Conpet vrea să investească 450 milioane lei până în 2025 în reabilitarea conductelor de țiței și în parcuri fotovoltaice

Conpet vrea să investească 450 milioane lei până în 2025 în reabilitarea conductelor de țiței și în parcuri fotovoltaice
scris 25 mai 2020

Transportatorul național de țiței Conpet Ploiești și-a planificat investiții de 450 milioane lei în perioada 2020-2025, în reabilitarea conductelor, în punerea în siguranță a traversărilor de conducte, dar și în finalizarea lucrărilor de înlocuire a firelor de legătură pe conductele de transport țiței la traversarea Dunării și a brațului Borcea, precum și în construcția și reabilitarea unor rezervoare de țiței, având în vedere că 75% din cele deținute de companie au peste 40 de ani, arată un document publicat pe site-ul companiei. De asemenea, Conpet vrea să construiască și parcuri fotovoltaice și să devină prosumator, adică să producă energie electrică în cantități mai mici pe care să o folosească iar o parte să o vândă în sistem.

Strategia de investiții va fi supusă aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor din 12 iunie, scrie News.ro.

Legea prin care se poate amâna chiria prezintă riscuri CITEȘTE ȘI Legea prin care se poate amâna chiria prezintă riscuri

"Direcțiile strategice ale Conpet în domeniul investițional pentru perioada 2020-2025 sunt următoarele: modernizarea și securizarea sistemului național de transport, creșterea siguranței în exploatare, diminuarea consumurilor energetice, dezvoltarea de noi activități conexe și nonconexe celei de bază, monitorizarea programelor operaționale și a axelor prioritare în vederea accesării de fonduri europene și a altor forme de finanțare nerambursabilă", se arată în documentul consultat de News.ro.

Astfel, Conpet vrea să investească 102 milioane lei în înlocuirea a 124 km de conducte de transport țiței și 8 milioane lei în punerea în siguranță a cel puțin două traversări cursuri de apă.

Alte 160 milioane lei sunt alocate "pentru demararea și finalizarea lucrărilor de înlocuire a firelor de legătură pe conductele de transport țiței import, între stațiile C1-C2 și C3-C4 inclusiv traversarea fluviului Dunăre și a brațului Borcea prin foraj orizontal dirijat etapizat".

De asemenea, pentru perioada 2020-2025, Conpet își propune continuarea lucrărilor de construire rezervoare de diferite capacități în trei locații. Valoarea totală estimată pentru lucrările de reabilitare și redimensionare a parcurilor de rezervoare în această perioadă este de 21 milioane lei.

"În prezent, Conpet a început un program de tipizare a rezervoarelor de stocare țiței. Faptul că rezervoarele vechi au fost executate în variante constructive de capacități diferite, cu soluții constructive diferite, a condus atât la o mentenanță dificilă cât și la cheltuieli semnificative în operare. Dintre cele circa 100 de rezervoare de țiței existente în Conpet, 75 sunt mai vechi de 40 de ani, iar 77 din cele 100 sunt în construcție nituită. Repararea rezervoarelor în construcție nituită este foarte dificilă", arată documentul.

Rezervoarele fiind vechi, de multe ori, costurile de reparații sunt atât de mari încât este convenabilă înlocuirea rezervoarelor cu altele noi. Programul pentru construcția de rezervoare noi este eșalonat pe 6-7 ani. Principalele locații stabilite pentru construcția de rezervoare noi sunt: Călăreți, Bărbătești, Orlești, Cartojani, Poiana Lacului și Moreni.

Alte 2,8 milioane lei vor fi alocate pentru finalizarea lucrărilor de implementare a unui Sistem Informatic de Evidență Geografică Patrimonială la Conpet, sistem care "crează oportunitatea gestionării riscurilor operaționale, în special prin managementul cauzelor care pot duce la evenimente operaționale (mentenanță deficitară, necunoașterea caracteristicilor exacte ale infrastructurii și lipsa unor instrumente care să permită analiza caracteristicilor infrastructurii în contextul geografic al mediului pe care infrastructura îl traversează, inclusiv: impactul caracteristicilor fizice și chimice ale solului, identificarea zonelor de risc înalt din perspectiva potențialului de afectare a mediului și a populației etc)".

În plus, compania vrea să aloce 7 milioane lei pentru finalizarea lucrărilor de optimizare a sistemului SCADA și upgradării hard și soft a Sistemului de transmisie date și automatizare utilizat de companie. Încă 9 milioane lei sunt destinate upgradării sistemului informatic ERP.

Pentru modernizarea și monitorizarea sistemului de protecție catodică în 30 de locații compania va aloca 6,5 milioane lei, în timp ce pentru sistemul destinat detectării și localizării scurgerilor de țiței din conductele magistrale de transport va investi 12,6 milioane lei și restul până la 30 milioane lei în 2026-2027.

Mai mult, Conpet își propune lucrări de modernizare și sistematizare a stațiilor de pompare în patru locații, cu o valoare de 9 milioane lei, și modernizări rampe de încărcare/descărcare în șase locații, cu o valoare de 26 milioane lei.

Conpet vrea să instaleze totodată un sistem de 3,7 milioane lei privind dotarea cu echipamente de contorizare, monitorizare și control, prevăzute cu interfețe de comunicație a datelor conectate la o consolă de management și dispecerizare.

Alte 6 milioane lei sunt pentru modernizarea parcului de locomotive utilizate în transportul țițeiului.

Conpet și-a propus totodată să construiască și parcuri fotovoltaice în cinci locații, proiect pentru care să aloce 3 milioane lei. Pentru instalarea de panouri fotovoltaice sunt propuse ca locații stațiile de pompare țiței: Poiana lacului, Cartojani, Bărbătești, Băicoi și Călăreți.

"Procesul de transport prin conducte a țițeiului prin operarea Sistemului Național de Transport al petrolului prin conducte implică un consum energetic important de aproximativ 20 GWh anual. În prezent, Conpet dispune de suprafețe de teren neproductiv în cadrul stațiilor de pompare. Dezvoltarea unui parc fotovoltaic pentru producția energie electrice conduce practic la utilizarea în procesul tehnologic a energiei electrice produse, reducând astfel costurile generate de achiziția energiei electrice din SEN, energia electrică suplimentară generată de parcul fotovoltaic va fi valorificată prin intermediul platformei OPCOM și preluată de către SEN pin intermediul stației electrice situată în vecinătatea terenului deținut de Conpet. În urma unei analize interne privind posibilitatea dezvoltării unui parc fotovoltaic pentru producția energiei electrice, Conpet își propune să devină prosumator. Energia produsă va fi consumată intern de companie, iar surplusul va fi injectat în rețeaua națională", arată compania în strategie.

Comparativ, în perioada 2014-2019, compania a realizat un program de investiții de 313 milioane lei.

De asemenea, între 2003-2019, s-au înlocuit circa 535 km de conductă.

Conpet operează o rețea de conducte cu o lungime de peste 3.800 de kilometri pe întreg teritoriul României.

Compania are o capitalizare de 727,23 milioane lei și are aproape 1.700 de angajați.

Compania Conpet este controlată de stat, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri, care deține 58,71% din acțiuni.

viewscnt
Afla mai multe despre
conpet
parcuri fotovoltaice