Din 2016, nu mai puteți alege să plătiți taxele locale înaintea amenzilor. Orice ban virat primăriilor ajunge automat la amenzi

Din 2016, nu mai puteți alege să plătiți taxele locale înaintea amenzilor. Orice ban virat primăriilor ajunge automat la amenzi
scris 9 dec 2015

De anul viitor, amenzile vor fi primele datorii care se achită la bugetul local, înaintea taxelor pentru clădiri și mașini, potrivit noului Cod de procedură fiscală, care modifică ordinea de stingere a obligațiilor fiscale. UPDATE Chiar și atunci când amenzile sunt contestate în instanță, nu vor putea fi plătite taxele locale cu prioritate.

UPDATE De multe ori, contribuabilii contestă amenzile în instanță. În aceste cazuri, ar fi de așteptat ca sumele să nu fie plătite până la soluționare, iar, între timp, să poată fi achitate taxele locale. Legea nu permite, însă, nici în astfel de situații, stingerea cu prioritate a impozitelor.

„Situația  în care contribuabilul nu dorește să plătească amenda nu va avea un impact asupra ordinii de stingere a obligațiilor fiscale, cât timp noul Cod de procedură fiscală conține dispoziții imperative care prevăd expres modalitatea prin care se va efectua ordinea de stingere a obligațiilor fiscale. Așadar, într-o astfel de situație, din suma plătită, amenda va fi stinsă cu precădere. În ipoteza în care contribuabilul contestă în instanță procesul-verbal de constatare prin care a fost aplicată amenda contravențională, este de subliniat faptul că, potrivit prevederilor OG nr. 2/2001, plângerea astfel formulată suspendă doar posibilitatea autorității de a cere executarea amenzii. Astfel, plata voluntară a oricăror sume către organul fiscal local de către contribuabil este supusă regulilor enumerate în prima ipoteză, urmând ca și în acest caz, imputația plății să se facă cu prioritate asupra amenzilor, în ordinea vechimii lor și, ulterior, asupra celorlalte debite fiscale locale (e.g. impozit pe terenuri, impozit pe clădiri, etc.)”, explică reprezentanții societății de avocați Reff & Asociații.

 

În prezent, contribuabilii pot alege ce tipuri de datorii plătesc mai întâi la bugetele locale. Noul Cod de procedură fiscală, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016, modifică ordinea de stingere a obligațiilor fiscale. Astfel, la art 165, alin 2, este prevăzut că “în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenționale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligație fiscală”.

Este vorba, în principal, de amenzi date de poliția rutieră sau de poliția locală pentru încălcarea normelor de circulație, de parcare sau de conviețuire și ordine publică.

Procesele verbale de contravenție sunt comunicate, în cel mult 90 de zile de la emitere, direcțiilor de taxe locale care somează debitorul. Neplata amenzilor se soldează cu poprirea conturilor bancare sau cu somarea angajatorului pentru a pune poprire pe salarii.

Însă, ineficiența colectării amenzilor a dus la reintroducerea plății lor cu prioritate, în noul Cod de procedură fiscală. Prevederea a mai existat în legislație înainte de 2012, an în care ordinea de stingere a obligațiilor fiscale a fost modificată, permițându-le contribuabililor să aleagă datoriile pe care le plătesc cu prioritate.

Direcțiile de impozite și taxe locale au început să transmită scrisori de informare prin care anunță contribuabilii că, de anul viitor, amenzile sunt primele obligații care se sting, înaintea taxelor locale. De exemplu, Direcția Taxe și Impozite Locale Sector 3 București a transmis contribuabililor care au de plătit amenzi: "Vă informăm că începând cu data de 01.01.2016, în conformitate cu dispozițiile art. 165. alin.(2) din Codul de Procedură Fiscală (Legea 207/2015), contribuabilii nu vor mai putea achita obligațiile de plată (impozit pe teren, impozit pe clădiri, impozit pe mijloace de transport, taxă parcare etc.) până nu vor achita integral amenzile."

viewscnt
Afla mai multe despre
amenzi circulație
taxe locale
plată