CE Hunedoara și sistemul energetic național se salvează reciproc: vânzări garantate de energie de rezervă până în 2020 pentru Valea Jiului

CE Hunedoara și sistemul energetic național se salvează reciproc: vânzări garantate de energie de rezervă până în 2020 pentru Valea Jiului
scris 24 mar 2018

Sistemul energetic național s-ar confrunta cu riscuri majore privind funcționarea în siguranță fără aportul producției de energie pe bază de cărbune al termocentralelor Mintia și Paroșeni din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, iar Complexul are mari probleme financiare și de eficiență, costurile mari de producție periclitându-i capacitatea de a-și vinde energia pe piața liberă, astfel că Guvernul a decis să garanteze CE Hunedoara un anumit nivel al vânzărilor de energie către operatorul de transport și sistem Transelectrica până în anul 2020.

"Pentru menținerea nivelului de siguranță a sistemului electroenergetic național, societatea Complexul Energetic Hunedoara SA are obligația de a furniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport și sistem la o valoare a puterii electrice de cel puțin 400 MW, în condițiile reglementărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Operatorul de transport și sistem va stabili capacitatea lunară corespunzătoare serviciilor tehnologice de sistem reprezentând rezervă terțiară lentă, din care o capacitate de 400 MW va fi alocată pentru societatea Complexul Energetic Hunedoara SA", se arată într-un proiect de ordonanță de urgență, unde se precizează că aceste măsuri se vor aplica până la jumătatea anului 2020.

Serviciile tehnologice de sistem sunt achiziționate de Transelectrca de la producătorii de energie pentru menținerea nivelului de siguranță în funcționare al sistemului electroenergetic și a calității energiei transportate la parametrii ceruți de normele în vigoare. Rezerva terțiară lentă este definită ca rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care au timp de pornire și preluare a sarcinii mai mic de 7 ore. De regulă, serviciile tehnologice de sistem se achiziționează de către Transelectrica în regim concurențial, de piață.

Atacul din Franța: Ostaticii au fost eliberați, iar atacatorul a fost ucis de către forțele de ordine CITEȘTE ȘI Atacul din Franța: Ostaticii au fost eliberați, iar atacatorul a fost ucis de către forțele de ordine

Draftul de act normativ ia în calcul și posibilitatea ca CE Hunedoara să nu poată, în anumite momente, să-și îndeplinească obligația de a furniza energie de rezervă către Transelectrica, din motive tehnice sau financiare, astfel că Complexul va putea să-și și vândă contractele aferente acestei obligații. Complexul asigură circa 5% din totalul producției de energie a României.

"În cazul unor situații accidentale sau neprevăzute în funcționarea grupurilor energetice din cadrul Complexului Energetic Hunedoara SA, care determină indisponibilitatea tehnică și financiară cu privire la realizarea serviciilor tehnologice de sistem, este permisă cesionarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem în conformitate cu reglementările emise de către ANRE", se stipulează în documentul citat. 

În 2013, Guvernul Ponta a adoptat o măsură similară, însă cu putere juridică inferioară, respectiv prin HG. Acesta prevedea acordarea accesului garantat la rețelele electrice pentru energia electrică produsă de termocentrala Mintia aparținând CE Hunedoara, care să asigure funcționarea cu cel puțin 200 MW putere minimă orară netă, precum și obligația de a furniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport și sistem la o valoare a puterii electrice de cel puțin 500 MW.

De asemenea, printr-un HG de anul trecut, Guvernul a stabilit că, în perioada 3 ianuarie - 15 martie 2018, CE va furniza servicii tehnologice de sistem în putere de 500 MW, respectiv bandă de reglaj secundar, rezervă terțiară rapidă și rezervă terțiară lentă.

