Ce este un certificat energetic pentru clădiri, când este necesar, cine-l emite și cât timp este valabil?

Ce este un certificat energetic pentru clădiri, când este necesar, cine-l emite și cât timp este valabil?
scris 21 feb 2022

Certificatul de performanță energetică pentru clădiri (mai cunoscut sub numele scurt de certificat energetic) este un document legal, tipărit, care ne arată cât de performantă din punct de vedere energetic este o clădire sau o parte a sa, adică un apartament, de exemplu (numită în lege unitate a clădirii).

Mai multe informații despre acest act puteți găsi pe site-ul www.avizez.ro aparținând companiei Enermed Impex SRL București.

Ce este un certificat energetic?

Legea numărul 372 din 2005 privind performanța energetică a clădirilor (cu modificările și adăugirile ulterioare), principala lege  în acest domeniu, definește certificatul energetic al clădirii ca acel document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum.

Așa cum am mai spus, se poate emite un astfel de act pentru un întreg imobil sau pentru o unitate a clădirii (o parte a imobilului).

Aceeași lege definește o unitate a clădirii drept o parte a unei clădiri (un etaj sau un apartament), care este concepută sau modificată pentru a fi utilizată separat.

Cine are dreptul să elaboreze un certificat energetic?

Acesta fiind un act legal, nu poate fi eliberat de oricine.

Spre deosebire de multe documente legale, el nu este eliberat de o instituție de stat, ci de către niște specialiști atestați de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Acești specialiști atestați se numesc auditori energetici pentru clădiri.

Ei pot avea două grade profesionale: gradul I (cel mai înalt) și gradul II.

Doar auditorii cu gradul profesional I au dreptul să elaboreze certificate energetice pentru toate tipurile de imobile, ceilalți pot să o facă doar pentru clădiri rezidențiale (case și blocuri de apartamente).

În plus, doar auditorilor de gradul I le este permis să elaboreze un document cu nume apropiat, dar care nu trebuie să fie confundat cu certificatul energetic. Acesta este auditul energetic pentru clădiri.

Cel care are obligația să-l obțină este proprietarul clădirii sau unității de clădire, respectiv administratorul sau investitorul (după caz).

Când este obligatoriu să existe certificatul energetic?

Pentru clădirile existente, acest document este obligatoriu să existe atunci când se dorește vinderea sau închirierea lor, precum și în cazul renovărilor majore.

Lipsa lui poate atrage consecințe extrem de neplăcute, contractele de vânzare-cumpărare încheiate în absența acestuia sunt supuse nulității relative, potrivit prevederilor Codului civil.

Se consideră renovare majoră acele lucrări proiectate și efectuate la anvelopa clădirii și/sau la sistemele tehnice ale acesteia, ale căror costuri depășesc 25% din valoarea de impozitare a imobilului, exclusiv valoarea terenului pe care este situat acesta.

Tot pentru construcțiile existente, acest document mai este necesar pentru cele aflate în proprietatea și / sau administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice, precum și cele în care o suprafață utilă totală de peste 250 m2 este ocupată de o autoritate publică și care este vizitată în mod frecvent de public.

Certificatul este necesar chiar înainte de a posta anunțuri de vânzare-cumpărare sau închiriere, deoarece aceste anunțuri trebuie să conțină și următoarele informații extrase din acest act:

  • clasa energetică;
  • consumul total specific de energie primară;
  • indicele de emisii echivalent CO2;
  • consum total specific de energie din surse regenerabile.

Pentru clădirile noi, care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului, respectiv proprietarului sau administratorului (după caz), este prezentat de către acesta (în original) comisiei întrunite în vederea recepției la terminarea lucrărilor.

El se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepție și constituie parte componentă a cărții tehnice a construcției.

Legea mai precizează și faptul că procesul-verbal încheiat cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor și neînsoțit de copia de pe certificat este nul de drept.

Care este valabilitatea unui certificat energetic?

El este valabil timp de 10 ani de la data când a fost elaborat (înscrisă în certificat), cu excepția renovărilor majore, când pentru clădirile care au certificat în termen de valabilitate este necesar să se obțină unul nou.

viewscnt
Afla mai multe despre
certificat energetic
cladiri