Finanțe: Eșalonarea pe 12 luni pentru sume de peste 500 lei la persoane fizice și 5.000 lei la persoane juridice. Pot beneficia și cei cu datorii la intrarea în starea de urgență, dacă achită restanțe vechi. Scutire de impozit specific pentru HoReCa

Finanțe: Eșalonarea pe 12 luni pentru sume de peste 500 lei la persoane fizice și 5.000 lei la persoane juridice. Pot beneficia și cei cu datorii la intrarea în starea de urgență, dacă achită restanțe vechi. Scutire de impozit specific pentru HoReCa
scris 16 oct 2020

Mecanismul simplificat de eșalonare la plată, pe 12 luni, fără garanții, va fi disponibil persoanelor fizice doar pentru sume începând de la 500 de lei, iar în cazul celor juridice, începând de la 5.000 de lei, prevede un proiect de ordonanță publicat de Ministerul Finanțelor. De asemenea, solicitanții trebuie să mai îndeplinească o serie de condiții, cum ar fi să depună cererea de eșalonare până la data de 15 decembrie 2020, să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență, să nu se afle în procedura insolvenței, să nu se afle în dizolvare, să aibă depuse toate declarațiile fiscale. Foarte important, proiectul de ordonanță prevede o portiță pentru cei care aveau la data intrării în starea de urgență datorii. Astfel, dacă achită acele datorii până la depunerea cererii, când ANAF eliberează un certificat de atestare fiscală, vor putea beneficia de noul mecanism de eșalonare.

Disponibilitatea mecanismului pentru cei cu datorii anterioare stării de urgență, dacă le achită până la momentul depunerii cererii de eșalonare, este importantă, întrucât anunțurile de până acum ale autorităților menționau drept condiție ca beneficiarii eșalonării să nu fi înregistrat restanțe la momentul intrării în starea de urgență.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.

Cum se reinventează un serviciu de rent-a-car premium: abonament de mobilitate BMW, de la Bavaria Mobility CITEȘTE ȘI Cum se reinventează un serviciu de rent-a-car premium: abonament de mobilitate BMW, de la Bavaria Mobility

Pe lângă mecanismul eșalonării pe 12 luni, proiectul de ordonanță prevede și suspendarea sancțiunii pentru neconectare de case de marcat la sistemul informatic al ANAF, întrucât calendarul acestui proeces este întârziat cu 3 luni, extinderea scutirii de impozit specific pentru HoReCa până la finalul anului, prorogarea termenului pentru depunerea intenției de restructurare până la data de 31 martie 2021 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 iunie 2021, precum și neimpozitarea cheltuielilor pentru testarea COVID-19 a angajaților.

Eșalonarea la plată pe 12 luni

Guvernul a decis în martie, în contextul crizei economice cauzate de combaterea epidemiei de coronavirus, ca firmele să poată amâna plata obligațiilor fiscale scadenteîncepând cu data de 21 martie 2020 fără riscul de executări/popriri din partea ANAF și fără să acumuleze dobânzi și penalități. Termenul inițial a fost 25 iunie, dar a fost extins de Guvern până la 25 octombrie.

Firmele au amânat la plată peste 16 miliarde de lei din martie și până în prezent. Pentru cele care nu pot plăti pe 25 octombrie tot ce au amânat, Finanțele propun acum mecanismul simplificat de eșalonare pe 12 luni.

Noul instrument de eșalonare la plată, pe 12 luni va fi o alternativă la mecanismele deja existente și vizează contribuabilii care au fost buni platnici până la data intrării în starea de urgență, indiferent de forma de proprietate. Astfel, înlesnirea la plată constă în eșalonarea la plată pe cel mult 12 luni a obligațiilor bugetare principale precum și pentru obligațiile fiscale accesorii aferente acestora a căror scadență/termen de plată se împlinește după data declarării stării de urgență.

Gebrüder Weiss lansează platforma myGW dedicată clienților. Experiența digitală a clienților cu informații în timp real CITEȘTE ȘI Gebrüder Weiss lansează platforma myGW dedicată clienților. Experiența digitală a clienților cu informații în timp real

Pentru acordarea eșalonării, contribuabilii trebuie să depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv și să îndeplinească anumite condiții prevăzute de actul normativ.

Față de procedura normală de acordare a eșalonării potrivit Codului de procedura fiscală, documentele depuse de debitori sunt simplificate în sensul că se depune numai o cerere, fără a fi depuse alte documente și termenul de soluționare este mult redus, întrucât nu este necesară o analiză amplă asupra situației fiscale a debitorului.

