DOCUMENT Idee de interzicere a debranșării de la RADET și a instalării de centrale termice individuale. Pentru ce străzi din București este propusă interdicția

DOCUMENT Idee de interzicere a debranșării de la RADET și a instalării de centrale termice individuale. Pentru ce străzi din București este propusă interdicția
scris 16 mai 2018

În cele mai multe zone compacte de blocuri "comuniste" din Capitală, debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire și instalarea de centrale termice individuale ar putea fi interzise, prin declararea lor ca fiind zone unitare de încălzire. Aceste zone unitare cu monopol RADET vor ocoli însă în general cartierele unde predomină casele, vilele și blocurile mai vechi, unele cu centrale de clădire, dar și multe din ansamblurile rezidențiale mai noi. Cel puțin acestea sunt recomandările studiului aflat în posesia Profit.ro, comandat anul trecut de Primăria Capitalei și recepționat recent de aceasta.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Vara trecută, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a adoptat o Strategie de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul București, în care era menționată și intenția stabilirii de zone unitare de încălzire în București, în care să existe un singur sistem de termoficare, respectiv cel centralizat, ceea ce înseamnă interzicerea deconectărilor și debranșărilor de la RADET și a instalărilor de centrale termice individuale.

"Având în vedere importanța deosebită a sistemului centralizat de termoficare pentru nivelul de trai al populației, sunt necesare mai multe măsuri, printre care și cele privind instituirea zonelor unitare de încălzire, astfel încât să se poată evalua necesarul de energie termică și implicit dimensiona corespunzător elementele sistemului de alimentare cu energie termică. Necesitatea identificării, delimitării și stabilirii zonelor unitare de încălzire este însă impusă și de asigurarea unei stabilități la nivelul sistemului, de crearea condițiilor tehnice și economice de accesare a unor fonduri de investiții în infrastructura sistemului de termoficare, cât și a unor fonduri nerambursabile care pot fi accesate în cadrul diverselor programe operaționale de la nivelul Uniunii Europene", se arăta în documentul citat.

Primăria a comandat și un studiu pe această temă, recepționat recent. Acesta, întocmit de firma de consultanță în energie ATH Energ SRL, recomandă stabilirea de astfel de zone unitare de încălzire, cu toate că numărul de debranșări de la RADET din București este, cel puțin deocamdată, mult mai mic decât în alte orașe din România. Unul dintre argumente este că așa-numitele centrale de apartament sunt pe val, ca urmare a concurenței intense de pe această piață, dar și a neliberalizării totale a prețurilor la gaze pentru clienții casnici.

Victor Ponta și Dan Șova, achitați în dosarul Turceni-Rovinari. Decizia nu este definitivă CITEȘTE ȘI Victor Ponta și Dan Șova, achitați în dosarul Turceni-Rovinari. Decizia nu este definitivă

Astfel, autorii enumeră, printre amenințările la adresa sistemului centralizat de încălzire (SACET) din București, "extinderea agresivă a centralelor de apartament, ca urmare a unor oferte avantajoase ale furnizorilor (pachete de servicii compuse din centrala de apartament, serviciul de furnizare a gazului, servicii de mentenanță și revizii a centralei și instalațiilor de utilizare a gazului), concomitent cu menținerea unui preț reglementat la gazul natural pentru consumatorii casnici".

"Dacă în zona analizată există potențial de dezvoltare imobiliară, se va urmări posibilitatea de includere a acesteia în zona unitară a SACET. Este cunoscut faptul că majoritatea condominiilor construite în ultimii 10-15 ani au fost prevăzute din proiectare cu centrale proprii de bloc chiar și în zonele în care se află rețele SACET", se mai menționează în studiul citat.

La delimitarea zonelor unitare de încălzire, autorii studiului au ținut cont de trei criterii pentru fiecare punct termic, respectiv densitatea de consum (cantitatea anuală de gigacalorii pe metrul de traseu de rețea), pierderile din rețele și valoarea estimată medie a investițiilor în reabilitare necesare, calculată în lei pe metrul de traseu de rețea. Documentul menționează că între consumul anual de energie termică și lungimea rețelei există o relație de dependență care condiționează eficiența economică a racordării la SACET, definind practic limita până la care un SACET se poate extinde în zonele cu densitate de consum redusă, respectiv în zone cu case.

DOCUMENT Idee de interzicere a debranșării de la RADET și a instalării de centrale termice individuale. Pentru ce străzi din București este propusă interdicția

Decizie Guvern: o comisie condusă de Liviu Dragnea va realiza Strategia ”România 2040” CITEȘTE ȘI Decizie Guvern: o comisie condusă de Liviu Dragnea va realiza Strategia ”România 2040”

"Definirea unei zone unitare de încălzire presupune atât obligativitatea din partea consumatorilor arondați ei de a utiliza un singur tip de încălzire, dar și din partea furnizorului de energie termică de a asigura un serviciu de calitate și de a branșa la SACET consumatorii din zona unitară care nu sunt încă branșați sau cei noi care apar în această zonă, în urma unor proiecte de dezvoltare imobiliară. Asigurarea unui serviciu de calitate presupune în primul rând un nivel redus al pierderilor tehnologice, asigurarea parametrilor calitativi și cantitativi solicitați de consumatori, asigurarea mentenanței și investițiilor de reabilitare necesare", se precizează în studiu.

Legea în prezent în vigoare definește "zona unitară de încălzire" ca "areal geografic aparținând unei unități administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singură soluție tehnică de încălzire". Zonele unitare de încălzire se decretează ca atare de către primării. Acestea pot decide că, într-o anumită zonă, toată lumea trebuie să se încălzească fie prin sistem centralizat, fie prin centrale individuale pe gaze, fie prin altă metodă, care să fie însă unica în acea zonă. Inutil de precizat că, acolo unde au stabilit zone unitare, autoritățile locale au mers pe varianta încălzirii centralizate.

De exemplu, la Galați, primăria a stabilit prin hotărâre încă din 2008 o zonă unitară de încălzire prin sistem centralizat, în care sunt incluse foarte multe din blocurile de locuințe din municipiu. Locatarii acestora nu au dreptul să se debranșeze de la sistemul centralizat de încălzire, nici individual și nici colectiv, adică grupați în asociații de proprietari.

Cu alte cuvinte, pe legislația actuală, este la latitudinea autorităților locale dacă stabilesc sau nu zone unitare de încălzire, în care să fie interzise debranșările de la încălzirea centrală. De altfel, legea stipulează expres că autoritățile locale sunt cele care "au ca atribuție stabilirea zonelor unitare de încălzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea regională, aprobate prin hotărâre a Consiliului Local, a Consiliului Județean sau a Consiliului General al Municipiului București ori a Asociației de Dezvoltare Comunitară, după caz".

După ce a pierdut din piață, Tarom primește liber de la Guvern pentru angajări, salarii mai mari și investiții fără restricțiile impuse altor companii de stat. Bugetul companiei nu va mai fi avizat de Executiv CITEȘTE ȘI După ce a pierdut din piață, Tarom primește liber de la Guvern pentru angajări, salarii mai mari și investiții fără restricțiile impuse altor companii de stat. Bugetul companiei nu va mai fi avizat de Executiv

Pe de altă parte, legea în prezent în vigoare nu stipulează nicăieri în mod expres interdicția de debranșare în zonele unitare de încălzire, în pofida definiției acestora, ceea ce a făcut ca, în multe localități unde au fost stabilite astfel de zone de către municipalități și au fost interzise debranșările, locatarii și asociațiile de proprietari să dea în judecată primăriile și să câștige, inclusiv în baza legislației europene care garantează libertatea de alegere a furnizorilor de servicii.

În aprilie 2016, instituția Avocatului Poporului a atras atenția că, prin elemente de legislație secundară, se impun restricții suplimentare la debranșări și deconectări, care adaugă la legea primară și limitează nelegitim libertatea individuală de alegere a sistemului de încălzire. Instituția se referea la anumite prevederi din Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, elaborat de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și valabil din 2007.

Avocatul Poporului nu se opunea ca atare acestor restricții suplimentare, ci recomanda includerea lor în Legea primară serviciului public de alimentare cu energie termică. Instituția se referea expres inclusiv la interdicția de debranșare din zonele unitare de încălzire centralizată decretate de primării, acuzând că aceasta nu este prevăzută de legea energiei termice. Ca atare, în acel an, a fost inițiat un proiect de modificare a legii, care introduce prevederea potrivit căreia "deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu și debranșarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu sunt interzise în cazul în care condominiul se află într-o zonă unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică".

Guvernul a exprimat punct de vedere pozitiv asupra proiectului și a cerut completarea sa cu includerea energiei termice livrate populației sub formă de căldură și apă caldă pe lista livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii pentru care este aplicată cea mai redusă cotă de TVA prevăzută de Codul Fiscal, de 5%. Din vara anului trecut, însă, draftul de act normativ nu a mai avansat procedural pe agenda Camerei Deputaților, neajungând să fie dezbătut în plen.

Volkswagen cheamă în service 410.000 de mașini din cauza unei probleme cu centura de siguranță CITEȘTE ȘI Volkswagen cheamă în service 410.000 de mașini din cauza unei probleme cu centura de siguranță

În ultimii 2-3 ani, în întreaga țară, ritmul debranșărilor de la sistemele centralizate de încălzire, acolo unde acestea mai există, a scăzut, însă acest lucru nu este o veste bună, ci mai degrabă dimpotrivă. Asta pentru că motivul temperării volumului de debranșări nu ține de îmbunătățirea performanțelor SACET-urilor și a gradului de satisfacție al clienților, ci de faptul că mulți dintre consumatorii care își permiteau din punct de vedere financiar și tehnic să iasă din sistemele centralizate și să înceapă să-și încălzească pe cont propriu locuințele au făcut-o deja.

În aceste condiții, riscul este ca "prizoniere" ale sistemelor centralizate de încălzire să rămână în special persoanele cu venituri mici, care, deși nemulțumite de serviciile regiilor locale de termoficare, nu își pot permite costurile inițiale mari ale investiției presupuse de instalarea unui sistem alternativ individual de încălzire a locuinței.

DOCUMENT Idee de interzicere a debranșării de la RADET și a instalării de centrale termice individuale. Pentru ce străzi din București este propusă interdicția

Scăderea numărului de clienți reduce încasările operatorilor SACET, respectiv capacitatea acestora de a investi în întreținerea, repararea și recondiționarea rețelelor de transport și distribuție a energiei termice. Astfel că cercul vicios se perpetuează: clienții se debranșează nemulțumiți de calitatea furnizării căldurii și apei calde, respectiv de întreruperile dese și lungi, iar scăderea numărului de consumatori face și mai dificilă sporirea calității serviciilor, din cauza diminuării veniturilor disponibile pentru investiții.

Listă: Ce străzi din București sunt propuse pentru a face parte din zona unitară de încălzire prin sistem centralizat RADET, cu interdicție de debranșare și instalare de centrale individuale

Notă: La străzile plasate în interiorul zonei unitare de încălzire unde apare nota "v. mențiunea", acest lucru înseamnă că doar condominiile de pe stradă sunt incluse în zonă, nu și casele.

Nr.crt.

Denumirea

Tip

sector

In Zona Unitara de incalzire (ZU)

 

Tip retea

 

strazii

 

 

De la…

Pana la…

 

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

1

16 Februarie

Strada

1

Nu

 

 

2

Abrud

Strada

1

str. Iordache Golescu

Bd. Ion Mihalache

RTS

3

Abus

Strada

1

Nu

 

 

4

Acetilenei

Strada

1

Nu

 

 

5

Aciliu

Strada

1

Nu

 

 

6

Acordeonului

Strada

1

Nu

 

 

7

Acordului

Strada

1

Nu

 

 

8

Acumulatorului

Strada

1

Nu

 

 

9

Adalin

Strada

1

Nu

 

 

10

Ady Endre

Strada

1

Nu

 

 

11

Aeromodelului

Strada

1

Nu

 

 

12

Aeroportului

Strada

1

Nu

 

 

13

Afanata

Strada

1

Nu

 

 

14

Afluentului

Strada

1

Nu

 

 

15

Agapia

Strada

1

Nu

 

 

16

Agatului

Strada

1

Nu

 

 

17

Agronomiei

Strada

1

Nu

 

 

18

Aiud

Strada

1

Nu

 

 

19

Al Alexandru

Alee

1

Nu

 

 

20

Al Faurei

Alee

1

Da - intregime

 

RTP, RTS

21

Al Hrisovului

Alee

1

Da - intregime

 

RTP, RTS

22

Al Matelotilor

Alee

1

Nu

 

 

23

Al Modrogan

Alee

1

Nu

 

 

24

Al Pajurei

Alee

1

Da - intregime

 

RTS

25

Al Priporului

Alee

1

Nu

 

 

26

Al Privighetorilor

Alee

1

Nu

 

 

27

Al Sandu Aldea Constantin

Alee

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

28

Al Scrovistea

Alee

1

Nu

 

 

29

Al Somesul Rece

Alee

1

Nu

 

 

30

Al Stalpeanu M. Gheorghe,lt.av.

Alee

1

Nu

 

 

31

Al Teisani

Alee

1

Nu

 

 

32

Albac

Strada

1

Nu

 

 

33

Aldeni

Strada

1

Nu

 

 

34

Alecsandri Vasile

Strada

1

Nu

 

 

35

Alexandr Sergheevici Poskin,poet

Strada

1

Nu

 

 

36

Alexandrescu Grigore

Strada

1

Nu

 

 

37

Alexandrina

Strada

1

Nu

 

 

38

Alexandru Campeanu, mr.

Strada

1

Nu

 

 

39

Alion

Strada

1

Nu

 

 

40

Almas

Strada

1

Nu

 

 

41

Alunului

Strada

1

Nu

 

 

42

Aman Theodor,pictor

Strada

1

Nu

 

 

43

Amforei

Strada

1

Nu

 

 

 

44

Amicitiei

Strada

1

Nu

 

 

45

Amintirii

Strada

1

Nu

 

 

46

Amman

Strada

1

Nu

 

 

47

Anghel Gheorghe,serg.

Strada

1

Nu

 

 

48

Anina

Strada

1

Nu

 

 

49

Aninoasa

Strada

1

Nu

 

 

50

Aninului

Strada

1

Nu

 

 

51

Ankara

Strada

1

Nu

 

 

52

Anton Volopentia

Strada

1

Nu

 

 

53

Arad

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

54

Arbore Hatmanul

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

55

Arcasilor

Strada

1

Nu

 

 

56

Ardealului

Strada

1

Nu

 

 

57

Ardeziei

Strada

1

Nu

 

 

58

Argentina

Strada

1

Nu

 

 

59

Aricescu D. Constantin

Strada

1

Nu

 

 

60

Ariei

Strada

1

Nu

 

 

61

Aries

Strada

1

Nu

 

 

62

Arion C. C.

Strada

1

Nu

 

 

63

Aripilor

Strada

1

Nu

 

 

64

Aristia Costache

Strada

1

Nu

 

 

65

Armindenului

Strada

1

Nu

 

 

66

Artarului

Strada

1

Nu

 

 

67

Astronomului

Strada

1

Nu

 

 

68

Atelierele Noi

Strada

1

Nu

 

 

69

Atelierului

Strada

1

Nu

 

 

70

Atena

Strada

1

Nu

 

 

71

Atlasului

Strada

1

Nu

 

 

72

Aurel Popoviciu

Piata

1

Nu

 

 

73

Automatizarii

Strada

1

Nu

 

 

74

Avantului

Strada

1

Nu

 

 

75

Aviatiei

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

76

Avionului

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

77

Avrameni

Strada

1

Nu

 

 

78

Bacului

Strada

1

Nu

 

 

79

Baesu Aurel,pictor

Strada

1

Bd Bucurestii Noi

Ardealului

RTS

80

Bahluiului

Strada

1

Nu

 

 

81

Baia

Strada

1

Nu

 

 

82

Baia de Cris

Strada

1

Nu

 

 

83

Baia Sprie

Strada

1

Nu

 

 

84

Baiculesti

Strada

1

CT Casa Presei

Bd. Poligrafiei- str Jiului

RTP

85

Balaban Emil,ing.

