Finanțele aduc clarificări achizițiilor publice. Firmele doar investigate pentru infracțiuni nu vor mai fi excluse

Finanțele aduc clarificări achizițiilor publice. Firmele doar investigate pentru infracțiuni nu vor mai fi excluse
scris 16 mai 2017

Proiectul Ministerului Finanțelor de completare și modificare a unor acte normative referitoare la achizițiile publice propune o serie de clarificări, inclusiv prin implementarea unor decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, afirmă Georgiana Singurel, Partener Reff & Asociatii. Una dintre modificările importante abrogă excluderea de la procedura de atribuire a firmelor care sunt doar investigate legat de săvârșirea de infracțiuni.

Ministerului Finanțelor a redactat un proiect de modificare și completare a unor acte normative care reglementează domeniul achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale, concesiunilor, precum și remediile și căile de atac.

Georgiana Singurel, Partener Reff & Asociatii, a identificat pentru Profit.ro principalele elemente prevăzute în propunerea de modificare a legislației achizițiilor publice disponibilă pe site-ul Ministerului Finanțelor

 • se aduc precizări suplimentare menite să clarifice noțiunea organismelor de drept public, respectiv societățile calificate drept autorități contractante, care sunt obligate să aplice prevederile legislației achizițiilor publice și concesiunilor. Pentru a califica o societate drept organism de drept public, legea prevedea că acestea trebuie, printre altele, să fie înființate pentru a satisface ”nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial”. Această sintagmă a fost foarte des dezbătută în practică, fiind susceptibilă de mai multe interpretări și dând naștere unei jurisprudențe bogate, inclusiv la nivel european. Pentru a clarifica această noțiune, proiectul de ordonanță prevede că o societate este considerată ca îndeplinind nevoi de interes general, cu caracter industrial sau comercial, în cazul în care aceasta îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții:
  • funcționează în condiții normale de piață;
  • urmărește obținerea unui profit;
  • suportă pierderile care rezultă din exercitarea activității sale.

Georgiana Singurel

Georgiana Singurel

Considerăm că această clarificare este binevenită, implementând principalele decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materie, dar nu înlătură cu totul incertitudinea privind posibilitatea de a califica o societate ca desfășurând sau nu activități de interes general, cu caracter comercial sau industrial, dat fiind faptul că sintagma ”funcționează în condiții normale de piață” poate fi susceptibilă de interpretări.

CITEȘTE ȘI Firmele offshore scapă de obligația de a indica, la achiziții publice, toți acționarii cu peste 10% și cazierul lor judiciar
 • a fost abrogat motivul de excludere de la procedura de atribuire legat de faptul că operatorul economic este supus unei proceduri judiciare de investigație în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni. Astfel, operatorii economici care sunt doar investigați în legătură cu săvârșirea uneia din infracțiunile pentru care legea obligă la excluderea de la procedura de atribuire vor putea să participe la procedură;
 • s-au modificat condițiile în care autoritatea nu are dreptul să folosească criteriul de atribuire al costului cel mai scăzut. Astfel, se stabilește că în cazul contractelor de achiziție publică sau acordurilor-cadru de proiectare și execuție sau de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport trans-europene și drumuri județene nu poate fi folosit criteriul menționat mai sus. Legea în vigoare vorbește despre achizițiile publice sau acordurile-cadru de lucrări sau servicii aferente acelor tipuri de proiecte;
 • se prevede necesitatea de a completa un Document unic de achiziție european, în mod separat, și de terțul susținător sau de subcontractor;
 • s-a prevăzut faptul că este necesară primirea unui raport de specialitate din partea ANAP, în vederea aplicării unor sancțiuni contravenționale de către Curtea de Conturi;
 • a fost prevăzută expres posibilitatea de a utiliza licitația electronică și în cazul procedurii simplificate.
viewscnt
Afla mai multe despre
achizitii publice
reff & asociatii
georgiana singurel
ministerul finantelor