În vederea acordării eșalonării la plată, nu se solicită constituirea de garanții, ținând cont de perioada scurtă pentru care se acordă eșalonarea la plată, de situația dificilă cu care se confruntă contribuabilii din perspectiva lichidităților financiare mult diminuate față de perioada anterioară intrării în starea de urgență, precum și de necesitatea susținerii mediului de afaceri pentru revitalizarea activității.

De asemenea, se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată precum și pentru cele care constituie condiție de menținere a valabilității înlesnirii la plată.

EXCLUSIV ANAF aduce zeci de mii de containere la vamă în București. Oprește vămuirea în portul Constanța, în detrimentul firmelor, și mută peste 80.000 de containere la vămi din interiorul țării CITEȘTE ȘI EXCLUSIV ANAF aduce zeci de mii de containere la vamă în București. Oprește vămuirea în portul Constanța, în detrimentul firmelor, și mută peste 80.000 de containere la vămi din interiorul țării

Pentru debitorii care au în derulare o eșalonare la plată, conform Codului de procedură fiscală, din perspectiva ratelor de eșalonare, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal. Pentru obligațiile curente, care constituie condiție de menținere a eșalonării la plată, acești debitori au posibilitatea, fie să le includă în eșalonarea la plată obținută potrivit Codului de procedură fiscală, fie să solicite eșalonarea la plată potrivit prezentei ordonanțe de urgență, caz în care cererea trebuie depusă în 30 de zile de la data de 25 octombrie 2020. În caz contrar, pot pierde eșalonarea la plată obținută conform Codului de procedură fiscală.

Pe perioada eșalonării la plată, contribuabilii trebuie să achite toate obligațiile născute în această perioadă, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plată. Contribuabilul poate menține eșalonarea la plată pierdută, o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, respectiv în cele 12 luni de eșalonare.

Totodată, contribuabilul poate solicita, o singură data pe perioada de valabilitate a eșalonarii la plată, modificarea acesteia prin includerea în eșalonare a obligatiilor ce constituie condiție de menținere a valabilității eșalonării.

De menționat că, pe perioada eșalonării la plată, obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării, precum și cele care constituie condiție de menținere a valabilității eșalonării la plată nu se consideră restante.

Important

 • Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.
 • Pentru a beneficia de eșalonarea la plată, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  • să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;
  • să nu se afle în procedura insolvenței;
  • să nu se afle în dizolvare;
  • să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost stinsă, condiția se consideră îndeplinită.
 • Debitorul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
EXCLUSIV Familia secretarului Primăriei Sectorului 3 pregătește construcția unui bloc cu peste 100 de apartamente, după ce a încasat circa un milion de euro din vânzarea unui teren CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Familia secretarului Primăriei Sectorului 3 pregătește construcția unui bloc cu peste 100 de apartamente, după ce a încasat circa un milion de euro din vânzarea unui teren

După primirea cererii, ANAF eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului. Certificatul de atestare fiscală se eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, inclusiv în cazul cererilor depuse de debitorii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercit profesii libere. Certificatul de atestare fiscală cuprinde obligațiile fiscale restante existente în sold la data eliberării acestuia.

Scutire de impozit specific pentru HoReCa până la finalul anului/Scutirea de impozit pe clădiri

În contextul în care dificultățile cu care se confruntă majoritatea firmelor sunt exacerbate în cazul HoReCa de unele măsuri instituite de autoritățile publice competente, pentru combaterea pandemiei de COVID-19, Ministerul Finanțelor notează că sunt necesare, în continuare, măsuri de susținere a acestui domeniu.

Având în vedere faptul că, impozitul specific datorat de societățile care operează în domeniul HoReCa este stabilit în funcție de indicatori cantitativi privind suprafața aferentă locației, numărul unităților de cazare, sezonalitate, rangul localității etc. și nu în funcție de veniturile realizate, se propune scutirea de la plata impozitului specific unor activități și pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului 2020.

Pentru acordarea posibilității autorităților publice locale de a adopta hotărâri privind reducerea impozitului pe clădiri sau scutirii de la plata taxei pe clădiri, se propune:

 • stabilirea termenului de 2 decembrie 2020 până la care autoritățile publice locale pot adopta hotărâri privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu până la 50% și a scutirii de la plata taxei lunare pe clădiri;
 • stabilirea termenului de 21 decembrie 2020 până la care proprietarii clădirilor, respectiv concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a acestor facilități.

