DOCUMENT Guvernul introduce noi condiții la vânzarea și garanția bunurilor, inclusiv cu conținut digital, precum gadget-uri. Mediul de afaceri reclamă lipsa consultării

DOCUMENT Guvernul introduce noi condiții la vânzarea și garanția bunurilor, inclusiv cu conținut digital, precum gadget-uri. Mediul de afaceri reclamă lipsa consultării
scris 28 dec 2021

Neactualizarea conținutului digital al unui produs, conform contractului, va constitui motiv de neconformitate al bunului respectiv, iar într-un astfel de caz, consumatorii au dreptul de a solicita aducerea la conformitate a bunurilor, de a primi o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului. De asemenea, în cazul în care condițiile privind garanția comercială cuprinse în anunțurile publicitare asociate sunt mai favorabile pentru consumator decât cele incluse în certificatul de garanție, prevalează condițiile mai avantajoase. Totodată, consumatorii vor avea posibilitatea de a alege între reparație sau înlocuire, în anumite condiții care nu dezavantajează vânzătorul.

Toate aceste noi condiții privind vânzarea și garanția bunurilor, inclusiv ale celor cu conținut digital, au fost adoptate marți de Guvern printr-o ordonanță de urgență, sub amenințarea procedurii de infringement din partea Comisiei Europene. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, noile reglementări vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2022.

Este vorba de aplicarea unor dispoziții de fond ale Directivei (UE) 2019/771, care acoperă cele mai importante diferențe dintre normele naționale obligatorii de protecție a consumatorilor ca urmare a transpunerii de către statele membre a normelor minime de armonizare prevăzute în Directiva 1999/44/CE. Aceste diferențe principale între normele naționale sunt cele care influențează decizia comercianților de a vinde bunuri la nivel transfrontalier sau măsura în care fac astfel de vânzări.

Băncile și profesiile liberale, scutite de o taxă percepută de stat CITEȘTE ȘI Băncile și profesiile liberale, scutite de o taxă percepută de stat

Ordonanța arată că având în vedere evoluția constantă a conținutului digital sau a serviciilor digitale încorporate în bunuri digitale sau interconectate cu acestea, vânzătorii pot conveni cu consumatorii să ofere actualizări pentru astfel de bunuri. Prin urmare, conformitatea bunurilor cu conținut digital sau cu servicii digitale care sunt încorporate în bunuri sau sunt interconectate cu acestea trebuie, de asemenea, să fie evaluată pentru a se stabili dacă elementul de conținut digital sau de serviciu digital al unor astfel de bunuri este actualizat în conformitate cu contractul de vânzare.

Nefurnizarea actualizărilor care au fost convenite în contractul de vânzare este considerată drept o neconformitate a bunurilor. În plus, actualizările incorecte sau incomplete sunt, de asemenea, considerate drept o neconformitate a bunurilor, deoarece acest lucru ar însemna că aceste actualizări nu sunt efectuate în modul stipulat în contract.

Pentru a fi conforme, bunurile ar trebui să respecte nu doar cerințele subiective de conformitate, ci și cerințele obiective de conformitate stabilite în noua ordonanță de urgență. Conformitatea este evaluată având în vedere, printre altele, scopul pentru care s-ar utiliza în mod normal bunurile de același tip, livrarea acestora cu accesoriile și instrucțiunile pe care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil să le primească sau corespondențele dintre acestea și eșantionul sau modelul pe care vânzătorul l-a pus la dispoziția consumatorului.

Tranzacție: Annabella Fabrica de Conserve Râureni preia Fabka Group, cu o fabrică de conserve în centrul Bărăganului și 13 ferme cu 120.000 metri pătrați terenuri agricole CITEȘTE ȘI Tranzacție: Annabella Fabrica de Conserve Râureni preia Fabka Group, cu o fabrică de conserve în centrul Bărăganului și 13 ferme cu 120.000 metri pătrați terenuri agricole

Bunurile ar trebui să dețină, de asemenea, calitățile și caracteristicile care sunt normale pentru bunurile de același tip și la care consumatorul se poate aștepta, în mod rezonabil, având în vedere natura bunurilor și ținându-se seama de orice declarație publică a vânzătorului sau în numele acestuia ori al altor persoane aflate în amonte în cadrul lanțului de tranzacții.

