LISTA Servicii digitale pentru populație și firme promise de Guvern în următorii 2 ani - de la certificat de naștere și buletin, pensionare, declarații pe firmă, până la înmatricularea unui automobil

LISTA Servicii digitale pentru populație și firme promise de Guvern în următorii 2 ani - de la certificat de naștere și buletin, pensionare, declarații pe firmă, până la înmatricularea unui automobil
scris 3 iun 2021

Eliberarea automată și digitală a certificatelor de naștere, depunerea online de diverse cereri ținând de studii sau de muncă, cererea de pensionare, dar și notificări și declarații ale firmelor ar trebui să fie posbile în sistem digital până la finele anului 2023, conform unei politici publice redactate de Guvern și analizate de Profit.ro.

Executivul își propune astfel îmbunătățirea serviciilor publice electronice din perspectiva interacțiunii cetățenilor, reprezentanților mediului privat de afaceri cu instituțiile și autoritățile publice.

VIDEO PROFIT NEWS TV - Să ajutăm business-ul. Jean Tucan, Organizația Patronală Mamaia Constanța: Turistul trebuie respectat. Ne lovim de dorința românului de a nu munci. Este nevoie de o strategie. Mesaj către investitori și autorități CITEȘTE ȘI VIDEO PROFIT NEWS TV - Să ajutăm business-ul. Jean Tucan, Organizația Patronală Mamaia Constanța: Turistul trebuie respectat. Ne lovim de dorința românului de a nu munci. Este nevoie de o strategie. Mesaj către investitori și autorități

De ce este important: Regulamentul (UE) 2018 privind înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor prevede că fiecare stat membru se asigură până la sfârșitul anului 2023 că utilizatorii pot să acceseze și să finalizeze, în întregime online, o serie de procedurile în relația cu statul.

Strategia privind Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR 2020) și-a stabilit ca până în 2020 toate evenimentele de viață acoperite de procedurile menționate în regulamentul european să ajungă ”să ajungă la nivelul 4 de sofisticare digitală”. După cum recunoaște însă Guvernul, acest indicator nu a fost atins, dar va rămâne în continuare un obiectiv al autorităților.

Prima zi din iulie vine cu noi schimbări pe piața energiei electrice. Asigură-ți un preț fix avantajos pentru anul contractual următor CITEȘTE ȘI Prima zi din iulie vine cu noi schimbări pe piața energiei electrice. Asigură-ți un preț fix avantajos pentru anul contractual următor

Prin urmare, obiectivul specific al Guvernului urmărește: ”dezvoltarea serviciilor publice electronice aferente procedurilor administrative stabilite prin Regulamentul 2018/1724 până la finalul anului 2023 (inclusiv a celor asociate evenimentelor de viață din aria de cuprindere a SNADR 2020) și a serviciilor publice electronice aferente celorlalte evenimente de viață din aria de cuprindere a SNADR 2020 până la finalul anului 2030 la gradul minim 4 de sofisticare digitală (după caz), cu implementarea principiului once-only și posibilității efectuării plăților transfrontaliere pentru serviciile solicitate”.

Grupul Tinmar și-a propus susținerea în continuare a invesțiilor în sectorul energiei regenerabile, atât prin achiziția de parcuri funcționale cât și prin dezvoltarea unor noi proiecte CITEȘTE ȘI Grupul Tinmar și-a propus susținerea în continuare a invesțiilor în sectorul energiei regenerabile, atât prin achiziția de parcuri funcționale cât și prin dezvoltarea unor noi proiecte

Serviciile publice asociate evenimentelor de viață din SNADR 2020, care se regăsesc printre procedurile administrative ale Regulamentului european și pentru care se va aplica obligația digitalizării până la nivelul 4 minim de sofisticare digitală până la finalul anului 2023, sunt următoarele:

Naștere

Solicitarea dovezii înregistrării nașterii

Reședința

Solicitarea dovezii de reședință

Studii

Solicitarea finanțării studiilor în învățământul superior, cum ar fi granturile de studiu și împrumuturile acordate de un organism public sau o instituție publică

Depunerea unei cereri inițiale de acces în instituții publice de învățământ superior

Solicitarea recunoașterii academice a diplomelor, a certificatelor sau a altor dovezi ale studiilor sau cursurilor

Muncă

Cerere de stabilire a legislației aplicabile în conformitate cu titlul II din Regulamentul (CE) nr. 883/ 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