Strada

1

Nu

 

 

86

Balacescu Constantin

Strada

1

Nu

 

 

87

Balanescu Rosetti

Strada

1

Nu

 

 

88

Balaria

Strada

1

Nu

 

 

89

Baldovin Parcalabul

Strada

1

Nu

 

 

 

 

90

Balescu Constantin,amiral

Strada

1

Nu

 

 

91

Balonului

Strada

1

Nu

 

 

92

Balota

Strada

1

Nu

 

 

93

Bals Gheorghe,ing.

Strada

1

Nu

 

 

94

Balsamului

Strada

1

Nu

 

 

95

Banat

Strada

1

Nu

 

 

96

Baneasa

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

97

Banul Antonache

Strada

1

Nu

 

 

98

Banului

Strada

1

Nu

 

 

99

Barajul Arges

Strada

1

Nu

 

 

100

Barbu Lautaru

Strada

1

Da - intregime

 

RTP, RTS

101

Bargaului

Strada

1

Nu

 

 

102

Barierei

Strada

1

Nu

 

 

103

Baritiu George

Strada

1

Calea Grivitei

str Petru Maior

RTS

104

Barlogeni

Strada

1

str. Lastarisului

Bd Bucurestii Noi

RTP, RTS

105

Barnutiu Simion

Strada

1

Nu

 

 

106

Baru Mare

Strada

1

Nu

 

 

107

Bauxitei

Strada

1

Nu

 

 

108

Bd Aerogarii

Bulevard

1

Nu

 

 

109

Bd Alexandru Furtunescu

Bulevard

1

Nu

 

 

110

Bd Alexandru Ioan Cuza

Bulevard

1

Da - v. mentiunea

 

RTP

111

Bd Apicultorilor

Bulevard

1

Nu

 

RTP, RTS

112

Bd Averescu Alexandru,maresal

Bulevard

1

Da - intregime

 

RTS

113

Bd Aviatorilor

Bulevard

1

Nu

 

RTS

114

Bd Balcescu Nicolae

Bulevard

1

Nu

 

RTS

115

Bd Banul Manta

Bulevard

1

Da - intregime

 

RTS

116

Bd Bucurestii Noi

Bulevard

1

Da - intregime

 

RTS

117

Bd Campul Pipera

Bulevard

1

Nu

 

RTS

118

Bd Dacia

Bulevard

1+2

Nu

 

 

119

Bd Duca D. Gheorghe,ing.

Bulevard

1

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

120

Bd Expozitiei

Bulevard

1

Nu

 

 

121

Bd Ficusului

Bulevard

1

Nu

 

 

122

Bd Gloriei

Bulevard

1

Nu

 

 

123

Bd Golescu Dinicu

Bulevard

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

124

Bd Iancu de Hunedoara

Bulevard

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

125

Bd Ion Ionescu de la Brad

Bulevard

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

126

Bd Laminorului

Bulevard

1

Nu

 

 

127

Bd Lascar Catargiu

Bulevard

1

Nu

 

 

128

Bd Luptatorilor

Bulevard

1

Nu

 

 

129

Bd Magheru Gheorghe,g-ral.

Bulevard

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

130

Bd Marasti

Bulevard

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

131

Bd Mihalache Ion

Bulevard

1

Da - intregime

 

RTP

132

Bd Mircea Eliade

Bulevard

1

Nu

 

 

133

Bd Oaspetilor

Bulevard

1

Nu

 

 

134

Bd Petrila

Bulevard

1

Nu

 

 

135

Bd Poligrafiei

Bulevard

1

CT Casa Presei

str. Jiului;

RTP

 

 

136

Bd Prezan Constantin

Bulevard

1

Nu

 

 

137

Bd Primaverii

Bulevard

1

Nu

 

 

138

Bd Schitu Magureanu

Bulevard

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

139

Bd Stamatin Neculai

Bulevard

1

Nu

 

 

140

Beldiceanu N. Nicolae

Strada

1

Nu

 

 

141

Belgrad

Strada

1

Nu

 

 

142

Belizarie

Strada

1

Nu

 

 

143

Beller Radu,lt.av.

Strada

1

Nu

 

 

144

Berca

Strada

1

Nu

 

 

145

Berna

Strada

1

Nu

 

 

146

Berthelot Henri Mathias,g-ral.

Strada

1

Nu

 

 

147

Berveni

Strada

1

Nu

 

 

148

Berzei

Strada

1

Nu

 

 

149

Betonierei

Strada

1

Nu

 

 

150

Bianu Ioan,filolog

Strada

1

Nu

 

 

151

Bibescu George Valentin

Strada

1

Nu

 

 

152

Bibicescu G. Ioan

Strada

1

Nu

 

 

153

Biborteni

Strada

1

Nu

 

 

154

Biharia

Strada

1

Nu

 

 

155

Bihor

Strada

1

Nu

 

 

156

Bilciuresti

Strada

1

Nu

 

 

157

Biruintei

Strada

1

Nu

 

 

158

Biserica Amzei

Strada

1

Da - intregime

 

RTS

159

Biserica Enei

Strada

1

Da - intregime

 

RTS

160

Bistrita

Strada

1

Nu

 

 

161

Blanc Louis,arh.

Strada

1

Nu

 

 

162

Blaremberg Constantin,col.

Strada

1

Nu

 

 

163

Bogdan Ion,prof.

Strada

1

Nu

 

 

164

Bogdan Voda

Strada

1

Nu

 

 

165

Boghiu Constantin,serg.

Strada

1

Nu

 

 

166

Boiangiu Radu

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

167

Borsa

Strada

1

Nu

 

 

168

Boteanu

Strada

1

Nu

 

 

169

Bradului

Strada

1

Nu

 

 

170

Braescu Smaranda

Strada

1

Nu

 

 

171

Branarul

Strada

1

Nu

 

 

172

Bratianu Gheorghe

Strada

1

Nu

 

 

173

Bratocea

Strada

1

Nu

 

 

174

Brazilia

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

175

Brezoianu Ion

Strada

1

Da - intregime

 

RTS

176

Brodina

Strada

1

Nu

 

 

177

Brosteanu Ernest,g-ral.

Strada

1

Nu

 

 

178

Bruxelles

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

179

Bucegi

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

180

Buclei

Strada

1

Nu

 

 

181

Budisteanu Constantin

Strada

1

Nu

 

 

 

 

182

Budisteanu Constantin,g-ral.

Strada

1

Nu

 

 

183

Buescu Radu

Strada

1

Nu

 

 

184

Bumbesti

Strada

1

Nu

 

 

185

Bunesti

Strada

1

Nu

 

 

186

Burada Theodor

Strada

1

Nu

 

 

187

Burcus Stefan,arh.

Strada

1

Nu

 

 

188

Burileanu Stefan,g-ral.

Strada

1

Nu

 

 

189

Butuceni

Strada

1

Nu

 

 

190

Buzdugan Constantin,poet

Strada

1

Nu

 

 

191

Buzesti

Strada

1

Nu

 

 

192

Buzias

Strada

1

Nu

 

 

193

Buzoianu Iani

Strada

1

Nu

 

 

194

Caderea Bastiliei

Strada

1

Nu

 

 

195

Caierului

Strada

1

Nu

 

 

196

Caineni

Strada

1

Nu

 

 

197

Caiuti

Strada

1

Nu

 

 

198

Cal Dorobanti

Cale

1

Da - intregime

 

RTP, RTS

199

Cal Floreasca

Cale

1

Da - intregime

 

RTP

200

Cal Grivitei

Cale

1

Da - intregime

 

RTP

201

Calcarului

Strada

1

Nu

 

 

202

Caldarusani

Strada

1

Nu

 

 

203

Calinescu George

Strada

1

Nu

 

 

204

Calpan Gheorghe,cap.

Strada

1

Nu

 

 

205

Cameliei

Strada

1

Nu

 

 

206

Campineanu Ion

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

207

Campinita

Strada

1

Nu

 

 

208

Campul cu Maci

Strada

1

Nu

 

 

209

Cantacuzino Ioan,prof.dr.

Strada

1

Nu

 

 

210

Cantarului

Strada

1

Nu

 

 

211

Cantonului

Strada

1

Nu

 

 

212

Capalna

Strada

1

Nu

 

 

213

Capitanu Constantin

Strada

1

Nu

 

 

214

Capriorilor

Strada

1

Nu

 

 

215

Capsa Nicolae,mr.av.

Strada

1

Nu

 

 

216

Caracas Constantinache, g-ral

Strada

1

Nu

 

 

217

Carafoli Elie

Strada

1

Nu

 

 

218

Caragea Ioan Voda

Strada

1

Nu

 

 

219

Caragiani Elena

Strada

1

Nu

 

 

220

Caraiman

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

221

Caramfil G. Nicolae

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

222

Caransebes

Strada

1

Nu

 

 

223

Carbunarilor

Strada

1

Nu

 

 

224

Carol Popp de Szathmary,pictor

Strada

1

Nu

 

 

225

Carpati

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTP

226

Carpenului

Strada

1

Nu

 

 

227

Casin

Strada

1

Nu

 

 

 

 

228

Castanului

Strada

1

Nu

 

 

229

Cavnic

Strada

1

Nu

 

 

230

Cazzavillan Luigi

Strada

1

Nu

 

 

231

Ceasornicului

Strada

1

Nu

 

 

232

Cehov Anton Pavlovici,comp.

Strada

1

Nu

 

 

233

Cerceilor

Strada

1

Nu

 

 

234

Cerchez Grigore,arh.

Strada

1

Nu

 

 

235

Ceremusului

Strada

1

Nu

 

 

236

Cernat Alexandru,g-ral

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

237

Cernesti

Strada

1

Nu

 

 

238

Cetatea Neamtului

Strada

1

Nu

 

 

239

Chile

Strada

1

Nu

 

 

240

Chiscani

Strada

1

Nu

 

 

241

Chitila Triaj

Strada

1

Nu

 

 

242

Ciacova

Strada

1

Nu

 

 

243

Cihoschi Stanislav

Strada

1

Nu

 

 

244

Ciresoaia

Strada

1

Nu

 

 

245

Cisnadie

Strada

1

Nu

 

 

246

Ciugureanu Daniel

Strada

1

Nu

 

 

247

Ciurea Viorel

Strada

1

Nu

 

 

248

Clabucet

Strada

1

Nu

 

 

249

Clemenceau Georges

Strada

1

Nu

 

 

250

Clopotarii Vechi

Strada

1

Nu

 

 

251

Clucereasa Elena

Strada

1

Nu

 

 

252

Clucerului

Strada

1

Nu

 

 

253

Cluj

Strada

1

Nu

 

 

254

Coanda Constantin,g-ral.

Strada

1

Nu

 

 

255

Coanda Henri

Strada

1

Nu

 

 

256

Cobalcescu Grigore,prof.

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

257

Cocarascu Octav, cpt.

Strada

1

str Petru Maior

Cala Grivitei

RTS

258

Cocovici,mr.

Strada

1

Nu

 

 

259

Colectiei

Strada

1

Nu

 

 

260

Columb Cristofor

Strada

1

Nu

 

 

261

Comana

Strada

1

Nu

 

 

262

Constantin Daniel

Strada

1

Nu

 

 

263

Constantin Stere

Strada

1

Da - intregime

 

RTS

264

Constantinescu Alexandru

Strada

1

Nu

 

 

265

Constantinescu Gherasim

Strada

1

Nu

 

 

266

Constantinescu Nicolae

Strada

1

Nu

 

 

267

Constantinide Gh.,g-ral.

Strada

1

Nu

 

 

268

Copilului

Strada

1

Nu

 

 

269

Copsa Mica

Strada

1

Nu

 

 

270

Coralilor

Strada

1

Nu

 

 

271

Cornatel

Strada

1

Nu

 

 

272

Cornescu

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

273

Corvin Matei

Strada

1

Nu

 

 

 

 

274

Bd Maniu Iuliu

Bulevard

6

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

275

Costinescu Nicolae,ing.

Strada

1

Nu

 

 

276

Cotesti

Strada

1

Nu

 

 

277

Cotiturii

Strada

1

Nu

 

 

278

Cotnari

Strada

1

Nu

 

 

279

Cotrus Aron

Strada

1

Nu

 

 

280

Craciun

Strada

1

Nu

 

 

281

Craiovei

Strada

1

Nu

 

 

282

Crangul cu Artari

Strada

1

Nu

 

 

283

Crangului

Strada

1

Nu

 

 

284

Cretei

Strada

1

Nu

 

 

285

Cretu Nicolae Florin,cpt.

Strada

1

Nu

 

 

286

Cretu Petre,av.

Strada

1

Nu

 

 

287

Cretulescu Niculae,medic

Strada

1

Nu

 

 

288

Cricovului

Strada

1

Nu

 

 

289

Crinului

Strada

1

str. Lastarisului

str. Ardealului

RTP, RTS

290

Crisana

Strada

1

Nu

 

 

291

Cristescu Constantin,g-ral.

Strada

1

Nu

 

 

292

Cristesti

Strada

1

Nu

 

 

293

Cristianul Mare

Strada

1

Nu

 

 

294

Crivesti

Strada

1

Nu

 

 

295

Cronicarilor

Strada

1

Nu

 

 

296

Crusovat

Strada

1

Nu

 

 

297

Curtisoara

Strada

1

Nu

 

 

298

Cutescu Stork Cecilia

Strada

1

Nu

 

 

299

Daeni

Strada

1

Nu

 

 

300

Daimaca Victor

Strada

1

Nu

 

 

301

Danielopolu Daniel

Strada

1

Nu

 

 

302

Dante Alighieri

Strada

1

Nu

 

 

303

Darclee Hariclea

Strada

1

Nu

 

 

304

Darian Dumitru,lt.c-dor.av.

Strada

1

Nu

 

 

305

Darmanesti

Strada

1

Nu

 

 

306

Darza

Strada

1

Nu

 

 

307

David Emmanuel

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

308

Dealul Negru

Strada

1

Nu

 

 

309

Dej

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

310

Delavrancea Barbu

Strada

1

Bd Ion Mihalache

Bl 33D

RTS

311

Delta Dunarii

Strada

1

Nu

 

 

312

Demetriade Aristide,actor

Strada

1

Nu

 

 

313

Demetriade Gheorghe,cpt.av.

Strada

1

Nu

 

 

314

Demnitatii

Strada

1

Nu

 

 

315

Deparateanu Alexandru

Strada

1

Nu

 

 

316

Diaconul Coresi

Strada

1

Nu

 

 

317

Dima Dumitru,sold.

Strada

1

Nu

 

 

318

Diocheti

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

319

Dirijorului

Strada

1

Nu

 

 

 

 

320

Dissescu Constantin,jr.

Strada

1

Nu

 

 

321

Doamna Despina

Strada

1

Nu

 

 

322

Doamna Elena

Strada

1

Nu

 

 

323

Doamna Stanca

Strada

1

Nu

 

 

324

Dobrescu I. Demetru

Strada

1

Nu

 

 

325

Dobrogeanu Gherea Constantin

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTP

326

Dobrogei

Strada

1

Nu

 

 

327

Docentilor

Strada

1

Nu

 

 

328

Documentului

Strada

1

Nu

 

 

329

Dolomitului

Strada

1

Nu

 

 

330

Domnita Ancuta

Strada

1

Nu

 

 

331

Dona C. Nicolae,g-ral.

Strada

1

Nu

 

 

332

Dornei

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

333

Dorobantu Vasile,serg.

