Deficit bugetar de 16,33 miliarde lei în primele patru luni, mai mic decât anul trecut. Încasările din TVA sunt pe plus cu 40%

Deficit bugetar de 16,33 miliarde lei în primele patru luni, mai mic decât anul trecut. Încasările din TVA sunt pe plus cu 40%
scris 25 mai 2022

Bugetul a înregistrat un deficit de 16,33 miliarde lei în primele patru luni, în scădere față de deficitul de 20,7 miliarde lei înregistrat la aceeași perioadă a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut (PIB), deficitul bugetar a înregistrat o scădere cu 0,5 puncte procentuale pe primele patru luni ale anului 2022 față de aceeași perioadă a anului 2021, de la 1,75% din PIB la 1,23% din PIB, a anunțat astăzi Ministerul Finanțelor. Evoluția este explicată de creșterea veniturilor totale cu 0,86 puncte procentuale din PIB - influențată în principal de încasările din TVA, alte impozite pe bunuri și servicii și venituri nefiscale, în timp ce cheltuielile bugetare au înregistrat un avans 0,34 puncte procentuale din PIB - preponderent pe seama cheltuielilor cu asistența socială.

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 9,44 miliarde lei, cu 3,12 miliarde lei mai mult față de perioada similară a anului trecut.

Câteva date despre execuția bugetară au fost anunțate de ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, într-o conferință de presă, anterior publicării informațiilor pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Veniturile

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 144,4 miliarde de lei în primele patru luni ale anului 2022, cu 22% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut. Evoluția favorabilă a acestora fost influențată cu precădere de avansul veniturilor din TVA, alte impozite și taxe pe bunuri și servicii, venituri nefiscale, contribuții de asigurări și fonduri europene.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 10,23 miliarde lei în primele patru luni, consemnând o creștere de 13,2% (an/an), susținută de sporul încasărilor din impozitul pe dividende (+35,5%), respectiv impozitul aferent pensiilor (+25,4%). Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au crescut cu 8,7%, sub evoluția fondului de salarii din economie (+11,1%).

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 45,04 miliarde lei în ian-apr, în creștere cu 9,6% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe venit, evoluția este inferioară dinamicii fondului de salarii.

ULTIMA ORĂ Decizii în Coaliție - Amânarea ratelor bancare, diferență de salariu pentru bugetari conform unei Legi a salarizării neaplicate integral niciodată, bani pentru pensionari CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Decizii în Coaliție - Amânarea ratelor bancare, diferență de salariu pentru bugetari conform unei Legi a salarizării neaplicate integral niciodată, bani pentru pensionari

Încasările din impozitul pe profit au însumat 6,19 miliarde lei în primele patru luni, în scădere cu 18,8% (an/an), ca efect al modificării termenului de plată1 privind impozitul pe profit aferent anului fiscal 2021, până la data de 25 iunie 2022 (față de termenul de 25 martie prevăzut în anul 2021), ceea ce a condus la reducerea încasărilor din impozitul pe profit de la agenții economici cu 26,8% (an/an), atenuată însă parțial de impozitul pe profit virat de băncile comerciale (+0,6 miliarde lei).

Încasările nete din TVA au înregistrat 31,58 miliarde lei în primele patru luni, în creștere cu 40,2% (an/an), în timp ce restituirile de TVA au consemnat un nivel de 6,59 miliarde lei în ian-apr. Dinamica veniturilor din TVA a fost influențată preponderent de evoluția favorabilă a bazei macroeconomice relevante.

Veniturile din accize au însumat 10,90 miliarde lei în ian-apr, consemnând o scădere de 5% (an/an), determinată de contracția încasărilor din accizele pentru produse din tutun.  Pe de altă parte, veniturile din accizele pentru produsele energetice au înregistrat o dinamică pozitivă (+7,9%), susținută atât de creșterea consumului de carburanți față de aceeași perioadă a anului trecut, cât și de majorarea accizei cu 3,6% începând cu 1 ianuarie 2022.

