Măsuri fiscale pregătite de Guvern - cerere pentru eșalonare simplificată și rambursare TVA cu control ulterior până la 31 martie, clarificări privind tratamentul fiscal al indemnizațiilor acordate în contextul pandemiei

Măsuri fiscale pregătite de Guvern - cerere pentru eșalonare simplificată și rambursare TVA cu control ulterior până la 31 martie, clarificări privind tratamentul fiscal al indemnizațiilor acordate în contextul pandemiei
scris 29 dec 2020

Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de ordonanță de urgență cu mai multe măsuri, printre care posibilitatea de a solicita și în perioada 1 ianuarie-31 martie eșalonarea simplificată a obligațiilor fiscale amânate la plată, extinderea până la 31 martie a soluționării solicitărilor de rambursare a TVA cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, precum și prelungirea măsurii de suspendare a sancțiunii pentru nerespectarea obligației de a conecta aparatele de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF.

TVA

Se propune eliminarea din categoria bunurilor pentru care se aplica exceptarea de la plata efectiva a TVA in vama a deseurilor prevazute la art. 331 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, in vederea evitarii unor biocaje la importul acestor bunuri, avand in vedere ca in Nomenclatura combinata nu exista codificare tarifara in functie de caracteristicile tehnice ale acestor categorii de bunuri.

Totodată, Ministerul Finanțelor intenționează să amâne de la data de 1 ianuarie 2021 la data de 1 ianuarie 2022 termenul de intrare in vigoare a măsurii privind majorarea ia 140.000 euro a plafonului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, având în vedere impactul negativ al acestei măsuri asupra veniturilor din TVA, estimat la -200 milioane lei pentru anul 2021.

Aparate de marcat pentru automate comerciale

Referitor la obligația operatoriior economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe baza de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, de a dota automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale.

EXCLUSIV FOTO R.U. Shalit pregătește un proiect cu apartamente de lux lângă un bloc dezvoltat de un apropiat al lui Mircea Lucescu CITEȘTE ȘI EXCLUSIV FOTO R.U. Shalit pregătește un proiect cu apartamente de lux lângă un bloc dezvoltat de un apropiat al lui Mircea Lucescu

La această dată nu există pe piață aparate de marcat electronice fiscale cu care urmează a fi dotate automatele comerciale, iar perioada ramasă până la împlinirea termenului până la care ar trebui ca automatele să fie dotate cu astfel de echipamente, 31 decembrie 2020, nu permite parcurgerea tuturor etapelor obligatorii:

  • aprobarea prin hotărâre de Guvern a specificațiilor tehnice și funcționale ale acestor aparate de marcat,
  • construirea prototipurilor de către producători,
  • testarea prototipurilor la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică,
  • autorizarea de către Ministerul Finanțelor a distribuitorilor acestor aparate de marcat,
  • fabricarea aparatelor de marcat și instalarea lor în cca 90.000 de automate comerciale, pe întreg teritoriul țării, de către distribuitorii și operatorii de service autorizați de Ministerul Finantelor.

Astfel, operatorii economici în cauză riscă să fie sancționați drastic pentru neîndeplinirea obligației de dotare a automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale, până la dată de 31 decembrie 2020, din motive neimputabile acestora, se impune modificarea alin. (2) al art. ill din Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanță Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările ulterioare, în sensul prorogării, cu 12 luni, până la data de 31 decembrie 2021, a termenului prevăzut de lege pentru dotarea de către operatorii economici a automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale, această perioadă fiind necesară pentru soluționarea tuturor impedimentelor întâlnite în procesul de legiferare a caracteristicilor tehnice și funcționale ale acestui tip de aparate de marcat, precum și pentru parcurgerea, ulterior legiferării, a tuturor etapelor obligatorii mai sus menționate.