Strada

1

Nu

 

 

334

Draghiceanu Virgil

Strada

1

Nu

 

 

335

Dragoslavele

Strada

1

Nu

 

 

336

Dridu

Strada

1

Da - intregime

 

RTP, RTS

337

Drossu Nicolae,cpt.av.

Strada

1

Nu

 

 

338

Drum Brote Eugen

Drum

1

Nu

 

 

339

Drum Carierei

Drum

1

Nu

 

 

340

Drum Codrii Cosminului

Drum

1

Nu

 

 

341

Drum Garii

Drum

1

Nu

 

 

342

Drum Lapus

Drum

1

Nu

 

 

343

Drum Muntele Gaina

Drum

1

Nu

 

 

344

Drum Plaiu Nucului

Drum

1

Nu

 

 

345

Drum Regimentului

Drum

1

Nu

 

 

346

Drumul Nisipoasa

Strada

1

Nu

 

 

347

Duetului

Strada

1

Nu

 

 

348

Duiosiei

Strada

1

Nu

 

 

349

Dunacesti

Strada

1

Nu

 

 

350

Dunei

Strada

1

Nu

 

 

351

Durau

Strada

1

Nu

 

 

352

Durbac Raducu Dumitru,lt.col.

Strada

1

Nu

 

 

353

Echipajului

Strada

1

Nu

 

 

354

Ecluzei

Strada

1

Nu

 

 

355

Edgar Quinet

Strada

1

Nu

 

 

356

Eftimiu Victor

Strada

1

Nu

 

 

357

Elanului

Strada

1

Nu

 

 

358

Eliberarii

Strada

1

Nu

 

 

359

Elizeu

Strada

1

Nu

 

 

360

Elocintei

Strada

1

Nu

 

 

361

Eminescu Mihai

Strada

1

Nu

 

 

362

Carabusului

Strada

6

Da - v. mentiunea

 

RTS

363

Enescu George

Strada

1

Nu

 

 

364

Episcopiei

Strada

1

Nu

 

 

365

Episcopul Timus

Strada

1

Nu

 

 

 

 

366

Episcopul Vulcan

Strada

1

Nu

 

 

367

Epuresti

Strada

1

Nu

 

 

368

Eraclie Arion

Strada

1

Nu

 

 

369

Esarcu Constantin

Strada

1

Nu

 

 

370

Fabrica de Caramida

Strada

1

Nu

 

 

371

Faclie Alexandru,erou

Strada

1

Nu

 

 

372

Fagaras

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

373

Fagului

Strada

1

Nu

 

 

374

Fanionului

Strada

1

Nu

 

 

375

Faurei

Strada

1

Da - intregime

 

RTP, RTS

376

Feldioara

Strada

1

Nu

 

 

377

Feleacu

Strada

1

Nu

 

 

378

Felix Iacob,dr.

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

379

Fernic Ionel

Strada

1

Nu

 

 

380

Feroviarilor

Strada

1

Da - intregime

 

RTS

381

Filip Nicolae

Strada

1

Nu

 

 

382

Finlanda

Strada

1

Nu

 

 

383

Fiordului

Strada

1

Nu

 

 

384

Floare de Crang

Strada

1

Nu

 

 

385

Florescu Dumitru

Strada

1

Nu

 

 

386

Florilor

Strada

1

Nu

 

 

387

Fluviului

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTP

388

Fortunei

Strada

1

Nu

 

 

389

Fotino Dionisie

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

390

Franklin Benjamin

Strada

1

Nu

 

 

391

Frasinului

Strada

1

Nu

 

 

392

Fratii Golescu

Strada

1

Nu

 

 

393

Frezorilor

Strada

1

Nu

 

 

394

Frumoasa

Strada

1

Nu

 

 

395

Fruntasului

Strada

1

Nu

 

 

396

Fuica Vasile,lt.av.

Strada

1

Nu

 

 

397

Gafencu Grigore

Strada

1

Nu

 

 

 

 

 

 

 

 

398

Gala Galaction,scriitor

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

399

Galiceni

Strada

1

Nu

 

 

400

Galileia

Strada

1

Nu

 

 

401

Gandhi Mahatma

Strada

1

Nu

 

 

402

Gara de Nord

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTP

403

Garlei

Strada

1

Nu

 

 

404

Garofitei

Strada

1

Nu

 

 

405

Gemeni

Strada

1

Nu

 

 

406

Gheorghe Stefan

Strada

1

Nu

 

 

407

Gherghel Paraschiva

Strada

1

Nu

 

 

408

Catinei

Strada

6

Da - v. mentiunea

 

RTS

409

Ghetarilor

Strada

1

Nu

 

 

410

Ghetiei

Strada

1

Nu

 

 

 

 

411

Ghiozdanului

Strada

1

Nu

 

 

412

Giulesteanu Nicolae

Strada

1

Nu

 

 

413

Giurescu Dimitrie,mr.

Strada

1

Nu

 

 

414

Glastrei

Strada

1

Nu

 

 

415

Godeanu Constantin,slt.

Strada

1

Nu

 

 

416

Godeni

Strada

1

Nu

 

 

417

Gogol Nikolai,scriitor

Strada

1

Nu

 

 

418

Golescu Iordache

Strada

1

Nu

 

 

419

Golescu Nicolae

Strada

1

Nu

 

 

420

Golovita

Strada

1

Nu

 

 

421

Gorki Maxim

Strada

1

Nu

 

 

422

Gorunului

Strada

1

Nu

 

 

423

Gratioasa

Strada

1

Nu

 

 

424

Grauntelui

Strada

1

Nu

 

 

425

Greceanu Radu

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

426

Grigorescu Eremia,g-ral.

Strada

1

Nu

 

 

427

Grigorescu Nicolae,pictor

Strada

1

Nu

 

 

428

Grohotisului

Strada

1

Nu

 

 

429

Gusti Dimitrie,sociolog

Strada

1

Nu

 

 

430

Haga

Strada

1

Nu

 

 

431

Hagi Ghita

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

432

Hagi Moscu Maria

Strada

1

Nu

 

 

433

Halta Grivita

Strada

1

Nu

 

 

434

Haltei

Strada

1

Nu

 

 

435

Haret Spiru

Strada

1

Nu

 

 

436

Harghita

Strada

1

Nu

 

 

437

Hasdeu Iulia,poeta

Strada

1

Nu

 

 

438

Helesteului

Strada

1

Nu

 

 

439

Heliului

Strada

1

Nu

 

 

440

Hentia Sava,pictor

Strada

1

Nu

 

 

441

Herastrau

Strada

1

Nu

 

 

442

Herman Oberth

Strada

1

Nu

 

 

443

Herminei

Strada

1

Nu

 

 

444

Honterus Johannes

Strada

1

Nu

 

 

445

Horatiu

Strada

1

Nu

 

 

446

Hotin

Strada

1

Nu

 

 

447

Hrisovului

Strada

1

Da - intregime

 

RTP, RTS

448

Hristache Pitarul

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

449

Hubert Dumitru,cpt.av.

Strada

1

Nu

 

 

450

Hulubitei

Strada

1

Nu

 

 

451

Ialomicioarei

Strada

1

Nu

 

 

452

Ienuparului

Strada

1

Nu

 

 

453

Iezeru

Strada

1

Nu

 

 

454

Inculet Ion

Strada

1

Nu

 

 

455

Infratirii

Strada

1

Nu

 

 

456

Inovatorilor

Strada

1

Nu

 

 

 

 

457

Institutul Medico - Militar

Strada

1

Nu

 

 

458

Int Aeronavei

Intrare

1

Nu

 

 

459

Int Alexandrescu Grigore

Intrare

1

Nu

 

 

460

Int Alexe Marin

Intrare

1

Nu

 

 

461

Int Alpinistilor

Intrare

1

Nu

 

 

462

Int Amzei

Intrare

1

Nu

 

 

463

Int Anasonului

Intrare

1

Nu

 

 

464

Ceahlaul

Strada

6

Da - v. mentiunea

 

RTS

465

Int Armasului

Intrare

1

Nu

 

 

466

Int Augustin Dan,serg.

Intrare

1

Nu

 

 

467

Int Aurora

Intrare

1

Nu

 

 

468

Int Baldovin Parcalabul

Intrare

1

Nu

 

 

469

Int Barsesti

Intrare

1

Nu

 

 

470

Int Berheci

Intrare

1

Nu

 

 

471

Int Biserica Alba

Intrare

1

Nu

 

 

472

Int Bitolia

Intrare

1

Nu

 

 

473

Int Blaj

Intrare

1

Nu

 

 

474

Int Bogdanita

Intrare

1

Nu

 

 

475

Int Bravurii

Intrare

1

Nu

 

 

476

Int Brosteni

Intrare

1

Nu

 

 

477

Int Buciumat Gheorghe,sold.

Intrare

1

Nu

 

 

478

Int Buciumeni

Intrare

1

Nu

 

 

479

Int Buzesti

Intrare

1

Nu

 

 

480

Int Caderea Bastiliei

Intrare

1

Nu

 

 

481

Int Calugareanu Anda

Intrare

1

Da - intregime

 

RTS

482

Int Campeanu Alexandru,mr.

Intrare

1

Nu

 

 

483

Int Campul cu Maci

Intrare

1

Nu

 

 

484

Int Cantilli Grigore,g-ral.

Intrare

1

Nu

 

 

485

Int Capriorilor

Intrare

1

Nu

 

 

486

Int Casului

Intrare

1

Nu

 

 

487

Int Catedrei

Intrare

1

Nu

 

 

488

Int Cazzavillan Luigi

Intrare

1

Nu

 

 

489

Int Ciresoaia

Intrare

1

Nu

 

 

490

Int Ciucului

Intrare

1

Nu

 

 

491

Int Cofitei

Intrare

1

Nu

 

 

492

Int Colierului

Intrare

1

Nu

 

 

493

Int Condeiului

Intrare

1

Nu

 

 

494

Int Corvin Matei

Intrare

1

Nu

 

 

495

Int Craciun Mihai

Intrare

1

Nu

 

 

496

Int Cupsani

Intrare

1

Nu

 

 

497

Int Dacilor

Intrare

1

Nu

 

 

498

Int Daimaca Victor

Intrare

1

Nu

 

 

499

Int Dascalu Nicolae,serg.

Intrare

1

Nu

 

 

500

Int Difuzorului

Intrare

1

Nu

 

 

501

Int Dobre D. Ioan,sold.

Intrare

1

Nu

 

 

502

Int Dragomirna

Intrare

1

Nu

 

 

 

 

503

Int Dridu

Intrare

1

Da - intregime

 

RTP, RTS

504

Int Duca Voda

Intrare

1

Nu

 

 

505

Int Episcopul Ambrozie

Intrare

1

Nu

 

 

506

Int Epistolei

Intrare

1

Nu

 

 

507

Int Epocii

Intrare

1

Nu

 

 

508

Int Ezareni

Intrare

1

Nu

 

 

509

Int Fabulistului

Intrare

1

Nu

 

 

510

Int Felix Iacob,dr.

Intrare

1

Nu

 

 

511

Int Filioara

Intrare

1

Nu

 

 

512

Int Frumoasa

Intrare

1

Nu

 

 

513

Int Fulgerului

Intrare

1

Nu

 

 

514

Int Furtuna Stefan

Intrare

1

Nu

 

 

515

Int Gadinti

Intrare

1

Nu

 

 

516

Int Gavana

Intrare

1

Nu

 

 

517

Int Geneva

Intrare

1

Nu

 

 

518

Int Gliei

Intrare

1

Nu

 

 

519

Int Grivitei

Intrare

1

Nu

 

 

520

Int Hasdeu Iulia,poeta

Intrare

1

Nu

 

 

521

Int Ierbarului

Intrare

1

Nu

 

 

522

Int Iliescu Teodor,av.

Intrare

1

Nu

 

 

523

Int Ilinca Marin,cap.

Intrare

1

Nu

 

 

524

Int Insulei

Intrare

1

Nu

 

 

525

Int Ionescu David,cap.

Intrare

1

Nu

 

 

526

Int Iorga Nicolae

Intrare

1

Nu

 

 

527

Int Jijia

Intrare

1

Nu

 

 

528

Int Jugului

Intrare

1

Nu

 

 

529

Int Knappe Carol

Intrare

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

530

Int Lacul Razelm

Intrare

1

Nu

 

 

531

Int Lacul Rosu

Intrare

1

Nu

 

 

532

Int Lacul Sarat

Intrare

1

Nu

 

 

533

Int Lacul Suhaia

Intrare

1

Nu

 

 

534

Int Lemnea Dumitru,lt.

Intrare

1

Nu

 

 

535

Int Liteni

Intrare

1

Nu

 

 

536

Int Luncani

Intrare

1

Nu

 

 

537

Int Macedonski Alexandru,poet

Intrare

1

Nu

 

 

538

Int Madrigalului

Intrare

1

Nu

 

 

539

Int Maguricea Noua

Intrare

1

Nu

 

 

540

Int Maguricea Veche

Intrare

1

Nu

 

 

541

Int Mandolinei

Intrare

1

Nu

 

 

542

Int Manuscrisului

Intrare

1

Nu

 

 

543

Int Miciurin V. I.

Intrare

1

Nu

 

 

544

Int Micle Veronica

Intrare

1

Nu

 

 

545

Int Moeciu

Intrare

1

Nu

 

 

546

Int Moigrad

Intrare

1

Nu

 

 

547

Int Moneasa

Intrare

1

Nu

 

 

548

Int Movilitei

Intrare

1

Nu

 

 

 

 

549

Int Murmurului

Intrare

1

Nu

 

 

550

Int Neatarnarii

Intrare

1

Nu

 

 

551

Int Nicoresti

Intrare

1

Nu

 

 

552

Int Noptii

Intrare

1

Nu

 

 

553

Int Pacuraru Avram,cap.

Intrare

1

Nu

 

 

554

Int Petrescu Camil

Intrare

1

Nu

 

 

555

Int Pilsudki Iosif

Intrare

1

Nu

 

 

556

Int Poiana

Intrare

1

Nu

 

 

557

Int Polona

Intrare

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

558

Int Rasadului

Intrare

1

Nu

 

 

559

Int Raschita

Intrare

1

Nu

 

 

560

Int Razesu

Intrare

1

Nu

 

 

561

Int Recea

Intrare

1

Nu

 

 

562

Int Rigas

Intrare

1

Nu

 

 

563

Int Roma

Intrare

1

Nu

 

 

564

Int Ruginita

Intrare

1

Nu

 

 

565

Int Sabiesti

Intrare

1

Nu

 

 

566

Int Sagna

Intrare

1

Nu

 

 

567

Int Santierului

Intrare

1

Nu

 

 

568

Int Scoala Herastrau

Intrare

1

Nu

 

 

569

Int Serdarului

Intrare

1

Da - intregime

 

RTS

570

Int Setrarului

Intrare

1

Nu

 

 

571

Int Sevastopol

Intrare

1

Nu

 

 

572

Int Sfatului

Intrare

1

Nu

 

 

573

Int Sibioara

Intrare

1

Nu

 

 

574

Int Simionescu Gheorghe

Intrare

1

Nu

 

 

575

Int Solzilor

Intrare

1

Nu

 

 

576

Int Stegarului

Intrare

1

Nu

 

 

577

Int Sterie Radu

Intrare

1

Nu

 

 

578

Int Stirbei Voda

Intrare

1

Nu

 

 

579

Int Straulesti

Intrare

1

Nu

 

 

580

Int Sutasului

Intrare

1

Nu

 

 

581

Int Tarafului

Intrare

1

Nu

 

 

582

Int Tell Christian,g-ral.

Intrare

1

Nu

 

 

583

Int Teodoroiu Ecaterina

Intrare

1

Nu

 

 

584

Int Tocului

Intrare

1

Nu

 

 

585

Int Tomescu Toma,dr.

