Deficitul bugetar din ianuarie a fost de 0,3% din PIB. Cea mai slabă lună ianuarie începând cel puțin din 2006

Deficitul bugetar din ianuarie a fost de 0,3% din PIB. Cea mai slabă lună ianuarie începând cel puțin din 2006
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 2 mar 2021

Deficitul bugetar din ianuarie s-a situat la 0,3% din PIB, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Ministrul a mai menționat și că veniturile sunt în creștere cu 5,9% în ianuarie, comparativ cu aceeași lună din anul trecut. În ianuarie 2020, deficitul bugetar a fost de numai 0,04% raportat la PIB, suficient, însă, ca Guvernul să înceapă anul cu deficit bugetar în ianuarie pentru prima dată cel puțin din 2006. Ianuarie 2021, cu deficitul de 0,3% din PIB, este cea mai slabă primă lună începând cel puțin din 2006. Ministerul Finanțelor nu are publicate date lunare mai vechi de ianuarie 2006.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
23 mai - Maratonul Fondurilor Europene
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale

UPDATE 19.55 Ministerul Finanțelor a publicat execuția bugetară pentru ianuarie. Execuția bugetului general consolidat în luna ianuarie 2021 s-a încheiat cu un deficit de 3,69 miliarde lei (0,33% din PIB). Veniturile au urcat cu 5,9%, iar cheltuielile cu 17,4%. Informații suplimentare sunt disponibile mai jos.

Cheltuielile lunare au fost plafonate în ianuarie și sunt plafonate și în prezent, având în vedere că proiectul de buget pentru anul 2021 a fost adoptat abia astăzi de către Parlament.

Cum ajută un copil de 4 ani dezvoltarea unui business online CITEȘTE ȘI Cum ajută un copil de 4 ani dezvoltarea unui business online

"Este un deficit de 0,3% din PIB, dar, trebuie să ne uităm, veți observa în momentul în care va fi publicată (execuția, n.r.), că avem o creștere a veniturilor de 5,9%. Sunt și lucruri bune în această execuție și nu este sensibil diferită de execuția din ianuarie 2020. Ianuarie e o lună normală, ceea ce îmi dă speranțe că suntem în direcția cea bună", a declarat ministrul Finanțelor la o conferință organizată de DCNews.

Ce faci atunci când fiecare client vrea altceva de la magazinul tău online? CITEȘTE ȘI Ce faci atunci când fiecare client vrea altceva de la magazinul tău online?

În ianuarie 2020, bugetul a avut un deficit de 0,04% din PIB, în timp ce în anii anteriori prima lună a înregistrat excedent, respectiv în ianuarie 2019 un excedent de 717 milioane lei (0,07% din PIB), în ianuarie 2018 de 1,98 miliarde lei (0,21% din PIB), în 2017 de 3,02 miliarde lei (0,35% din PIB), în 2016 de 4,74 miliarde lei (0,63% din PIB), în 2015 de 3,95 miliarde lei (0,56% PIB), în 2014 de 1,5 miliarde lei (0,23% PIB), în 2013 de 1,04 miliarde lei (0,17% PIB), în 2012 de 1 miliard de lei (0,17% PIB), în 2011 de 819 milioane lei (0,15% PIB), în 2010 de 15,4 milioane lei, în 2009 de 1,64 miliarde lei (0,3% PIB), în 2008 de 2,19 miliarde lei (0,4% PIB), în 2007 de 2,43 miliarde lei (0,64% PIB), iar în 2006 de 2,04 miliarde lei (0,63% din PIB).

Cheltuielile Guvernului au fost în ianuarie 2020 mai mari cu 457,6 milioane de lei comparativ cu veniturile, deficitul bugetar fiind de numai 0,04% raportat la PIB. În ianuarie 2019, execuția bugetară arăta un excedent de 717 milioane de lei, echivalentul a 0,07% din PIB.