Prelungirea măsurii de suspendare a sancțiunii pentru nerespectarea obligației de a conecta aparatele de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF

Având în vedere că se înregistrează un decalaj de cca. 4 luni, pentru operatorii economici mari contribuabili și de cca. 2 luni pentru contribuabili mijlocii și mici, fată de calendarul care vizează conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic al ANAF, marii contribuabili, riscă, de la 1 ianuarie 2021, iar contribuabilii mijlocii și mici de la 1 februarie 2021, aplicarea de sancțiuni drastice, în condițiile în care doar o mică parte a distribuitorilor autorizați au obținut supliment de aviz tehnic de la ICI București, iar după obținerea acestui document este necesară parcurgerea altor etape obligatorii (implementarea în producție a noii versiuni de soft care permite conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic și respectiv instalarea acestui soft în fiecare aparat de marcat, prin deplasarea tehnicienilor de service la fiecare aparat de marcat), se impune prorogarea unor termene, în sensul prelungirii cu trei luni, până la dată de 31 martie 2021, a suspendării aplicării sancțiunilor.

EXCLUSIV Producătorul de ciocolată Kandia încasează 3 milioane de euro de la Lidl și de la un dezvoltator imobiliar din vânzarea a două proprietăți CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Producătorul de ciocolată Kandia încasează 3 milioane de euro de la Lidl și de la un dezvoltator imobiliar din vânzarea a două proprietăți

Măsura are în vedere prelungirea cu trei luni a suspendării aplicării sancțiunii prevăzute de lege pentru nerespectarea obligației operatorilor economici de a asigura conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF, pentru a permite tuturor distribuitorilor autorizați să dezvolte softul, să îl testeze, să obțină supliment de aviz tehnic la ICI București și respectiv să îl implementeze în aparatele de marcat, astfel încât acestea să se conecteze la sistemul informatic al ANAF, în vederea transmiterii datelor fiscale.

Dispoziții fiscale privind unele indemnizații suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, din bugetul de stat sau decontate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

Se propun clarificări privind tratamentul fiscal și modul de calcul al obligațiilor fiscale datorate pentru indemnizațiile acordate în contextul epidemiei de coronavirus.

Astfel pentru indemnizațiile acordate potrivit art. XV alin. (1), (1.1), (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 și art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020se clarifică următoarele aspecte:

  • modul de calcul al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, în sensul că acestea se determină separat față de veniturile realizate din desfășurarea activității, întrucât acestea nu constituie venituri din desfășurarea activității;
  • la verificarea încadrării în plafoanele prevăzute la art.69 alin.(9), art. 148 alin. (2) și art.170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aceste indemnizații nu se iau în calcul;
  • prin derogare de la prevederile art. 121, art. 151 și art. 174 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, obligatiiie fiscale datorate nu fac obiectul acordării bonificatiei stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.

De asemenea, în cazul indemnizațiilor acordate potrivit art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020,  se clarifică modalitatea de stabilire a bazei de calcul a obligațiilor fiscale reprezentând impozit pe venit, contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate, în sensul în care calculul se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) gi, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, asupra indemnizației brute încasate de la agențiile pentru plăti și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.

EXCLUSIV Administrarea apei grele pentru centrala nucleară Cernavodă - neclarificată de peste 5 luni CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Administrarea apei grele pentru centrala nucleară Cernavodă - neclarificată de peste 5 luni

Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015. Măsură se aplică începând cu obligațiile fiscale care au termen de declarare și plata în anul 2021.

Pentru aplicarea unui regim fiscal unitar, se clarifică faptul că, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021 în cazul indemnizațiilor prevăzute la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 și începând cu obligațiile fiscale care au termen de declarare și plata în anul 2021 în cazul indemnizațiilor prevăzute la art. 3 din același act normativ nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la art.60, art. 1381, art.154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015.

Se clarifică situația persoanelor fizice beneficiare ale indemnizațiilor acordate potrivit art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, asigurate în sisteme proprii de pensii, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, în sensul că acestea datorează contribuția de asigurări sociale pentru indemnizațiile respective la sistemul propriu de pensii, în cotele prevăzute de Codul fiscal.

De asemenea, se clarifică faptul că, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021, respectiv începând cu obligațiile fiscale care au termen de declarare și plată în 2021 în cazul beneficiarilor, profesioniști sau alte categorii de persoane fizice care declară obligațiile fiscale prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020, art. 3 din Ordonanța de urgență nr. 147/2020, precum și potrivit Legii nr. 19/2020, nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, având în vedere că aceste indemnizații nu constituie venituri din desfășurarea activității, find suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, din bugetul de stat sau decontate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Continuarea facilităților fiscale constând în anularea obligațiilor de plată accesorii și eșalonarea la plată în formă simplificată

Termenul până la care contribuabilii care au amânat plata obligațiilor fiscale pot depune cerere de eșalonare va fi extins și pentru perioada 1 ianuarie-31 martie. Facilitatea care permitea firmelor să amâne plata obligațiilor fiscale fără dobânză și penalități și fără executare silită a expirat la 25 decembrie. Totodată, termenul până la care putea fi accesată o eșalonare la plată simplificată, pe 12 luni, fără garanții și cu dobândă redusă, a expirat la 15 decembrie. 

