Statul va plăti penalități și majorări de întârziere la sumele nerambursate la timp contribuabililor din ziua imediat următoare. Popririle bancare, ridicate mai rapid

Statul va plăti penalități și majorări de întârziere la sumele nerambursate la timp contribuabililor din ziua imediat următoare. Popririle bancare, ridicate mai rapid
scris 13 mar 2023

Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, organul fiscal va da­tora contribuabilului penalităţi și majorări de întârziere din ziua imediat următoare expirării termenelor legale de restituire, prevede un proiect legislativ inițiat de PSD și adoptat acum de Senat. De asemenea, proiectul prevede măsuri pentru scurtarea duratei de ridicare a popririi asupra sumelor indisponibilizate, dar şi pentru evitarea blocării nejustificate a conturilor contribuabililor.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

”Nimic nu justifică de ce actuala reglementare prevede penalităţi de întârziere, precum şi majorări de întârziere doar în sarcina debitorului - contribuabil/plătitor, iar nu şi în sarcina debitorului - organ fiscal, ambii fiind în aceeaşi situaţie juridică: debitori într-un raport de drept fiscal, aceleaşi reguli care se impun contribuabilului/plătitorului, trebuie să fie aplicate si organului fiscal”, arată social-democrații.

Conferința Profit.ro IMM - Ministrul Boloș: Există non-interes în proiectul de listare la bursă din partea IMM. Banii ar putea fi realocați pentru ca tinerii să investească pe bursă CITEȘTE ȘI Conferința Profit.ro IMM - Ministrul Boloș: Există non-interes în proiectul de listare la bursă din partea IMM. Banii ar putea fi realocați pentru ca tinerii să investească pe bursă

Prroiectul adoptat de senatori va fi transmis acum deputaților pentru vot final și prevede ca pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, organul fiscal da­torează contribuabiluiui/plătitorului, penalităţi de întârziere și majorări de întârziere din ziua imediat următoare expirării termenului legal, până la data stingerii obligaţiei datorate.

În primul rând, prevede proiectul adoptat de senatori, cererile depuse de contribuabil/plătitor la organul fiscal se soluţionează de către acesta în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii obligaţiei, inclusiv. Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere sși se suportă din acelaşi buget din care se restituie ori se rambursează, după caz, su­mele solicitate de contribuabil/plătitor.

Nivelul majorării de întârziere este prevăzut la 1% din cuantumul sumelor nerestituite sau nerambursate, calculată începând cu ziua imediat următoare expirării termenului legal, până la data stingerii obligaţie prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege.

ULTIMA ORĂ Mișcare pregătită - Vouchere de vacanță, suportate de la buget, pentru toți angajații din sectorul privat CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Mișcare pregătită - Vouchere de vacanță, suportate de la buget, pentru toți angajații din sectorul privat

De asemenea, în ceea ce priveşte executarea silită prin poprire a obligaţiilor fiscale, inițiatorii afirmă că a fost identificată existenţa unui număr mare de sesizări venite din partea contribuabililor, privind intervalul mare de timp între data plăţii sumelor poprite şi data deblocării conturilor bancare, identificându-se, de asemenea, necorelări şi în situaţiile în care acelaşi debitor are mai multe conturi blocate.

”Au existat mai multe situaţii în care contribuabililor - persoane fizice- le-au fost blocate toate conturile bancare şi indisponibilizate toate sumele, din aceste conturi, pentru obligaţii fiscale cu o valoare derizorie (cu titlu exemplificativ, pentru 100 lei, au fost indisponibilizate sume băneşti de zeci sau sute de mii lei, iar contribuabilii au fost puşi în situaţia de a nu a avea posibilitatea să-şi utilizeze cârdurile bancare pentru diverse plăţi curente, inclusiv atunci când erau plecaţi din ţară”, arată inițiatorii proiectului.

Prin urmare, proiectul prevede scurtarea duratei dintre data virării, de către instituţiile bancare, a sumelor din documentele de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, şi ridicarea popririi asupra sumelor indisponibilizate, precum şi evitarea blocării concomitente a mai multor conturi ale contribuabilului, chiar dacă disponibilul dintr-un singur cont bancar ar fi suficient pentru acoperirea sumei din documentul de înfiinţare a popririi.

DECIZIE Durata concediului de acomodare, cu indemnizație lunară, pentru cei care adoptă copii, majorată la 2 ani CITEȘTE ȘI DECIZIE Durata concediului de acomodare, cu indemnizație lunară, pentru cei care adoptă copii, majorată la 2 ani

Astfel, este prevăzut că, prin excepţie de la prevederile art. 234 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, ”poprirea bancară se ridică din oficiu la data consemnării de către terţul poprit a cuantumului creanţelor înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, fără a fi necesară comunicarea deciziei de ridicare a popririi”.

De asemenea, măsura indisponibilizării va avea ca obiect exclusiv sumele datorate în dosarul de executare, din conturile de disponibilităţi ale debitorului poprit.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de ambele camere ale Parlamentului și promulgat de șeful statului.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
fisc
organ
penalități
majorări
întârziere
plata
stat
psd
proiect
poprire
ridicare
rapid