Conform ordonanței, un mare număr de bunuri trebuie să fie instalate înainte de a putea fi efectiv utilizate de către consumatori. În plus, în cazul bunurilor cu elemente digitale, este de obicei necesară instalarea conținutului digital sau a serviciului digital astfel încât consumatorii să poată utiliza bunurile respective în conformitate cu scopul lor preconizat. 

Prin urmare, orice neconformitate care rezultă dintr-o instalare incorectă a bunurilor, inclusiv din instalarea incorectă a conținutului digital sau a serviciului digital încorporat în bunuri, sau interconectat cu acestea este considerată drept o neconformitate în cazul în care instalarea a fost efectuată de vânzător sau sub controlul vânzătorului. În cazul în care bunurile erau destinate a fi instalate de către consumator, neconformitatea care rezultă din instalarea incorectă este considerată drept neconformitate a bunurilor, indiferent dacă instalarea a fost efectuată de către consumator sau de către o parte terță aflată în răspunderea consumatorului, alta persoană ce are legătură cu consuamtorul dacă instalarea incorectă a fost cauzată de deficiențe ale instrucțiunilor de instalare, cum ar fi caracterul incomplet sau lipsa de claritate ainstrucțiunilor de instalare, care fac instrucțiunile de instalare dificil de utilizat pentru consumatorul mediu.

VIDEO Grovy, noul jucător intrat în România pe piața de livrări rapide și supermarketuri online, atrage 3 milioane euro. Germanii, de origine română, promit livrare în 10 minute CITEȘTE ȘI VIDEO Grovy, noul jucător intrat în România pe piața de livrări rapide și supermarketuri online, atrage 3 milioane euro. Germanii, de origine română, promit livrare în 10 minute

Pentru a spori gradul de securitate juridică și pentru a elimina unul dintre principalele obstacole din calea pieței interne, directiva armonizează pe deplin măsurile corective de care dispune consumatorul în caz de neconformitate a bunurilor, precum și condițiile în care pot fi exercitate astfel de măsuricorective.

În special, în caz de neconformitate, consumatorii au dreptul de a solicita aducerea la conformitate a bunurilor, de a primi o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului.

Pentru aducerea la conformitate a bunurilor, consumatorii au posibilitatea de a alege între reparație sau înlocuire. Permițându-le consumatorilor să solicite o reparație ar trebui să se încurajeze un consum sustenabil și s-ar putea contribui la o mai mare durabilitate a produselor. Alegerea consumatorului între reparație și înlocuire este limitată numai în cazul în care opțiunea aleasă ar fi imposibilă din punct de vedere juridic sau factual sau, în comparație cu cealaltă opțiune disponibilă, ar crea costuri disproporționate pentru vânzător.

Vânzătorul poate să refuze aducerea la conformitate a bunurilor dacă atât reparația, cât și înlocuirea sunt imposibile sau i-ar crea costuri disproporționate. Același lucru se aplică și în cazul în care fie reparația, fie înlocuirea este imposibilă, iar cealaltă oricare altă măsură corectivă i-ar crea vânzătorului costuri disproporționate.

Un exemplu pentru o astfel de situație, dat de recitalul 40 al Directivei (UE) 2019/771, este în cazul în care bunurile sunt situate într-un loc diferit de locul în care au fost inițial livrate, iar costurile de livrare și transport ar putea deveni disproporționate pentru vânzător.

TOP Producători de condimente – Francezii și germanii domină la vârf în România. Două companii dețin mai mult de o treime dintr-o piață estimată la 643 de milioane de lei CITEȘTE ȘI TOP Producători de condimente – Francezii și germanii domină la vârf în România. Două companii dețin mai mult de o treime dintr-o piață estimată la 643 de milioane de lei

Dacă reparația sau înlocuirea nu au constituit măsuri corective adecvate pentru consumator în ceea ce privește neconformitatea constatată, consumatorul are dreptul la o reducere de preț sau să obțină încetarea contractului. Acest lucru este valabil în special atunci când vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea, ori când împrejurările indică în mod clar că vânzătorul nu va finaliza reparația sau înlocuirea, ori dacă vânzătorul a refuzat aducerea la conformitate a bunurilor deoarece reparația și înlocuirea sunt imposibile sau i-ar crea vânzătorului costuri disproporționate.

