e-Factură pus în dezbatere de Finanțe - reglementează structura facturii electronice și modalitatea de utilizare a sistemului de către firme și instituții publice

e-Factură pus în dezbatere de Finanțe -  reglementează structura facturii electronice și modalitatea de utilizare a sistemului de către firme și instituții publice
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 1 oct 2021

Proiectul de ordonanță privind sistemul electronic de facturare e-Factură a fost pus în dezbatere de către Ministerul Finanțelor, în contextul în care lansarea acestuia este deja întârziată, iar proiectul a fost aprobat miercuri în primă lectură în ședința Guvernului. Aprobarea finală ar putea fi dată chiar în ședința de astăzi a Executivului. Proiectul ar putea însă să devină operațional abia de săptămâna următoare, a declarat pentru Profit.ro ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu. Noi amânări nu pot fi, însă, excluse, având în vedere că termenul maxim până la care trebuie să devină operațional este asumat în proiect ca 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

23 aprilie - Profit News TV - Maratonul de Educație Financiară. Parteneri: 123 Credit, ARB, BCR, BRD, CEC Bank, PAID, XTB
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale

Sistemul e-Factură va fi opțional inclusiv în relația dintre firme și instituții ale statului, cu precizarea că dacă firma emite factură electronică, autoritatea statului este obligată să o primească.

Ordonanța reglementează structura facturii electronice, precum și modalitatea de utilizare a Sistemului național privind factura electronică  RO e-Factura de către operatorii economici și autoritățile și entitățile publice.

Proiectul de ordonanță prevede și o înscriere a firmelor într-un registru e-Factură, dacă aleg utilizarea facturării electronice și în relația cu alte firme. Astfel, înscrierea operatorilor economici în Registrul RO e-Factura se face doar în cazul în care aceștia optează să folosească sistemul național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială (Business to Business - B2B). În situația în care operatorul economic utilizează sistemul național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială (Business to Government - B2G), acesta nu se înregistrează în Registrul RO e-Factura.

Deși sistemul software se pare că este pregătit, mai sunt necesare unele ordine ale ministrului Finanțelor și președintelui ANAF.

"Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura devine operațional în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României", potrivit proiectului de ordonanță.

Scopul e-Factură este combaterea evaziunii, dar Ministerul Finanțelor afirmă că e-Factură are impact pozitiv și asupra mediului prin reducerea semnificativă a consumului de hârtie și substanțelor folosite la tipărirea acestora. În ceea ce privește reducerea costurilor cauzate de schimbul de informații pe format hârtie, în conformitate cu Politica publică în domeniul e-guvernării  adoptată de  Guvernul României în ședința din 3 iunie 2021, înlocuirea facturilor pe hârtie cu facturi electronice poate însemna pentru sectorul public din România economii de aproximativ 35 milioane euro pe an sau 350 milioane euro într-un orizont de 10 ani.

DOCUMENT Ministerul Finanțelor rămâne cu 30% din personal la sedii și 70% cu munca de la domiciliu. Și ANAF a trecut o parte din angajați în regim de telemuncă CITEȘTE ȘI DOCUMENT Ministerul Finanțelor rămâne cu 30% din personal la sedii și 70% cu munca de la domiciliu. Și ANAF a trecut o parte din angajați în regim de telemuncă

Implementarea și operaționalizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura vizează trei direcții mari de acțiune:

  • oferirea unui serviciu public electronic necesar derulării contractelor de achiziții publice și tranzacțiilor dintre operatorii economici, în fapt un instrument de sprijin adaptat evoluției contextului pandemic;
  • coerență în realizarea și aplicarea politicilor și reformelor fiscal – bugetare prin gestionarea în mod eficient a resurselor bugetare alocate instituțiilor și autorităților publice, respectiv implementarea unor mecanisme corecte și eficiente care să asigure monitorizarea execuției bugetare și a sumelor alocate diferitelor programe de investiții;
  • creșterea eficienței și eficacității în colectarea impozitelor și taxelor, cu concentrare în special în ceea ce privește îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA, precum și prevenirea și combaterea fraudei, a evaziunii și a eventualelor abuzuri în domeniul TVA.

