DOCUMENT Cum va subvenționa Guvernul scumpirea gazelor pentru încălzirea centralizată

DOCUMENT Cum va subvenționa Guvernul scumpirea gazelor pentru încălzirea centralizată
scris 15 dec 2021

Legislația de compensare a facturilor și de plafonare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale intrată în vigoare la 1 noiembrie prevede că, în iarna aceasta, Guvernul va da primăriilor bani de la bugetul de stat pentru subvenționarea a 50% din diferența dintre prețul efectiv la care producătorii de energie termică ce alimentează sistemele centralizate municipale de încălzire cumpără gaze din piață și prețul plafonat de 0,250 lei/kWh (250 lei/MWh).

Cu toate acestea, potrivit unui document guvernamental, legislația primară are numeroase omisiuni și neclarități, care trebuie reglementate prin ordin comun al miniștrilor Finanțelor, Energiei și Dezvoltării.

FOTO Primul tramvai nou cumpărat la Timișoara în ultimii peste 30 de ani CITEȘTE ȘI FOTO Primul tramvai nou cumpărat la Timișoara în ultimii peste 30 de ani

Astfel, sursa citată arată că nu se prevede sursa de finanțare a subvențiilor (Buget de stat/Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului/ordonator de credite (minister), cuantum maxim pe anul 2021/2022) și nu se prevăd categoriile de consumatori de energie termică pentru care se acordă subvenția la achiziția de gaze naturale SACET (furnizor pentru populație, instituții publice, spitale, școli, grădinițe, creșe și operatori economici) și centrale termice pentru încălzirea clădirilor în competența unităților administrativ – teritoriale.

"Deși nu se prevede expres, se prezumă că sumele se alocă bugetelor locale unde există sisteme de alimentare centralizată cu energie termică. Subvenția vizează doar energia termică produsă, nu și cea electrică. În cazul în care se produce și energie electrică, cantitatea totală de gaze naturale facturată va fi defalcată corespunzător energiei termice produse", se menționează în document.

VIDEO O companie de taximetrie a suspendat folosirea de mașini Tesla după un accident grav la Paris CITEȘTE ȘI VIDEO O companie de taximetrie a suspendat folosirea de mașini Tesla după un accident grav la Paris

De asemenea, din legislația primară nu rezultă dacă subvenția poate fi acordată în avans, pentru plata avansului solicitat de furnizorul de combustibil.

"Nu în toate unitățile administrativ-teritoriale producătorii de energie termică au contract de delegare cu administrația publică (București, Constanța, Brașov, Craiova – unde UAT are doar transportul și distribuția de energie termică). Facturile nu sunt emise pe numele unității administrativ-teritoriale, deoarece nu aceasta încheie contract de achiziție gaze naturale, ci doar operatorul care produce energie termică. UAT are relație contractuală cu distribuitorul sau cu producătorul care e și distribuitor. Nu rezultă ce se înțelege prin preț de achiziție gaze naturale, respective prețul conform contractului sau prețul facturat. Nu rezultă dacă subvenția se calculează cu TVA sau nu", se mai spune în document.

FOTO CONFIRMARE: Lanțul Submarine Burger, mândria Croației, a intrat în România cu bucătărie \ CITEȘTE ȘI FOTO CONFIRMARE: Lanțul Submarine Burger, mândria Croației, a intrat în România cu bucătărie "dark" și pregătește noi restaurante

Acolo se mai precizează că sumele pe care primăriile le vor acorda producătorilor de energie termică reprezintă ajutor de stat furnizat de UAT-uri, cu precizarea că vor fi incluși și alți beneficiari, respectiv operatori aflați sub autoritatea Ministerului Energiei și operatori privați care produc agent termic și-l vând operatorului de transport și distribuție aflat în raporturi contractuale cu UAT.

Pentru clarificare, a fost elaborat un proiect de ordin comun al miniștrilor Finanțelor, Energiei și Dezvoltării, care stipulează că subvențiile de la bugetul de stat se alocă bugetelor unităților administrativ-teritoriale la nivelul cărora sunt în funcțiune sisteme de alimentare centralizată cu energie termică.

Rectificare de buget la Poșta Română pentru acest an din cauza pandemiei și a nerealizării programului propus de disponibilizare de personal TESA CITEȘTE ȘI Rectificare de buget la Poșta Română pentru acest an din cauza pandemiei și a nerealizării programului propus de disponibilizare de personal TESA

La calculul subvențiilor acordate se vor lua în calcul cantitățile de gaze naturale evidențiate în facturile fiscale, prețurile de achiziție a gazelor naturale de către producătorii de energie termică conform contractelor de furnizare, cu tot cu TVA, și prețul plafonat de 0,250 lei/kWh.

"În termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturilor de gaze naturale, unitățile administrativ-teritoriale transmit, sub semnătura primarului, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cererea de acordare a subvenției, însoțită de următoarele documente justificative: a) extras în copie din contractul de furnizare gaze naturale, din care să rezulte părțile contractante, durata contractului, cantitatea contractantă și prețul gazelor naturale, certificate conform cu originalul; b) copie facturi fiscale gaze naturale, certificate conform cu originalul", prevede draftul de act normativ.

DOCUMENT Cum va subvenționa Guvernul scumpirea gazelor pentru încălzirea centralizată

PSD anunță că va menține facilitățile fiscale pentru construcții și IT CITEȘTE ȘI PSD anunță că va menține facilitățile fiscale pentru construcții și IT

La nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative, în baza înscrisurilor transmise de unitățile administrativ – teritoriale se realizează situația centralizatoare a sumelor necesare acoperirii lunare a subvenției și se promovează proiectul de hotărâre a Guvernului pentru acordarea subvenției, respectiv, repartizarea sumelor către bugetele unităților administrativ-teritoriale.

Proiectul de hotărâre este supus avizului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, sub aspectul activității de elaborare, aprobare și monitorizare a aplicării reglementărilor obligatorii la nivel național necesare funcționării sectorului și pieței energiei electrice, termice și a gazelor naturale în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor.

"Primăriile transferă sumele producătorilor de energie termică în maximum 3 zile de la data înregistrării sumelor în conturile de venituri al bugetelor locale", mai stipulează proiectul de ordin.

viewscnt
Afla mai multe despre
pret gigacalorie
subventie gigacalorie
scumpire gigacalorie
scumpire gaze
plafonare pret gaze
compensare facturi gaze