Mai multe declarații, printre care 100, 101 și 112, trebuie depuse de firme cel târziu astăzi la Fisc

Mai multe declarații, printre care 100, 101 și 112, trebuie depuse de firme cel târziu astăzi la Fisc
scris 27 mar 2017

Firmele trebuie să depună cel târziu astăzi mai multe declarații, printre care și declarația 100 - privind obligațiile de plată la bugetul de stat, declarația 101 - pentru impozitul pe profit și declarația 112 – privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă. Trebuie menționat că ANAF a adus anumite modificări declarației 101 față de anul anterior.

Termenul obișnuit pentru depunerea acestor declarații la Fisc este de 25 martie, însă cum data cade în acest an într-o zi de sâmbătă, termenul limită se amână pentru luni, 27 martie.

Declarații cu termen 27 martie

Declarația 101 privind impozitul pe profit

Se completează și se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Declarația 101 a înregistrat câteva modificări față de varianta aplicabilă pentru anul 2015, dar, în general, sunt modificări care țin mai mult de formă, decât de fond. Potrivit companiei de consultanță și externalizare Accace, printre modificări se numără:

 • Au fost aliniate trimiterile la legislație cu articolele din noul Cod Fiscal (Legea 227/2015);
 • Nu mai este necesară prezentarea veniturilor și cheltuielilor extraordinare (se vor prezența separat doar veniturile și cheltuielile din exploatare și financiare);
 • Deducerea reprezentând amortizarea fiscală va fi prezentată mai detaliat, astfel s-au introdus categorii noi pentru a prezența amortizarea fiscală provenind de la mijloace fixe destinate preveniri accidentelor de muncă și bolilor profesionale, destinate înființării și funcționarii cabinetelor medicale sau de la mijloace fixe care au o valoarea mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a guvernului.
ANAF pregătește controale în comerțul online pentru a strânge mai mulți bani. Inspectorii antifraudă vor primi înapoi, la rectificare, un spor de solicitare CITEȘTE ȘI ANAF pregătește controale în comerțul online pentru a strânge mai mulți bani. Inspectorii antifraudă vor primi înapoi, la rectificare, un spor de solicitare

Declaratia 100 privind obligațiile de plată la bugetul de stat

Se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat.

 • lunar - Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
 • alte termene - Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 (vezi instrucțiunile de completare din formular)

Contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Declaratia 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă

 • Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) - f) din Legea privind Codul Fiscal precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
 • Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
 • Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului.
 • Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor
SRI își retrage ofițerii din ANAF. Procesul ar trebui să se încheie în scurt timp. Ce făceau oamenii SRI-ului în cadul ANAF CITEȘTE ȘI SRI își retrage ofițerii din ANAF. Procesul ar trebui să se încheie în scurt timp. Ce făceau oamenii SRI-ului în cadul ANAF

Declarația 224 - privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

 • Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România

Declaratia 300 - decontul de taxă pe valoarea adăugată

 • Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 
 • Lunar, trimestrial, semestrial, anual - după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular)

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în perioada de raportare numai operațiuni în interiorul țării pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuței corespunzătoare. Contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

ANAF anunță că firmele nu mai sunt obligate să depună în acest an mai multe declarații CITEȘTE ȘI ANAF anunță că firmele nu mai sunt obligate să depună în acest an mai multe declarații

Declaratia 301 - decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

 • Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.

Contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii,  precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Declarația 307 - declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

Se completeză și se depune de către:

 • persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
 • locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal;
 • persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital, potrivit pct. 79 alin. (14) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, denumite în continuare norme metodologice;
 • persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care:
  • nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal;
  • trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal și pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal și pct. 25 alin. (4) din normele metodologice, precum și la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării.
ANAF schimbă formularele pentru colectarea datoriilor către Fisc, inclusiv titlul executoriu și somația CITEȘTE ȘI ANAF schimbă formularele pentru colectarea datoriilor către Fisc, inclusiv titlul executoriu și somația

Declarația 311 - această declarație se depune de către societățile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat

 • Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata TVA

Se depune, după cum urmează:

 • potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Legea privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal și care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii și/sau achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligația plății taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal;
 • potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 104 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, denumite în continuare Norme metodologice, de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal și al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, în situația în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;
 • potrivit art. 324 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
 • potrivit art. 324 alin. (11) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare și care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Declarația 390 VIES - declarație recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă

Se depune lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Codul fiscal, numai pentru lunile calendaristice în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru:

 • livrările intracomunitare scutite de taxă în condițiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) și d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
 • livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor și care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
 • prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
 • achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
 • achizițiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligația plății taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană;
 • livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin.(8) lit. c) și d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naștere în luna calendaristică respectivă.

Contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii,  precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Președintele ANAF avertizează că există sincope în funcționarea sistemului IT al Fiscului CITEȘTE ȘI Președintele ANAF avertizează că există sincope în funcționarea sistemului IT al Fiscului

Declarația 097 - Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

 • Persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
 • Persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Declarația 104 privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor pentru anul anterior

Se depune de către:

 • persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică
 • persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

Plata taxei anuale aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul următor

 • Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor și jocurile tip slot-machine

Plata taxelor aferente licențelor de organizare a jocurilor de noroc, precum și taxele anuale aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto și pariuri mutuale - pentru anul în curs

 • Compania Națională "Loteria Română"

Efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2017

Contribuabilii care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor (cu excepția veriturilor din arendare), activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Plătitorii următoarelor venituri:

 • din drepturi de proprietate intelectuală;
 • din premii și jocuri de noroc;
 • obținute de nerezidenți;
 • din alte surse
ANAF trimite precizări privind procedura efectivă de anulare a înregistrării în scopuri de TVA CITEȘTE ȘI ANAF trimite precizări privind procedura efectivă de anulare a înregistrării în scopuri de TVA

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I 2017

 • Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, care determină venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor anuale de venit.

Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare)

 • Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.
viewscnt
Afla mai multe despre
declaratia 100
declaratia 101
declaratia 112
fisc
anaf