Succesul Wörwag Pharma: de la farmacie la companie farmaceutică internațională CITEȘTE ȘI Succesul Wörwag Pharma: de la farmacie la companie farmaceutică internațională

Pentru 2021, deficitul bugetar prevăzut în proiectul de buget pregătit de Guvern este de 7,16% din PIB, în timp ce veniturile ar urma să crească anul acesta cu circa 13%, iar cheltuielile cu aproximativ 5%.

Potrivit datelor anunțate anterior de Ministerul Finanțelor, Guvernul a înregistrat pentru întreg anul 2020 un deficit bugetar de 9,79% din PIB, 101,9 miliarde lei, un record, în contextul în care veniturile au fost afectate de impactul economic al pandemiei de coronavirus, în timp ce cheltuielile au urcat în mare măsură din același motiv, în special pentru sectorul de sănătate și pentru susținerea mediului de afaceri. Anul trecut, potrivit Finanțelor, sume în valoare de 46,31 miliarde lei (4,45% din PIB) au fost lăsate în mediul economic prin facilitățile fiscale, investiții și cheltuieli excepționale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19. Ținta de deficit asumată de Guvern la rectificarea din noiembrie a fost de 96 miliarde de lei, 9,1% din PIB.  Deficitul bugetar reprezintă diferența dintre cheltuieli și veniturile mai mici ale statului și trebuie acoperit prin împrumuturi, care cresc datoria publică.

Execuția bugetară

Execuția bugetului general consolidat în luna ianuarie 2021 s-a încheiat cu un deficit de3,69 miliarde lei (0,33% din PIB). Sume în valoare de 2,29 miliarde lei (0,2% din PIB) au fost lăsate în mediul economic prin rambursări de TVA, investiții și cheltuieli excepționale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19.

Astfel, în luna ianuarie 2021 restituirile de TVA au fost cu 1,03 miliarde lei mai mari decât nivelul lunii ianuarie 2020 pentru susținerea lichidității în sectorul privat, iar cheltuielile de investiții au fost cu 0,39 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent și plățile cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 0,86 miliarde lei.

Veniturile

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 29,18 miliarde lei în ianuarie 2021, cu 5,9% peste nivelul încasat în luna similară a anului trecut. Exprimate ca pondere în PIB estimat, veniturile bugetare au stagnat la 2,6% din PIB.

Majoritatea categoriilor de încasări au înregistrat evoluții pozitive (în principal fonduri europene, venituri nefiscale, precum și încasările din contribuții de asigurări, impozit pe venit și profit), mai puțin veniturile din TVA, care au consemnat o scădere, însă pe fondul accelerării restituirilor de TVA pentru susținerea lichidității în sectorul privat.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 2,44 miliarde lei în luna ianuarie, consemnând o creștere de 6,8% (an/an). Un aport însemnat la acest avans l-a avut dinamica încasărilor din impozitul pe veniturile pensii (+44,4%), respectiv impozitul pe dividende (+9,4%).

Încasările din impozitul pe salarii în luna ianuarie au crescut 5,2%, însă sub evoluția fondului de salarii din economie (+6,7%).

Contribuțiile de asigurări au totalizat 10,35 miliarde lei în ianuarie, înregistrând o creștere de 3,7% (an/an). Similar impozitului pe salarii, evoluția contribuțiilor este inferioară dinamicii fondului de salarii din economie.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 0,33 miliarde lei în luna ianuarie, în creștere cu 51,7% (an/an). În structură, principala componentă – încasările din impozitul pe profit de la agenții economici prezintă o dinamică pozitivă de 42,3% (an/an), în timp ce veniturile din impozitul pe profit de la băncile comerciale depășesc substanțial nivelul viramentelor din prima lună a anului precedent cu 956,7% (an/an).

Încasările nete din TVA au înregistrat 6,05 miliarde lei în ianuarie, în scădere cu 9,4% comparativ cu nivelul înregistrat în luna similară a anului trecut.

