DOCUMENT Ministerul Finanțelor își face direcție de monitorizare a execuției bugetare, ANAF va verifica cheltuielile instituțiilor, cresc unele salarii din Finanțe și ANAF, primăriile care nu colectează primesc mai puțini bani

DOCUMENT Ministerul Finanțelor își face direcție de monitorizare a execuției bugetare, ANAF va verifica cheltuielile instituțiilor, cresc unele salarii din Finanțe și ANAF, primăriile care nu colectează primesc mai puțini bani
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 4 oct 2023

Ministerul Finanțelor își va înființa o nouă direcție, pentru monitorizarea execuției bugetare, instituțiile și autoritățile publice la care se înregistrează costuri peste un anumit nivel cu achizițiile vor fi controlate de Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară, dar și de structurile teritoriale ale ANAF, iar Guvernul va aproba lunar până la final de 2025, în funcție de evoluția deficitului bugetar și a arieratelor, limite lunare de cheltuieli pentru ordonatorii principali de credite, prevede un proeict de ordonanță pregătit de către Ministerul Finanțelor.

Urmărește-ne și pe Google News

De asemenea, Ministerul Finanțelor ar urma să rezolve printr-un ordin problema inechităților salariale din minister și instituțiile subordonate. În prezent, unii angajați și-au câștigat o serie de drepturi salariale în instanță, iar alții nu, astfel că sunt diferențe de salarii între angajați cu atribuții similare. Rezolvarea acestei situații se va face, probabil, prin majorări de salarii.

ULTIMA ORĂ Culmea majorării redevențelor: doar dacă vor și cei care le datorează CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Culmea majorării redevențelor: doar dacă vor și cei care le datorează

O altă măsură pregătită de către Finanțe vizează diminuarea sumelor acordate de la bugetul de stat, pentru echilibrare, primăriilor. Astfel, aceste fonduri vor fi diminuate în cazul primăriilor care lasă neîncasate taxe și impozite locale.

Ministerul Finanțelor nu precizează de câți angajați va avea nevoie pentru noile structuri și atribuții, dar afirmă că "finanțarea posturilor suplimentare se va asigura în condițiile legii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în bugetul ministerului".

Proiectul de ordonanță

Nota de fundamentare

Obiective majore ale Ministerului Finanțelor

  • monitorizarea execuției bugetare pe baza datelor și informațiilor gestionate de Ministerul Finanțelor la nivelul ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice/entităților autonome aflate sub autoritatea/coordonarea/subordonarea autorităților publice cu privire la cheltuielile efectuate;
  • exercitarea controlului cheltuielilor curente și de capital, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru categoriile de cheltuieli care înregistrează o creștere cu mai mult de 20% față de costul mediu al achizițiilor de produse/servicii/echipamente și/sau execuție de lucrări sau costul mediu al cheltuielilor curente și de capital aferente unor instituții publice similare, după caz;
  • îndeplinirea responsabilităților principale în relația cu Comisia Europeană referitoare la mecanismul de control a carbonului la frontieră;
  • gestionarea corespunzătoare a veniturilor nefiscale rezultate din exploatarea/gestionarea/administrarea patrimoniului public al statului și unităților administrativ teritoriale ale bogățiilor solului și subsolului date în administrarea/concesionarea operatorilor economici potrivit legii.
  • controlul modului de evidențiere a bunurilor proprietate publică/privată a statului la nivelul autorităților publice locale;

Proiectul de ordonanță propune

ANAF vrea să vândă proprietăți aparținând lui Paul Philippe al României CITEȘTE ȘI ANAF vrea să vândă proprietăți aparținând lui Paul Philippe al României

1. Organizarea unei structuri de specialitate pentru monitorizarea indicatorilor rezultați din execuția bugetară, precum și a altor date și informații gestionate de Ministerul Finanțelor. Monitorizarea indicatorilor rezultați din execuția bugetară și alte date și informații gestionate de Ministerul Finanțelor la ordonatorii de credite se va realiza începând cu data de 1 iulie 2024.