Hackeri atacă Atlanta și cer o răscumpărare în bitcoin CITEȘTE ȘI Hackeri atacă Atlanta și cer o răscumpărare în bitcoin

"În România, sursele de producție de energie electrică sunt repartizate dezechilibrat între jumătatea din sud și cea din zona de nord a țării. Astfel, în jumătatea de nord a țării sunt instalate capacități care acoperă doar 20% din producția de energie electrică a SEN. Nefuncționarea grupurilor generatoare din cadrul centralei termoelectrice Mintia și centralei termoelectrice Paroșeni conduce la creșterea transferului de putere dinspre zona de sud spre zona centrală și mai departe către nordul și vestul SEN pe axa de 220 KV Târgu Jiu Nord-Paroșeni-Baru Mare-Hășdat-Pestis-Mintia. Funcționarea respectivei axe de transport la limita capacității influențează în mod negativ capacitatea transfrontalieră dinspre România spre Ungaria și, în această situație, participarea României la piața cuplată pentru capacitățile transfrontaliere, organizată între România, Ungaria, Republica  Cehă și  Slovacia, în sensul în care valorile capacităților de transfer ale României în direcția export vor scadea. Astfel, orice defect pe axa respectivă conduce la o scădere și mai accentuată a capacității actuale de schimb transfrontalier. (...) în cazul opririi celor două termocentrale (Mintia și Paroșeni), se identifică reducerea nivelului de adecvanță a SEN, mai ales în perioadele de iarnă și în perioada de secetă accentuată, din punctul de vedere al acoperirii consumului intern", se arată în nota de fundamentare a proiectului de ordonanță de urgență.

Potrivit sursei citate, Transelectrica a recomandat menținerea grupului de la CET Paroșeni și cel puțin a unui grup în CTE Mintia până la finalizarea (termen estimativ: 2023-2024) lucrărilor de trecere a axului „Banat” (axul de 220 kV Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad) de la tensiunea de 220 kV la tensiunea de 400 kV, crescând astfel capacitatea de transport a axului respectiv și capacitatea de interconexiune internațională.

Un alt argument este acela că, după cum Profit.ro a scris pe larg aici, înăsprirea unor norme de mediu la nivel european riscă să oblige Complexul Energetic Oltenia, cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din România, să oprească timp dee 1 an, pentru retehnologizare, grupuri energetice cu o putere instalată însumată de până la 1.500 MW, reprezentând aproape jumătate din puterea instalată totală a Complexului, cifrată la 3.240 MW, ceea ce ar avea un impact "substanțial" asupra sistemului energetic național.

BCR oprește temporar sistemul informatic în noaptea de vineri spre sâmbătă CITEȘTE ȘI BCR oprește temporar sistemul informatic în noaptea de vineri spre sâmbătă

Pe de altă parte, CE Hunedoara are o situație economică dificilă, cu activ contabil negativ de peste -2 miliarde lei. Datorită lipsei lichidităților financiare, cu implicații majore în special asupra activității în zona minieră, există risc crescut de incidente în subteran și de avarii la grupurile energetice. Singurele venituri certe ale Complexului au provenit de la operatorul de transport pentru serviciile tehnologice de sistem (bandă de reglaj secundar, rezervă terțiară rapidă și rezervă terțiară lentă).

"În lipsa fondurilor necesare pentru reparații, reabilitări și modernizări  în  activitatea minieră,  în condițiile în care s-a redus numărul de personal,  a dus ca prețul huilei livrat celor două sucursale energetice din producția internă a minelor din Valea Jiului aparținand CEH să crescă în 2017, ajungând la cca. 130 lei/Gcal. Totodată producția de huilă a minelor aparținând Societății Naționale de Închideri de Mine Valea Jiului S.A. (“SNIM”), Uricani, Petrila și Paroșeni, a încetat la data de 01.12.2017, conform programului de închidere mine de cărbune necompetitive aprobat de Comisia Europeana în data de 22.02.2012. Furnizorii tradiționali de materiale de strictă necesitate solicită plata în avans; impactul este semnificativ, în special asupra securității activității miniere. Există o serie de incertitudini legate de lipsa fondurilor pentru derularea unor programe de investiții obligatorii. Societatea nu are un rating financiar, nu mai poate atrage finanțări și datorită faptului că nu mai are bunuri libere de sarcini pe care să le poată constitui drept garanții. Întreg patrimoniul societății se află sub sechestrul ANAF sau gajat în favoarea MFP", se arată în nota de fundamentare.