Scăderea încasărilor nete din TVA este explicată de majorarea restituirilor din TVA cu 60%, an/an (+1,03 miliarde lei: 2,76 miliarde lei în ianuarie 2021, comparativ cu 1,72 miliarde lei în ianuarie 2020), cu scopul de a asigura companiilor un nivel de lichiditate suplimentar în contextul actual. De altfel, în perioada analizată, se constată creșterea cu 4,9% a veniturilor brute din TVA.

Veniturile din accize au însumat 3,38 miliarde lei în ianuarie, în creștere cu 1,9% (an/an), pe fondul evoluției încasărilor din accizele pentru produsele din tutun (+15,5%, an/an). Pe de altă parte, încasările din accizele pentru produse energetice s-au contractat cu 17,9% (an/an). Evoluția încasărilor din accize prezintă o volatilitate lunară mai ridicată, determinată atât de politica operatorilor economici de antrepozitare fiscală a produselor accizabile, cât și de volatilitatea consumului.

Veniturile din taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități au înregistrat 0,4 miliarde lei în luna ianuarie (+11,4% an/an). O dinamică pozitivă au înregistrat-o veniturile din taxele pentru jocurile de noroc (+23,1% an/an).

Veniturile nefiscale au înregistrat 3,09 miliarde lei în ianuarie, în creștere cu 46,8% (an/an), acestă creștere fiind detetminată și de înregistrarea sumelor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 1,74 miliarde lei în luna ianuarie, în creștere cu 55,7% față de nivelul înregistrat în aceeași lună a anului trecut.

Cheltuieli

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 32,87 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 17,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din PIB, cheltuielile au înregistrat o creștere cu 0,2 puncte procentuale de la 2,7% din PIB în luna ianuarie 2020 la 2,9% din PIB în luna ianurie 2021.

Majorarea cheltuielilor este determinată și de continuarea măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei
(863 milioane lei).

Cheltuielile de personal au însumat 9,15 miliarde lei, în creștere cu 8,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal și-au menținut ponderea la nivelul de 0,8%. Din total cheltuielilor de personal, plățile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 43,1 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 3,88 miliarde lei, în creștere cu 20,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 21,2% față de anul anterior determinată de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat și pentru decontarea serviciilor medicale în ambulatoriu.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 13,82 miliarde lei în creștere cu 16,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflectă și majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 800 lei, precum și majorările privind alocațiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie  2020 și cea de la 1 august 2020 care reprezintă o creștere a alocației cu aprox. 20% mai mare decât cea plătită în luna iulie 2020, precum și devansarea sumei de 1,6 miliarde lei pentru plata a 50% din cheltuielile cu pensiile pentru luna februarie care se distribuie prin Poșta Română.

Totodată, se continuă plățile pe măsurile care au fost luate cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19. Astfel, în luna ianuarie s-au plătit pe măsuri active 236,5 milioane lei, respectiv 128,11 milioane lei pentru îndemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, 33,3 milioane lei pentru îndemnizații acordate pentru alți profesioniști și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 28,91 milioane lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părți a salariului brut al angajaților menținuți în muncă, 4,39 milioane lei sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum și 41,79 milioane lei îndemnizații acordate pe perioada reducerii temporare a activității pentru profesioniști precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005. De asemenea, se continuă decontările îndemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăți restante aferente acestora, astfel că la sfârșitul lunii ianuarie plățile au fost de 298,78 milioane lei.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 0,4 miliarde lei, cea mai mare parte dintre acestea fiind alocate către transporturi, respectiv subvenții pentru transportul călătorilor.

Alte cheltuieli au fost de 0,36 miliarde lei, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, alte despăgubiri civile, precum și îndemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 1,9 miliarde lei, cu 48,2% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 1,7 miliarde lei, în creștere cu 29,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 14,6 milioane lei pentru achiziționarea de produse - stocuri de urgență medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2. 

viewscnt
Afla mai multe despre
deficit bugetar
executia bugetara
buget
ministerul finantelor