EXCLUSIV DOCUMENT Reorganizarea Vămii - Controale la buzunarele vameșilor ca la începutul anilor 2000, teste de alcool și droguri. Nou post de vicepreședinte, care ar urma să fie ocupat de actualul director de cabinet al șefului AVR

EXCLUSIV DOCUMENT Reorganizarea Vămii - Controale la buzunarele vameșilor ca la începutul anilor 2000, teste de alcool și droguri. Nou post de vicepreședinte, care ar urma să fie ocupat de actualul director de cabinet al șefului AVR
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 30 mai 2024

Autoritatea Vamală Română (AVR) va avea un nou post de vicepreședinte, responsabil de digitalizare, așa cum a anunțat Profit.ro încă din aprilie, prevede un proiect de OUG pentru reorganizarea AVR, obținut de către Profit.ro. Proiectul, aflat încă în lucru, aduce și alte modificări, printre care notabile ar fi crearea unui cadru legal pentru acordarea unui statut special lucrătorilor vamali, similar cu alte categorii de angajați, cum sunt, de exemplu, cei din sistemul de ordine publică, teste psihologice vizând inclusiv integritatea, dar și controale la buzunare pentru vameșii aflați la serviciu, similar cu cele practicate la începutul anilor 2000, precum și teste în timpul programului vizând consumul de alcool sau de droguri.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iunie - Medika TV - Maratonul Sănătății dentare. Parteneri: Corina Dent, Excedent, Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics
27 iunie - Maraton Profit News TV - Maraton Made in Romania (ediția a II-a). Parteneri: Auchan, Kaufland, Liberty Steel
25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar

Birourile și punctele vamale de la frontierele non-UE vor fi clasificate în funcție de riscul vamal și fiscal, iar cele cu risc mai mare vor avea echipamente suplimentare, printre care scanere cu raze X, exchipamente de cântărire și camere video pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare.

Proiectul, încă în lucru, este prezentat de Profit.ro aici

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Potrivit surselor Profit.ro, favorită pentru preluarea noului post de vicepreședinte este Raluca Mocănescu, în prezent director de cabinet al președintelui AVR, Marcel Mutescu. Un post de vicepreședinte pentru digitalizare a fost înființat și la ANAF.

Inspectorii ANAF au depistat, la o singură firmă, venituri nedeclarate de 100 de milioane de lei din criptomonede CITEȘTE ȘI Inspectorii ANAF au depistat, la o singură firmă, venituri nedeclarate de 100 de milioane de lei din criptomonede

Cele două instituții au ca sarcină să obțină în 2024 venituri de 10,5 miliarde lei din digitalizare, dar pe primele două luni în care au avut trasate astfel de venituri, martie și aprilie, încasările au fost zero, după cum a scris Profit.ro la mijlocul lunii mai.

