Operatorii de rețea vor rezilia contractele furnizorilor de electricitate datornici la doar 21 de zile de la notificare

Operatorii de rețea vor rezilia contractele furnizorilor de electricitate datornici la doar 21 de zile de la notificare
scris 9 mar 2017

Furnizorii de electricitate care înregistrează restanțe către operatorii de rețea vor mai beneficia de o perioadă de grație de doar 21 de zile lucrătoare de la primirea notificării scrise din partea acestora, după care rezilierea contractului devine efectivă, precizează un ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Ordinul este menit să evite problemele apărute pe piața de electricitate în primele două luni ale acestui an, când mai mulți furnizori autorizați au intrat în insolvență, “lăsând moștenire” operatorilor de rețea și Transelectrica mai multe datorii neonorate. Electrica, de exemplu, s-a plâns că “la data de 27 ianuarie 2017, are pe segmentul de Parte Responsabilă cu Echilibrarea, o expunere de 36,3 milioane lei aferentă clientului său Transenergo. Ca urmare a solicitării de intrare în insolvență a clientului, în timp ce ELSA și un alt jucător de pe piață au depus de asemenea cereri separate de deschidere a procedurii de insolvență a acestuia, conducerea se așteaptă la un grad scăzut de recuperare din valoarea totală a expunerii”.

Noul ordin al ANRE prevede ca, “în cazul neîndeplinirii de către furnizor a obligațiilor de plată aferente contractului, operatorul de distribuție are dreptul să rezilieze acest contract, cu notificarea în scris a furnizorului, cu 21 de zile lucrătoare înainte de data la care rezilierea devine efectivă”.

Ordinul președintelui ANRE abrogă și articolul 14 din Contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, care prevedea un termen suplimentar de 35 de zile ca termen pentru notificarea furnizorului. Până în prezent, se prevedea ca “în cazul în care, în termen de 35 de zile de la data scadenței facturii, furnizorul nu achită suma datorată și aceasta este mai mare decât suma datoriilor corespunzătoare locurilor de consum pentru care operatorul de distribuție a primit solicitare de deconectare, operatorul de distribuție transmite notificări furnizorului și ANRE.

În cazul în care, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării furnizoru nu achită suma datorată, operatorul de distribuție transmite o nouă notificare către furnizor, către toți clienții finali ai furnizorului și către ANRE, prin care clienții finali sunt anunțați că în termen de 21 de zile trebuie să își aleagă un alt furnizor, iar în situația în care nu vor schimba furnizorul, vor fi transferați la un furnizor de ultimă instanță (FUI) după expirarea acestui termen.”

În ceea ce privește termenul de reziliere conținut în Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, între Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și beneficiar, ordinul ANRE prevede ca acesta să fie majorat de la 15 la 21 zile.

Astfel, un contract de transport dintre Transelectrica și un beneficiar încetează să-și producă efectele “prin reziliere, după o notificare prealabilă de 21 zile calendaristice, fără a mai fi necesară îndeplinirea altei proceduri sau intervenția instanțelor de judecată, în caz de neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către una dintre părți, caz în care se pot solicita despăgubiri de către cealaltă parte; în cazul în care beneficiarul a încheiat contractul în baza licenței de furnizare energie electrică, rezilierea acestuia de către prestator în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către beneficiar se face numai în condițiile și după parcurgerea etapelor de notificare prevăzute de reglementările în vigoare."

viewscnt
Afla mai multe despre
anre
contract
furnizare
curent
operatori
transelectrica