DOCUMENT ANAF și Vama modifică regulile pentru e-Transport

DOCUMENT ANAF și Vama modifică regulile pentru e-Transport
scris 14 nov 2022

Un număr mai mare de mașini de transport de marfă vor fi monitorizate prin sistemul e-Transport, potrivit unui proiect comun de ordin al președintelui ANAF și al președintelui Autorității Vamale Române. Proiectul aduce modificări și în ce privește stabilirea valorii la confiscare, datele declarate în e-Transport și introduce prevederi referitoare la modificarea datelor înregistrate în aplicație. E-Transport, pentru monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal (legume, fructe, băuturi alcoolice, produse minerale, îmbrăcăminte și încălțăminte), a devenit obligatoriu de la 1 iulie, dar sancțiunile au fost amânate.

În prezent, sancțiunile pentru e-Transport au fost amânate până la data de 1 ianuarie 2023. Aceasta a fost a doua amânare, termenul inițial de aplicare a sancțiunilor, de 1 iulie 2022 fiind prorogat anterior pentru 1 octombrie.

Proiectul este disponibil aici, iar ordinul de președinte care va fi modificat (în vigoare în prezent) este disponibil aici

Potrivit proiectului, categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului. Anterior, masa maximă era de prevăzută la 3,5 tone.

Efervescența din piața de imobiliare a urcat media salarială din domeniu. Ce salariu are un agent de vânzări CITEȘTE ȘI Efervescența din piața de imobiliare a urcat media salarială din domeniu. Ce salariu are un agent de vânzări

În privința stabilirii valorii mărfurilor în cazurile de confiscare, se stabilește că aceasta se va face în funcție de documetele care însoțesc transportul, transporturi anterioare declarate de aceeași firmă sau transporturi similare declarate în e-Transport ori înregistrate în sistemul vamal.

Modificări - optimizări, obligațiile de raportare, modificarea datelor declarate

La art. 3 Date declarate în Sistemul RO e-Transport apar următoarele paragrafe

(2) În cazul în care din documentele deținute de către utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022,  nu conțin date pentru încadrarea bunurilor transportate în una dintre categoriile de bunuri cu risc fiscal ridicat stabilite în acest sens prin ordin al președintelui ANAF, aceștia au obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate în cadrul partidei de bunuri cu excepția categoriei de bunuri respectiv codurile N.C., greutatea netă și valoarea bunurilor transportate.

(6) Pentru transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat efectuat în sistem grupaj, se deține un număr de coduri UIT egal cu numărul de partide de bunuri cu risc fiscal ridicat care fac obiectul respectivului transport.

(7) La stabilirea masei brute totale a bunurilor care fac obiectul unei partide de bunuri pentru care există obligația declarării în Sistemul RO e-Transport se iau în considerare și ambalajele necesare comercializării și transportului bunurilor.

(8) Stabilirea valorii totale a bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul transportului declarat în Sistemul RO e-Transport, va avea în vedere:

a) valoarea bunurilor transportate nu include TVA;
b) în cazul tranzacțiilor comerciale decontate în valută, conversia în lei se va face la cursul de schimb BNR valabil la data declarării transportului în Sistemul RO e-Transport;
c) în funcție de tipul tranzacției declarate în Sistemul RO e-Transport, valoarea bunurilor transportate va face referire la valoarea cunoscută potrivit documentelor comerciale, financiare sau contabile după caz, la momentul declarării.

(9) În cazul transportului bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul exportului conform art. 2 pct. 9 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, prin intermediul unui birou vamal de export situat în alt stat membru al Uniunii Europene, transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat se declară pentru parcursul de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România.

PROFIT NEWS TV Alex Milcev, Head of Tax and Law EY România: Vor fi colectate mai multe taxe și impozite, dar nu o să fie suficient. De undeva o să vină și creșteri de taxe CITEȘTE ȘI PROFIT NEWS TV Alex Milcev, Head of Tax and Law EY România: Vor fi colectate mai multe taxe și impozite, dar nu o să fie suficient. De undeva o să vină și creșteri de taxe

(10) În situația în care bunurile cu risc fiscal ridicat nu au fost recepționate sau au fost recepționate parțial de beneficiarul/destinatarul menționat în Sistemul RO e-Transport la momentul obținerii codului UIT, bunurile nerecepționate vor reveni la expeditor în baza codului UIT inițial. Returul ulterior al bunurilor care au fost recepționate, formează o nouă partidă de bunuri pentru care este necesară obținerea unui cod UIT nou de către partea care returnează bunurile cu risc fiscal ridicat.

(11) În situația prevăzută la art. 3 alin. (10), după recepționarea bunurilor returnate în cazul în care obligația de declarare revine furnizorului, sau după neefectuarea recepției în cazul în care obligația de declarare revine beneficiarului, declarantul va menționa returul în zona ”Confirmare Transport” a aplicației informatice RO e-Transport selectând opțiunea ”Infirmat” sau ”Confirmat Parțial” urmat de menționarea cantităților returnate în câmpul de date ”Comentariu confirmare”. Datele referitoare la retur vor fi menționate în Sistemul RO e-Transport în perioada termenului de valabilitate a codului UIT.

(12) În cazul în care bunurile cu risc fiscal ridicat sunt transportate la nivel național cu mijloace de transport aparținând mai multor categorii de transport: naval, feroviar, aerian, rutier, în Sistemul RO e-Transport se va declara numai componenta de transport rutier, situație în care locul de încărcare respectiv descărcare, va fi considerat locul în care mijlocul de transport rutier va prelua sau preda, după caz bunurile transportate.

Irlanda și România au cele mai mici ponderi ale taxelor în PIB din Uniunea Europeană CITEȘTE ȘI Irlanda și România au cele mai mici ponderi ale taxelor în PIB din Uniunea Europeană

(13) Pentru declararea transportului bunurilor în cadrul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer sau transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului prevăzute la art. 2 pct. 9 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 cu modificările și completările ulterioare, declaranții vor selecta în aplicația informatică RO e-Transport, opțiunea de transport similară în câmpul de date ”Tip operațiune”, urmată de selecția în câmpul de date ”Scopul Operațiunii” a unei opțiuni în concordanță cu destinația bunurilor transportate.

(14) În situația în care, în mod excepțional, transportul declarat în Sistemul RO e-Transport nu este finalizat în termenul de valabilitate a codului UIT prevăzut la art. 11 alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, declarantul va infirma transportul în Sistemul RO e-Transport și va relua operațiunea de declarare a transportului și obținerea unui nou cod UIT. Astfel, după punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, în intervalul de valabilitate a codului UIT, declarantul poate selecta în zona ”Confirmare Transport” a aplicației RO e-Transport opțiunea ”Infirmat” menționând cauza în câmpul de date ”Comentariu confirmare”, urmând ca pentru respectivul transport să fie obținut un nou cod UIT în funcție de noile date.

Art. 4 Modificarea datelor declarate în sistemul RO e-Transport după obținere codului UIT

(1) În perioada celor 3 zile calendaristice prevăzute la art. 11 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, datele declarate în Sistemul RO e-Transport pot fi modificate cu păstrarea codului UIT inițial.

(2) După punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, pentru actualizarea informațiilor privind identificarea vehiculului de transport rutier, organizatorul transportului va accesa prin intermediul contului propriu din SPV aplicația informatică RO e-Transport.

viewscnt
Afla mai multe despre
e-transport
vehicule marfa
anaf
avr
vama
ministerul transporturilor