Execuția bugetară la 10 luni: deficit de 2,2% din PIB

Execuția bugetară la 10 luni: deficit de 2,2% din PIB
scris 29 nov 2018

Primele zece luni ale anului s-au încheiat cu un deficit de 20,9 miliarde lei, respectiv 2,2% din PIB, veniturile însumând 232,3 miliarde lei (24,5% din PIB), cu 11,8% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent, în schimb cheltuielile totalizând 253,2 miliarde lei, cu 18,1% mai mari față  de aceeași perioadă din anul precedent.

Conform Ministerului Finanțelor, execuția bugetară indică creșteri în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+37,8%) și din veniturile nefiscale (+18,5%). Începând cu luna februarie, încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului.

"Începând cu luna mai, se constată o îmbunătățire a colectării veniturilor din TVA, astfel acestea au crescut cu 9,0% față de realizările aceleiași perioade din 2017, ajungând la o valoare de 47,9 miliarde lei pe primele zece luni ale anului în curs", transmite ministerul. Veniturile din accize au fost în sumă de 23,7 miliarde lei (2,5% din PIB) cu 7,9% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 4,4% față de aceeași perioadă a anului 2017.

S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 26,1% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.

Firmele plătesc taxe și impozite în România mai ușor decât în Polonia, Ungaria și Bulgaria, dar mai dificil față de alte state din regiune CITEȘTE ȘI Firmele plătesc taxe și impozite în România mai ușor decât în Polonia, Ungaria și Bulgaria, dar mai dificil față de alte state din regiune

De asemenea, este înregistrată o diminuare cu 45,5% față de aceeași perioadă anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 11,3 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 253,2 miliarde lei, cu 18,1% mai mari față  de aceeași perioadă din anul  precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 25,4% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Finanțele lucrează la un sistem electronic de facturare, la care să aibă acces Fiscul. Biriș: Fără sistem IT performant, orice discuție este degeaba CITEȘTE ȘI Finanțele lucrează la un sistem electronic de facturare, la care să aibă acces Fiscul. Biriș: Fără sistem IT performant, orice discuție este degeaba

Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 10,1% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare.

Subvențiile sunt mai mari cu 10,4% față de aceeași perioadă a anului precedent, menținându-se la același nivel ca procent din Produsul Intern Brut, respectiv 0,6%.

Dobânzile sunt cu 25,5% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 1,2% din PIB, întrucât în luna octombrie 2018 s-a înregistrat un vârf de plată al dobânzilor, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 12,1%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând la 1100 lei, de creșterea nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum și majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 20,6 miliarde lei, cu 40,2% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

viewscnt
Afla mai multe despre
executia bugetara
venituri