Registrul Comerțului a operaționalizat registrul beneficiarilor reali ai companiilor din România

Registrul Comerțului a operaționalizat registrul beneficiarilor reali ai companiilor din România
scris 20 feb 2020

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a anunțat, joi, că a operaționalizat registrul beneficiarilor reali ai companiilor din România, în conformitate cu legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Astfel, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, scrie News.ro

Aceasta este depusă la înmatriculare, anual (declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale) și ori de câte ori intervine o modificare (în termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real).

Conferința Profit.ro HR-Piața Muncii: Răzvan Pîrjol, secretar de stat - E o ruptură angajator-angajat. Când eram angajat mă simțeam neînțeles, exploatat și subplătit. Când am devenit angajator, m-am simțit neînțeles, exploatat și eventual furat CITEȘTE ȘI Conferința Profit.ro HR-Piața Muncii: Răzvan Pîrjol, secretar de stat - E o ruptură angajator-angajat. Când eram angajat mă simțeam neînțeles, exploatat și subplătit. Când am devenit angajator, m-am simțit neînțeles, exploatat și eventual furat

”Nedepunerea de către reprezentantul legal a declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei”, se arată în comunicat.

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se realizează de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală și ale unităților sale teritoriale și de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălări Banilor, prin agenți constatatori proprii. Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică oficiului registrului comerțului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății.

”Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) nu a depus declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunța dizolvarea societății (cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond)”, se arată în comunicat.

În cazul societăților înregistrate până la 21.07.2019 (data intrării în vigoare a legii), cu excepția companiilor și societăților naționale, precum și a societăților deținute integral sau majoritar de stat, termenul de depunere este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21.07.2020.

Declarația privind datele de identificare a beneficiarilor reali se depune, prin grija reprezentantului legal, la oficiul registrului comerțului unde este înmatriculată societatea spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligației prevăzute la art. 62 alin. (1), la expirarea termenului menționat anterior, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

viewscnt
Afla mai multe despre
onrc
terorism
companii