Rectificare de buget - Subvenția prin care statul acoperă de la buget deficitul sistemului de pensii va fi redusă cu 3,3 miliarde lei, ca urmare a revenirii economiei

Rectificare de buget - Subvenția prin care statul acoperă de la buget deficitul sistemului de pensii va fi redusă cu 3,3 miliarde lei, ca urmare a revenirii economiei
scris 4 aug 2021

Subvenția acordată de la buget sistemului de pensii pentru acoperirea deficitului, diferența dintre veniturile colectate din contribuții și cheltuielile cu plata indemnizațiilor, va fi redusă cu 3,32 miliarde de lei, prevede proiectul de rectificare bugetară pregătit de guvern, analizat de Profit.ro. Diminuarea subvenției survine ca urmare a evoluției peste așteptări a economiei și, implicit, a pieței muncii, ceea ce a condus la venituri mai mari din contribuții.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Bugetul pentru 2021 a fost gândit cu o subvenție de 16,77 miliarde lei (circa 18,6%) de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat (90,36 miliarde lei), din care sistemul public de pensii reprezintă cea mai mare parte (veniturile incluzând subvenția au fost calculate la 90,08 miliarde lei).

Jacek Olczak, CEO Philip Morris International: Ambiția noastră este ca produsele fără fum să reprezinte peste 50% din veniturile nete totale până în 2025. În România am făcut investiții de peste 500 milioane USD pentru transformarea fabricii din Otopeni CITEȘTE ȘI Jacek Olczak, CEO Philip Morris International: Ambiția noastră este ca produsele fără fum să reprezinte peste 50% din veniturile nete totale până în 2025. În România am făcut investiții de peste 500 milioane USD pentru transformarea fabricii din Otopeni

Totodată, Guvernul intenționează să suplimenteze și unele sume alocate pentru susținerea angajaților și angajatorilor în contextul pandemiei. Astfel, vor fi suplimentate fondurile pentru asigurarea plății veniturilor de completare, a măsurilor de susținere a angajaților și angajatorilor în contextul pandemiei cu COVID-19 și a măsurilor active pentru ocuparea forței de muncă.

Schimbări pregătite

La bugetul asigurărilor sociale de stat prin proiectul de act normativ se propune:

București-Ilfov, locul 1 la salarii, dar Cluj și Timiș vin puternic din urmă. „În România, salariile rămân un subiect fierbinte, dar și unul tabu.\ CITEȘTE ȘI București-Ilfov, locul 1 la salarii, dar Cluj și Timiș vin puternic din urmă. „În România, salariile rămân un subiect fierbinte, dar și unul tabu." Unde sunt cele mai mici salarii și ce posturi sunt profitabile
 • majorarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 29,29 milioane lei, prin:
  • majorarea veniturilor sistemului public de pensii cu 1 milion lei datorată majorării veniturilor curente cu suma de 3,32 miliarde lei și diminuării subvenției acordate de la bugetul de stat cu 3,319 miliarde lei.
   Majorarea veniturilor curente este influențată de evoluția pozitivă a indicatorilor macroeconomici (Fondul brut de salarii la nivel de economie națională), gradul de încasare a veniturilor din contribuții de asigurări sociale, de recuperarea parțială a contribuțiilor de asigurări sociale aferente obligațiilor fiscale declarate și amânate la plată în anul 2020, precum și de veniturile aferente contribuției de asigurari sociale restante, încasate prin mecanismul de tip swap (din total obligații bugetare restante de 189,8 milioane lei înregistrate în contabilitatea Societății comerciale Electrificare CFR și Telecomunicații CFR și de 1,07 miliarde lei înregistrate la nivelul unităților/subdiviziunilor administrative-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale).
  • majorarea veniturilor sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale cu suma de 28,29 milioane lei.
 • cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat se modifică după cum urmează:
  • la titlul ”Cheltuieli de personal” se alocă suma de 5 milioane lei pentru plata drepturilor salariale până la finele anului,
  • titlul ”Bunuri și servicii” se diminuează cu suma de 5 milioane lei urmare execuției pe primele 6 luni ale anului.
 • excedentul sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale se majorează cu suma de 29,29 milioane lei.

La bugetul asigurărilor se propune:

a) majorarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru șomaj cu suma de 496,31 milioane lei, prin:

 • diminuarea veniturilor curente aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj cu suma de 175,56 milioane lei și majorarea subvenției de echilibrare de la bugetul de stat cu 547,06 milioane lei;
 • majorarea veniturilor fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale cu 124,81 milioane lei.
DOCUMENT Separarea Vămii de ANAF a primit ultimul aviz CITEȘTE ȘI DOCUMENT Separarea Vămii de ANAF a primit ultimul aviz

Majorarea veniturilor se datorează în principal evoluției pozitive a indicatorilor macroeconomici și a încasărilor contribuției asiguratorii pentru muncă, repartizată 12% ca venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale și 17% ca venit al sistemului asigurărilor pentru șomaj.

b) majorarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj cu suma de 371,5 milioane lei, datorată:

 • majorării alocațiilor bugetare la:
  • titlul ”Transferuri între unități ale administrației publice”, cu suma de 25 milioane lei pentru plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat aferente indemnizațiilor pentru șomaj;
  • titlul ”Asistență socială”, cu suma de 600 milioane lei pentru asigurarea plății veniturilor de completare, a măsurilor de susținere a angajaților și angajatorilor în contextul pandemiei cu COVID-19 și a măsurilor active pentru ocuparea forței de muncă;
 • scăderii creditelor bugetare:
  • la titlul ”Bunuri și servicii” cu suma de 2milioane lei,
  • la titlul ”Dobânzi” cu suma de 1,5 milioane lei,
  • la titlul ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, cu suma de 250 milioane lei.

c) majorarea cheltuielilor fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale cu suma de 54 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare plății creanțelor salariale și a indemnizațiilor acordate părinților pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

d) excedentul bugetului asigurărilor pentru șomaj se majorează cu 70,81 milioane lei și este aferent fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

viewscnt
Afla mai multe despre
guvern
rectificare
buget
pensii
subventie