LISTA Start-Up Nation: rezultatul verificărilor pentru ediția a II-a

LISTA Start-Up Nation: rezultatul verificărilor pentru ediția a II-a
scris 3 iun 2019

Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat lista aplicanților la ediția a doua a programului Start-Up Nation, admiși de principiu la finanțare, precum și lista celor respinși. Aceasta poate fi studiată accesând site-ul www.aippimm.ro.

Aplicanții care primesc scrisoarea de respingere pot depune contestație în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pe adresa Agenției regionale pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare Export. Actul administrativ de respingere se referă la neîndeplinirea condițiilor din punct de vedere administrativ și al eligibilității, veridicității și conformității celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.

Aplicanții declarați acceptați de principiu la finanțare și în limita bugetului alocat vor fi contactați de către echipele Agenției regionale de care aparțin pentru a fi programați la semnarea acordului de finanțare.

Toți aplicanții admiși, care se regăsesc în lista publicată pe site-ul www.aippimm.ro, până la numărul RUE 8.645 inclusiv, trebuie să pregătească următoarele documente:

1. cererea tip de acord de principiu pentru finanțare (Anexa 3), semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societății;

Noi obligații în Codul Muncii în cazul anumitor firme. ”Desființarea fostului angajator dă bătăi de cap angajaților.” CITEȘTE ȘI Noi obligații în Codul Muncii în cazul anumitor firme. ”Desființarea fostului angajator dă bătăi de cap angajaților.”

2. certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului;

3. certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administrației respective, se solicită o adeverință;

4. documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderi nou înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN) pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere și documentul emis de către ONRC din care să rezulte dacă acționarii/ asociații solicitantului au avut/nu au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost  declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).   

La ONRC se va solicita documentul emis pentru programul Start-Up Nation.

Imediat după soluționarea tuturor contestațiilor, toți aplicanții declarați admiși în limita bugetului, de la numărul RUE 8.646 până la epuizarea bugetului alocat programului, în valoare de 2 miliarde de lei, vor fi chemați la contractare.

viewscnt
Afla mai multe despre
start-up nation 2018