Calendarul fiscal al lunii noiembrie

Calendarul fiscal al lunii noiembrie
scris 2 nov 2018

În luna noiembrie, companiile au obligații de declarare doar pentru cele mai uzuale taxe și impozite.

Noiembrie este lunǎ declarativǎ și de platǎ și pentru deținǎtorii autorizațiilor de punere pe piațǎ a medicamentelor. Astfel, pe data de 26 noiembrie, aceștia trebuie sǎ declare și sǎ plǎteascǎ contribuția trimestrialǎ pentru medicamente (taxa ”clawback”), aferentǎ trimestrului III din anul 2018.

Mihaela Iacob, Tax Manager, Accace Romania

Mihaela Iacob, Tax Manager, Accace Romania

Celelalte termene relevante în lunǎ sunt:

  • 7 noiembrie 2018 – depunerea declarației 092
  • 15 noiembrie 2018 – depunerea declarațiilor Intrastat
  • 26 noiembrie 2018 –  termenul maxim de depunere și de platǎ a contribuțiilor aferente pentru urmǎtoarele obligații:

Declarațiile de TVA:

  • Decontul de TVA (formular 300)
  • Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare pentru luna precedentǎ (formular 390 VIES)
  • Decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentǎ (formular 301)
  • Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (formular 307)
  • Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat (formular 311)

Declarația privind obligațiile de platǎ la bugetul de stat (formular 100). Această declarație cuprinde taxele și impozitele datorate de o societate, precum:

  •     Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezide
  •     Impozitul obținut și reținut persoanelor fizice din venituri cum ar fi dobânzi, premii, jocuri de noroc, transferul proprietăților imobiliare, accize

Declarația privind obligațiile de platǎ a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (formular 112). Această declarație se depune de către angajatori și entitățile asimilate acestora.

Termenul normal de depunere a declarației informative 394 este data de 30 a fiecǎrei luni, dar, ținând cont de faptul cǎ 30 noiembrie este zi nelucrǎtoare (Sf. Andrei), acesta se va amâna pânǎ pe data de 3 decembrie 2018.

Calendarul fiscal al lunii noiembrie

viewscnt
Afla mai multe despre
accace
calendar fiscal
octombrie
declaratii fiscale