Furnizorii solicită revizuirea Legii energiei, recent modificată, apreciind că limitează libertatea de tranzacționare a electricității

Furnizorii solicită revizuirea Legii energiei, recent modificată, apreciind că limitează libertatea de tranzacționare a electricității
scris 4 aug 2020

Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) solicită eliminarea limitărilor impuse față de Regulamentul (UE) 2019/943 și revizuirea prevederilor referitoare la contravenții, stabilite prin Legea care modifică și completează substanțial Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, recent promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial pe 27 iulie.

Potrivit președintelui AFEEE, Ion Lungu, regulamentul invocat “se aplică direct fiecărui stat membru al UE de la 1 ianuarie 2020 și are forță juridică superioară față de orice prevedere contrară din legislația națională. În Constituția României, art. 148 alin. (2), se statuează principiul supremației dreptului european, în conformitate cu care prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”.

Asociația furnizorilor susține că legislația națională menține limitări privind libertatea de tranzacționare a energiei electrice prin acordarea dreptului de a încheia contracte bilaterale negociate direct numai anumitor categorii de participanți la piața de energie electrică, deși Regulamentul (UE) 2019/943 subliniază că ”prețurile se formează în funcție de cerere și ofertă”, iar ”normele pieței încurajează formarea liberă a prețurilor și evită acțiunile care împiedică formarea prețurilor în funcție de cerere și ofertă”.

Legislația internă este, în continuare, în neconcordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943, precizează Lungu. Potrivit alin 13 și 14, introduse la articolul 23 din noua lege, participanții la piață care combină energia electrică produsă de mai multe surse de energie sau care combină sarcinile mai multor clienți pot încheia contracte bilaterale cu deținătorii acestor surse, respectiv cu clienții și cu furnizorii lor.

De altfel, și OUG nr. 74/2020, neaprobată/respinsă în Parlament introduce o altă derogare de la prevederile alin. (1), prin care “pe piața concurențială, angro sau cu amănuntul, producătorii pot încheia contracte bilaterale în afara pieței centralizate, la prețuri negociate, cu respectarea regulilor de concurență, pentru energia electrică provenită de la noi capacități energetice de producție, puse în funcțiune după data de 1 iunie 2020.”

EXCLUSIV Din culisele comerțului transfrontalier cu energie România-Ungaria. Câți bani pot face traderii CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Din culisele comerțului transfrontalier cu energie România-Ungaria. Câți bani pot face traderii

AFEER constată că, spre deosebire de ceilalți participanți la piața de energie electrică din UE, care, conform Regulamentului (UE) 2019/943, au dreptul să tranzacționeze contractele de furnizare pe termen lung pe piețele extrabursiere, prin noua Lege nr. 155/2020 si OUG nr. 74/2020 doar anumiți participanți au derogare de la regula stabilită la art. 23, alin. 1, de a tranzacționa numai pe platformele bursiere operate de OPCOM.

“Opinia noastră este că astfel de prevederi pot majora prețurile pe piața internă a energiei, cu efecte negative atât asupra competitivității economiei românești, prin majorarea costurilor de producție, cât și asupra indicatorilor macroeconomici, prin creșterea importurilor de energie, Un fapt demonstrat este că România a devenit, în ultimii doi ani, importator net, după ce, timp de 30 de ani a fost exportator net de energie electrică”, afirmă AFEER.

O altă neclaritate sesizată de membrii AFEER face referire la regimul contravențiilor. Potrivit noii legi, “furnizorul este obligat ca în relația cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înșelătoare”, o cerință inutil de a fi menționată în Legea energiei, astfel de practici fiind sub incidența legislației privind protecția consumatorilor. Mai mult decât atât, „practici comerciale incorecte sau înșelătoare” nu este definit în textul legii, și de aceea apreciem că interpretarea poate fi ambiguă.

Sistemul de penalizare instituit de noua lege (sancțiuni determinate procentual prin raportare la cifra de afaceri, respectiv între 1%-5%, putând ajunge pentru anumite contravenții la 10% din cifra de afaceri) este unul excesiv, ce afectează negativ activitatea desfășurată de participanții la piață, crede Asociația. În mod discreționar, furnizorii de energie electrică și de gaze naturale, spre deosebire de toți ceilalți operatori comerciali, indiferent de piața pe care activează, vor putea fi sancționați de ANRE, dar și de ANPC, pentru aceeași faptă, cu aplicarea de amenzi stabilite după alte criterii (cifra de afaceri), în alt cuantum. AFEER își exprimă temerea că există riscul apariției unor penalizări abuzive excesive pe piața de energie electrică și cea a gazelor naturale având in vedere că practicile excesive sunt propuse a fi sancționate cu procente majore din cifra de afaceri (5 -10%).

Aplicarea a două regimuri contravenționale pentru aceeași faptă nu ar conduce decât la crearea unui dublu regim sancționar, aplicat de către autorități diferite, în mod diferit, cu sancțiuni diferite, sesizează Lungu. Valoarea amenzilor trebuie să crească gradual, pentru a da posibilitatea participantului să se corecteze în cazul unor greșeli, completează acesta.

Au început operațiunile la prima centrală nucleară din lumea arabă CITEȘTE ȘI Au început operațiunile la prima centrală nucleară din lumea arabă

În opinia Asociației, nu există o justificare pentru a modifica Legea 123/2012 în acest sens, pentru că există deja un cadru legal oferit de Legea nr. 363/2007, adică un act normativ cu putere egală. Această lege definește practicile incorecte și înșelătoare, le exemplifică, stabilește sancțiuni, fiind aplicabilă tuturor operatorilor dintr-o piață, indiferent care ar fi aceasta, constituind dreptul comun în materie, apreciază sursa citată.

De aceea, AFEER solicită reanalizarea prevederilor menționate anterior și, o dată în plus, cere ca Legea energiei electrice și gazelor naturale să fie echitabilă, să asigure o competiție corectă, să reintroducă posibilitatea tuturor participanților la piață, nu doar a unor producători, de a încheia contracte bilaterale negociate direct, să fie compatibilă cu reglementările din majoritatea statelor europene. De asemenea, Asociația insistă asupra necesității adoptării unor reglementări secundare complete și clarificatoare, care să acopere în mod justificat și echitabil aspectele semnalate. În plus, AFEER își menține opinia ca, atunci când se elaborează legislația primară sau secundară, să fie consultați și actorii din piață, de stat și privați.

Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) are în prezent, 36 de membri, furnizori licențiați și activi pe piața de energie electrică, care asigură furnizarea energiei electrice atât către consumatori persoane fizice, cât și către IMM-uri și consumatori din toate categoriile de agenți economici care activează în România, cu o cotă de piață de circa 90% din consumul final de electricitate.

viewscnt
Afla mai multe despre
furnizori
electricitate
afeer
lege
regulament