Prin intermediul ordonanței de urgență a guvernului se reglementează structura facturii electronice în strictă concordanță cu standardul european de facturare electronică și se creează cadrul realizării specificațiilor tehnice de bază ale facturii electronice în România. Această reglementare face posibilă aplicarea prevederilor Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, facilitează operaționalizarea procesului de facturare electronică în domeniul achizițiilor publice și oferă predictibilitate mediului de afaceri asupra cadrului conceptual al facturării electronice în relațiile dintre operatorii economici.

Totodată, actul normativ vizează modalitatea de utilizare a Sistemului național privind factura electronică  RO e-Factura de către operatorii economici și autoritățile și entitățile publice, prin descrierea regulilor generale de transmitere, recepționare și prelucrare a facturii electronice.

Factura electronică este însoțită de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor care certifică faptul că nu mai sunt permise intervenții asupra conținutului acesteia.

În plus, emitenții care vor transmite facturile electronice către autoritățile și entitățile contractante dețin deja un certificat digital calificat înregistrat în sistemul gestionat de către Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, folosindu-l în mod frecvent pentru depunerea diverselor declarații fiscale, fapt ce conduce la fluidizarea procesului de transmitere a facturii electronice, certificarea elementelor de bază ale facturii electronice.

Totodată, sistemele informatice administrate de către Ministerul Finanțelor sunt cunoscute de către părțile implicate în procesul de achiziție publică și nu vor exista dificultăți de accesare și folosire.

În lipsa acestor reglementări, cerințele tehnice privind facturile electronice ar constitui bariere în calea accesului operatorilor economici la contractele de achiziții publice și obstacole în calea comerțului fiind de natură a împiedica exercitarea libertăților fundamentale având, prin urmare, un efect direct asupra funcționării pieței interne.

Guvernul a amânat, din nou, mutarea activității de soluționare a contestațiilor de la ANAF la Finanțe CITEȘTE ȘI Guvernul a amânat, din nou, mutarea activității de soluționare a contestațiilor de la ANAF la Finanțe

De asemenea, operatorii economici nerezidenți pot transmite facturi electronice prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Aceste facturi electronice trebuie să fie conforme cu specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice (RO_CIUS) și regulile operaționale specifice aplicabile la nivel național, autoritățile contractante și entitățile contractante putând să prelucreze electronic respectivele facturi electronice, astfel fiind îndeplinită condiția din considerentul 3 al Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice.

Elementele principale ale facturii electronice din prezentul act normativ sunt preluate din Directiva 2014/55/UE și sunt prevăzute în standardul european privind factura electronică SR EN 16931. Acestea nu au un caracter limitativ putând fi completate cu alte elemente prevăzute în legislația națională. Standardul european privind factura electronică SR EN 16931 este publicat pe site-ul www.asro.ro.

Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este interconectat cu sistemul național de raportare gestionat de către Ministerul Finanțelor, reglementat la Capitolul I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014. Sistemul național de raportare permite primirea și descărcarea facturii electronice de către autoritățile contractante și entitățile contractante în relația comercială B2G.

DOCUMENT Guvernul reintroduce plata șomajului tehnic de la buget, ca urmare a închiderii firmelor în valul 4 de pandemie CITEȘTE ȘI DOCUMENT Guvernul reintroduce plata șomajului tehnic de la buget, ca urmare a închiderii firmelor în valul 4 de pandemie

Înscrierea operatorilor economici în Registrul RO e-Factura se face doar în cazul în care aceștia optează să folosească sistemul național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială B2B. În situația în care operatorul economic utilizează sistemul național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială B2G, acesta nu se înregistrează în Registrul RO e-Factura.

Pentru asigurarea integrării prevederilor din acest act normativ în cadrul legislativ care stabilește regulile generale cu privire la facturi s-a prevăzut că pentru facturile electronice transmise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura se aplică toate prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale normelor metodologice date în aplicarea acestui articol, care nu intră în contradicție cu cele ale prezentului act normativ, și care se referă, printre altele, la: regulile de facturare, termenul de emitere a facturii, posibilitatea de emitere de facturi simplificate.

Măsurile anterior descrise vizează interesul public de asigurare a  funcționării unui serviciu public esențial pentru mediul de afaceri, acestea constituind situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, în contextul evoluției imprevizibile a pandemiei în perioada următoare și a prelungirii stării de alertă. 

viewscnt
Afla mai multe despre
e-factura
ministerul finantelor
anaf
factura electronica