Orice garanție comercială oferită consumatorului dă naștere unei obligații juridice pentru garant în condițiile stabilite în certificatul de garanție comercială și în anunțurile publicitare asociate, disponibile în momentul sau anterior încheierii contractului.

Pentru a îmbunătăți securitatea juridică și a evita inducerea în eroare a consumatorilor, actul normativ prevede că, în cazul în care condițiile privind garanția comercială cuprinse în anunțurile publicitare asociate sunt mai favorabile pentru consumator decât cele incluse în certificatul de garanție, prevalează condițiile mai avantajoase.

ULTIMA ORĂ Consiliul Concurenței investighează Orange și RCS&RDS cu suspiciunea de abuz de poziție dominantă la emiterea unui aviz. Inspecții și documente ridicate CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Consiliul Concurenței investighează Orange și RCS&RDS cu suspiciunea de abuz de poziție dominantă la emiterea unui aviz. Inspecții și documente ridicate

Prin proiect sunt clarificate și anumite caracteristici ale Directivei 1999/44/CE în vigoare, cum ar fi faptul că fiecare consumator ar avea dreptul la rezoluțiunea contractului sau la reducerea prețului în cazul în care vânzătorul nu repară sau nu înlocuiește bunurile într-un termen rezonabil. Spre deosebire de Directiva 1999/44/CE, consumatorul ar avea, de asemenea, dreptul la rezoluțiune în caz de defecte minore. De asemenea, spre deosebire de Directiva 1999/44/CE, propunerea nu ar impune consumatorilor obligația pe care o au în temeiul mai multor legislații naționale de a notifica vânzătorului un defect al bunurilor într-o anumită perioadă de timp de la descoperirea acestuia. O schimbare majoră în comparație cu Directiva 1999/44/CE este, cu siguranță, faptul că perioada pentru inversarea sarcinii probei se prelungește la doi ani.

Astfel, odată cu aprobarea ordonanței, vânzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate existentă în momentul livrării bunurilor, care se constatată în termen de doi ani de la data respectivă. În cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă, vânzătorul răspunde, de asemenea, pentru orice neconformitate a conținutului digital sau a serviciului digital care intervine sau este constatată în termen de doi ani de la momentul livrării pentru produse cu durată medie de utilizare de până la cinci ani, respectiv în termen de cinci ani de la data respectivă pentru produse cu durată medie de utilizare de peste cinci ani.

VIDEO Guvernul semnează pentru viitorul metrou din Cluj-Napoca. Cât costă și când va fi gata CITEȘTE ȘI VIDEO Guvernul semnează pentru viitorul metrou din Cluj-Napoca. Cât costă și când va fi gata

Asemenea Directivei 1999/44/CE, propunerea menține dispozițiile privind dreptul consumatorilor de a primi despăgubiri pentru pierderile cauzate de această lipsă de conformitate cu legislația națională. 

O noutate importantă este însă faptul că noile reglemenetări se aplică contractelor de vânzare de bunuri cu elemente digitale care necesită un conținut digital sau un serviciu digital pentru a-și îndeplini funcțiile.

În conformitate cu recitalul 44 al Directivei (UE) 2019/771, statele membre ar trebui să poată prevedea suspendarea sau întreruperea perioadei de răspundere contractuală în cazul reparării, al înlocuirii ori al negocierilor dintre vânzător și consumator în vederea unui acord amiabil. Prezentul proiect prevede prelungirea acestei perioade în cazul ȋn care neconformitatea este remediată prin reparaţie cu timpul de nefuncţionare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

În cazul ȋn care neconformitatea este remediată prin ȋnlocuire, pentru bunurile care ȋnlocuiesc bunurile neconforme perioada de răspundere contractuală ȋncepe să curgă de la data ȋnlocuirii. Proiectul conține prevederi similare referitoare la suspendarea sau întreruperea perioadei de răspundere contractuală și pentru garanția comercială.