Intrare

1

Nu

 

 

586

Int Tribunei

Intrare

1

Nu

 

 

587

Int Tudor Stefan

Intrare

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

588

Int Unditei

Intrare

1

Nu

 

 

589

Int Urali

Intrare

1

Nu

 

 

590

Int Valceanu Gheorghe

Intrare

1

Nu

 

 

591

Int Valului

Intrare

1

Nu

 

 

592

Int Varful Plaiului

Intrare

1

Nu

 

 

593

Int Verde

Intrare

1

Nu

 

 

594

Int Witing

Intrare

1

Nu

 

 

 

 

595

Int Zablaului

Intrare

1

Nu

 

 

596

Int Zablovschi,ing.

Intrare

1

Nu

 

 

597

Int Zamfirescu Leonida Eliza

Intrare

1

Nu

 

 

598

Ionescu Emanoil

Strada

1

Nu

 

 

599

Ionescu Nicolae,prof.

Strada

1

Nu

 

 

600

Ionescu Paul,lt.col.

Strada

1

Nu

 

 

601

Iorga Nicolae

Strada

1

Nu

 

 

602

Iresti

Strada

1

Nu

 

 

603

Iscovescu Barbu,pictor

Strada

1

Nu

 

 

604

Iser Iosif,pictor

Strada

1

Nu

 

 

605

Islaz

Strada

1

Nu

 

 

606

Istrati Panait

Strada

1

Nu

 

 

607

Iulian Stefan

Strada

1

Nu

 

 

608

Izbandei

Strada

1

Nu

 

 

609

Izbiceni

Strada

1

Nu

 

 

610

Jandarmeriei

Strada

1

Nu

 

 

611

Jimbolia

Strada

1

Nu

 

 

612

Jitia

Strada

1

Nu

 

 

613

Jiului

Strada

1

Nu

 

 

614

Jugastrului

Strada

1

Nu

 

 

615

Jules Michelet

Strada

1

Nu

 

 

616

Knappe Carol

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

617

Laculet

Strada

1

Nu

 

 

618

Lainici

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

619

Lamaiului

Strada

1

Nu

 

 

620

Lapusneanu Alexandru

Strada

1

Nu

 

 

621

Lascar Buruiana

Strada

1

Nu

 

 

622

Lastarisului

Strada

1

Nu

 

 

623

Lautei

Strada

1

Nu

 

 

624

Lazar Gheorghe

Strada

1

Nu

 

 

625

Leaganului

Strada

1

Nu

 

 

626

Leandrului

Strada

1

Nu

 

 

627

Lebedei

Strada

1

Nu

 

 

628

Lectorului

Strada

1

Nu

 

 

629

Lemnarilor

Strada

1

Nu

 

 

630

Leordina

Strada

1

Nu

 

 

631

Levente Mihai

Strada

1

Nu

 

 

632

Libelulei

Strada

1

Nu

 

 

633

Limanului

Strada

1

Nu

 

 

634

Limpejoarei

Strada

1

Nu

 

 

635

Linistei

Strada

1

Nu

 

 

636

Lipova

Strada

1

Nu

 

 

637

Lipscani

Strada

1

Nu

 

 

638

Lisabona

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

639

Lita

Strada

1

Nu

 

 

640

Londra

Strada

1

Nu

 

 

 

 

641

Lonea

Strada

1

Nu

 

 

642

Lotru

Strada

1

Nu

 

 

643

Lovinescu Eugen

Strada

1

Nu

 

 

644

Ludescu Stoica

Strada

1

Nu

 

 

645

Ludus

Strada

1

Nu

 

 

646

Lugoj

Strada

1

Nu

 

 

647

Lupu Dionisie

Strada

1

Nu

 

 

648

Lupu Vasile

Strada

1

Nu

 

 

649

Luterana

Strada

1

Nu

 

 

650

Macarie Cantaretul

Strada

1

Nu

 

 

651

Macedonia

Strada

1

Nu

 

 

652

Macelariu Horia

Strada

1

Nu

 

 

653

Macul Rosu

Strada

1

Nu

 

 

654

Macului

Strada

1

Nu

 

 

655

Madgearu Virgil

Strada

1

Nu

 

 

656

Madrid

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

657

Madrigalului

Strada

1

Nu

 

 

658

Magheri Stefan,erou

Strada

1

Nu

 

 

659

Magiresti

Strada

1

Nu

 

 

660

Magura Florilor

Strada

1

Nu

 

 

661

Magura Odobesti

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

662

Magura Slatioarei

Strada

1

Nu

 

 

663

Maguricea

Strada

1

Nu

 

 

664

Maica Alexandra

Strada

1

Nu

 

 

665

Maica Teofana

Strada

1

Nu

 

 

666

Maicanesti

Strada

1

Nu

 

 

667

Maltopol

Strada

1

Nu

 

 

668

Malul Mare

Strada

1

Nu

 

 

669

Malul Mic

Strada

1

Nu

 

 

670

Mamaia

Strada

1

Nu

 

 

671

Manastirea Dealu

Strada

1

Nu

 

 

672

Manastirea Horezu

Strada

1

Nu

 

 

673

Manastirea Neamt

Strada

1

Nu

 

 

674

Manastirea Putna

Strada

1

Nu

 

 

675

Manolescu Grigore

Strada

1

Nu

 

 

676

Manu Gheorghe

Strada

1

Nu

 

 

677

Manzului

Strada

1

Nu

 

 

678

Maracineanu Walter

Strada

1

Nu

 

 

679

Maramures

Strada

1

Nu

 

 

680

Marasescu Ion,lt.av.

Strada

1

Nu

 

 

681

Marasoiu Gheorghe,cpt.av.

Strada

1

Nu

 

 

682

Marginei

Strada

1

Nu

 

 

683

Marinarilor

Strada

1

Nu

 

 

684

Marinescu Costache

Strada

1

Nu

 

 

685

Marmurei

Strada

1

Nu

 

 

686

Marsa

Strada

1

Nu

 

 

 

 

687

Martin Teodor

Strada

1

Nu

 

 

688

Maslinului

Strada

1

Nu

 

 

689

Medelnicerului

Strada

1

Nu

 

 

690

Medias

Strada

1

Nu

 

 

691

Meditatiei

Strada

1

Nu

 

 

692

Medresti

Strada

1

Nu

 

 

693

Mendeleev D. I.

Strada

1

Nu

 

 

694

Menuetului

Strada

1

Nu

 

 

695

Mesteacanului

Strada

1

Nu

 

 

696

Mexic

Strada

1

Nu

 

 

697

Mezes

Strada

1

Nu

 

 

698

Micle Veronica

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

699

Micu Clain Samuil

Strada

1

Nu

 

 

700

Miercani

Strada

1

Nu

 

 

701

Mihai Viteazul

Strada

1

Nu

 

 

702

Mihaileni

Strada

1

Nu

 

 

703

Milcov

Strada

1

Nu

 

 

704

Mille Constantin

Strada

1

Nu

 

 

705

Millo Matei

Strada

1

Nu

 

 

706

Mimozei

Strada

1

Nu

 

 

707

Mincu Ion,arh.

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTP

708

Minervei

Strada

1

Nu

 

 

709

Ministerului

Strada

1

Nu

 

 

710

Minovici Nicolae,dr.

Strada

1

Nu

 

 

711

Mircea Petre,cpt.av.

Strada

1

Nu

 

 

712

Mircesti

Strada

1

Nu

 

 

713

Mirea George Demetrescu,pictor

Strada

1

Nu

 

 

714

Miron Costin

Strada

1

Nu

 

 

715

Mironiuc Vasile

Strada

1

Nu

 

 

716

Mirutei

Strada

1

Nu

 

 

717

Missail George,scriitor

Strada

1

Nu

 

 

718

Mitropolit Andrei Saguna

Strada

1

Nu

 

 

719

Mitropolitul Varlaam

Strada

1

Nu

 

 

720

Moceanu Gheorghe

Strada

1

Nu

 

 

721

Modestiei

Strada

1

Nu

 

 

722

Moeciu

Strada

1

Nu

 

 

723

Moldovei

Strada

1

Nu

 

 

724

Moliere Jean Baptiste,dramaturg

Strada

1

Nu

 

 

725

Monetariei

Strada

1

Nu

 

 

726

Monnet Jean

Strada

1

Nu

 

 

727

Mora Grigore,dr.

Strada

1

Nu

 

 

728

Moraru Octavian,sold.

Strada

1

Nu

 

 

729

Movilitei

Strada

1

Nu

 

 

730

Moxa Mihail

Strada

1

Nu

 

 

731

Munteanu Vlad

Strada

1

Nu

 

 

732

Munteniei

Strada

1

Nu

 

 

 

 

733

Muntii Tatra

Strada

1

Nu

 

 

734

Mures

Strada

1

Nu

 

 

735

Muresanu Andrei,poet

Strada

1

Nu

 

 

736

Murfatlar

Strada

1

Nu

 

 

737

Musetesti

Strada

1

Nu

 

 

738

Musicescu Gavriil

Strada

1

Nu

 

 

739

Muzeul Zambaccian

Strada

1

Nu

 

 

740

Muzicutei

Strada

1

Nu

 

 

741

Nades

Strada

1

Nu

 

 

742

Namaesti

Strada

1

Nu

 

 

743

Napoca

Strada

1

Nu

 

 

744

Nasta Alexandru

Strada

1

Nu

 

 

745

Natatiei

Strada

1

Nu

 

 

746

Naturalistilor

Strada

1

Nu

 

 

747

Navigatiei

Strada

1

Nu

 

 

748

Navodari

Strada

1

Nu

 

 

749

Nazarcea

Strada

1

Nu

 

 

750

Neagoe Teodor,slt.

Strada

1

Nu

 

 

751

Neagoe Voda

Strada

1

Nu

 

 

752

Neajlovului

Strada

1

Nu

 

 

753

Neamului

Strada

1

Nu

 

 

754

Neatarnarii

Strada

1

Nu

 

 

755

Neculce Ion

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

756

Negruzzi Iacob

Strada

1

Nu

 

 

757

Negulescu Stefan

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

758

Negulici Ion,pictor

Strada

1

Nu

 

 

759

Niagara

Strada

1

Nu

 

 

760

Nicoleanu Nicolae,poet

Strada

1

Nu

 

 

761

Nisipari

Strada

1

Nu

 

 

762

Nuvelei

Strada

1

Nu

 

 

763

Oaspetilor

Strada

1

Nu

 

 

764

Oastei

Strada

1

Nu

 

 

765

Oasului

Strada

1

Nu

 

 

766

Occidentului

Strada

1

Nu

 

 

767

Ocheanului

Strada

1

Nu

 

 

768

Ocna Mures

Strada

1

Nu

 

 

769

Ocna Sibiu

Strada

1

Nu

 

 

770

Oinei

Strada

1

Nu

 

 

771

Olteniei

Strada

1

Nu

 

 

772

Omului

Strada

1

Nu

 

 

773

Orlando

Strada

1

Nu

 

 

774

Oslo

Strada

1

Nu

 

 

775

Ostasilor

Strada

1

Nu

 

 

776

Otetelesanu Ion

Strada

1

Nu

 

 

777

Padinei

Strada

1

Nu

 

 

778

Padurii

Strada

1

Nu

 

 

 

 

779

Paharnicului

Strada

1

Da - intregime

 

RTS

780

Pajurei

Strada

1

Da - intregime

 

RTP

781

Palisandrului

Strada

1

Nu

 

 

782

Panciu

Strada

1

Nu

 

 

783

Pangratti Ermil,ing.

Strada

1

Nu

 

 

784

Pappia Aristotel

Strada

1

Nu

 

 

785

Parangului

Strada

1

Nu

 

 

786

Parapetului

Strada

1

Nu

 

 

787

Paraul Rece

Strada

1

Nu

 

 

788

Parc Herastrau

Strada

1

Nu

 

 

789

Parcului

Strada

1

Da - intregime

 

RTP

790

Paris

Strada

1

Nu

 

 

791

Paroseni

Drum

1

Nu

 

 

792

Parvan Vasile

Strada

1

Nu

 

 

793

Patru Adrian,slt.

Strada

1

Nu

 

 

794

Patulea,ing.

Strada

1

Nu

 

 

795

Paunilor

Strada

1

Nu

 

 

796

Pavlov Ivan Petrovici

Strada

1

Nu

 

 

797

Pecetei

Strada

1

Da - intregime

 

RTS

798

Pechea

Strada

1

Nu

 

 

799

Peluzei

Strada

1

Nu

 

 

800

Penteleu

Strada

1

Nu

 

 

801

Perfectionarii

Strada

1

Nu

 

 

802

Perlea Ionel

Strada

1

Nu

 

 

803

Petofi Sandor,poet

Strada

1

Nu

 

 

804

Petrescu Serban,lt.av.

Strada

1

Nu

 

 

805

Petru Maior

Strada

1

Nu

 

 

806

Petru si Pavel

Strada

1

Nu

 

 

807

Piata Amzei

Strada

1

Nu

 

 

808

Piatra Morii

Strada

1

Nu

 

 

809

Piculinei

Strada

1

Nu

 

 

810

Pietei

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

811

Pietrosita

Strada

1

Nu

 

 

812

Pinului

Strada

1

Nu

 

 

813

Pisoni,ing.

Strada

1

Nu

 

 

814

Pitar Mos

Strada

1

Nu

 

 

815

Pivnicerului

Strada

1

Nu

 

 

816

Plaiul Muntelui

Strada

1

Nu

 

 

817

Plaurului

Strada

1

Nu

 

 

818

Plaviei

Strada

1

Nu

 

 

819

Plesoianu Elena

Strada

1

Nu

 

 

820

Plesoianu Virgil

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

821

Plopului

Strada

1

Nu

 

 

822

Plutasilor

Strada

1

Nu

 

 

823

Podgoria

Strada

1

Nu

 

 

824

Podului

Strada

1

Nu

 

 

 

 

825

Poemului

Strada

1

Nu

 

 

826

Poetului

Strada

1

Nu

 

 

827

Poiana Codrului

Strada

1

Nu

 

 

828

Poiana Narciselor

Strada

1

Nu

 

 

829

Polizu Gheorghe

Strada

1

Nu

 

 

830

Polona

Strada

1+2

Da - v. mentiunea

 

RTS

831

Pompiliu Eliade

Strada

1

Nu

 

 

832

Poni Petru

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

833

Popa Marin, av.

Strada

1

Nu

 

 

834

Popa Savu

Strada

1

Nu

 

 

835

Popa Tatu

Strada

1

Nu

 

 

836

Popasului

Strada

1

Nu

 

 

837

Popescu Radu

Strada

1

Nu

 

 

838

Popescu Romeo, av.

Strada

1

Nu

 

 

839

Popisteanu Cristian

Strada

1

Nu

 

 

840

Popisteanu, av.

Strada

1

Nu

 

 

841

Popovici Andrei, g-ral. av.

Strada

1

Nu

 

 

842

Porumbaru Emanoil

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

843

Porumbescu Ciprian

Strada

1

Nu

 

 

844

Postelnicului

Strada

1

Nu

 

 

845

Povernei

Strada

1

Nu

 

 

846

Praga

Strada

1

Nu

 

 

847

Prahova

Strada

1

Nu

 

 

848

Presei

Strada

1

Da - intregime

 

RTS

849

Pripu Gheorghe,sold.

Strada

1

Nu

 

 

850

Productiei

Strada

1

Nu

 

 

851

Proiectata

Strada

1

Nu

 

 

852

Proletarului

Strada

1

Nu

 

 

853

Prometeu

Strada

1

Nu

 

 

854

Promoroaca

Strada

1

Nu

 

 

855

Propasirii

Strada

1

Nu

 

 

856

Protopopescu Stefan,av.

Strada

1

Nu

 

 

857

Prunaru

Strada

1

Nu

 

 

858

Pta 1 Mai

Piata

1

Nu

 

 

859

Pta Aviatorilor

Piata

1

Nu

 

 

860

Pta Botescu Haralambie,dr.