În plus, ca  urmare a controlului efectuat de Garda de Mediu, există riscul ca activitatea termocentralei  Mintia să fie suspendată.

Producătorul Alexandrion și Cava D’Oro a preluat operațiunile locale ale Halewood Wines & Spirits, filială a celui mai mare producător independent de băuturi alcoolice și non-alcoolice din Marea Britanie CITEȘTE ȘI Producătorul Alexandrion și Cava D’Oro a preluat operațiunile locale ale Halewood Wines & Spirits, filială a celui mai mare producător independent de băuturi alcoolice și non-alcoolice din Marea Britanie

"Având în vedere situația CEH, asa cum este prezentată mai sus, dar și necesitatea asigurării aprovizionării cu energie electrică în zona de nord-vest a României, autoritățile române au început discuții cu Comisia Europeană înca din anul 2016,  în vederea încredințării prestării unui serviciu de interes economic general (SIEG) unei întreprinderi constituite pe baza unor active viabile din cadrul CEH, de la termocentrala Paroșeni și termocentrala Mintia. Mai mult decât atât, în data de 12.03.2018, Comisia Europeană a anunțat deschiderea unei investigații formale privind ajutorul individual de stat de salvare acordat în favoarea CEH în anul 2015. Cu toate acestea, Comisia Europeană a fost de acord să continue negocierile cu partea română în vederea acordării unui ajutor de stat de tip Serviciu de Interes Economic General (SIEG)", precizează Guvernul.

Acest serviciu de interes economic general ar urma să fie realizat de activele viabile din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, respectiv grupul de 150 MW de la termocentrala Paroșeni și grupul nr. 3 de 235 MW de la termocentrala Mintia și va putea fi atribuit până la  finele anului 2024, când se va finaliza investiția Transelectrica de închidere a inelului de 400 kv și de realizare de noi linii de interconexiune în vederea creșterii nivelului de siguranță în funcționarea CHE Porțile de Fier și a creșterii capacității de transfer între România, Serbia și Ungaria. Activele ce vor contribui la asigurarea acestui SIEG ar urma să beneficieze de investiții pentru modernizare.

Garantarea vânzărilor de energie ale CE Hunedoara către operatorul de transport și sistem Transelectrica ar urma astfel să se facă până în anul 2020, ca măsură tranzitorie până la sperata acordarea a ajutorului de stat de tip SIEG.

Potrivit definiției din legislația UE, pot fi declarate "Servicii de Interes Economic General" (SIEG) acele activități economice pe care autoritățile publice le identifică drept fiind "de o importanță aparte pentru cetățeni" și care nu ar fi prestate (sau nu ar putea fi prestate la prețuri accesibile în mod nediscriminatoriu pentru toți clienții ) în absența intervenției statului, ceea ce facilitează acordarea de ajutoare de stat pentru aceste activități. În general, Comisia Europeană consideră că sunt servicii de interes economic general rețelele de transport, serviciile poștale și serviciile sociale.

De exemplu, în 2016, Comisia Europeană a fost de acord ca statul elen să acorde o garanție guvernamentală pentru accesarea de către holdingul energetic de stat al Greciei a unui împrumut de 190 milioane euro de la Banca Europeană de Investiții pentru extinderea, retehnologizarea și modernizarea centralelor de producție de energie de pe 18 insule grecești nebranșate la sistemul energetic național grec.

viewscnt
Afla mai multe despre
complexul energetic hunedoara
ce hunedoara
termocentrala mintia
termocentrala paroseni
transelectrica
servicii tehnologice de sistem
rezerva tertiara lenta
sistemul energetic national
productie energie
consum energie
pret energie