viitor Ucrainei în contextul viitoarei revizuiri a bugetului său pe termen lung pentru perioada 2021-2027.

Pentru abordarea celorlalte priorități diverse ale UE, Comisia Europeană propune alocarea următoarelor sume pentru diferitele priorități ale Comisiei (în angajamente):

- 53,8 miliarde euro pentru politica agricolă comună și 1,1 miliarde euro pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, pentru fermierii și pescarii din Europa, dar și pentru consolidarea rezilienței sectorului agroalimentar și a sectorului pescuitului și pentru asigurarea anvergurii necesare a măsurilor de gestionare a crizelor;

Veniturile medii lunare pe gospodărie au fost de 6.464 lei, în 2022; cheltuielile, 86,8% din venituri CITEȘTE ȘI Veniturile medii lunare pe gospodărie au fost de 6.464 lei, în 2022; cheltuielile, 86,8% din venituri

- 47,9 miliarde euro pentru dezvoltare regională și coeziune, cu scopul de a promova coeziunea economică, socială și teritorială, precum și infrastructura care sprijină tranziția verde și proiectele prioritare ale Uniunii;

- 15,8 miliarde euro pentru sprijinirea partenerilor noștri și a intereselor noastre pe scena mondială, din care 11,4 miliarde euro în cadrul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa globală (IVCDCI – Europa globală), 2,1 miliarde euro pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) și 1,7 miliarde euro pentru ajutor umanitar (HUMA);

- 13,6 miliarde euro pentru cercetare și inovare, din care 12,8 miliarde euro pentru programul emblematic al Uniunii în domeniul cercetării – Orizont Europa. Proiectul de buget include, de asemenea, finanțarea Actului european privind cipurile în cadrul programului Orizont Europa și prin redistribuire de la alte programe;

- 4,6 miliarde euro pentru investiții strategice europene, din care 2,7 miliarde euro pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei în vederea îmbunătățirii infrastructurii transfrontaliere, 1,3 miliarde EUR pentru programul Europa digitală pentru conturarea viitorului digital al Uniunii și 348 de milioane euro pentru InvestEU pentru prioritățile-cheie (cercetare și inovare, dubla tranziție verde și digitală, sectorul sănătății și tehnologiile strategice);

- 2,1 miliarde euro pentru cheltuieli destinate spațiului, în special pentru Programul spațial european, în cadrul căruia vor fi reunite acțiunile Uniunii în acest domeniu strategic;

- 10,3 miliarde euro pentru capitalul uman, coeziune socială și valori, din care 3,96 miliarde euro pentru costurile din ce în ce mai mari de îndatorare din cadrul NGEU (care trebuie ținute sub observare atentă), 3,7 miliarde euro pentru Erasmus+ în vederea creării de oportunități de educație și mobilitate pentru cetățeni, 332 de milioane EUR pentru sprijinirea artiștilor și a creatorilor din întreaga Europă și 215 milioane euro pentru promovarea justiției, a drepturilor și a valorilor;

- 2,4 miliarde euro pentru mediu și politici climatice, din care 745 de milioane euro pentru programul LIFE în vederea sprijinirii atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea și 1,5 miliarde euro pentru Fondul pentru o tranziție justă în vederea asigurării faptului că tranziția verde aduce beneficii tuturor;

- 2,2 miliarde euro pentru protejarea frontierelor noastre, din care 1,1 miliarde euro pentru Fondul de management integrat al frontierelor și 874 de milioane euuro (contribuția totală a UE) pentru Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex);

- 1,7 miliarde euro pentru cheltuielile legate de migrație, din care 1,5 miliarde euro pentru sprijinirea migranților și a solicitanților de azil în conformitate cu valorile și prioritățile noastre;

- 1,6 miliarde euro pentru abordarea provocărilor din domeniul apărării, din care 638 de milioane euro pentru sprijinirea dezvoltării capabilităților și a cercetării în cadrul Fondului european de apărare (FEA), 241 de milioane euro pentru sprijinirea mobilității militare, 260 de milioane euro pentru noul instrument de apărare pe termen scurt (EDIRPA) și 343 de milioane euro pentru sprijinirea producției de muniție;

- 947 de milioane euro pentru a asigura funcționarea pieței unice, inclusiv 602 milioane euro pentru Programul privind piața unică și 200 de milioane EUR pentru activități legate de combaterea fraudei, fiscalitate și vamă;

- 754 de milioane euro pentru Programul „UE pentru sănătate” în vederea asigurării unui răspuns cuprinzător în materie de sănătate la nevoile cetățenilor, precum și 230 de milioane euro pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii (rescEU), astfel încât acesta să poată furniza rapid asistență operațională în caz de criză;

- 726 de milioane euro pentru securitate, din care 315 milioane euro pentru Fondul pentru securitate internă (FSI), care va combate terorismul, radicalizarea, criminalitatea organizată și criminalitatea informatică;

- 213 milioane euro pentru conexiuni securizate prin satelit în cadrul noului program al Uniunii privind conectivitatea securizată.

Potrivit sursei menționate, proiectul de buget pentru 2024 face parte din bugetul pe termen lung al Uniunii Europene, astfel cum a fost adoptat la sfârșitul anului 2020, inclusiv ajustările tehnice ulterioare, și urmărește să transforme prioritățile acestuia în rezultate anuale concrete. Bugetul se menține în parametri pentru alocarea a 30 % din bugetul pe termen lung și din instrumentul de redresare NextGenerationEU combaterii schimbărilor climatice.

Proiectul de buget al UE pentru 2024 include cheltuielile acoperite de creditele din cadrul plafoanelor bugetare pe termen lung, finanțate din resurse proprii. Acestea sunt completate de cheltuielile din cadrul NextGenerationEU, finanțate din împrumuturi de pe piețele de capital. În ceea ce privește bugetul propriu-zis, în proiectul de buget sunt propuse două sume pentru fiecare program – angajamente și plăți. „Angajamentele” se referă la fondurile care pot fi convenite prin contracte în cursul unui an, iar „plățile” desemnează sumele plătite efectiv. Toate sumele sunt exprimate în prețuri curente, mai indică sursa amintită.

GRAFICE PREMIERĂ România exportă 18% din producția internă și nu importă niciun mc de gaze în urma intrării în revizie a Turk Stream CITEȘTE ȘI GRAFICE PREMIERĂ România exportă 18% din producția internă și nu importă niciun mc de gaze în urma intrării în revizie a Turk Stream

Cu un buget de până la 807 miliarde euro în prețuri curente, NextGenerationEU contribuie la repararea daunelor economice și sociale imediate cauzate de pandemia de COVID-19 și la pregătirea UE pentru viitor. Acest instrument contribuie la construirea, în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19, a unei UE mai verzi, mai digitale, mai reziliente și mai bine pregătite să facă față provocărilor actuale și viitoare.

Pilonul central al instrumentului NextGenerationEU este Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) – un instrument de acordare de granturi și de împrumuturi pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor în statele membre ale UE.

Contractele/angajamentele din cadrul instrumentului NextGenerationEU pot fi încheiate până la sfârșitul anului 2023, plățile legate de împrumuturi urmând să fie efectuate până la sfârșitul anului 2026, conchide sursa precizată.

viewscnt
Afla mai multe despre
buget ue
comisia europeană