Piata

1

Nu

 

 

861

Pta Buzesti

Piata

1

Nu

 

 

862

Pta Charles de Gaulles

Piata

1

Nu

 

 

863

Pta Dorobanti

Piata

1

Nu

 

 

864

Pta Gara Baneasa

Piata

1

Nu

 

 

865

Pta Gara de Nord

Piata

1

Da - v. mentiunea

 

RTP

866

Pta Ion Maier

Piata

1

Nu

 

 

867

Pta Lahovari Alexandru

Piata

1

Nu

 

 

868

Pta Maracineanu Valter,cpt.

Piata

1

Nu

 

 

869

Pta Montreal

Piata

1

Nu

 

 

870

Pta Presei Libere

Piata

1

Nu

 

 

 

 

871

Pta Revolutiei

Piata

1

Nu

 

 

872

Pta Romana

Piata

1

Nu

 

 

873

Pta Sfintii Voievozi

Piata

1

Nu

 

 

874

Pta Victoriei

Piata

1

Nu

 

 

875

Puscasului

Strada

1

Nu

 

 

876

Putul cu Plopi

Strada

1

Nu

 

 

877

Putul de Piatra

Strada

1

Nu

 

 

878

Putul lui Craciun

Strada

1

Nu

 

 

879

Putul lui Zamfir

Strada

1

Nu

 

 

880

Rabat

Strada

1

Nu

 

 

881

Racordarii

Strada

1

Nu

 

 

882

Racota Nicolae

Strada

1

Da - intregime

 

RTP, RTS

883

Radu Dragos,cpt.postmortem

Strada

1

Nu

 

 

884

Raducanu Grigore,sold.

Strada

1

Nu

 

 

885

Raiciu Mihalache

Strada

1

Nu

 

 

886

Ramniceanu Naum

Strada

1

Nu

 

 

887

Ramurele

Strada

1

Nu

 

 

888

Rares Petru

Strada

1

Nu

 

 

889

Ratiu Dr.

Strada

1

Nu

 

 

890

Razelor

Strada

1

Nu

 

 

891

Redea

Strada

1

Nu

 

 

892

Redisoara

Strada

1

Nu

 

 

893

Renasterii

Strada

1

Nu

 

 

894

Retortei

Strada

1

Nu

 

 

895

Riegler Paul

Strada

1

Nu

 

 

896

Robanesti

Strada

1

Nu

 

 

897

Rocadei

Strada

1

Nu

 

 

898

Rodului

Strada

1

Nu

 

 

899

Roma

Strada

1

Nu

 

 

900

Roman Corneliu

Strada

1

Nu

 

 

901

Rosenthal Constantin Daniel,pictor

Strada

1

Nu

 

 

902

Rosetti C. A.

Strada

1+2

Da - v. mentiunea

 

RTS

903

Rotasului

Strada

1

Nu

 

 

904

Roth Stephan Ludwig,ist.

Strada

1

Nu

 

 

905

Rucar

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

906

Rudeanu Teodosie

Strada

1

Nu

 

 

907

Rugulet

Strada

1

Nu

 

 

908

Sacele

Strada

1

Nu

 

 

909

Saidel Teodor

Strada

1

Nu

 

 

910

Salajeni

Strada

1

Nu

 

 

911

Salatruc

Strada

1

Nu

 

 

912

Salcutei

Strada

1

Nu

 

 

913

Salva

Strada

1

Nu

 

 

914

Sanatescu Stefan,mr.av.

Strada

1

Nu

 

 

915

Sandu Aldea Constantin

Strada

1

Bd Ion Mihalache

Aleea Sandu Aldea Constantin

RTS

916

Sangerului

Strada

1

Nu

 

 

 

 

917

Saradei

Strada

1

Sc gen nr. 192

 

RTS

918

Sarandy Frosa

Strada

1

Nu

 

 

919

Savarsin

Strada

1

Nu

 

 

920

Saveni

Strada

1

Nu

 

 

921

Scarisoara

Strada

1

Nu

 

 

922

Scarlatescu

Strada

1

Nu

 

 

923

Scoala Floreasca

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

924

Semicercului

Strada

1

Nu

 

 

925

Serban Nicolae

Strada

1

Nu

 

 

926

Serbanescu Alexandru,cpt.av.

Strada

1

Nu

 

 

927

Sergiu Dumitru,dr.

Strada

1

Nu

 

 

928

Sevastopol

Strada

1

Nu

 

 

929

Sfanta Maria

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTP

930

Sfantul Constantin

Strada

1

Nu

 

 

931

Sfantul Gheorghe

Strada

1

Nu

 

 

932

Sfintii Constantin si Elena

Strada

1

Nu

 

 

933

Sfintii Voievozi

Strada

1

Nu

 

 

934

Sibiceanu Costache

Strada

1

Nu

 

 

935

Simeria

Strada

1

Nu

 

 

936

Simon Bolivar

Strada

1

Nu

 

 

937

Simu Anastasie

Strada

1

Nu

 

 

938

Sinca

Strada

1

Nu

 

 

939

Sion Vasile,dr.

Strada

1

Nu

 

 

940

Sipotul Fantanelor

Strada

1

Nu

 

 

941

Siret

Strada

1

Nu

 

 

942

Siriului

Strada

1

Nu

 

 

943

Slatineanu Ion

Strada

1

Nu

 

 

944

Slavesti

Strada

1

Nu

 

 

945

Slavici Ion

Strada

1

Nu

 

 

946

Smochinului

Strada

1

Nu

 

 

947

Sofia

Strada

1

Nu

 

 

948

Soimarestilor

Strada

1

Nu

 

 

949

Soimului

Strada

1

Nu

 

 

950

Sold. Adrian Patru

Strada

1

Nu

 

 

951

Somesul Rece

Strada

1

Nu

 

 

952

Somesului

Strada

1

Nu

 

 

953

Sontu Gheorghe,mr.

Strada

1

Nu

 

 

954

Sos Bucuresti - Ploiesti

Sosea

1

Nu

 

 

955

Sos Bucuresti - Targoviste

Sosea

1

Nu

 

 

956

Sos Chitilei

Sosea

1

Nu

 

 

957

Sos Iancului

Sosea

1

Nu

 

 

958

Sos Ionescu Sisesti Gheorghe

Sosea

1

Nu

 

 

959

Sos Kiseleff Pavel Dimitrievici,g-ral.

Sosea

1

Nu

 

 

960

Sos Nordului

Sosea

1

Nu

 

 

961

Sos Odaii

Sosea

1

Nu

 

 

962

Sos Orhideelor

Sosea

1

Nu

 

 

 

 

963

Sos Pipera

Sosea

1+2

Da - v. mentiunea

 

RTS

964

Sos Stefan cel Mare

Sosea

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

965

Sos Straulesti

Sosea

1

Nu

 

 

966

Sos Titulescu Nicolae

Sosea

1

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

967

Soveja

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

968

Spicului

Strada

1

Nu

 

 

969

Stahi D. Constantin,pictor

Strada

1

Nu

 

 

970

Stamatescu Grigore,av.

Strada

1

Nu

 

 

971

Stanilesti

Strada

1

Nu

 

 

972

Starostescu Cucu Nicolae,ing.

Strada

1

Nu

 

 

973

Stelutei

Strada

1

Nu

 

 

974

Stindardului

Strada

1

Nu

 

 

975

Stirbei Voda

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

976

Stockholm

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

977

Stoianovici Virgil,slt.

Strada

1

Nu

 

 

978

Stoika Stefan,col.

Strada

1

Nu

 

 

979

Stolnicului

Strada

1

Nu

 

 

980

Strabuna

Strada

1

Nu

 

 

981

Strandului

Strada

1

Nu

 

 

982

Studina

Strada

1

Nu

 

 

983

Subcetate

Strada

1

Bd Bucurestii Noi

str. Ardealului

RTS

984

Surorilor

Strada

1

Nu

 

 

985

Sutasului

Strada

1

Nu

 

 

986

Suvita

Strada

1

Nu

 

 

987

Tablitei

Strada

1

Nu

 

 

988

Tache D. Ionescu

Strada

1

Nu

 

 

989

Tarmului

Strada

1

Nu

 

 

990

Tarnava

Strada

1

Nu

 

 

991

Tarnaveni

Strada

1

Nu

 

 

992

Taruseanu Pandele,ing.

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

993

Teheran

Strada

1

Nu

 

 

994

Telega

Strada

1

Nu

 

 

995

Telescopului

Strada

1

Nu

 

 

996

Tell Christian,g-ral.

Strada

1

Nu

 

 

997

Temisana

Strada

1

Nu

 

 

998

Teodoroiu Ecaterina

Strada

1

Nu

 

 

999

Tetrat Iuliu,lt.av.

Strada

1

Nu

 

 

1000

Texier Jean,av.

Strada

1

Nu

 

 

1001

Timisului

Strada

1

Nu

 

 

1002

Tintasului

Strada

1

Nu

 

 

1003

Tintea

Strada

1

Nu

 

 

1004

Tipografilor

Strada

1

CT Casa Presei

Bd. Poligrafiei si PT Casa Presei

RTP

1005

Tirana

Strada

1

Nu

 

 

1006

Tokio

Strada

1

Nu

 

 

1007

Tolstoi Lev Nikolaevici,scriitor

Strada

1

Nu

 

 

1008

Topraisar

Strada

1

Nu

 

 

 

 

1009

Traian Vasile,av.

Strada

1

Nu

 

 

1010

Transilvaniei

Strada

1

Nu

 

 

1011

Trifesti

Strada

1

Nu

 

 

1012

Triumfului

Strada

1

Nu

 

 

1013

Trotusului

Strada

1

Nu

 

 

1014

Trusesti

Strada

1

Nu

 

 

1015

Tuberozelor

Strada

1

Nu

 

 

1016

Turda

Strada

1

Da - intregime

 

RTP, RTS

1017

Turgheniev Ivan Sergheevici,scriitor

Strada

1

Nu

 

 

1018

Turnu Rosu

Strada

1

Nu

 

 

1019

Turnul Chindiei

Strada

1

Nu

 

 

1020

Uricariul Axinte,jr.

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

1021

Urseanu Vasile,amiral

Strada

1

Nu

 

 

1022

Uruguay

Strada

1

Nu

 

 

1023

Vacantei

Strada

1

Nu

 

 

1024

Vacarescu Elena

Strada

1

Nu

 

 

1025

Vadul Moldovei

Strada

1

Nu

 

 

1026

Valea Merilor

Strada

1

Nu

 

 

1027

Valenii de Munte

Strada

1

Nu

 

 

1028

Valiug

Strada

1

Nu

 

 

1029

Valsului

Strada

1

Nu

 

 

1030

Vanju Mare

Strada

1

Nu

 

 

1031

Varful Inalt

Strada

1

Nu

 

 

1032

Varnali Leonida,dr.

Strada

1

Nu

 

 

1033

Varnita

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

1034

Varsovia

Strada

1

Nu

 

 

1035

Vartejeanu Arthur,mr.

Strada

1

Nu

 

 

1036

Vartejului

Strada

1

Nu

 

 

1037

Velescu Nicolae,av.

Strada

1

Nu

 

 

1038

Venezuela

Strada

1

Nu

 

 

1039

Verbinelor

Strada

1

Nu

 

 

1040

Verona Arthur,pictor

Strada

1

Nu

 

 

1041

Vespasian

Strada

1

Nu

 

 

1042

Vestei

Strada

1

Nu

 

 

1043

Vetrisoara

Strada

1

Nu

 

 

1044

Vianu Tudor

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

1045

Viisoarei

Strada

1

Nu

 

 

1046

Virgiliu

Strada

1

Nu

 

 

1047

Visarion I. C.

Strada

1

Nu

 

 

1048

Vizantea

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

1049

Vladescu Radu

Cale

1

Nu

 

 

1050

Vladoianu Barbu,g-ral.

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

1051

Volga

Strada

1

Nu

 

 

1052

Volumului

Strada

1

Nu

 

 

1053

Vorniceni

Strada

1

Nu

 

 

1054

Vraca George

Strada

1

Nu

 

 

 

 

1055

Vrancea

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

1056

Vulcanescu Mircea

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1057

Washington

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTS

1058

Witing

Strada

1

Nu

 

 

1059

Xenopol D. Alexandru

Strada

1

Nu

 

 

1060

Zablovschi,ing.

Strada

1

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1061

Zagazului

Strada

1

Nu

 

 

1062

Zaharia,slt.

Strada

1

Nu

 

 

1063

Zalomit Z. Ion

Strada

1

Nu

 

 

1064

Zamfirescu Duiliu

Strada

1

Nu

 

 

1065

Zapada Mieilor

Strada

1

Nu

 

 

1066

Zeletin

Strada

1

Nu

 

 

1067

Aaron Florian

Strada

2

Nu

 

 

1068

Afirmarii

Intrare

2

Nu

 

 

1069

Aghires

Strada

2

Nu

 

 

1070

Agricultorilor

Strada

2

Nu

 

 

1071

Al Antonescu Petre,arh.

Alee

2

Da - intregime

 

RTS

1072

Al Argedava

Alee

2

Nu

 

 

1073

Al Arubium

Alee

2

Nu

 

 

1074

Al Avrig

Alee

2

Da - intregime

 

RTS

1075

Al Bistricioara

Alee

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1076

Al Brasoveni

Alee

2

Nu

 

 

1077

Al Campul Mosilor

Alee

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1078

Al Capidava

Alee

2

Nu

 

 

1079

Al Cenuseresei

Alee

2

Nu

 

 

1080

Al Circului

Alee

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1081

Al Cislau

Alee

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1082

Al Codlea

Alee

2

Nu

 

 

1083

Al Cozia

Alee

2

Nu

 

 

1084

Al Cumidava

Alee

2

Nu

 

 

1085

Al Deda

Alee

2

Da - intregime

 

RTS

1086

Al Diham

Alee

2

Nu

 

 

1087

Al Dinogetia

Alee

2

Nu

 

 

1088

Al Doamna Ghica

Alee

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1089

Al Dobrina

Alee

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1090

Al Hobita

Alee

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1091

Al Ilia

Alee

2

Da - intregime

 

RTS

1092

Al Lunca Florilor

Alee

2

Da - intregime

 

RTS

1093

Al Luncsoara

Alee

2

Da - intregime

 

RTS

1094

Al Lunguletu

Alee

2

Nu

 

 

1095

Al Magura Vulturului

Alee

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1096

Al Mozaicului

Alee

2

Nu

 

 

1097

Al Otesani

Alee

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1098

Al Pantelimon

Alee

2

Da - intregime

 

RTS

1099

Al Piatra Mare

Alee

2

Nu

 

 

1100

Al Romula

Alee

2

Nu

 

 

 

 

1101

Al Sargetia

Alee

2

Nu

 

 

1102

Al Silistea

Alee

2

Da - intregime

 

RTS

1103

Al Sinaia

Alee

2

Da - intregime

 

RTS

1104

Al Socului

Alee

2

Nu

 

 

1105

Al Sucidava

Alee

2

Nu

 

 

1106

Al Teiul Doamnei

Alee

2

Da - intregime

 

RTS

1107

Al Tibiscum

Alee

2

Nu

 

 

1108

Al Vergului

Alee

2

Da - intregime

 

RTS

1109

Al Zarandului

Alee

2

Nu

 

 

1110

Albatrosului

Strada

2

Nu

 

 

1111

Albesti

Strada

2

Nu

 

 

1112

Albisoarei

Strada

2

Nu

 

 

1113

Alexandrescu Sica

Strada

2

Nu

 

 

1114

Alexandru cel Bun

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1115

Alexe Ion

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1116

Amidonului

Strada

2

Nu

 

 

1117

Andreescu Ion,pictor

Strada

2

Nu

 

 

1118

Angrenajului

Strada

2

Nu

 

 

1119

Antonescu Petre,arh.

