Nereguli găsite de Guvern la odiseea metroului din Drumul Taberei: Costurile - modificate față de oferta inițială. Structura de rezistență a depășit 1 miliard lei

Nereguli găsite de Guvern la odiseea metroului din Drumul Taberei: Costurile - modificate față de oferta inițială. Structura de rezistență a depășit 1 miliard lei
Profit.ro
Profit.ro
scris 28 feb 2020

Corpul de control al prim-ministrului a constatat, în urma unei verificări efectuate la Metrorex, o serie de deficiențe privind contractul și execuția proiectului ”Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. LOT L1.1. – Secțiunea Râul Doamnei – Hașdeu (Opera)”. Potrivit raportului Corpului de control, contractul de proiectare și execuție a structurii de rezistență fost modificat prin 12 documente, crescând cu peste 130 milioane lei și depășind astfel 1 miliard de lei. Totodată, oferta financiară pentru execuție nu a respectat normele în vigoare, în timp ce Metrorex a achizițonat o serie de lucrări suplimentare fără a se confirma necesitatea acestora.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iunie - Medika TV - Maratonul Sănătății dentare. Parteneri: Corina Dent, Excedent, Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics
27 iunie - Maraton Profit News TV - Maraton Made in Romania (ediția a II-a). Parteneri: Auchan, Kaufland, Liberty Steel
25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar

Licitațiile la tronsonul respectiv au început în 2008, iar lucrările, în 2012, cu promisiunea că vor fi încheiate în 3 ani, respectiv în 2015.

Acțiunea Corpului de control al prim-ministrului la Metrorex a vizat perioada 01.01.2011 – 31.08.2018 și a avut ca scop atribuirea și derularea unor contracte de achiziție a unor lucrări la ”Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. LOT L1.1. – Secțiunea Râul Doamnei – Hașdeu (Opera)”.

Control al Guvernului la Tarom, au fost sesizați procurorii - ”Aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni” CITEȘTE ȘI Control al Guvernului la Tarom, au fost sesizați procurorii - ”Aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni”

Oferta pentru proiectarea și execuția structurii de rezistență trebuia declarată neconformă 

Corpul de control a constatat că în oferta declarată câștigătoare nu au fost detaliate elementele componente ale valorii cheltuielilor de monitorizare a modului de comportare a lucrărilor executate și a preîntâmpinării unor posibile efecte negative asupra construcțiilor existente, precum și cele ale valorii cheltuielilor cu lucrările aferente organizării de șantier, cu toate că autoritatea contractantă a solicitat în mod expres aceste informații.

În acest context au fost încălcate prevederile normative în vigoare, potrivit cărora o astfel de ofertă este considerată neconformă.

O consecință directă a acceptării ofertei în această formă a fost decontarea, pe parcursul derulării contractului, exclusiv ”pe baza verificării vizuale a corespondenței dintre planurile din documentații cu situația reală din teren”, a umei sume peste 4 milioane lei, cu TVA, aferentă valorii cumulate a lucrărilor pentru obiectul ”Organizare de șantier”, fără existența unor referințe cantitative și valorice, pe baza cărora să se certifice stadiul și realitatea lucrărilor.

Firma a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare nu a respectat obligația prevăzută în documentația de atribuire, de a depune anumite formulare pentru toate categoriile de lucrări și, totodată, informațiile conținute în formularele depuse, odată cu oferta, au fost discordante. 

Prin unele clarificări transmise de ofertant, urmare a solicitării Metrorex, a fost modificat conținutul propunerii financiare prin prezentarea unor date diferite de cele cuprinse în formularele aferente ofertei inițiale, fără ca aceste modificări să fie datorate unor erori aritmetice sau vicii de formă. În condițiile în care nu au fost respectate, în mod corespunzător, cerințele caietului de sarcini, iar prin răspunsurile prezentate de ofertant a fost modificat conținutul propunerii financiare, oferta a fost admisă deși trebuia considerată neconformă, potrivit prevederilor legale.

Totodată, obligația prevăzută în caietul de sarcini, de a înscrie în formularele corespunzătoare ofertei o valoare a resurselor materiale nenominalizate cu o pondere maximă de 20% din valoarea totală a respectivei resurse, nu a fost respectată în situația unui formular aferent structurii de rezistență, precum și în cazul unui formular aferent altor tipuri de lucrăril. Această situație s-a menținut și după transmiterea clarificărilor de către ofertant. 

