DOCUMENT Spațiul Privat Virtual pentru firme ar trebui să devină operațional pe 1 iunie, când începe minivacanța de 5 zile pentru bugetari

DOCUMENT Spațiul Privat Virtual pentru firme ar trebui să devină operațional pe 1 iunie, când începe minivacanța de 5 zile pentru bugetari
scris 24 mai 2017

Firmele vor putea comunica, de pe 1 iunie, cu autoritățile fiscale prin serviciul electronic Spațiul Privat Virtual (SPV), potrivit unui ordin al Ministerului Finanțelor. În prezent, serviciul este disponibil doar pentru persoanele fizice, dar noul ordin al Finanțelor, publicat deja în Monitorul Oficial, ar trebui să intre în vigoare după 15 zile. Însă pe 1 iunie, când se împlinește acest termen, începe și minivancanța pentru bugetari, programată până pe 5 iunie inclusiv.

Un aspect important de care trebuie să țină cont firmele este că "în cazul utilizării SPV nu se mai utilizează și altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal”, potrivit ordinului Ministerului Finanțelor.

 

Accesarea SPV reprezintă o opțiune. În acest caz, comunicarea actului administrativ-fiscal va fi realizată exclusiv prin intermediul acestei platforme, potrivit unui raport al Deloitte care analizează ordinul Finanțelor. Persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică se pot identifica direct, prin reprezentanți legali sau prin persoane împuternicite prin utilizarea de certificate calificate. 

Documentele și informațiile care pot fi comunicate prin SPV

Potrivit Deloitte, prin intermediul acestei platforme cele mai importante documente care fac obiectul comunicării sunt:

 • Documente emise și comunicate de MFP/ANAF: decizii de impunere, acte administrative emise de organele de inspecție fiscală, acte de executare și acte emise în executarea legii (notificări, înștiințări), situație obligații de plată, certificat de atestare fiscală, cazierul fiscal etc.
 • Documente emise și comunicate către MFP/ANAF: declarații fiscale, diverse cereri, sesizări, petiții, audiențe, informații cu privire la aplicarea legislației fiscale etc.

În plus, în situația în care atât persoana impozabilă care accesează SPV, cât și partenerii acesteia și-au dat acordul, utilizatorii pot analiza și datele înscrise în Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (D394).

De asemenea, utilizatorii pot primi automat de la organul fiscal informații relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc efectuată, astfel încât aceștia să se poată conforma în mod voluntar.

Măsuri tranzitorii se aplică până la 30 iunie 2017, respectiv 30 iunie 2018.

Din ordinul Ministerului Finanțelor

Documente ce pot fi comunicate prin Serviciul "Spațiul privat virtual" în cazul persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică

Ordinul Ministerului Finanțelor poate fi consultat aici.

Documente emise de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală și comunicate persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică

Automat

 1. Decizii de impunere din oficiu
 2. Acte administrative emise de organele de inspecție fiscală, respectiv: decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice
 3. Decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii
 4. Acte de executare cum ar fi: somație, titlu executoriu, adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, adresă de înștiințare privind înființarea popririi, decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești etc. 5. Alte acte emise de organele fiscale în executarea legii, cum ar fi: invitație, notificare, înștiințare etc.
 5. Datele înscrise în Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (declarația 394) referitoare la tranzacțiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA. Informațiile sunt furnizate numai în situația în care atât persoana impozabilă care accesează serviciul "Spațiul privat virtual", cât și partenerii acesteia și-au dat acordul în acest sens.
 6. Informații relevante, rezultate ca urmare analizei de risc, în vederea înștiințării contribuabililor în scopul conformării voluntare

La cererea persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică

 1. "Situația obligațiilor fiscale de plată conform fișei pe plătitor la data de ...". Se va comunica fișa pe plătitor, odată cu următorul mesaj: "ATENȚIE! Acest document nu este un act administrativ fiscal, ci un document intern, utilizat de funcționarii organelor fiscale în activitatea de administrare a creanțelor fiscale și folosește în analiza declarațiilor și stingerea obligațiilor de plată. Prin urmare, acest document nu poate fi folosit decât în relația cu administrația fiscală, în vederea punerii de acord a evidenței fiscale cu cea contabilă!"
 2. "Certificatul de atestare fiscală"
 3. "Certificatul de cazier fiscal"
 4. "Opinie privind aplicarea legislației fiscale"
 5. "Răspunsul la sesizări, petiții, reclamații, cereri de audiență"
 6. "Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului"
 7. "Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»"
 8. Documentul de soluționare a cererii de ajutor de stat

Documente emise de persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică și comunicate Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Națională de Administrare Fiscală

 1. Declarații fiscale
 2. Cerere privind "Situația obligațiilor fiscale de plată conform fișei pe plătitor la data de ...."
 3. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală
 4. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal
 5. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislației fiscale
 6. Sesizare, petiție, reclamație
 7. Cerere de audiență
 8. Cerere de eliberare a unei adeverințe prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului
 9. Cerere privind "Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»"
 10. Solicitare de informații publice
 11. Cerere de acordare a unui ajutor de stat
viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
spatiul privat virtual
firme
spv
persoane juridice
ministerul finantelor