Strada

2

Nu

 

 

1120

Apostol Nicolae

Strada

2

Nu

 

 

1121

Aprodul Purice

Strada

2

Nu

 

 

1122

Arbore Zamfir

Strada

2

Nu

 

 

1123

Arbustului

Strada

2

Nu

 

 

1124

Arcului

Strada

2

Nu

 

 

1125

Ardeleni

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1126

Argetoaia

Strada

2

Nu

 

 

1127

Arghezi Tudor,poet

Strada

2

Nu

 

 

1128

Arhiereul Calist

Strada

2

Nu

 

 

1129

Aristotel

Strada

2

Nu

 

 

1130

Armasul Marcu

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1131

Armeneasca

Strada

2

Nu

 

 

1132

Armoniei

Strada

2

Nu

 

 

1133

Aromei

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1134

Athanasiu Jean

Strada

2

Nu

 

 

1135

Atletilor

Strada

2

Nu

 

 

1136

Aurului

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1137

Austrului

Strada

2

Nu

 

 

1138

Avram Iancu

Strada

2

Nu

 

 

1139

Avrig

Strada

2

Da - intregime

 

RTP, RTS

1140

Azotului

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1141

Azuga

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1142

Bacaloglu Emanoil,dr.

Strada

2

Nu

 

 

1143

Bach Johann Sebastian,comp.

Strada

2

Nu

 

 

1144

Bacila Vasile,mr.

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1145

Badea Cartan

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1146

Baia de Arama

Strada

2

Nu

 

 

 

 

1147

Baicului

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1148

Balasescu Nifon,prof.

Strada

2

Nu

 

 

1149

Balciului

Strada

2

Nu

 

 

1150

Balotului

Strada

2

Nu

 

 

1151

Balteni

Strada

2

Nu

 

 

1152

Banciulescu Gheorghe,lt.c-dor.av.

Strada

2

Nu

 

 

1153

Baneasa Ancuta

Strada

2

Nu

 

 

1154

Banitei

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1155

Banul Dumitrache

Strada

2

Nu

 

 

1156

Banul Nicolae

Strada

2

Nu

 

 

1157

Bara Savu,sold.

Strada

2

Nu

 

 

1158

Barbat Voievod

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1159

Barometrului

Strada

2

Nu

 

 

1160

Bartok Bela,comp.

Strada

2

Nu

 

 

1161

Barzava

Strada

2

Nu

 

 

1162

Basca Mare

Strada

2

Nu

 

 

1163

Basca Mica

Strada

2

Nu

 

 

1164

Batiste

Strada

2

Nu

 

 

1165

Bd Basarabia

Bulevard

2

Nu

 

 

1166

Bd Carol I

Bulevard

2

Nu

 

 

1167

Bd Chisinau

Bulevard

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1168

Bd Chisinau

Bulevard

2

Nu

 

 

1169

Bd Dacia

Bulevard

2

Nu

 

 

1170

Bd Ferdinand I

Bulevard

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1171

Bd Gara Obor

Bulevard

2

Nu

 

 

1172

Bd Ghica Tei

Bulevard

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1173

Bd Lacul Tei

Bulevard

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1174

Bd Pierre de Coubertin

Bulevard

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1175

Bd Pompeiu Dimitrie,mat.

Bulevard

2

Nu

 

 

1176

Bd Protopopescu Pache

Bulevard

2

Nu

 

 

1177

Beethoven Ludwig Van,comp.

Strada

2

Nu

 

 

1178

Beiu Constantin

Strada

2

Nu

 

 

1179

Berechet

Strada

2

Nu

 

 

1180

Berindei Ion

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1181

Betonului

Strada

2

Nu

 

 

1182

Bibanului

Strada

2

Nu

 

 

1183

Bidoianu Chiriac,preot

Strada

2

Nu

 

 

1184

Biserica Floreasca

Strada

2

Nu

 

 

1185

Biserica Marcuta

Strada

2

Nu

 

 

1186

Biserica Pantelimon

Strada

2

Nu

 

 

1187

Bizet Georges,comp.

Strada

2

Nu

 

 

1188

Blanduziei

Strada

2

Nu

 

 

1189

Bocsa

Strada

2

Nu

 

 

1190

Bodesti

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1191

Bogorin Constantin,erou

Strada

2

Nu

 

 

1192

Borangicului

Strada

2

Nu

 

 

 

 

1193

Borzesti

Strada

2

Nu

 

 

1194

Botez Corneliu

Strada

2

Nu

 

 

1195

Botez Eugen,c-dor.

Strada

2

Nu

 

 

1196

Bozioru

Strada

2

Nu

 

 

1197

Bradescu Barbu

Strada

2

Nu

 

 

1198

Bradesti

Strada

2

Nu

 

 

1199

Brana

Strada

2

Nu

 

 

1200

Brasoveni

Strada

2

Nu

 

 

1201

Brasovului

Strada

2

Nu

 

 

1202

Bratasanu Ghinea

Strada

2

Nu

 

 

1203

Bratului

Strada

2

Nu

 

 

1204

Brebu

Strada

2

Nu

 

 

1205

Brina

Strada

2

Nu

 

 

1206

Brizei

Strada

2

Nu

 

 

1207

Budila

Strada

2

Nu

 

 

1208

Buestrului

Strada

2

Nu

 

 

1209

Bujorul Alb

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1210

Bulandra Tony,actor

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1211

Bulugea Gh. Gheorghe,cap.

Strada

2

Nu

 

 

1212

Burghelea,dr.

Strada

2

Nu

 

 

1213

Busolei

Strada

2

Nu

 

 

1214

Busteni

Strada

2

Nu

 

 

1215

Busuioc I. Simion,serg.maj.erou

Strada

2

Nu

 

 

1216

Buzescu Aura

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1217

Buzoiu Theodor,serg.maj.

Strada

2

Nu

 

 

1218

Caimatei

Strada

2

Nu

 

 

1219

Cal Floreasca

Cale

2

Nu

 

 

1220

Cal Mosilor

Cale

2

Nu

 

 

1221

Calafat

Strada

2

Nu

 

 

1222

Calderon Jean Louis

Strada

2

Nu

 

 

1223

Calderon Jean Louis,ziarist

Strada

2

Nu

 

 

1224

Caliman

Strada

2

Nu

 

 

1225

Calin Ion,erou

Strada

2

Nu

 

 

1226

Calinescu Armand

Strada

2

Nu

 

 

1227

Calinului

Strada

2

Nu

 

 

1228

Callimachi

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1229

Calmatui

Strada

2

Nu

 

 

1230

Calusei

Strada

2

Nu

 

 

1231

Caminului

Strada

2

Nu

 

 

1232

Campul cu Narcise

Strada

2

Nu

 

 

1233

Campului

Strada

2

Nu

 

 

1234

Canea Nicolae

Strada

2

Nu

 

 

1235

Canepei

Strada

2

Nu

 

 

1236

Canotajului

Strada

2

Nu

 

 

1237

Capreni

Strada

2

Nu

 

 

1238

Captariu Radu

Strada

2

Nu

 

 

 

 

1239

Caragiale Ion Luca

Strada

2

Nu

 

 

1240

Carausilor

Strada

2

Nu

 

 

1241

Carei

Strada

2

Nu

 

 

1242

Cariagdi Dumitru

Strada

2

Nu

 

 

1243

Caroteni

Strada

2

Nu

 

 

1244

Cartojan N. Nicolae,prof.

Strada

2

Nu

 

 

1245

Catrintei

Strada

2

Nu

 

 

1246

Cazacu Mihail,erou

Strada

2

Nu

 

 

1247

Ceaikovski Piotr Ilici,comp.

Strada

2

Nu

 

 

1248

Ceptura

Strada

2

Nu

 

 

1249

Cercului

Strada

2

Nu

 

 

1250

Cerna

Strada

2

Nu

 

 

1251

Cernauti

Strada

2

Nu

 

 

1252

Cetatii

Strada

2

Nu

 

 

1253

Chendi Ilarie

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1254

Chiristigiilor

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1255

Chirita Ion,serg.

Strada

2

Nu

 

 

1256

Chopin Frederic,comp.

Strada

2

Nu

 

 

1257

Ciberneticii

Strada

2

Nu

 

 

1258

Cimentului

Strada

2

Nu

 

 

1259

Ciobanasului

Strada

2

Nu

 

 

1260

Ciocarliei

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1261

Ciorchinilor

Strada

2

Nu

 

 

1262

Ciresului

Strada

2

Nu

 

 

1263

Ciuca Stefan

Strada

2

Nu

 

 

1264

Ciurea

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1265

Claudian Laurentiu,mr.dr.

Strada

2

Nu

 

 

1266

Claudiu

Strada

2

Nu

 

 

1267

Clopotiva

Strada

2

Nu

 

 

1268

Clopotului

Strada

2

Nu

 

 

1269

Closani

Strada

2

Nu

 

 

1270

Cluceru Sandu

Strada

2

Nu

 

 

1271

Coacazelor

Strada

2

Nu

 

 

1272

Cocostarcului

Strada

2

Nu

 

 

1273

Codalbitei

Strada

2

Nu

 

 

1274

Coifului

Strada

2

Nu

 

 

1275

Coloniei

Strada

2

Nu

 

 

1276

Comanita

Strada

2

Nu

 

 

1277

Comarnic

Strada

2

Nu

 

 

1278

Competitiei

Strada

2

Nu

 

 

1279

Constanta

Strada

2

Nu

 

 

1280

Constantinescu George,ing.

Strada

2

Nu

 

 

1281

Conta Vasile

Strada

2

Nu

 

 

1282

Corabeasca

Strada

2

Nu

 

 

1283

Corabia

Strada

2

Nu

 

 

1284

Coravu Ion,mr.

Strada

2

Nu

 

 

 

 

1285

Corbeni

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1286

Cornisei

Strada

2

Nu

 

 

1287

Cornisor

Strada

2

Nu

 

 

1288

Cosminului

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1289

Costache Conachi

Strada

2

Nu

 

 

1290

Costaforu Gheorghe,prof.

Strada

2

Nu

 

 

1291

Cotmeana

Strada

2

Nu

 

 

1292

Crapului

Strada

2

Nu

 

 

1293

Cremenita

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1294

Cristea Logofat

Strada

2

Nu

 

 

1295

Cristea Mateescu

Strada

2

Nu

 

 

1296

Cristescu Dima,slt.

Strada

2

Da - intregime

 

RTP, RTS

1297

Cristescu Marian

Strada

2

Nu

 

 

1298

Cristescu Vasile,ing.

Strada

2

Nu

 

 

1299

Cristian Radu

Strada

2

Nu

 

 

1300

Crisul Negru

Strada

2

Nu

 

 

1301

Cuisoarei

Strada

2

Nu

 

 

1302

Cuiului

Strada

2

Nu

 

 

1303

Culea Nicolae,serg.

Strada

2

Nu

 

 

1304

Culmea Fagarasului

Strada

2

Nu

 

 

1305

Cumpenei

Strada

2

Nu

 

 

1306

Cuprului

Strada

2

Nu

 

 

1307

Dambovicioara

Strada

2

Nu

 

 

1308

Danulesti

Strada

2

Nu

 

 

1309

Dardiac Dumitru,serg.

Strada

2

Nu

 

 

1310

Dascalului

Strada

2

Nu

 

 

1311

Declamarii

Strada

2

Nu

 

 

1312

Delea Veche

Strada

2

Nu

 

 

1313

Deleanu Dragusin

Strada

2

Nu

 

 

1314

Deleni

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1315

Delfinului

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1316

Deliorman

Strada

2

Nu

 

 

1317

Despot Voda

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1318

Deva

Strada

2

Nu

 

 

1319

Dianei

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1320

Diminetii

Strada

2

Nu

 

 

1321

Dinu Vintila

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1322

Doamna Ghica

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1323

Doamna Oltea

Strada

2

Nu

 

 

1324

Dobrici

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1325

Dobrota

Strada

2

Nu

 

 

1326

Doda Traian,g-ral.

Strada

2

Nu

 

 

1327

Dogarilor

Strada

2

Nu

 

 

1328

Domnita Ruxandra

Strada

2

Nu

 

 

1329

Donici Alexandru

Strada

2

Nu

 

 

1330

Donizetti Gaetano

Strada

2

Nu

 

 

 

 

1331

Dorin Pavel

Strada

2

Nu

 

 

1332

Dragos Voda

Strada

2

Nu

 

 

1333

Drobeta

Strada

2

Nu

 

 

1334

Dropiei

Strada

2

Nu

 

 

1335

Dumbrava Rosie

Strada

2

Nu

 

 

1336

Dumitrana

Strada

2

Nu

 

 

1337

Dumitrescu Tanase,brig.

Strada

2

Nu

 

 

1338

Dumitrescu Valer,cpt.

Strada

2

Nu

 

 

1339

Duzilor

Strada

2

Nu

 

 

1340

Educatiei

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1341

Elena

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1342

Elevatorului

Strada

2

Nu

 

 

1343

Emanciparii

Strada

2

Nu

 

 

1344

Eminescu Mihai

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1345

Emisferei

Strada

2

Nu

 

 

1346

Enache Sandu

Strada

2

Nu

 

 

1347

Energiei

Strada

2

Nu

 

 

1348

Episcopul Damaschin

Strada

2

Nu

 

 

1349

Episcopul Ilarion

Strada

2

Nu

 

 

1350

Episcopul Radu

Strada

2

Nu

 

 

1351

Escalei

Strada

2

Nu

 

 

1352

Existentei

Strada

2

Nu

 

 

1353

Fabrica de Gheata

Strada

2

Nu

 

 

1354

Fagarasanu,slt.

Strada

2

Nu

 

 

1355

Fainari

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1356

Falticeni

Strada

2

Nu

 

 

1357

Fantanica

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1358

Fecioarei

Strada

2

Nu

 

 

1359

Ferastrau

Strada

2

Nu

 

 

1360

Ferestrei

Strada

2

Nu

 

 

1361

Fibrei

Strada

2

Nu

 

 

1362

Fierari

Strada

2

Nu

 

 

1363

Filipescu Nicolae

Strada

2

Nu

 

 

1364

Floruta Ion

Strada

2

Nu

 

 

1365

Fluierului

Strada

2

Nu

 

 

1366

Folclorului

Strada

2

Nu

 

 

1367

Folescu George,artist

Strada

2

Nu

 

 

1368

Franzelarilor

Strada

2

Nu

 

 

1369

Fraului

Strada

2

Nu

 

 

1370

Fructelor

Strada

2

Nu

 

 

1371

Frunzei

Strada

2

Nu

 

 

1372

Gabrielescu Grigore

Strada

2

Nu

 

 

1373

Gales

Strada

2

Nu

 

 

1374

Galita

Strada

2

Nu

 

 

1375

Galvani Luigi,fizician

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1376

Gara Herastrau

Strada

2

Nu

 

 

 

 

1377

Garbov

Strada

2

Nu

 

 

1378

Garibaldi Giuseppe

Strada

2

Nu

 

 

1379

Gataia

Strada

2

Nu

 

 

1380

Gaterului

Strada

2

Nu

 

 

1381

Geamandurii

Strada

2

Nu

 

 

1382

Geicu Ion,sold.

Strada

2

Nu

 

 

1383

Georgescu Dridu Constantin,elev

Strada

2

Nu

 

 

1384

Georgescu Mihail,dr.

Strada

2

Nu

 

 

1385

Georgian Constantin

Strada

2

Nu

 

 

1386

Gerota D. Dimitrie

Strada

2

Nu

 

 

1387

Gheata Constantin

Strada

2

Nu

 

 

1388

Gheorghevici,cpt.av.

Strada

2

Nu

 

 

1389

Gherghitei

Strada

2

Nu

 

 

1390

Ghiculeasa Maria

Strada

2

Nu

 

 

1391

Ghimbav

Strada

2

Nu

 

 

1392

Ghiocei

Strada

2

Nu

 

 

1393

Gimalau

Strada

2

Nu

 

 

1394

Giugaru Alexandru,actor

Strada

2

Nu

 

 

1395

Glavanesti

Strada

2

Nu

 

 

1396

Glinka Mihail Ivanovici,comp.