FOTO Retailerul CCC, grup fondat de “Regele Pantofilor” din Polonia, aduce un nou brand în România. Țintă de triplare a vânzărilor și acumulare de cotă de piață CITEȘTE ȘI FOTO Retailerul CCC, grup fondat de “Regele Pantofilor” din Polonia, aduce un nou brand în România. Țintă de triplare a vânzărilor și acumulare de cotă de piață

Mediul de afaceri reclamă că însă că noile norme sunt adoptate de Guvern fără consultarea partenerilor sociali.

”Adoptarea în regim de urgență a reglementărilor privind garanția produselor va afecta comercializarea a milioane de bunuri și va duce la scumpirea unora dintre ele sau la dispariția altora, în lipsa unui dialog în care să explicăm unde extinderea garanției este fezabilă economic și unde nu”, arată Radu Burnete, director executiv al confederației patronale Concordia.

Reprezentanți patronatelor susțin că modificările legislației sunt de natură să ducă la dispariția unor produse de pe piața românească, făcându-le neviabile din punct de vedere economic.

”Cel care va fi în primul rând afectat va fi consumatorul român, fie prin scumpiri pentru asigurarea unei garanții nejustificat de lungi, fie pentru că distribuitorii vor renunța la comercializarea unor produse pe piața românească. Am spus-o și o voi spune mereu, dialogul este singura cale prin care aceste reglementări își pot îndeplini rolul, adică o funcționare corectă și coerentă pentru economia românească. Graba reglementării prin OuG nu poate reprezenta legea pământului, căci primii afectați vor fi consumatorii”, arată sursa citată.

TOPUL celor mai mari producători de sticlă de pe piața locală. Românii predomină, dar primele patru companii sunt deținute de străini CITEȘTE ȘI TOPUL celor mai mari producători de sticlă de pe piața locală. Românii predomină, dar primele patru companii sunt deținute de străini

Guvernul susține în schimb că transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE și de abrogare a Directivei 1999/44/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 136 din 22 mai 2019, trebuia realizată până la 1 iulie 2021, Comisia Europeană a transmis autorităților române scrisoarea de punere în întârziere privind cauza 2021/0492, stabilind drept termen de conformare din partea României data de 30 noiembrie 2021.

Autorităţile române au solicitat Comisiei Europene prelungirea termenului de răspuns cu încă două luni, termen aprobat de Comisia Europeană, respectiv 30 ianuarie 2022, data până la care autorităţile române trebuie să transmită Comisiei Europene un răspuns detaliat, prin care să comunice finalizarea transpunerii Directivei (UE) 2019/771 și notificarea măsurilor de transpunere, astfel, pentru a evita aplicarea de către CJUE, la propunerea Comisiei Europene, de sancțiuni pecuniare constituite din o sumă forfetară și/sau penalități cu titlu cominatoriu pentru neimplementarea în dreptul intern a prevederilor directive (UE) 2019/771, ȋntr-o etapă ulterioară a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, actul normativ trebuie publicat până la data finele lunii decembrie 2021.

Mai mult, în nota de fudamentare a ordonanței, Executivul susține că propunerea nu impune noi obligații juridice pentru întreprinderi.

”Disparitățile existente au un efect negativ asupra întreprinderilor și consumatorilor. Se impune armonizarea anumitor aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, pornind de la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, pentru a realiza o veritabilă piață unică digitală, a spori securitatea juridică și a reduce costurile tranzacțiilor, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Prezenta propunere asigură un echilibru just între atingerea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și promovarea competitivității întreprinderilor”, afirmă Guvernul.

TOATE PREVEDERILE PROIECTULUI POT FI CITITE AICI

 

viewscnt
Afla mai multe despre
vanzare
garantie
reclama
inlocuire
reparatie
bun
produs
digital
ordonanta
guvern