Guvernul a cheltuit în primele patru luni cu 6 miliarde de lei mai mult decât a adunat din taxe și impozite. Cheltuielile continuă să crească de circa două ori mai rapid decât veniturile

Guvernul a cheltuit în primele patru luni cu 6 miliarde de lei mai mult decât a adunat din taxe și impozite. Cheltuielile continuă să crească de circa două ori mai rapid decât veniturile
scris 25 mai 2018

Guvernul a cheltuit în primele patru luni ale anului cu 6 miliarde de lei mai mult decât a adunat din taxe și impozite, astfel că bugetul a înregistrat un deficit de 0,65% din PIB, în timp ce în ianuarie-aprilie anul trecut era pe plus cu 1,36 miliarde de lei (0,16% din PIB). Îngrijorător este faptul că ritmul creșterii cheltuielilor se menține, la fel ca in primele luni, de aproximativ două ori mai accelerat decât avansul veniturilor. Astfel, veniturile au fost mai mari cu 11,8%, cu un avans dezamăgitor, de numai 1%, la TVA, una dintre cele mai importante surse de venit pentru stat, iar cheltuielile au fost mai mari cu 21,5%, evoluție determinată de majorarea cu 56% a costurilor Guvernului cu dobânzile, de subvențiile cu 27% mai mari și cheltuielile de personal în urcare cu 20,4%.

Date comunicate de Ministerul Finanțelor

Veniturile bugetului

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 89,6 miliarde lei, reprezentând 9,6% din PIB, sunt cu 11,8% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.

Înregistrează creșteri față de anul precedent încasările din contribuțiile de asigurări (+33,6%) și din veniturile nefiscale (+13,9%). Începând cu luna februarie încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului.

Veniturile din TVA în primele patru luni au fost de 17,5 miliarde lei, o creștere cu 1,1% față de perioada similară a anului precedent, iar veniturile din accize au fost în sumă de 8,8 miliarde lei (0,9% din PIB) cu 14,7% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 6,7% față de aceeași perioadă a anului 2017.

Execuția bugetară - deficit de 0,48% din PIB în primele 3 luni, la jumătate față de cât a programat Guvernul CITEȘTE ȘI Execuția bugetară - deficit de 0,48% din PIB în primele 3 luni, la jumătate față de cât a programat Guvernul

Au înregistrat scăderi încasările din impozitul pe salarii și venit cu 18,2% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018. De asemenea, a fost înregistrată o diminuare cu 14,4% față de aceeași perioadă anului precedent și la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități ca urmare a restituirii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 5 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 95,6 miliarde lei, cu 21,5% mai mari față de aceeași perioadă din 2017.

Cheltuielile de personal sunt cu 20,4% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în anul 2017, dar și de majorarea salariilor în sectorul bugetar ca urmare a aplicării Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 12,2%. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare.

Eurostat: România a înregistrat un deficit bugetar de 2,9% din PIB în 2017; ponderea datoriei în PIB a fost de 35% CITEȘTE ȘI Eurostat: România a înregistrat un deficit bugetar de 2,9% din PIB în 2017; ponderea datoriei în PIB a fost de 35%

Subvențiile acordate în primele patru luni ale anului 2018 sunt în creștere cu 26,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea este determinată, în principal, de plățile efectuate pentru sprijinirea producătorilor agricoli și de subvențiile acordate pentru susținerea transportului feroviar public de călători și a transportului cu metroul.

Dobânzile sunt cu 56,2% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, respectiv 0,5% din PIB, întrucât în luna aprilie 2018 s-a înregistrat un vârf de plată al dobânzilor, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark, situație care în anul 2017 s-a reflectat în execuția bugetară aferentă lunii iunie.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 10,8%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1.000 lei, majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 5,9 miliarde lei, de 2 ori mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

viewscnt
Afla mai multe despre
executia bugetara
buget
deficit bugetar
guvern