Strada

2

Nu

 

 

1397

Glodeni

Strada

2

Nu

 

 

1398

Gorgan Spataru

Strada

2

Nu

 

 

1399

Gradistea Florestilor

Strada

2

Nu

 

 

1400

Greceanu Paul,ziarist

Strada

2

Nu

 

 

1401

Greceanu Stefan,ziarist

Strada

2

Nu

 

 

1402

Grigore Vasiliu Birlic,actor

Strada

2

Nu

 

 

1403

Grozavescu Traian,tenor

Strada

2

Nu

 

 

1404

Grozdea Dimitrie

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1405

Grozovici Calistrat,dr.

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1406

Gureni

Strada

2

Nu

 

 

1407

Hagi Stoica Nicolae

Strada

2

Nu

 

 

1408

Hagiului

Strada

2

Nu

 

 

1409

Halmeu

Strada

2

Nu

 

 

1410

Hambarului

Strada

2

Nu

 

 

1411

Harjeu D.,arh.

Strada

2

Nu

 

 

1412

Harlescu Dimitrie,pictor

Strada

2

Nu

 

 

1413

Hatisului

Strada

2

Da - intregime

 

RTP, RTS

1414

Heliade intre Vii

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1415

Herta

Strada

2

Nu

 

 

1416

Hiramului

Strada

2

Nu

 

 

1417

Hispania

Strada

2

Nu

 

 

1418

Horei

Strada

2

Nu

 

 

1419

Hortensiei

Strada

2

Nu

 

 

1420

Hurmuzache

Strada

2

Nu

 

 

1421

Iancu Capitanu

Strada

2

Nu

 

 

1422

Iancu Cavaler de Flondor

Strada

2

Nu

 

 

 

 

1423

Iancu Marcel

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1424

Icoanei

Strada

2

Nu

 

 

1425

Iernii

Strada

2

Nu

 

 

1426

Ilgani

Strada

2

Nu

 

 

1427

Inaugurarii

Strada

2

Nu

 

 

1428

Ineu

Strada

2

Nu

 

 

1429

Inginerilor Tei

Strada

2

Nu

 

 

1430

Inisor

Strada

2

Nu

 

 

1431

Inocentei

Strada

2

Nu

 

 

1432

Int Abanosului

Intrare

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1433

Int Afirmarii

Intrare

2

Nu

 

 

1434

Int Agregatelor

Intrare

2

Nu

 

 

1435

Int Albinari

Intrare

2

Nu

 

 

1436

Int Alexandru cel Bun

Intrare

2

Nu

 

 

1437

Int Andronache

Intrare

2

Nu

 

 

1438

Int Apold

Intrare

2

Nu

 

 

1439

Int Argeaua

Intrare

2

Nu

 

 

1440

Int Arpas

Intrare

2

Nu

 

 

1441

Int Babadag

Intrare

2

Nu

 

 

1442

Int Baritonului

Intrare

2

Nu

 

 

1443

Int Beiu Constantin

Intrare

2

Nu

 

 

1444

Int Bicaz

Intrare

2

Da - intregime

 

RTS

1445

Int Bobeica

Intrare

2

Nu

 

 

1446

Int Bulgaru N. Ion,sold.

Intrare

2

Nu

 

 

1447

Int Buzinca Comisul

Intrare

2

Nu

 

 

1448

Int Calatorului

Intrare

2

Nu

 

 

1449

Int Calin Ion,erou

Intrare

2

Nu

 

 

1450

Int Calitatii

Intrare

2

Nu

 

 

1451

Int Calota Marin,sold.

Intrare

2

Nu

 

 

1452

Int Calusei

Intrare

2

Nu

 

 

1453

Int Candesti

Intrare

2

Nu

 

 

1454

Int Caragiale Ion Luca

Intrare

2

Nu

 

 

1455

Int Ceptura

Intrare

2

Nu

 

 

1456

Int Cerga Nicolae,cap.

Intrare

2

Nu

 

 

1457

Int Chefalului

Intrare

2

Nu

 

 

1458

Int Chintalului

Intrare

2

Nu

 

 

1459

Int Clopoteilor

Intrare

2

Nu

 

 

1460

Int Cobilitei

Intrare

2

Nu

 

 

1461

Int Codlea

Intrare

2

Nu

 

 

1462

Int Coltii Brezei

Intrare

2

Nu

 

 

1463

Int Coltii Morarului

Intrare

2

Nu

 

 

1464

Int Costaforu Gheorghe,prof.

Intrare

2

Nu

 

 

1465

Int Costea Gheorghe,serg.

Intrare

2

Nu

 

 

1466

Int Cumpenei

Intrare

2

Nu

 

 

1467

Int Debarcaderului

Intrare

2

Nu

 

 

1468

Int Degetarului

Intrare

2

Nu

 

 

 

 

1469

Int Depoului

Intrare

2

Nu

 

 

1470

Int Detectorului

Intrare

2

Nu

 

 

1471

Int Diacului

Intrare

2

Nu

 

 

1472

Int Docherilor

Intrare

2

Da - intregime

 

RTS

1473

Int Domnesti

Intrare

2

Nu

 

 

1474

Int Dumitrescu Procopie

Intrare

2

Nu

 

 

1475

Int Eminescu Mihai

Intrare

2

Nu

 

 

1476

Int Episcopul Radu

Intrare

2

Nu

 

 

1477

Int Fanfarei

Intrare

2

Nu

 

 

1478

Int Fauresti

Intrare

2

Nu

 

 

1479

Int Frumusita

Intrare

2

Nu

 

 

1480

Int Frunzei

Intrare

2

Nu

 

 

1481

Int Fundeni

Intrare

2

Nu

 

 

1482

Int Galati

Intrare

2

Da - intregime

 

RTS

1483

Int Galenei

Intrare

2

Nu

 

 

1484

Int Gherghitei

Intrare

2

Nu

 

 

1485

Int Glasului

Intrare

2

Nu

 

 

1486

Int Glucozei

Intrare

2

Nu

 

 

1487

Int Granarului

Intrare

2

Nu

 

 

1488

Int Grindul Mare

Intrare

2

Nu

 

 

1489

Int Heliade intre Vii

Intrare

2

Nu

 

 

1490

Int Inginerilor Tei

Intrare

2

Nu

 

 

1491

Int Ioanid Gheorghe,pictor

Intrare

2

Nu

 

 

1492

Int Ipatescu Grigore,g-ral.

Intrare

2

Nu

 

 

1493

Int Italiana

Intrare

2

Nu

 

 

1494

Int Jugarului

Intrare

2

Nu

 

 

1495

Int Legendei

Intrare

2

Nu

 

 

1496

Int Luicu Vasile,plt.

Intrare

2

Nu

 

 

1497

Int Maliuc

Intrare

2

Nu

 

 

1498

Int Mandarinei

Intrare

2

Nu

 

 

1499

Int Mantuleasa

Intrare

2

Nu

 

 

1500

Int Margareta

Intrare

2

Nu

 

 

1501

Int Matei Elina Voievod

Intrare

2

Nu

 

 

1502

Int Mecet

Intrare

2

Nu

 

 

1503

Int Mieilor

Intrare

2

Nu

 

 

1504

Int Mihai Bravu

Intrare

2

Nu

 

 

1505

Int Mina Gheorghe,sold.

Intrare

2

Nu

 

 

1506

Int Monahului

Intrare

2

Nu

 

 

1507

Int Nisetrului

Intrare

2

Nu

 

 

1508

Int Paharnicul Turturea

Intrare

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1509

Int Palamidei

Intrare

2

Nu

 

 

1510

Int Palmacului

Intrare

2

Nu

 

 

1511

Int Palmierului

Intrare

2

Nu

 

 

1512

Int Pancota

Intrare

2

Nu

 

 

1513

Int Pantaru Ion,serg.

Intrare

2

Nu

 

 

1514

Int Pargarilor

Intrare

2

Nu

 

 

 

 

1515

Int Pescarilor

Intrare

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1516

Int Pesterii

Intrare

2

Nu

 

 

1517

Int Pop Gheorghe de Basesti

Intrare

2

Nu

 

 

1518

Int Popa Lazar

Intrare

2

Nu

 

 

1519

Int Popa Nan

Intrare

2

Nu

 

 

1520

Int Precupetii Vechi

Intrare

2

Nu

 

 

1521

Int Puietilor

Intrare

2

Nu

 

 

1522

Int Ramnic

Intrare

2

Nu

 

 

1523

Int Roinita

Intrare

2

Nu

 

 

1524

Int Ronda

Intrare

2

Nu

 

 

1525

Int Safirului

Intrare

2

Nu

 

 

1526

Int Scheiului

Intrare

2

Nu

 

 

1527

Int Secareanu Dumitru

Intrare

2

Nu

 

 

1528

Int Securei

Intrare

2

Nu

 

 

1529

Int Somnului

Intrare

2

Nu

 

 

1530

Int Spatarului

Intrare

2

Nu

 

 

1531

Int Staniloiu Constantin,slt.

Intrare

2

Nu

 

 

1532

Int Stiucii

Intrare

2

Nu

 

 

1533

Int Streinu Vladimir

Intrare

2

Nu

 

 

1534

Int Suceava

Intrare

2

Nu

 

 

1535

Int Taciunelui

Intrare

2

Nu

 

 

1536

Int Tancu Ion,serg.

Intrare

2

Nu

 

 

1537

Int Teiul Doamnei

Intrare

2

Da - intregime

 

RTS

1538

Int Teleajen

Intrare

2

Nu

 

 

1539

Int Tetcani

Intrare

2

Nu

 

 

1540

Int Tibana

Intrare

2

Nu

 

 

1541

Int Tiglelor

Intrare

2

Nu

 

 

1542

Int Topliceni

Intrare

2

Nu

 

 

1543

Int Vagonului

Intrare

2

Nu

 

 

1544

Int Varna

Intrare

2

Nu

 

 

1545

Int Vaselor

Intrare

2

Nu

 

 

1546

Int Vermont Nicolae,pictor

Intrare

2

Nu

 

 

1547

Int Versului

Intrare

2

Nu

 

 

1548

Int Viitorului

Intrare

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1549

Int Visinilor

Intrare

2

Nu

 

 

1550

Int Zambila Ionita,sold.

Intrare

2

Da - intregime

 

RTS

1551

Int Ziduri intre Vii

Intrare

2

Da - intregime

 

RTS

1552

Invalid Suliga Ion

Strada

2

Nu

 

 

1553

Ion Heliade Radulescu

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1554

Ionescu Anton,lt.

Strada

2

Nu

 

 

1555

Ionescu Atanase,mr.

Strada

2

Nu

 

 

1556

Ionescu Baican,lt.

Strada

2

Nu

 

 

1557

Ionescu Grigore

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1558

Ionita Vornicul

Strada

2

Nu

 

 

1559

Iorceanu Spiridon,ing.

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1560

Iorgulescu Dumitru

Strada

2

Nu

 

 

 

 

1561

Ipatescu Grigore,g-ral.

Strada

2

Nu

 

 

1562

Ipsilanti Alexandru

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1563

Ipsilanti Voievod

Strada

2

Nu

 

 

1564

Irimicului

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1565

Ispir Petre,cap.

Strada

2

Nu

 

 

1566

Ispravnicului

Strada

2

Nu

 

 

1567

Italiana

Strada

2

Nu

 

 

1568

Itcani

Strada

2

Nu

 

 

1569

Ivarului

Strada

2

Nu

 

 

1570

Izvorul Muntelui

Strada

2

Nu

 

 

1571

Joagarului

Strada

2

Nu

 

 

1572

Judetului

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1573

Justinian

Strada

2

Nu

 

 

1574

Juverdeanu,cpt.

Strada

2

Nu

 

 

1575

Kepler K. Johannes,astronom

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1576

Kirilov Nicolae

Strada

2

Nu

 

 

1577

Kiritescu Constantin,publicist

Strada

2

Nu

 

 

1578

Lacatusului

Strada

2

Nu

 

 

1579

Laceni

Strada

2

Nu

 

 

1580

Lacul Amara

Strada

2

Nu

 

 

1581

Lacul Gorgova

Strada

2

Nu

 

 

1582

Lacul Ianca

Strada

2

Nu

 

 

1583

Lacului

Strada

2

Nu

 

 

1584

Laicerului

Strada

2

Nu

 

 

1585

Lanternei

Strada

2

Nu

 

 

1586

Lanului

Strada

2

Nu

 

 

1587

Laptari Tei

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1588

Lascar Vasile

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1589

Latina

Strada

2

Nu

 

 

1590

Lavitei

Strada

2

Nu

 

 

1591

Lazar Florea,sold.

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1592

Lazarovici Virgil,lt.

Strada

2

Nu

 

 

1593

Lecturii

Strada

2

Nu

 

 

1594

Lehliu

Strada

2

Nu

 

 

1595

Leonard Nicolae

Strada

2

Nu

 

 

1596

Leonida I.

Strada

2

Nu

 

 

1597

Licurg

Strada

2

Nu

 

 

1598

Linotipului

Strada

2

Nu

 

 

1599

Linului

Strada

2

Nu

 

 

1600

Lipatti Dinu

Strada

2

Nu

 

 

1601

Lirei

Strada

2

Nu

 

 

1602

Litoralului

Strada

2

Nu

 

 

1603

Litovoi Voievod

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1604

Lizeanu

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1605

Logofatul Carstea

Strada

2

Nu

 

 

1606

Logofatul Dan

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

 

 

1607

Logofatul Luca Stroici

Strada

2

Nu

 

 

1608

Lopatarilor

Strada

2

Nu

 

 

1609

Lopetii

Strada

2

Nu

 

 

1610

Luchian Stefan,pictor

Strada

2

Nu

 

 

1611

Luminei

Strada

2

Nu

 

 

1612

Luminitei

Strada

2

Nu

 

 

1613

Lunca Florilor

Strada

2

Nu

 

 

1614

Luncsoara

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1615

Lunei

Strada

2

Nu

 

 

1616

Luntrei

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1617

Lupu Dionisie

Strada

2

Nu

 

 

1618

Macazului

Strada

2

Nu

 

 

1619

Macelari

Strada

2

Nu

 

 

1620

Macrisului

Strada

2

Nu

 

 

1621

Magneziului

Strada

2

Nu

 

 

1622

Magnoliei

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1623

Magura Vaii

Strada

2

Nu

 

 

1624

Magura Vulturului

Strada

2

Nu

 

 

1625

Maica Domnului

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1626

Maiorescu Ion,prof.

Strada

2

Da - intregime

 

RTP, RTS

1627

Maiorescu Titu

Strada

2

Nu

 

 

1628

Maiorului

Strada

2

Nu

 

 

1629

Maliuc

Strada

2

Nu

 

 

1630

Malului

Strada

2

Nu

 

 

1631

Mandrea Gheorghe,arh.

Strada

2

Nu

 

 

1632

Manolache Vornicul

Strada

2

Nu

 

 

1633

Manoliu Pompiliu,slt.

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1634

Mantuleasa

Strada

2

Nu

 

 

1635

Manu Victor,lt.

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1636

Margaritarelor

Strada

2

Nu

 

 

1637

Marin Ion,sold.

Strada

2

Nu

 

 

1638

Marinescu Dumitru

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1639

Masaryk Thomas

Strada

2

Nu

 

 

1640

Masina de Paine

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1641

Matac Gheorghe,sold.

Strada

2

Nu

 

 

1642

Matasari

Strada

2

Nu

 

 

1643

Mateevici Alecu

Strada

2

Nu

 

 

1644

Matei Elina Voievod

Strada

2

Nu

 

 

1645

Matei N. Dumitru,serg.