Termenul pentru solicitarea restructurării financiare

Având în vedere riscul apariției unor dezechilibre financiare la nivelul economiei naționale cu impact asupra contribuabililor este necesară prorogarea dispozițiilor referitoare la termenele de depunere a notificărilor și a cererilor depuse de aceștia pentru a beneficia de măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare.

"Ținând cont de faptul că, termenul de notificare a organului fiscal privind intenția de restruturare s-a  împlinit la 30 septembrie 2020, iar efectele economice ale declarării stării de urgență și ale stării de alertă este de așteptat să continue după încetarea acestora, iar situația economică a contribuabililor vizați va rămâne în continuare afectată, se propune modificarea art. 3 alin. (1) și art. 22 alin. (1) în scopul prelungirii termenelor de depunere a notificări privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare și implicit a solicitări de restructurare a obligațiilor bugetare", potrivit Ministerului Finanțelor.

Astfel, se propune prorogarea termenului pentru depunerea intenției de restructurare până la data de 31 martie 2021 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 iunie 2021.

Neimpozitarea cheltuielilor pentru testarea COVID-19 a angajaților

Ministerul Finanțelor propune deductibilitatea cheltuielilor efectuate de firme sau PFA pentru testarea voluntară a angajaților în vederea depistării COVID-19, concomitent cu scutirea de la plata contribuțiilor și impozitelor pentru aceste sume, care ar fi fost înregistrate drept beneficii salariale.

Prevederea are în vedere cheltuielile pe care le înregistrează angajatorul sau plătitorul pentru testarea voluntară a angajaților, întrucât Codul Fiscal nu reglementa o astfel de situație, iar pentru sumele respective firmele ar fi fost obligate să plătească contribuții de asigurări, ceea ce creștea semnificativ costurile aferente investigației.

Posibilitatea încadrării acestor cheltuieli în categoria cheltuielilor deductibile se acordă contribuabililor care desfășoară activitatea individual sau într-o formă de asociere, pentru perioada în care este instituită starea de urgență sau de alertă.

Proiectul de act normativ propune completarea prevederilor Codului fiscal în sensul introducerii în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor neimpozabile și care nu sunt cuprinse în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale a avantajelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19, la inițiativa angajatorului/plătitorului, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor.

Pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în cadrul sistemului de impozitare actual nu se aplică un regim de deducere a cheltuielilor de natură salarială, prin urmare în cazul acestora, contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator  pentru efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19, nu se poate scade din baza impozabilă.

Regimul fiscal aplicabil plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este similar și în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe venit potrivit prevederilor Titlului IV – Impozitul pe venit din Codul fiscal, care desfășoară activități pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit.

Suspendare sancțiuni pentru neconectare case de marcat la sistemul informatic al ANAF

La această dată, se înregistrează un decalaj de circa 3 luni față de calendarul care vizează conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic al ANAF, iar operatorii economici din categoria marilor contribuabili care aveau obligația să asigure conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic al ANAF, riscă începând cu data de 1 octombrie 2020 aplicarea de sancțiuni drastice fără ca fapta să le fie imputabilă, în condițiile în care doar o mică parte a distribuitorilor autorizați au obținut supliment de aviz tehnic de la ICI București, iar după obținerea acestui document este necesară parcurgerea altor etape obligatorii.

Astfel, notează Ministerul Finanțelor, se impune suspendarea aplicării sancțiunilor până la data de 31 decembrie 2020 pentru nerespectarea obligației operatorilor economici de a asigura conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF, pentru a permite distribuitorilor autorizați să dezvolte softul, să îl testeze, să obțină supliment de aviz tehnic la ICI București și respectiv să îl implementeze în aparatele de marcat, astfel încât acestea să se conecteze la sistemul informatic al ANAF, în vederea transmiterii datelor fiscale.

Măsura suspendării aplicării sancțiunii referitoare la nerespectarea de către operatorii economici, a obligației de a asigura conectarea la sistemul informatic al ANAF, a fost luată ținând seama de stadiul avizării tehnice care se desfășoară la ICI București, cât și de solicitările transmise Ministerului Finanțelor Publice de către Asociația Română a Petrolului, OMV Petrom, Asociația Marilor Rețele Comerciale din România, precum și de Confederația Patronală Concordia.

viewscnt
Afla mai multe despre
esalonare
esalonare 12 luni
anaf
ministerul finantelor
datorii