CAB somează Electrica să-și plătească expertul desemnat s-o susțină în procesul contra ANRE

CAB somează Electrica să-și plătească expertul desemnat s-o susțină în procesul contra ANRE
scris 15 dec 2015

Curtea de Apel București (CAB) a pus în vedere Electrica SA, luni, să achite onorariul cuvenit Ernst&Young pentru raportul de expertiză solicitat chiar de către Electrica în procesul în care distribuitorul de energie cere anularea ordinului prin care Autoritatea Națională de Reglementre în Domeniul Energiei (ANRE) a redus, de la 1 ianuarie 2015, rata reglementată a rentabilității companiilor de distribuție a energiei electrice de la 8,52% la 7,7%. Acest fapt a dus, ulterior, la reducerea tarifelor reglementate practicate de distribuitori în raport cu clienții.

"Curtea pune în vedere reclamantei să achite onorariul de expert pentru Ernst&Young până la următorul termen de judecată. Pentru a se reveni cu adresă la societatea Ernst&Young în vederea depunerii raportului de expertiză la dosar, acordă un nou termen de judecată la data de 01.02.2016", a decis CAB, la termenul de luni.

La finalul lunii iunie, instanța a admis cererea Electrica de efectuare a unei expertize tehnice de specialitate care să se pronunțe asupra fundamentelor deciziei ANRE de reducere a ratei reglementate a rentabilității pentru companiile de distribuție, precum și asupra argumentelor cu care Electrica SA contestă măsura ANRE. Electrica SA a solicitat expertiză tehnică sub două aspecte, respectiv financiar și energetic.

"Desemnează din lista specialiștilor propuși de reclamantă în vederea emiterii unui punct de vedere în domeniul evaluării financiare pe dl. Andrei Benghea Mălăieș. Desemnează din lista specialiștilor propuși de reclamantă în vederea emiterii unui punct de vedere în domeniul evaluării electrice pe dl. Toader Cornel. Stabilește în sarcina reclamantei onorariu provizoriu pentru expertiză în cuantum de 2.000 lei, pentru fiecare lucrare în parte. Dispune emiterea de adresă către specialiștii desemnați în vederea efectuării lucrării și depunerii la dosar în exemplare suficiente, atât pentru instanță, cât și pentru comunicare, cu cel puțin 10 zile înaintea următorului termen de judecată, în adresă făcându-se deopotrivă mențiuni despre onorariul provizoriu încuviințat", se arăta în soluția pronunțată de CAB pe 29 iunie.

De atunci, însă, CAB a mai dat 3 amânări în proces, de fiecare dată Curtea solicitând depunerea rapoartelor de expertiză cerute, de altfel, de Electrica SA.

De ce e importantă rata de rentabilitate

Tarifele de distribuție sunt stabilite de ANRE în baza unor formule complexe, în care intră și rata reglementată procentuală a rentabilității, care reprezintă, practic, o marjă de profit garantată pentru activitatea de distribuție a operatorilor. Potrivit reglementărilor ANRE, la stabilirea tarifelor de distribuție sunt luate în considerare costurile justificate cu operarea și mentenanța, achiziția energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic aprobat de ANRE, amortizarea activelor existente și a noilor investiții eficiente, precum și rentabilitatea activelor.

Rata reglementată a rentabilității se stabilește inclusiv pe baza randamentelor medii ale titlurilor de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice, dar și a unor indicatori de risc și de rentabilitate ai pieței românești a acțiunilor listate la bursă. În calculul ratei de rentabilitate mai intră costurile capitalului și gradul de îndatorare al companiilor de distribuție, precum și rata impozitului pe profit.

ANRE a redus de la 1 ianuarie 2015 rata reglementată a rentabilității companiilor de distribuție a energiei electrice de la 8,52% la 7,7%, printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial în decembrie 2014 și pus în dezbatere publică în noiembrie. Ulterior, urmare a reducerii ratei de rentabilitate, ANRE a diminuat tarifele de distribuție practicate de Electrica Muntenia Nord și Electrica Transilvania Sud.

Prin draftul inițial al ordinului, Autoritatea intenționase să reducă și mai mult rata de rentabilitate în sectorul de distribuție, la 7,45%, fapt care stârnise nemulțumirea Fondului Proprietatea, acesta acuzând public la acea dată că, în urma acestei măsuri, profitabilitatea viitoare a distribuitorilor de curent electric se va diminua cu peste 12%.

