ANRE vrea să interzică participarea la licitații a producătorilor și furnizorilor de electricitate care nu-și respectă obligațiile contractuale

ANRE vrea să interzică participarea la licitații a producătorilor și furnizorilor de electricitate care nu-și respectă obligațiile contractuale
scris 6 feb 2017

Participanții la licitațiile simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal (PCSU), de pe OPCOM, care nu-și respectă obligațiile contractuale față de furnizorii de ultimă instanță, vor avea interdicție la vânzarea de energie electrică în următoarele trei sesiuni ale respectivei piețe. Interdicția este prevăzută într-un proiect al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energie (ANRE) de modificare a Ordinul președintelui ANRE nr. 65/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal.

Proiectul a fost publicat la numai o zi după ce Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) a solicitat reevaluarea contractelor din piața centralizată pentru serviciu universal, care să conțină în mod clar condițiile de tranzacționare și de penalizări, dar și reevaluarea sistemului de garanții bancare necesare tranzacționării, cu scopul păstrării și întăririi disciplinei în tranzacționare.

Potrivit prevederilor actuale ale Regulamentului, în termen de 5 zile de la încheierea licitației, câștigătorii licitației trebuie să încheie un contract cu furnizorii de ultimă instanță. În cazul în care câștigătorii licitației refuză semnarea contractului le este executată garanția depusă (de 2% din valoarea intenției pentru oferta indicativă aferentă limitei maxime a prețului de pornire a licitației) și le este impusă o penalitate (care se ridică la jumătate din valoarea totală a tranzacțiilor).

Mai mulți oficiali, analiști sau reprezentanți ai furnizorilor de ultimă instanță au acuzat unii din participanții la licitațiile OPCOM pentru denunțarea unilaterală a contractelor (asumându-și în acest fel pierderea garanției depuse și penalitățile) pentru a putea vinde energia pe piața pentru ziua următoare (PZU), care în prima lună a anului curent, a fost și de 4 ori mai scumpă decât cea de pe PCSU, ajungând până la 680 de lei pe MWh.

MET Holding, la care MOL este cel mai mare acționar, își unifică firmele de trading de energie din România și vrea să se extindă pe piața de gaze CITEȘTE ȘI MET Holding, la care MOL este cel mai mare acționar, își unifică firmele de trading de energie din România și vrea să se extindă pe piața de gaze

Licitațiile pe piața centralizată pentru serviciul universal se desfășoară trimestrial pentru două sau trei produse specifice cu livrare în trimestrul calendaristic următor. Pe această piață, participanții (producătorii de energie electrică, furnizorii, inclusiv furnizorii de ultimă instanță) se pot înregistra fie în calitate de cumpărător prin licitație, fie de participant. Cumpărătorul prin licitație trebuie să fie desemnat de către ANRE pentru prestarea serviciilor de furnizor de ultimă instanță (FUI). Participarea FUI la PCSU este obligatorie pentru achiziția energiei electrice destinate acoperirii consumului de energie electrică facturat la tarif concurențial clienților finali deserviți în regim de serviciu universal.

Participanții la licitație trebuie să dețină licență de producere sau furnizare energie electrică, cu excepția FUI.

Prevederile proiectului de ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei:

Art. I. – Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 30 iulie 2014, se completează după cum urmează:

(1) După articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 731 cu următorul cuprins:

„Art. 731 - (1) Participanții la licitație declarați câștigători în urma desfășurării unei sesiuni de licitație, care nu respectă obligațiile rezultate din contractele încheiate cu FUI conform prevederilor din Secțiunea 7.3., nu au dreptul să transmită oferte de vânzare în următoarele 3(trei) sesiuni de licitație organizate pe PCSU.

(2) Constatarea nerespectării de către participanții la licitație declarați câștigători a obligațiilor rezultate din contractele încheiate conform prevederilor din Secțiunea 7.3., se realizează de către ANRE în cadrul activității de supraveghere, ca urmare a unor sesizări primite din partea FUI.

(3) ANRE comunică OPCSU, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data deschiderii unei sesiuni de licitație, denumirea titularilor de licență care nu au dreptul să transmită oferte de vânzare în respectiva sesiune de licitație și în următoarele două sesiuni de licitație consecutive acesteia.

(4) OPCSU publică pe website-ul propriu informațiile comunicate de ANRE conform alin. (3), cu cel puțin 48 de ore înainte de deschiderea sesiunii de licitație.”

Art. II. - Producătorii de energie electrică, furnizorii, furnizorii de ultimă instanță și Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale „OPCOM” S.A. aduc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare ȋn Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

viewscnt
Afla mai multe despre
licitații
opcom
furnizori
producători
pzu
pcsu