Lista documentelor pe care le poți primi sau trimite ANAF prin SPV. Circa 830.000 de persoane fizice și 460.000 de firme comunică online cu ANAF

Lista documentelor pe care le poți primi sau trimite ANAF prin SPV. Circa 830.000 de persoane fizice și 460.000 de firme comunică online cu ANAF
scris 26 feb 2020

Circa 830.000 de persoane fizice și încă 460.000 de firme au conturi în Spațiul Privat Virtual (SPV), un serviciu pus la dispoziție de ANAF și prin intermediul căruia firmele și persoanele fizice pot transmite ANAF sau pot primi documente și declarații fiscale. Numărul de firme înregistrate în SPV a trecut astfel de 40% din totalul de circa 1,1 milioane de persoane juridice considerate contribuabili activi, potrivit datelor ANAF.

Fiscul încearcă să convingă cât mai mulți contribuabili să se înroleze în SPV, întrucât comunicarea online este mai rapidă și mai facilă pentru plătitorii de taxe, dar și pentru autoritatea fiscală.

ANAF a întocmit o listă cu documentele pe care contribuabilii le pot primi sau transmite prin intermediul SPV.

Anunț ANAF: Declarația Unică poate fi depusă online, dar și pe hârtie, la agențiile ANAF și Poștă. Termenul este 25 mai CITEȘTE ȘI Anunț ANAF: Declarația Unică poate fi depusă online, dar și pe hârtie, la agențiile ANAF și Poștă. Termenul este 25 mai

Documente ce pot fi comunicate prin SPV în cazul persoanelor fizice

A. Documente emise de Ministerul Finanțelor/ANAF și comunicate persoanei fizice

a) Automat
1. Decizii de impunere
2. Decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii
3. Acte de executare cum ar fi: somație, titlu executoriu, adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, adresă de înștiințare privind înființarea popririi, decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești etc.
4. Alte acte emise de organele fiscale în executarea legii, cum ar fi: notificări, înștiințări etc.

b) La cererea persoanei fizice
1. "Situația obligațiilor de plată la data de ..."
2. "Foaie de vărsământ"
3. "Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori"
4. "Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»"
5. "Certificatul de atestare fiscală"
6. "Adeverință de venit"
7. "Opinie privind aplicarea legislației fiscale"
8. "Certificatul de cazier fiscal"
9. "Răspunsul la sesizări, petiții, reclamații, cereri de audiență"
10. "Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului"
11. Documentul de soluționare a cererii de ajutor de stat.

Problema caselor de marcat pentru automatele comerciale a ajuns la Bruxelles CITEȘTE ȘI Problema caselor de marcat pentru automatele comerciale a ajuns la Bruxelles

B. Documente emise de persoana fizică și comunicate Ministerului Finanțelor/ANAF

1. Declarații fiscale
2. Cerere privind "Situația obligațiilor de plată la data de ......"
3. Cerere privind "Foaie de vărsământ"
4. Cerere privind "Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori"
5. Cerere privind "Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»"
6. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală
7. Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit
8. Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii (formular 230)
9. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislației fiscale
10. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal
11. Sesizări, petiții, reclamații
12. Cereri de audiență
13. Cerere de eliberare a unei adeverințe prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului
14. Solicitări privind informațiile publice
15. Cerere de ajutor de stat
16. Contract de cedarea folosinței bunurilor

Taxe și impozite locale - pregătite să fie majorate în București CITEȘTE ȘI Taxe și impozite locale - pregătite să fie majorate în București

Documente ce pot fi comunicate prin SPV în cazul persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică

A. Documente emise de Ministerul Finanțelor/ANAF și comunicate persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică

a) Automat
1. Decizii de impunere din oficiu
2. Acte administrative emise de organele de inspecție fiscală, respectiv: decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice
3. Decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii
4. Acte de executare cum ar fi: somație, titlu executoriu, adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, adresă de înștiințare privind înființarea popririi, decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești etc.
5. Alte acte emise de organele fiscale în executarea legii, cum ar fi: invitație, notificare, înștiințare etc.
6. Datele înscrise în Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (declarația 394) referitoare la tranzacțiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA. Informațiile sunt furnizate numai în situația în care atât persoana impozabilă care accesează serviciul "Spațiul privat virtual", cât și partenerii acesteia și-au dat acordul în acest sens.
7. Informații relevante, rezultate ca urmare analizei de risc, în vederea înștiințării contribuabililor în scopul conformării voluntare 

b) La cererea persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică
1. "Situația obligațiilor fiscale de plată conform fișei pe plătitor la data de ...".
2. "Certificatul de atestare fiscală"
3. "Certificatul de cazier fiscal"
4. "Opinie privind aplicarea legislației fiscale"
5. "Răspunsul la sesizări, petiții, reclamații, cereri de audiență"
6."Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului"
7. "Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»"
8. Documentul de soluționare a cererii de ajutor de stat

Registrul Comerțului a operaționalizat registrul beneficiarilor reali ai companiilor din România CITEȘTE ȘI Registrul Comerțului a operaționalizat registrul beneficiarilor reali ai companiilor din România

B. Documente emise de persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică și comunicate Ministerului Finanțelor/ANAF

1. Declarații fiscale
2. Cerere privind "Situația obligațiilor fiscale de plată conform fișei pe plătitor la data de ...."
3. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală
4. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal
5. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislației fiscale
6. Sesizare, petiție, reclamație
7. Cerere de audiență
8. Cerere de eliberare a unei adeverințe prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului
9. Cerere privind "Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»"
10. Solicitare de informații publice
11. Cerere de acordare a unui ajutor de stat

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
spv
firme
persoane fizice
documente
declaratii fiscale