Veste bună pentru comercianți în pandemie: Facilitate acordată de stat la vânzarea cu prețuri reduse

Veste bună pentru comercianți în pandemie: Facilitate acordată de stat la vânzarea cu prețuri reduse
scris 27 nov 2020

Stocul de produse propus pentru soldare nu va mai trebui constituit cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare și achitat cu cel puțin 30 de zile înainte de această dată. De asemenea, sunt eliminate o serie de obligații legate de documentele necesare pentru soldare și privind notificarea autorităților.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

De ce este important: Vânzarea de soldare este orice vânzare însoțită sau precedată de publicitate și anunțată sub denumirea "soldare/soldări/solduri" și care, printr-o reducere de prețuri, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.

Este bine de știut: Conform legii actuale, perioadele legale de soldare, sunt limitate la două intervale în an, respectiv: perioada 15 ianuarie - 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă - iarnă; perioada 1 august - 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară - vară.

Perioada de soldare imediat următoare este, așadar, 15 ianuarie - 15 aprilie.

DOCUMENT Schema de compensare pentru firmele din HoReCa și turism, ca urmare a pierderilor suferite în pandemie CITEȘTE ȘI DOCUMENT Schema de compensare pentru firmele din HoReCa și turism, ca urmare a pierderilor suferite în pandemie

Guvernanții arată însă acum că imprevizibilitatea desfășurării activității economice, generate de pandemia SARS-COV2, a făcut ca operatorii economici să se afle în imposibilitatea de a valorifica eficient economic vânzările de tip soldare.

De exemplu, referitor la perioada 15 ianuarie - 15 aprilie 2020, aceasta s-a suprapus în parte cu starea de urgență (16 martie – 14 mai 2020), când activitatea operatorilor economici a fost serios afectată prin suspendarea temporară a activităților de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.

Reîncepe programul Rabla pentru Electrocasnice. Populația își poate schimba și laptopurile, aspiratoarele, uscătoarele de rufe și tabletele CITEȘTE ȘI Reîncepe programul Rabla pentru Electrocasnice. Populația își poate schimba și laptopurile, aspiratoarele, uscătoarele de rufe și tabletele

Proiectul pregătit acum prevede eliminarea condiției ca vânzările de soldare să se pot efectua numai cu achitarea furnizorului de către comerciant cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare.

De asemenea, din lege este eliminată prevederea ca stocul de produse propus pentru soldare să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectivă, în spațiile de vânzare și depozitele structurii de vânzare, precum și, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare și să nu fie reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.

Totodată, este propus spre abrogare articolul care prevede acum că: ”Documentele legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare și achitat cu cel puțin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezultă din examinarea actelor contabile”. 

Mai este prevăzută pentru abrogare și obligația comercianților de a notifica la primăria în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puțin 15 zile înainte de începerea operațiunilor.

Schimbare de strategie - Flanco deschide un magazin în mall. CEO: În urmă cu trei ani, ieșeam din mall-uri pentru a ne extinde cu formate de magazine de dimensiuni mai mici. În 2017, Flanco acuza chirii aberante CITEȘTE ȘI Schimbare de strategie - Flanco deschide un magazin în mall. CEO: În urmă cu trei ani, ieșeam din mall-uri pentru a ne extinde cu formate de magazine de dimensiuni mai mici. În 2017, Flanco acuza chirii aberante

Guvernul arată că, prin modificările propuse, urmărește instituirea unui cadru legal prin care să fie evitte riscurile privind incapacitatea de plată, suspendarea sau încheierea contractelor de muncă cu angajații, crearea de datorii față de furnizori și față de bugetul de stat și în final închiderea activității operatorilor economici, în actuala situație de pandemie.

Potrivit Executivului, abrogarea prevederilor menționate este necesară deoarece au efecte anticoncurențiale asupra pieței. 

Argumentele Guvernului

Aceste prevederi sunt de natură să creeze o situație discriminatorie între operatorii economici în funcție de spațiul de depozitare pe care aceștia îl au disponibil. Astfel, posibilitatea de a organiza o vânzare de soldare este direct legată de posibilitatea de a depozita stocurile de bunuri ce urmează să fie supuse soldării. De asemenea,imposibilitatea de a reînnoi stocul notificat pentru soldare înseamnă, din perspectivă comercială, pierderea oportunităților de a vinde mai mult tocmai în perioada în care cererea pentru produse cu preț redus este cea mai mare.

Pe de altă parte, constituirea și blocarea stocului de produse în scopul soldării nu se justifică din punct de vedere comercial, întrucât această cerință duce la cumpărarea de produse la un preț ridicat, știind, de la momentul achiziției, că acestea vor fi vândute la un preț redus.