Fondul Proprietatea intervine

Astfel, Fondul Proprietatea susținea că reducerea va afecta în mod special unele dintre companiile din portofoliul Fondului, respectiv Electrica Distribuție Muntenia Nord, Electrica Distribuție Transilvania Sud, Electrica Distribuție Transilvania Nord, E.ON Moldova Distribuție, ENEL Distribuție Banat, ENEL Distribuție Dobrogea și ENEL Distribuție Muntenia.

Electrica SA a dat în judecată ANRE pentru a obține anularea ordinului de reducere a ratei rentabilității în ianuarie 2015. Tot atunci, au cerut anularea ordinului, în alte dosare, filialele de distribuție ale companiei, respectiv Electrica Distribuție Muntenia Nord, Electrica Distribuție Transilvania Sud și Electrica Distribuție Transilvania Nord.

Fondul Proprietatea a cerut de asemenea în instanță, în trei dosare, anularea ordinului ANRE de reducere a ratei de rentabilitate pentru distribuitorii de energie electrică. Într-unul dintre acestea, Fondul figurează ca reclamant alături de Electrica Distribuție Muntenia Nord. În altul, FP este unic reclamant, în dosar mai figurând ca interveniente ENEL Distribuție Muntenia, ENEL Distribuție Dobrogea și ENEL Distribuție Banat. În fine, în al treilea dosar, FP este reclamant unic. În toate dosarele, pârâta este ANRE.

ANRE a aprobat, recent, ordinul care îi permite să diminueze tarifele practicate de monopolurile regionale de distribuție a energiei electrice cu mai mult de 10% pe an, iar acum pot fi adoptate micșorările de tarife de distribuție planificate și anunțate deja de ANRE pentru 2016, care merg până la 16%.

Cine sunt experții propuși de Electrica SA

Andrei Benghea Mălăieș este în prezent director executiv și șef al departamentului de îmbunătățire a performanței la Ernst & Young România. A mai lucrat la firmele de consultanță McKinsey și Renaissance Advisors, la cea din urmă fiind și partener fondator.

Renaissance Advisors este firma care a elaborat, la cererea ANRE, Studiul privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității si a ratei de creștere a eficienței economice pentru cea de-a treia perioadă de reglementare, studiu în baza căruia Autoritatea a elaborat și ordinul contestat în prezent în instanță, dar și alte ordine similare, pentru alte companii din sectorul energetic.

De altfel, Benghea Mălăieș este citat de CAB tocmai pentru a da explicații legate de studiul menționat. Pentru scurt timp, între octombrie 2012 și februarie 2013, a ocupat și funcția de CEO al Transelectrica. Anterior, Benghea Mălăieș fusese membru în Consiliul de Administrație al companiei, fiind propus în această funcție chiar de către Fondul Proprietatea, care, cum am precizat, se judecă cu ANRE într-o speță similară cu cea a Electrica SA, respectiv cere anularea ordinului de reducere a ratei reglementate a rentabilității pentru distribuitorii de energie electrică.  A fost, de asemenea, șef de cabinet în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în mandatul ministrului Sebastian Vlădescu, precum și membru în Consiliile de Administrație ale companiilor de stat Imprimeria Națională, Loteria Națională, CFR Călători și Româniafilm.

Cornel Toader este profesor doctor inginer la catedra de sisteme electroenergetice a Facultății de Energetică din cadrul Politehnicii București. Printre domeniile sale de cercetare se numără alegerea tarifului optim pentru plata energiei electrice consumate, calitatea energiei electrice, racordarea la sistemul energetic național a surselor de energie regenerabilă sau utilizarea eficientă a energiei electrice în instalațiile de distribuție a energiei electrice industriale, inclusiv audituri electroenergetice, analize ale consumurilor, prognoza pierderilor de putere și expertize privind modul de realizare a instalațiilor electrice de distribuție și utilizare.

Profesorul Toader este citat de CAB să se pronunțe cu privire la necesitatea, utilitatea și eficiența investițiilor propuse de Electrica Muntenia Nord în raport cu tariful de distribuție stabilit de ANRE, să realizeze o analiză comparativă între nivelul investițiilor aprobate de ANRE pentru investitorii privatizați în perioada 2008 – 2013 și, respectiv, nivelul investițiilor aprobate pentru Electrica Muntenia Nord pentru perioada 2015 – 2018 și să determine dacă nivelul consumului propriu tehnologic aprobat de ANRE pentru Electrica Muntenia Nord este corelat cu valoarea investițiilor aprobate pentru aceeași companie.

viewscnt
Afla mai multe despre
ieftinire curent electric
factura curent electric
electrica sa
anre
tarife distributie energie electrica
rata reglementata a rentabilitatii