Structura nou înființată, ori de câte ori constată depășiri cu peste 20% față de costul mediu al achizițiilor de produse/servicii/echipamente și/sau execuție de lucrări sau costul mediu al cheltuielilor curente și de capital aferente unor instituții publice similare, după caz, sesizează structura de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor. Structura nou înființată emite anual Rapoarte privind Monitorizarea Indicatorilor de Performanță pe care le prezintă Guvernului României pentru analiză și aprobare;

2.Completarea atribuțiilor Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor și ale structurilor teritoriale de inspecție economico-financiară din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico financiare și de Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, după cum urmează:

a) Controlul procedurilor de achiziție publică și al cheltuielilor cu materiale și servicii, cheltuielilor de protocol, organizare de evenimente, cheltuielilor de investiții, precum și a altor categorii de cheltuieli efectuate din fondurile publice de ordonatorii de credite atât de la nivelul autorităților publice centrale cât și de la nivelul autorităților publice locale, inclusiv pentru acei ordonatori de credite aflați în autoritatea/coordonarea/subordonarea acestora;

b) Controlul procedurilor de achiziție publică și al cheltuielilor cu materiale și servicii, cheltuielilor de protocol, organizare de evenimente, cheltuielilor de investiții, precum și a altor categorii de cheltuieli efectuate din fondurile regiilor autonome, companiilor naționale/societăților naționale/societăților la care statul sau unitățile administrativteritoriale dețin capital majoritar/integral;

c) Controlul procedurilor de achiziție publică și al cheltuielilor cu materiale și servicii, cheltuielilor de protocol, organizare de evenimente, cheltuielilor de investiții, precum și a altor categorii de cheltuieli efectuate de autoritățile/agențiile/instituțiile autonome care funcționează în coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României.

EXCLUSIV Guvernul țintește un deficit de numai 1,5% din PIB în ultimele două luni, când au loc, de obicei cheltuieli foarte mari. În 7 din ultimii 10 ani, statul a făcut deficit în noiembrie și decembrie de peste 2% din PIB CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Guvernul țintește un deficit de numai 1,5% din PIB în ultimele două luni, când au loc, de obicei cheltuieli foarte mari. În 7 din ultimii 10 ani, statul a făcut deficit în noiembrie și decembrie de peste 2% din PIB

Competențele de control sunt esențiale pentru întărirea capacității instituționale a Ministerului Finanțelor, iar complexitatea noilor atribuții ale Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară impune o suplimentare corespunzătoare a numărului de posturi, prin suplimentarea numărului de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor și pentru structurile teritoriale de inspecție economico-financiară din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

3. Înființarea unei structuri de specialitate cu atribuții principale de reglementare și aplicare a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului din 10 mai 2023 privind instituirea unui mecanism de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM) Forma de organizare a structurilor de specialitate nou înființate, precum și numărul de posturi aferent se stabilesc prin actul normativ de organizare și funcționare a Ministerului Finanțelor, iar posturile necesare organizării și funcționării acestora se asigură prin suplimentarea numărului de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor.

4. Eliminarea inechităților, discriminărilor și/sau discrepanțelor de ordin salarial la nivelul instituțiilor publice cu rol de organ fiscal central creează premisele eficientizării activității de reglementare a legislației fiscale, de colectare a veniturilor fiscale, monitorizarea conformității fiscale și administrare a creanțelor fiscale, activități de o importanță crucială într-o societate, prin care se asigură funcționarea eficientă și stabilitatea statului, precum și menținerea echilibrului macroeconomic și bugetar.

5. Totodată, se propune ca, până la 31 decembrie 2025, Guvernul să aprobe lunar, în funcție de evoluția deficitului bugetar și de evoluția nivelului arieratelor, limite lunare de credite de angajament și credite bugetare, pentru ordonatorii principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite încheie angajamente legale, respectiv deschid și repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu și pentru instituțiile publice subordonate.

Prin excepție, Guvernul aprobă lunar limite cheltuieli distincte atât pentru structurile prevăzute la art. 80 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară cât și pentru ordonatorul principal de credite al acestora.

viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul finantelor
anaf
executie bugetara
salarii
primarii