Prevederi importante din proiect

 • cele câteva sute de posturi pe perioadă determinată de la Vamă, create în contextul războiului din Ucraina, devin permanente (nu puteau fi ținute ca temporare mai mult de 3 ani).
  • Titularii posturilor prevăzute la alin. (1) vor fi numiți în funcția publică, pe perioadă nedeterminată, prin ordin al președintelui Autorității.
 • al doilea vicepreședinte, responsabil de digitalizare
  • Autoritatea este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului Finanțelor, ajutat de doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului Finanțelor.
Guvernul cedează la proteste și vine cu noi recompense, exact în lunile cu alegeri - Majorări salariale de 10% pentru bugetarii din cultură, funcționarii de la Guvern și Parlament, cât și pentru aleși locali. Decont pentru protecție la calculator CITEȘTE ȘI Guvernul cedează la proteste și vine cu noi recompense, exact în lunile cu alegeri - Majorări salariale de 10% pentru bugetarii din cultură, funcționarii de la Guvern și Parlament, cât și pentru aleși locali. Decont pentru protecție la calculator
 • modificări legislative care ar crea cadrul legal pentru ca lucrătorii vamali să primească un statut special. Pe lângă concurs, astfel de funcții vor putea fi ocupate și prin încadrarea absolvenților studiilor universitare de licență în domeniul vamal, organizate de instituții de învățământ superior.
 • lucrătorii vamali trebuie să declare la începerea activității sumele și valorile avute asupra lor, în bagajele, sau în vehicul și pot fi controlați de structura de integritate a AVR.
  • Personalul vamal cu atribuții în domeniul supravegherii și controlului vamal are obligația de a declara, la începerea activității, sumele și valorile avute asupra sa, în bagajele, sau în vehiculul utilizat de acesta.
  • Structura de integritate din cadrul Autorității are dreptul de a verifica realitatea/conformitatea declarației prevăzute la alin. (1) cu sumele și valorile avute asupra sa, de către personalul vamal, precum și în bagajele, sau în vehiculul utilizat de acesta. 
  • Prin excepție de la prevederile art. 493 alin. (1) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, refuzul sau sustragerea personalului vamal prevăzut la alin. (1) de la efectuarea controlului, constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează cu destituirea din funcția publică. În cazul în care există indicii pentru fapte de corupție, sunt sesizate de îndată organele de urmărire penală.
 • Angajații AVR vor fi testați în timpul programului pentru consum de alcool și droguri
  • Pentru personalul Autorității, constituie abatere disciplinară consumul de alcool sau de substanțe stupefiante sau psihotrope în timpul programului de lucru sau prezența la locul de muncă în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor stupefiante sau psihotrope.
  • Personalul Autorității cu atribuții în domeniul verificărilor de integritate sau în domeniul securității și sănătătii în muncă are dreptul de a verifica respectarea obligației prevăzute la alin. (1). În exercitarea acestor atribuții pot fi folosite aparate pentru testarea concentrației de alcool și a substanțelor psihotrope.
   • Refuzul sau sustragerea personalului de la efectuarea verificării prevăzute la alin. (2) constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea administrativ - disciplinară a acestora, în condițiile Codului administrativ.
 • două avize psihologice pentru lucrătorii cu statut special
  • evaluarea psihologică complexă: care vizează nivelul cognitiv și nivelul de maturitate socioafectivă/stabilitate emoțională, conștiinciozitatea și rezistența la stres;
  • evaluarea psihologică a integrității: care vizează tendința către comportamente care pot afecta integritatea.
 • Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență se instituie Programul Multianual de Modernizare și Dezvoltare a Infrastructurii Vamale, denumit în continuare
  PMMDIV, program multianual cu o alocare de maxim 1 miliard lei pentru perioada 2025 – 2030, cu sursă de finanțare din bugetul de stat prin bugetul ordonatorului principal de credite, Ministerul Finanțelor.
 • se introduce o referire neclară la fapta penală pentru subevaluarea în Vamă a bunurilor
  • Fapta inspectorului vamal de a stabili cu intenție valori în vamă subevaluate a mărfurilor la import, urmată de fapte de evaziune fiscală desfășurate ulterior de către contribuabili constituie infracțiune și se pedepsește în condițiile prevăzute de Codul Penal.
 • Autoritatea comunică ANAF săptămânal constatările privind riscul de subevaluare a valorii în vamă a mărfurilor importate.
 • Autoritatea organizează, potrivit competențelor sale, controale vamale ulterioare pentru a verifica modul de utilizare de către importatori a bunurilor importate conform destinației stabilite prin declarațiile vamale.
 • Neutilizarea de către importatori a bunurilor importate potrivit destinației stabilite atrage după sine recalcularea tuturor obligațiilor datorate bugetului public potrivit scadențelor de la data stabilirii inițiale a obligațiilor față de buget concomitent cu plata tuturor accesoriilor calculate pentru creanțele bugetului de stat.
 • În vederea combaterii fraudelor vamale și/sau fiscale, Vama accesează, în mod operativ, datele și informațiile deținute de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
 • AVR clasifică birourile/punctele vamale din punctele de trecere a frontierei cu țările non-UE în următoarele categorii de birouri/puncte vamale de frontieră:
  • a) Birouri/puncte vamale de frontieră cu risc vamal și/sau fiscal ridicat;
  • b) Birouri/puncte vamale de frontieră cu risc vamal și/sau fiscal moderat;
  • c) Birouri/puncte vamale de frontieră cu risc vamal și/sau fiscal mic.
 • Birourile/punctele vamale de frontieră cu risc vamal și/sau fiscal ridicat beneficiază de următoarele dotări specifice:
  • a) scannere cu raze X pentru camioane, și dacă este cazul, pentru autoturisme;
  • b) spații destinate pentru activitatea de control specifică;
  • c) spații de depozitare a mărfurilor/bunurilor reținute în vederea confiscării;
  • d) echipamente de cântărire specifice a mărfurilor;
  • e) camere de supraveghere și camere pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare;
  • h) alte dotări specifice stabilite prin ordin al președintelui Autorității.
 • Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură sprijin tehnic de specialitate în procesul de elaborare a specificațiilor tehnice pentru sistemul e-Sigiliu, la solicitarea autorității contractante care achiziționează sistemul.
viewscnt
Afla mai multe despre
avr
vama
vicepresedinte
digitalizare
statut
control vamesi