Director Morgan Stanley: Mallurile și-au pierdut atractivitatea și din cauza unei scheme Ponzi prin care chiriile au crescut artificial. Dubii din SUA față de România după proteste împotriva legalizării fraudei și închiderea lui Dragnea CITEȘTE ȘI Director Morgan Stanley: Mallurile și-au pierdut atractivitatea și din cauza unei scheme Ponzi prin care chiriile au crescut artificial. Dubii din SUA față de România după proteste împotriva legalizării fraudei și închiderea lui Dragnea

Nereguli privind costurile și lucurările suplimentare

Contractul de proiectare și execuție încheiat la finalizarea procedurii de atribuire a fost modificat pe parcursul derulării sale, printr-un număr de 6 acte adiționale și 6 instrucțiuni. Ca urmare a acestor modificări valoarea contractului a crescut cu peste 130 milioane lei, de la circa 919 milioane lei la 1,049 miliarde lei, cu 14,21% mai mult.

În schimb, termenul de execuție a contractului a fost prelungit cu aproximativ 7 ani, de la data de 14.04.2013 la data de 14.03.2020.

Prin încheierea, în anul 2013, a unui act adițional s-a convenit efectuarea unor lucrări suplimentare în valoare de 51 milioane lei, fără TVA, din care valoarea lucrărilor suplimentare de deviere a rețelelor edilitare a fost de 46,2 milioane lei.

Pentru justificarea necesității execuției unor lucrări suplimentare față de cele contractate au fost invocate de către executant, consultant și beneficiar circumstanțe imprevizibile.

În această privință, Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Transport a stabilit că lucrări suplimentare în valoare de peste 37 milioane lei au fost achiziționate de Metrorex în absența unor astfel de circumstanțe imprevizibile, fiind încălcate prevederile legale.

Acest fapt ce a determinat aplicarea unei corecții financiare de 100% și decontarea lucrărilor suplimentare menționate din fonduri alocate de la bugetul de stat.

Efect al coronavirus - Wizz Air reduce frecvența zborurilor spre unele destinații CITEȘTE ȘI Efect al coronavirus - Wizz Air reduce frecvența zborurilor spre unele destinații

Valoarea inițială a lucrărilor de deviere a rețelelor edilitare a fost, în oferta de bază, de 38,3 milioane lei, ajungând, prin modificări succesive, la 128 milioane lei.

”Propunerea tehnică în baza căreia s-a încheiat contractul nu a fost fundamentată de ofertant pe realitatea existentă în amplasamentul obiectivului de investiție. În această privință, din documentele puse la dispoziția Corpului de Control al prim-ministrului, nu a reieșit faptul că autoritatea contractantă a analizat cauzele care au condus la situația de a fi majorat prețul contractului cu valoarea unor lucrări suplimentare de deviere a rețelelor edilitare și nici că aceasta a procedat la identificarea unor eventuale persoane responsabile”, arată raportul de control.

De asemenea, invocând circumstanțele imprevizibile, generate de intrarea în vigoare a unor noi norme, au fost încheiate două acte adiționale, prin care a fost suplimentat prețul contractului cu o valoare, fără TVA, de aproape 75 milioane lei. Din această creștere de preț a contractului, valoarea de 30 milioane lei a fost aferentă unor lucrări suplimentare a căror necesitate nu a rezultat din punerea în aplicare a noilor norme și, implicit, nu a fost consecința apariției unor circumstanțe imprevizibile.

Pe de altă parte, în contextul modificărilor efectuate de contract, în cursul decontării contravalorii lucrărilor de execuție a pereților mulați, a fost achitată executantului o sumă cu aproape 5 milioane lei mai mare decât cea cuvenită.

EXCLUSIV SIF Banat-Crișana a preluat terenul fostei fabrici Helitube în contul unei creanțe de peste 44 milioane de euro, una dintre cele mai mari tranzacții din ultimii ani CITEȘTE ȘI EXCLUSIV SIF Banat-Crișana a preluat terenul fostei fabrici Helitube în contul unei creanțe de peste 44 milioane de euro, una dintre cele mai mari tranzacții din ultimii ani

Metrorex a acordat, totodată, executantului din alocări de la bugetul de stat, în cursul anului 2011, avansuri în patru tranșe, în sumă totală de 63 milioane lei. Corpul de control a constatat însă faptul că nu au fost respectate prevederile în vigoare, potrivit cărora, în cazul în care avansul din fonduri publice urma a fi virat în tranșe, acordarea unei noi tranșe putea fi făcută doar în condițiile în care avansul acordat anterior ar fi fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate. 

Chiar și în astfel de condiții, au existat mai multe litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în care executantul a formulat pretenții, reprezentând contravaloarea unor lucrări suplimentare, penalități de întârziere sau daune interese.

Astfel, instanțele au obligat Metrorex la plata unor sume suplimentare și reprezentând daune, de peste 188 milioane lei, precum și la plata unro debite restante de 29 milioane lei și penalități de întârziere de peste 1 milion de lei.

viewscnt
Afla mai multe despre
guvern
prim-ministru
metru
metrorex
drumul taberei
magistrala 5
deficiente
corp control
const
contract
plati
achizitie
suplimentar