Strada

2

Nu

 

 

1646

Matei Voievod

Strada

2

Nu

 

 

1647

Mecet

Strada

2

Nu

 

 

1648

Medaliei

Strada

2

Nu

 

 

1649

Medianei

Strada

2

Nu

 

 

1650

Melodiei

Strada

2

Nu

 

 

1651

Mentiunii

Strada

2

Nu

 

 

1652

Merisescu Constantin,cpt.

Strada

2

Nu

 

 

 

 

1653

Mieilor

Strada

2

Nu

 

 

1654

Mihaila Radu,sold.

Strada

2

Nu

 

 

1655

Mihaileanu Stefan

Strada

2

Nu

 

 

1656

Minerilor

Strada

2

Nu

 

 

1657

Miresmei

Strada

2

Nu

 

 

1658

Mogos Vornicul

Strada

2

Nu

 

 

1659

Moisil C. Grigore

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1660

Monumentului

Strada

2

Nu

 

 

1661

Moroeni

Strada

2

Nu

 

 

1662

Movila Ion

Strada

2

Nu

 

 

1663

Mozart Wolfgang Amadeus,comp.

Strada

2

Nu

 

 

1664

Mrenei

Strada

2

Nu

 

 

1665

Mumuleanu Barbu,poet

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1666

Muntenescu Ion,av.

Strada

2

Nu

 

 

1667

Muntii Buzaului

Strada

2

Nu

 

 

1668

Murgescu Ioan,amiral

Strada

2

Nu

 

 

1669

Nacu Constantin

Strada

2

Nu

 

 

1670

Nada Florilor

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1671

Nalbei

Strada

2

Nu

 

 

1672

Nastase Pamfil,serg.

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1673

Neagota

Strada

2

Nu

 

 

1674

Neagu Florea,sold.

Strada

2

Nu

 

 

1675

Neculuta Theodor Dumitru,poet

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1676

Negulescu Petre,lt.

Strada

2

Nu

 

 

1677

Negustori

Strada

2

Nu

 

 

1678

Nemira

Strada

2

Nu

 

 

1679

Niculescu Romulus Bazar,lt.

Strada

2

Nu

 

 

1680

Nita Ene,sold.

Strada

2

Nu

 

 

1681

Nita Ion,plt.

Strada

2

Nu

 

 

1682

Obedeanu Oscar,pictor

Strada

2

Nu

 

 

1683

Obletilor

Strada

2

Nu

 

 

1684

Oborul Nou

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1685

Ochisoru

Strada

2

Nu

 

 

1686

Ocolului

Strada

2

Nu

 

 

1687

Odorhei

Strada

2

Nu

 

 

1688

Oituz

Strada

2

Nu

 

 

1689

Olanelor

Strada

2

Nu

 

 

1690

Olari

Strada

2

Nu

 

 

1691

Olimpiadei

Strada

2

Nu

 

 

1692

Oltarului

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1693

Oltetului

Strada

2

Nu

 

 

1694

Onciu Dimitrie

Strada

2

Nu

 

 

1695

Opanez

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1696

Oradea

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1697

Orbescu Dimitrie

Strada

2

Nu

 

 

1698

Ortacului

Strada

2

Nu

 

 

 

 

1699

Orzari

Strada

2

Nu

 

 

1700

Otelului

Strada

2

Nu

 

 

1701

Otesani

Strada

2

Nu

 

 

1702

Otetari

Strada

2

Nu

 

 

1703

Ottoi Calin,dr.

Strada

2

Nu

 

 

1704

Ovazului

Strada

2

Nu

 

 

1705

Paciurea Dimitrie

Strada

2

Nu

 

 

1706

Padina Rosie

Strada

2

Nu

 

 

1707

Padureanu Ghita

Strada

2

Nu

 

 

1708

Palade D. Gheorghe

Strada

2

Nu

 

 

1709

Palanca

Strada

2

Nu

 

 

1710

Paleologu

Strada

2

Nu

 

 

1711

Pancota

Strada

2

Sos Colentina

str Azuga

RTP, RTS

1712

Pantazi Florica

Strada

2

Nu

 

 

1713

Paraschiv Nicolaie

Strada

2

Nu

 

 

1714

Parau Nicolae

Strada

2

Nu

 

 

1715

Pargarilor

Strada

2

Nu

 

 

1716

Paroseni

Strada

2

Nu

 

 

1717

Pasarani

Strada

2

Nu

 

 

1718

Pascale Stefan,sold.

Strada

2

Nu

 

 

1719

Pastorului

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1720

Pasului

Strada

2

Nu

 

 

1721

Paulescu Alexandru,lt.

Strada

2

Nu

 

 

1722

Paun Pincio Ion,poet

Strada

2

Nu

 

 

1723

Peisajului

Strada

2

Nu

 

 

1724

Pepelea

Strada

2

Nu

 

 

1725

Peris

Strada

2

Nu

 

 

1726

Pescarilor

Strada

2

Nu

 

 

1727

Pescarusului

Strada

2

Nu

 

 

1728

Petricani

Strada

2

Nu

 

 

1729

Philippide Alexandru

Strada

2

Nu

 

 

1730

Pietrisului

Strada

2

Nu

 

 

1731

Pietroasa

Strada

2

Nu

 

 

1732

Pinul Alb

Strada

2

Nu

 

 

1733

Pironasu Ion,serg.

Strada

2

Nu

 

 

1734

Plantelor

Strada

2

Nu

 

 

1735

Platicei

Strada

2

Nu

 

 

1736

Plugusor

Strada

2

Nu

 

 

1737

Plumbuita

Strada

2

Nu

 

 

1738

Podul Corbului

Strada

2

Nu

 

 

1739

Podul Neagului

Strada

2

Nu

 

 

1740

Podul Vadului

Strada

2

Nu

 

 

1741

Podul Vartosului

Strada

2

Nu

 

 

1742

Poeziei

Strada

2

Nu

 

 

1743

Poiana cu Aluni

Strada

2

Nu

 

 

1744

Polizu Elena

Strada

2

Nu

 

 

 

 

1745

Polizu Ion

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1746

Polovraci

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1747

Pop Gheorghe de Basesti

Strada

2

Nu

 

 

1748

Popa Iancu

Strada

2

Nu

 

 

1749

Popa Lazar

Strada

2

Nu

 

 

1750

Popa Nan

Strada

2

Nu

 

 

1751

Popa Nicolae

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1752

Popa Petre

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1753

Popa Rusu

Strada

2

Nu

 

 

1754

Popa Soare

Strada

2

Nu

 

 

1755

Popescu Sever

Strada

2

Nu

 

 

1756

Portile de Fier

Strada

2

Nu

 

 

1757

Porumbaceanu Ion

Strada

2

Nu

 

 

1758

Postelnicul Stroe

Strada

2

Nu

 

 

1759

Potarnichii

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1760

Potcoavei

Strada

2

Nu

 

 

1761

Poteca Eufrosin,prof.

Strada

2

Nu

 

 

1762

Praporgescu David,g-ral.

Strada

2

Nu

 

 

1763

Precupetii Vechi

Strada

2

Nu

 

 

1764

Predeal

Strada

2

Nu

 

 

1765

Predescu Vasile,serg.

Strada

2

Nu

 

 

1766

Prepelitei

Strada

2

Nu

 

 

1767

Prudentei

Strada

2

Nu

 

 

1768

Pta Bucur Obor

Piata

2

Nu

 

 

1769

Pta Cantacuzino Gheorghe

Piata

2

Nu

 

 

1770

Pta Dabija C. Nicolae,g-ral.

Piata

2

Nu

 

 

1771

Pta Foisorul de Foc

Piata

2

Nu

 

 

1772

Pta Gemeni

Piata

2

Nu

 

 

1773

Pta Protopopescu Pache

Piata

2

Nu

 

 

1774

Pta Rosetti C. A.

Piata

2

Nu

 

 

1775

Pta Sfantul Stefan

Piata

2

Nu

 

 

1776

Puccini Giaccomo,comp.

Strada

2

Nu

 

 

1777

Puiandrului

Strada

2

Nu

 

 

1778

Puietilor

Strada

2

Nu

 

 

1779

Racovita Dimitrie

Strada

2

Nu

 

 

1780

Radovanu

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1781

Radovici St. Alexandru,g-ral.

Strada

2

Nu

 

 

1782

Radu de la Afumati

Strada

2

Nu

 

 

1783

Radulescu Polixenia

Strada

2

Nu

 

 

1784

Raduta Gheorghe,sold.

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1785

Rafael Sanzio

Strada

2

Nu

 

 

1786

Rahmaninov Serghei Vasilievici

Strada

2

Nu

 

 

1787

Raileanu Nistor

Strada

2

Nu

 

 

1788

Ramuri Tei

Strada

2

Nu

 

 

1789

Raristei

Strada

2

Nu

 

 

1790

Rascoala 1907

Strada

2

Nu

 

 

 

 

1791

Rasnov

Strada

2

Nu

 

 

1792

Raspantiilor

Strada

2

Nu

 

 

1793

Rasuri

Strada

2

Nu

 

 

1794

Raul Colentina

Strada

2

Nu

 

 

1795

Rauseni

Strada

2

Da - intregime

 

RTP, RTS

1796

Reactorului

Strada

2

Nu

 

 

1797

Recoltei

Strada

2

Nu

 

 

1798

Recreerii

Strada

2

Nu

 

 

1799

Refrenului

Strada

2

Nu

 

 

1800

Reinvierii

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1801

Remetea

Strada

2

Nu

 

 

1802

Renului

Strada

2

Nu

 

 

1803

Revolutia 1848

Strada

2

Nu

 

 

1804

Ricinului

Strada

2

Nu

 

 

1805

Ripiceni

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1806

Ritmului

Strada

2

Nu

 

 

1807

Robescu Radu,lt.

Strada

2

Nu

 

 

1808

Rodica

Strada

2

Nu

 

 

1809

Romano Alexandru,pictor

Strada

2

Nu

 

 

1810

Romulus

Strada

2

Nu

 

 

1811

Ronda

Strada

2

Nu

 

 

1812

Ropotului

Strada

2

Nu

 

 

1813

Rosetti C. A.

Strada

2

Nu

 

 

1814

Rosetti Maria

Strada

2

Nu

 

 

1815

Rosetti Mircea

Strada

2

Nu

 

 

1816

Rosioarei

Strada

2

Nu

 

 

1817

Rossini Gioacchino,comp.

Strada

2

Nu

 

 

1818

Roventa Gheorghe,cpt.

Strada

2

Nu

 

 

1819

Rovine

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1820

Rumeoara

Strada

2

Nu

 

 

1821

Ruschita

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1822

Russel,dr.

Strada

2

Nu

 

 

1823

Russo Alecu

Strada

2

Nu

 

 

1824

Sachelarie Visarion,lt.

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1825

Sagetii

Strada

2

Nu

 

 

1826

Salcamilor

Strada

2

Nu

 

 

1827

Salciilor

Strada

2

Nu

 

 

1828

Salmen Dimitrie,g-ral.

Strada

2

Nu

 

 

1829

Saltului

Strada

2

Nu

 

 

1830

Sanmedru

Strada

2

Nu

 

 

1831

Sanzieni

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1832

Sarafinesti

Strada

2

Nu

 

 

1833

Savu Marin,sold.

Strada

2

Nu

 

 

1834

Savulescu Alexandru,arh.

Strada

2

Nu

 

 

1835

Scaietilor

Strada

2

Nu

 

 

1836

Scheiul de Jos

Strada

2

Nu

 

 

 

 

1837

Scheiul de Sus

Strada

2

Nu

 

 

1838

Schitul Darvari

Strada

2

Nu

 

 

1839

Scoalei

Strada

2

Nu

 

 

1840

Scoicilor

Strada

2

Nu

 

 

1841

Scortan Ion

Strada

2

Nu

 

 

1842

Secareanu Dumitru

Strada

2

Nu

 

 

1843

Semilunei

Strada

2

Nu

 

 

1844

Semnalului

Strada

2

Nu

 

 

1845

Seneslav Voievod

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1846

Serban Gheorghe

Strada

2

Nu

 

 

1847

Serbanica Vasile

Strada

2

Nu

 

 

1848

Serghiescu Marin

Strada

2

Nu

 

 

1849

Serii

Strada

2

Nu

 

 

1850

Sfanta Ana

Strada

2

Nu

 

 

1851

Sfanta Treime

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1852

Sfantul Niceta

Strada

2

Nu

 

 

1853

Sfantul Spiridon

Strada

2

Nu

 

 

1854

Sfantul Stefan

Strada

2

Nu

 

 

1855

Sfintilor

Strada

2

Nu

 

 

1856

Sighet

Strada

2

Nu

 

 

1857

Sighisoara

Strada

2

Nu

 

 

1858

Silistea

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1859

Silozului

Strada

2

Nu

 

 

1860

Silvestru

Strada

2

Nu

 

 

1861

Silvia

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1862

Simetriei

Strada

2

Nu

 

 

1863

Sinaia

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1864

Sipca

Strada

2

Nu

 

 

1865

Siragului

Strada

2

Nu

 

 

1866

Slaniceanu Nicolae,ing.

Strada

2

Nu

 

 

1867

Slovei

Strada

2

Nu

 

 

1868

Slugeru Dumitru

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1869

Smeurei

Strada

2

Nu

 

 

1870

Socolescu M. Ioan,arh.

Strada

2

Nu

 

 

1871

Soltuzului

Strada

2

Nu

 

 

1872

Somoiog Constantin,serg.

Strada

2

Nu

 

 

1873

Sorescu Stefan,serg.maj.

Strada

2

Nu

 

 

1874

Sos Andronache

Sosea

2

Nu

 

 

1875

Sos Colentina

Sosea

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1876

Sos Dobroesti

Sosea

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1877

Sos Electronicii

Sosea

2

Nu

 

 

1878

Sos Fabrica de Glucoza

Sosea

2

Nu

 

 

1879

Sos Fundeni

Sosea

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1880

Sos Gherase

Sosea

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1881

Sos Iancului

Sosea

2

Nu

 

 

1882

Sos Mihai Bravu

Sosea

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

 

 

1883

Sos Morarilor

Sosea

2

Nu

 

 

1884

Sos Pantelimon

Sosea

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1885

Sos Pipera

Sosea

2

Nu

 

 

1886

Sos Stefan cel Mare

Sosea

2

Nu

 

 

1887

Sos Vergului

Sosea

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1888

Spartacus

Strada

2

Nu

 

 

1889

Spatarul Mihai

Strada

2

Nu

 

 

1890

Spatarul Milescu Nicolae,cronicar

Strada

2

Nu

 

 

1891

Spatarului

Strada

2

Nu

 

 

1892

Sperantei

Strada

2

Nu

 

 

1893

Spinului

Strada

2

Nu

 

 

1894

Sportului

Strada

2

Nu

 

 

1895

Stanescu Gheorghe,slt.

Strada

2

Da - intregime

 

RTS

1896

Stanga Ion,cap.

Strada

2

Nu

 

 

1897

Staniloae Parintele

Strada

2

Nu

 

 

1898

Stavilarului

Strada

2

Nu

 

 

1899

Steaua Rosie

Strada

2

Nu

 

 

1900

Stefanescu Stefan,elev

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTS

1901

Sterian Gheorghe,arh.

Strada

2

Nu

 

 

1902

Stiucii

Strada

2

Nu

 

 

1903

Stolnicu Vasile

Strada

2

Da - v. mentiunea

 

RTP, RTS

1904

Strauss Johann

Strada

2

Nu

 

 

1905

Stroescu Vasile Vasilievici

Strada

2

Nu

 

 

1906

Suceava

Strada

2

Nu

 

 

1907

Suhard

Strada

2

Nu

 

 

1908

Sulfului

Strada

2

Nu

 

 

1909

Suveica

Strada

2

Nu

 

 

1910

Suvenir

Strada

2

Nu