Guvernul a cheltuit în primele cinci luni cu 8 miliarde mai mult decât a strâns din taxe, iar deficitul bugetar, de 0,9%, a fost de 3 ori și jumătate mai mare comparativ cu anul trecut

Guvernul a cheltuit în primele cinci luni cu 8 miliarde mai mult decât a strâns din taxe, iar deficitul bugetar, de 0,9%, a fost de 3 ori și jumătate mai mare comparativ cu anul trecut
scris 27 iun 2018

Cheltuielile Guvernului din primele cinci luni ale anului au depășit cu peste 8 miliarde de lei veniturile colectate de Executiv din taxe și impozite, astfel că deficitul a ajuns la 0,88% din Produsul Intern Brut (PIB), de 3 ori și jumătate mai mult comparativ cu ianuarie-mai anul trecut, când deficitul bugetar s-a situat la 2,2 miliarde de lei, reprezentând 0,25% din PIB. Creșterea cheltuielilor s-a menținut în ianuarie-mai, la fel ca în primele luni ale anului, la peste 20%, de circa două ori mai rapidă comparativ cu avansul veniturilor. Creșterea veniturilor a accelerat ușor în mai, ca urmare a unei reveniri a colectării la TVA, insuficientă însă pentru a contribui la consolidarea finanțelor statului, întrucât și cheltuielile au urcat.

Pentru a avea bani pentru cheltuielile mai mari decât veniturile, statul imprumută bani de la bănci și investitori, crescând astfel datoria publică, datorie la care plătește anual dobândă.

Conform datelor publicate de Ministerul Finantelor, execuția bugetului general consolidat pe primele cinci luni al anului 2018 s-a încheiat cu un deficit de 8,14 miliarde lei, respectiv 0,88% din PIB.

Guvernul a cheltuit în primele patru luni cu 6 miliarde de lei mai mult decât a adunat din taxe și impozite. Cheltuielile continuă să crească de circa două ori mai rapid decât veniturile CITEȘTE ȘI Guvernul a cheltuit în primele patru luni cu 6 miliarde de lei mai mult decât a adunat din taxe și impozite. Cheltuielile continuă să crească de circa două ori mai rapid decât veniturile

Venituri

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 110,9 miliarde lei, reprezentând 11,9% din PIB, sunt cu 12,7% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent.

Se înregistrează creșteri față de anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+35,5%) și din veniturile nefiscale (+11,4%). Începând cu luna februarie încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017.

În luna mai 2018 se constantă o îmbunătățire a colectării veniturilor din TVA, astfel acestea au crescut cu 16,8% față de luna mai 2017, ajungând la o valoare de 21,98 miliarde lei pe primele cinci luni ale anului, ceea ce reprezintă o creștere cu 4% față de perioada similară a anului precedent. Veniturile din accize au fost în sumă de 11,06 miliarde lei (1,2% din PIB) cu 13,7% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 6,0% față de aceeași perioadă a anului 2017.

Date Profit.ro: Veniturile din TVA încep să-și revină în luna mai, dar ar putea fi prea târziu pentru ținta de colectare pe întregul an CITEȘTE ȘI Date Profit.ro: Veniturile din TVA încep să-și revină în luna mai, dar ar putea fi prea târziu pentru ținta de colectare pe întregul an

S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 19,7% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018. De asemenea, se înregistrează o diminuare cu 23,4% față de aceeași perioadă anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 6,03 miliarde lei cu 31% mai mari decât cele încasate în anul 2017 în aceeași perioadă.

Cheltuielile

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 119 miliarde lei, cu 18,4% mai mari față de aceeași perioadă din anul precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 22,3% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 10,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare.

Subvențiile sunt mai mari cu 1,9% față de aceeași perioadă a anului precedent.

FMI atenționează Guvernul să aplice măsuri pentru a nu scăpa deficitul de sub control: amânarea sau aplicarea graduală a majorării pensiilor, dar și creșterea bazei impozabile CITEȘTE ȘI FMI atenționează Guvernul să aplice măsuri pentru a nu scăpa deficitul de sub control: amânarea sau aplicarea graduală a majorării pensiilor, dar și creșterea bazei impozabile

Dobânzile sunt cu 34,9% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, respectiv 0,6% din PIB, întrucât s-a înregistrat un vârf de plată a dobânzilor în luna aprilie, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark, situație care în anul 2017 s-a reflectat în execuția bugetară aferentă lunii iunie.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 10,5%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1.000 lei, majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 7,4 miliarde lei, de 1,8 ori mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut. 

viewscnt
Afla mai multe despre
buget
deficit bugetar
guvern
tva