Prin forma actuală a acestor prevederi se aduce atingere chiar libertății comerciale a părților, prevederile contractuale negociate cu partenerii comerciali fiind modificate în sensul prevederilor legale în ceea ce priveștetermenul de livrare, care nu va mai fi cel negociat de părți, ci în toate cazurile, trebuie să fie în avans.

Sintagma ,”stoc constituit/a constitui stocul”, nefiind definită, este neclară și lipsită de previzibilitate, dând naștere la interpretări contradictorii, atât ale operatorilor constatatori, cât și ale instanțelor (de exemplu: există hotărâri ale instanțelor de judecată în care ,!constituirea costului” echivalează cu depozitarea și conservarea produselor supuse soldării pe durata celor 15 zile anterioare datei de debut a vânzării de soldare - interpretare care este împotriva logicii activității de comercializare și contrare art. 23 din ordonanță, care indică faptul că produsele ce se pot solda trebuie ”să fi fost oferite spre vânzare în mod obișnuit” înaintea datei de debut a vânzărilor de soldare, dar și hotărâri care constată că întocmirea listelor de inventar semnifică constituirea stocului).

Imposibilitatea de a reînnoi stocul după constituire sau în cursul vânzării de soldare reprezintă o restricționare inadecvată a activității de comercializare. Această obligație nu permite transferul mărfurilor supuse soldării între magazinele și depozitele aceluiași comerciant (unele dintre ele comercializând mare parte sau în întregime stocul de produse propus pentru soldare și putând prelua stocuri și de la alte magazine mai puțin productive), împiedicând pe de o parte, accesul consumatorilor la produsele cu preturi reduse și pe de altă parte, comerciantul de a vinde aceste produse, când tocmai rațiunea acestor prevederi este de a vinde accelerat stocul. Imposibilitatea de a reînnoi stocul notificat pentru soldare înseamnă, din perspectivă comercială, pierderea oportunităților de a vinde mai mult, tocmai în perioada în care cererea pentru produse cu preț redus este cea mai mare.

Interdicția de a reînnoi stocul după constituire sau în cursul vânzării de soldare se suprapune cu prevederile din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, în special dispozițiile art. 13 – în cazul în care un consumator solicită comerciantului rezoluțiunea contractului (restituirea unui produs ce nu se află în stocul constituit și rambursarea prețului), comerciantul, în baza interdicției de a reînnoi stocul de produse supus soldării, nu poate accepta returnarea de către client a produsului neconform care ar intra în stocul deja constituit. Menținerea interdicției de reînnoire a stocului are efecte negative asupra consumatorului, acesta neputând beneficia și de alte garanții oferite de către comerciant.

Amenzi de până la 1% din afaceri pentru furnizorii de platforme online care refuză colaborarea cu Consiliul Concurenței în cadrul analizelor de piață CITEȘTE ȘI Amenzi de până la 1% din afaceri pentru furnizorii de platforme online care refuză colaborarea cu Consiliul Concurenței în cadrul analizelor de piață

Dispozițiile privind constituirea stocului se aplică doar vânzărilor în spații comerciale, nu și celor online, creând astfel contradicții majore între comercianți și având efecte anticoncurențiale asupra pieței.

În forma actuală dispozițiile art. 27 alin. (2) din OG nr. 99/2000 constituie un element birocratic, fără a aduce vreun beneficiu consumatorului. Această condiție creează numeroase dificultăți în practică, fiind depășită în contextul comerțului modern și nu are în vedere situații precum vânzările online și contractele încheiate la distanță (reglementate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative).

Totodată, formalitatea impusă comerciantului de a notifica primăria în a cărei rază teritorială și desfășoară activitatea, afectează circuitul comercial și impune dificultăți în legătură cu necesitatea de a stabili, în avans, ce produse vor face obiectul soldării, precum și perioada în care aceasta va avea loc. Menținerea formalităților de a notifica primăria nu aduce niciun beneficiu consumatorului, ci doar creează obligații suplimentare în sarcina comerciantului.

Menținerea obligației de a întocmi liste de inventar pentru produsele destinate soldării afectează circuitul comercial și instituie bariere comerciale prin păstrarea obligației de a stabili cu mult timp în avans, produsele ce vor face obiectul soldării.

Din perspectiva dreptului comparat, este de subliniat faptul că țări precum Belgia, Spania, Marea Britanie au stabilit să nu impună vânzărilor de soldare condiții de natură birocratică, conchide Executivul.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
soldare
eliminare
abrogare
stoc
plata
furnizor
constituire
notificre
primarie
birocratie
guvern
ordonanta