EXCLUSIV Cum a ajuns în insolvență cel mai mare parc solar din România, făcut cu banii \ CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Cum a ajuns în insolvență cel mai mare parc solar din România, făcut cu banii "țăranilor cooperatori" din Coreea de Sud. Statul român, reclamat din nou la Washington pentru tăierea subvențiilor destinate regenerabililelor

Extinderea termenului de depunere a cererii de eșalonare vine în contextul în care până la 15 decembrie au depus cereri pentru eșalonarea simplificată 23.091 persoane juridice și 760 persoane fizice, cu obligații fiscale amânate la plată de 6,13 miliarde de lei.

Cum la finele lunii noiembrie totalul obligațiilor fiscale amânate în baza facilității instituite în martie era de 19,08 miliarde lei, rezultă că pentru circa 13 miliarde lei nu au fost depuse cereri de eșalonare, din care o parte a sumei o reprezintă, probabil și plăți integrale făcute de firme la termenul la care expira facilitatea, 25 decembrie.

Ce prevede proiectul Ministerului Finanțelor:

”a) să depună o cerere la organul fiscal, în perioada 26 octombrie 2020 – 15 decembrie 2020, precum și în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;”.

Extinderea obligațiior bugetare ce pot intra în restructurare

De asemenea, prin actul normativ se propune prelungirea termenului pentru care se acordă facilitatea fiscală constând în restructurarea obligațiilor bugetare, de la data de 31 iulie 2020 până la data de 31 decembrie 2020.

Obligațiile acumulate în această perioadă îngreunează în mod considerabil contribuabilii în a accesa această facilitate fiscală, întrucât aceste obligații trebuie achitate până la data depunerii cererii.

În contextul actual al dificultăților financiare cu care se confruntă contribubilii și țînând cont că această facilitate se adresează unui număr restrâns de beneficiari, se impune prelungirea datei la care se raportează obligațiile bugetare ce pot face obiectul restructurării până la data de 31 decembrie 2020.

Continuarea măsurii de soluționare a solicitărilor de rambursare a TVA cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale

În plus, prin actul normativ se propune prorogarea termenului până la data de 31 martie 2021 pentru care se aplică măsura privind solicitarea la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.

Prorogarea acestui termen are ca scop sprijinirea, în continuare a mediului de afaceri și a contribuabililor persoane fizice, în acest context sanitar și economic dificil, fiind creată posibilitatea debitorului ca până la dată de 31 martie 2021 să se decidă cu privire la accesarea facilităților fiscale corespunzător situației sale fiscale, respectiv, esalonarea simplificată, eșalonarea conform Codului de procedura fiscală, restructurarea obligațiilor bugetare, ori plata obligațiilor bugetare.

EXCLUSIV FOTO Dorin Mateiu, unul dintre cei mai bogați și discreți români, transformă în apartamente clădirea de birouri începută în locul Cinema Grivița și își oprește extinderea. Motivul: COVID-19. O nouă tendință pe piață CITEȘTE ȘI EXCLUSIV FOTO Dorin Mateiu, unul dintre cei mai bogați și discreți români, transformă în apartamente clădirea de birouri începută în locul Cinema Grivița și își oprește extinderea. Motivul: COVID-19. O nouă tendință pe piață

Măsura prin care au fost stabilite alte condiții pentru aprobarea rambursării de TVA este importantă pentru contribuabili, fie că ne referim la persoane juridice sau fizice, întrucât vizează reducerea semnificativă a perioadei de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, scopul fiind acela de reintroducere rapidă în circuitul economic a sumelor respective, fapt pentru care este necesar să se prelungească termenul de aplicare a acesteia până la 31 martie 2021.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
facilități fiscale
ministerul finantelor
tva
esalonare