EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Finanțele vin cu restricții pentru firme și acționari, pentru reducerea "fenomenului de decapitalizare a societăților"

EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Finanțele vin cu restricții pentru firme și acționari, pentru reducerea "fenomenului de decapitalizare a societăților"
scris 16 ian 2019

Firmele care optează pentru plata de dividende trimestriale nu vor mai putea acorda acționarilor avansuri și împrumuturi până la reglarea situației sumelor distribuite trimestrial, stabilește un proiect de ordonanță pregătit de Ministerul Finanțelor și obținut de Profit.ro. De asemenea, înainte de a putea distribui dividende din profitul curent, vor trebui acoperite cu prioritate pierderile reportate din ultimii 5 ani și constituite rezervele prevăzute de cerințele legale sau statutare.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată pe Profit Insider

Măsuri de reducere a fenomenului de decapitalizare a societăților din sectorul nefinanciar

Schimbări preconizate cu privire la Legea societăților (nr. 31/1990):

 • Va fi interzisă acordarea de avansuri sau împrumuturi acționarilor/asociaților – inclusiv în cazul în care aceștia reprezintă entități afiliate – la societățile care optează pentru distribuiri trimestriale de dividende, până nu se regularizează sumele astfel distribuite în cursul anului.
  Interdicția menționată nu vizează avansurile acordate în legătură cu desfășurarea activității economice;
 • Urmează să fie introdusă posibilitatea distribuirii sub formă de dividende din anumite rezerve existente la nivelul societății, precum și din rezultatul reportat înregistrat de aceasta. Menționarea explicită a elementelor de capitaluri proprii care pot fi distribuite ca dividende va asigura o interpretare unitară a conceptului de „rezerve distribuibile/disponibile pentru distribuire”;
 • Vor fi introduse de prevederi referitoare la acoperirea cu prioritate din profitul curent, a pierderilor reportate din ultimii 5 ani și constituirea rezervelor prevăzute de cerințele legale sau statutare, înainte de distribuirea de dividende;
 • Desemnarea autorităților cu competență în domeniul monitorizării entităților care se confruntă cu probleme financiare în raport cu nivelul legal de capital, respectiv Ministerul Finanțelor – ANAF și Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC);
 • Proiectul de ordonanță introduce și o prevedere referitoare la conversia obligatorie în acțiuni/părți sociale a datoriilor societății față de acționari/asociați, rezultate din împrumuturi sau alte finanțări acordate de aceștia, la societățile la care activul net a scăzut sub jumătate din capitalul social. Conversia se efectuează în condițiile art. 216 din lege. 
  La societățile la care acționari/asociați sunt statul sau unitățile administrativ-teritoriale, datoriile respective nu includ datoriile față de bugetul general consolidat, respectiv împrumuturile pe care societățile le primesc potrivit legii, din veniturile rezultate din privatizare.
 • Sunt introduse noi contravenții și sancțiuni, corespunzătoare noilor prevederi cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990.
ULTIMA ORĂ DOCUMENT Guvernul a stabilit cum va aplica \ CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ DOCUMENT Guvernul a stabilit cum va aplica "amnistia"pentru firmele cu datorii către stat

Schimbări preconizate cu privire la Legea contabilității (nr. 82/1991):

 • Introducerea de prevederi exprese referitoare la cuprinderea în aria de aplicabilitate a legii a persoanelor juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și c) din Codul Fiscal), respectiv a persoanelor juridice străine care au rezidența fiscală în România;
 • Introducerea de prevederi exprese prin care să se stabilească cu claritate modul de raportare prin situațiile financiare anuale a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar curent.
viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul finantelor
firme
anaf
actionari
dividende