Alte impozite și taxe pe bunuri și servicii au totalizat 6,27 miliarde lei în primele patru luni, înregistrând un avans semnificativ față de anul precedent (+5,07 mld. lei), preponderent pe seama încasărilor suplimentare din sectorul energetic.

Veniturile nefiscale au însumat 13,6 miliarde lei în ian-apr, consemnând o creștere de 67,2% (an/an), susținută de avansul încasărilor din redevențe petroliere și vărsăminte din veniturile nete ale BNR.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 10,24 miliarde lei în primele patru luni, în creștere cu 24,3% (an/an).

Șeful ANAF, despre profesorii care dau meditații elevilor: Nu cred că o să pornim în curând controale în această direcție, dar toți știm că este un fenomen care se practică de mulți ani CITEȘTE ȘI Șeful ANAF, despre profesorii care dau meditații elevilor: Nu cred că o să pornim în curând controale în această direcție, dar toți știm că este un fenomen care se practică de mulți ani

Cheltuieli

Cheltuielile bugetului în sumă de 160,73 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 15,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din PIB, cheltuielile pe primele patru luni ale anului 2022 au înregistrat o creștere cu 0,3 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2021, de la 11,8% din PIB la 12,1% din PIB.

Cheltuielile de personal au însumat 38,44 miliarde lei, în creștere cu 3,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 2,9% din PIB, cu 0,2 puncte procentuale mai mici față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu bunuri și servicii  au fost 20,21 miliarde lei, în creștere cu 15,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetele locale, respectiv 21,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 8,8%.

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 9,44 miliarde lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent plățile de dobânzi aferente portofoliului de datorie publică s-au majorat cu 3,12 miliarde lei ca urmare a creșterii ratelor de dobândã în contextul inflaționist manifestat îndeosebi începând cu a doua parte a anului 2021, atât pe plan intern cât și international,  cât și ca urmare a incertitudinilor generate de conflictul armat din Ucraina.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 60,4 miliarde lei în creștere cu 19,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea de la 1 ianuarie 2022, a punctului de pensie cu 10%, respectiv de la 1.442 lei la 1.586 lei, a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari (pensia minimă) de la 800 lei la 1.000 lei, de acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 de lei, astfel încât toți cei care se încadrează în această categorie să aibă un venit de 2.200 de lei, în luna ianuarie 2022, precum și de acordarea celei de-a 13-a indemnizații pentru persoanele cu dizabilități.

LEGE Modifcări la REVISAL în Codul muncii: Acces online pentru salariați. Angajatorul scapă și el de birocrație CITEȘTE ȘI LEGE Modifcări la REVISAL în Codul muncii: Acces online pentru salariați. Angajatorul scapă și el de birocrație

Totodată, se reflectă majorarea alocației de stat pentru copii, astfel, alocația de stat pentru copii crește, începând cu 1 ianuarie 2022, la 600 de lei pentru copiii în vârstă de până la 2 ani sau până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Totodată, copiii cu handicap beneficiază de această sumă până la împlinirea vârstei de 18 ani. De asemenea, s-a majorat la 243 de lei alocația de stat pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, dar și pentru tinerii de peste 18 ani care urmează cursurile liceale sau profesionale, până la terminarea acestora, inclusiv pentru cei cu handicap care urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 3,75 miliarde lei, în principal, această sumă reprezintă subvenții pentru transportul de călători, precum și pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Alte cheltuieli  au fost de 2,6 miliarde lei, reprezentând, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, alte despăgubiri civile.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 11,28 miliarde lei, cu 23,4% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 12,18 miliarde lei. Se observă o creștere a ponderii investițiilor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 56,9% din totalul cheltuielilor pentru investiții în timp ce cheltuielile de investiții din resurse interne au înregistrat o diminuare.

viewscnt
Afla mai multe despre
deficit bugetar
executia bugetara
buget
ministerul finantelor