Băncile și profesiile liberale, scutite de o taxă percepută de stat

Băncile și profesiile liberale, scutite de o taxă percepută de stat
scris 28 dec 2021

Profesiile liberale din domeniul juridic care au delegat prin lege exercițiul autorității publice și instituțiile bancare aflate sub controlul BNR vor avea drept de acces la baza de date privind evidența populației, fără a plăti taxa aferentă, asemenea altor insituții de stat. 

De ce este important: Codul numeric personal, (CNP), care se înscrie în actele și certificatele de stare civilă și se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, se regăsește în Registrul național de evidență a persoanelor (R.N.E.P.). Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face, în cadrul unor acțiuni de interes public sau în vederea îndeplinirii unor obligații legale, cu plata corespunzătoare a taxelor prevăzute de lege, în baza unui contract încheiat între Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.), și beneficiar.

Mai este important: De la plata taxelor pentru verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. sunt scutite o serie de instituții publice, precum cele cu atribuții în domeniul apărării și ordinii publice, din domeniul fiscal (în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice), al asigurărilor de sănătate și sănătății sau din domeniul asistenței sociale și protecției copilului, inclusiv poliția locală.

CONFIRMARE DOCUMENT Modificări la obligația de a crește salariul minim după 24 de luni CITEȘTE ȘI CONFIRMARE DOCUMENT Modificări la obligația de a crește salariul minim după 24 de luni

Un proiect legislativ inițiat de reprezentanții actualei puteri argumentează acum necesitatea reglementării condițiilor pentru ”verificarea de către profesiile liberale care exercită autoritatea publică și aflate sub controlul BNR și de către instituțiile de credit a datelor relevante ale clienților - numele, domiciliul, data nașterii, data emiterii actului de identitate și perioada de valabilitate a acestuia - în bazele de date ale Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) printr-un schimb electronic de informații, într-o manieră eficientă și securizată, în conformitate cu cadrul legal în vigoare”.

Inițiatorii aduc ca argumente pentru necesitatea realizării acestui proiect legislația europeană, mai exact directiva europeană privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor  și măsurile de cunoaștere a clientelei, impuse băncilor, conform legislației naționale pentru prevenirea si combaterea spălării banilor, dar și Regulamentul BNR.

Bugetul pentru 2022 - adoptat de Parlament cu bani în plus pentru biserici, subvenționarea de partide și cu posibilitatea prelungirii compensării facturilor la energie și gaze CITEȘTE ȘI Bugetul pentru 2022 - adoptat de Parlament cu bani în plus pentru biserici, subvenționarea de partide și cu posibilitatea prelungirii compensării facturilor la energie și gaze

”Aplicarea acestor măsuri implică atât obținerea de către instituțiile de credit de la/ despre clienți, reprezentanții și beneficiarii reali ai acestora a informțiilor prevăzute la art. 8-10 din RegulamentuI BNR nr. 2/2019. ProiectuI va conduce la creșterea gradului de implementare a tehnologiilor digitale în serviciile financiar bancare, în beneficiul consumatorilor români și al economiei românești, parte a strategiei de digitalizare a Guvernului României”, afirmă inițiatorii.

Aceștia arată că proiectul are drept scop introducerea ”unei noi litere care prevede profesiile liberale din domeniul juridic care au delegat prin lege exercițiul autorității publice și instituțiile bancare aflate sub controlul BNR ca beneficiari ai dreptului de acces la baza de date administrate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Informații din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alături de celelalte institute și persoane juridice reglementate cu drept de acces prin articolul de a lege a cărui completare este propusă de inițiator”.

Notarii, executorii judecătorești și experții tehnici judiciari ar intra astfel în categoria profesiilor liberale beneficiare de scutire.

DECIZIE \ CITEȘTE ȘI DECIZIE "Nomazii digitali" vor putea primi viză de lungă ședere și de muncă în România. Condițiile de îndeplinit

Articolul care este completat enumeră însă în mod explicit categoriile de persoane juridice scutite de la plata taxelor legale pentru accesarea RNEP.

Prin urmare, proiectul nu se rezumă doar la a completa cadrul legislativ prin definirea unei noi categorii de persapne juridice care pot accesa RNEP, ci prevede explicit și scutitrea de la plata taxelor menționate de către profesiile liberale din domeniul juridic care au delegat prin lege exercițiul autorității publice și instituțiile bancare aflate sub controlul BNR.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament și promulgat de șeful statului.

viewscnt
Afla mai multe despre
banci
bnr
profesii liberale
autoritate
public
taxa
evidenta
paersoan
verificare
rnep
proiect
parlament