Notificarea modificărilor privind circumstanțele personale sau profesionale ale persoanei care primește prestații de securitate socială, relevante pentru prestațiile respective

Cerere pentru acordarea unui card european de asigurări sociale de sănătate (CEASS)

Depunerea unei declarații privind impozitul pe venit

DOCUMENT PNRR Guvernul va cheltui 30 milioane euro pentru consultanță în restructurarea companiilor de stat. Vor fi pregătite 3 companii pentru listare la bursă CITEȘTE ȘI DOCUMENT PNRR Guvernul va cheltui 30 milioane euro pentru consultanță în restructurarea companiilor de stat. Vor fi pregătite 3 companii pentru listare la bursă

Mutarea

Înregistrarea unei modificări a adresei

Înmatricularea unui autovehicul care provine dintr- un stat membru al UE sau care a fost deja înmatriculat într-un stat membru al UE prin proceduri standard

Obținerea de autocolante pentru utilizarea infrastructurilor rutiere naționale: tarife în funcție de durată timp (viniete), taxe în funcție de distanța parcursă (taxe de trecere) emise de un organism sau o instituție publică

Obținerea unui autocolant pentru emisii, eliberat de un organism sau o instituție publică

Pensionarea

Solicitarea pensiei și a prestațiilor de prepensionare din sistemele obligatorii

Solicitarea de informații privind datele legate de sistemele obligatorii de pensii

DOCUMENT PNRR - Guvernul promite că \ CITEȘTE ȘI DOCUMENT PNRR - Guvernul promite că "fentarea ANAF" va deveni complicată. Separarea Vămii de ANAF, revizuirea impozitării muncii, taxare diferențiată la mașini și clădiri

Demararea, desfășurarea și închiderea unei activități comerciale

Notificarea activității comerciale, autorizațiile de desfășurare a activității, modificări ale activităților economice și încetarea unei activități economice care nu implică proceduri de insolvență sau lichidare, excluzând înregistrarea inițială a unei activități comerciale la registrul comerțului și cu excepția procedurilor privind constituirea sau a oricăror alte cereri ulterioare depuse de către societăți sau firme în sensul articolului 54, al doilea paragraf din TFUE.

Înregistrarea unui angajator (a unei persoane fizice) în sistemele obligatorii de pensii și de asigurare

Înregistrarea angajaților în sistemele obligatorii de pensii și de asigurare

Depunerea unei declarații privind impozitul pe societăți

Notificarea către sistemele de securitate socială a încetării contractului cu un angajat, cu excepția procedurilor de încetare colectivă a contractelor angajaților

Plata contribuțiilor sociale pentru angajați

Turcan: Rămâne pensionare anticipată cu un stagiu complet de cotizare de 35 de ani, la care să se adauge 8 ani CITEȘTE ȘI Turcan: Rămâne pensionare anticipată cu un stagiu complet de cotizare de 35 de ani, la care să se adauge 8 ani

Guvernul arată că serviciile publice asociate evenimentelor de viață trebuie să tindă, cât mai mult către nivelul 4 de sofisticare (drept referință generală), iar acolo unde este adecvat, chiar până la nivelul 5 de sofisticare.

Nivelul 5 de sofisticare se manifestă, de fapt, prin respectarea principiului once-only/ ”doar o singură dată”, exemplul folosit în literatura de specialitate fiind al formularelor care se pre-completează automat cu date care sunt preluate din registrele altor autorități sau instituții publice (cum ar fi cazul în care solicitantul introduce doar codul numeric personal iar cererea sa se va completa automat cu date privind adresa, persoanele aflate în întreținere, diplome de studii superioare obținute etc).

O altă manifestare importantă a nivelului 5 este aceea în care serviciul public respectiv este prestat proactiv (de exemplu, eliberarea certificatelor de naștere se realizează automat de către instituția sau autoritatea publică respectivă în baza notificărilor referitoare la nașterile înregistrate, transmise tot în mod digital de unitățile medicale către autorităție sau instituțiile publice abilitate să elibereze certificate de naștere – și acestea cu o formă cel puțin digitală).

De asemenea, la nivelul 5 de sofisticare serviciile publice electronice transmit notificări cetățenilor cu puțin înainte de expirarea diferitelor autorizații, permise sau pentru programările efectuate la un consult medical.

viewscnt
Afla mai multe despre
servicii
digital
cetateni
populatie
guvern
certificat
nastere
inmatriculare
automobil
firme
declaratii