Finanțele pregătesc modificări ale programelor IMM Invest și IMM Factor

Finanțele pregătesc modificări ale programelor IMM Invest și IMM Factor
scris 31 dec 2020

MInisterul Finanțelor a pregătit mai multe modificări ale programelor IMM Factor, prin care ajută IMM-urile să depășească dificultățile legate de încasarea facturilor, și IMM Invest, care are ca scop facilitarea accesului la finanțare bancară. Pentru IMM Factor, ministerul propune prelungirea perioadei schemei de ajutor de stat și modificări ale costurilor considerate ajutor de stat, în timp ce în cazul IMM Invest urmează să fie introduse instrumente de finanțare-garantare adaptate specificului agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar în general.

Darius Dumitru Meșca, Directorul General al Electrica Furnizare: Vom continua procesul de transformare. Suntem un partener solid al consumatorului și în piața concurențială CITEȘTE ȘI Darius Dumitru Meșca, Directorul General al Electrica Furnizare: Vom continua procesul de transformare. Suntem un partener solid al consumatorului și în piața concurențială

IMM Factor - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia

Programul are ca scop dezvoltarea pieței de factoring în Romania, în condițiile în care, pe fondul crizei generate de pandemia COVID-19, IMM-urile se confruntă cu dificultăți legate de încasarea facturilor aferente produselor livrate/serviciilor contractate. IMM-urile care se confruntă cu lipsă de lichidități pot beneficia de garanții de stat, în vederea facilitării accesării creditelor comerciale. 

Modificări

Modificările legislative urmează să simplifice și flexibilizeze accesul la finanțare a IMM-urilor și să atragă un număr mai mare de finanțatori în program.

 • Redefinirea grantului prin prisma elementelor de cost asociate factoringului care intră în componența ajutorului de stat. Astfel, numai dobânda aferentă sumelor avansate de finanțator beneficiarului finanțării de tip factoring va fi considerat ajutor de stat și va fi acoperită în procent de 50% din grant.
 • Prelungirea perioadei de valabilitate a schemei de ajutor de stat pe Cadru Temporar, în sensul prelungirii perioadei de acordare a garanțiilor aferente acestui Program pana la data de 30.06.2021.
 • Prelungirea perioadei de plată a grantului până la data de 30.04.2022, în conformitate cu valabilitate a schemei de ajutor de stat.
EXCLUSIV Liviu Tudor se asociază cu Mace, constructorul celui mai înalt zgârie-nori din Marea Britanie și al celebrului London Eye, și îi acordă primul certificat de rezistență la provocări sanitare CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Liviu Tudor se asociază cu Mace, constructorul celui mai înalt zgârie-nori din Marea Britanie și al celebrului London Eye, și îi acordă primul certificat de rezistență la provocări sanitare

IMM Invest

IMM Invest trebuie să faciliteze accesul IMM și întreprinderilor mici la finanțare în contextul dificultăților economice cauzate de pandemia de coronavirus.

Modificările propuse acum pentru programul IMM Invest vizează să faciliteze continuarea funcționării piețelor agroalimentare și efectuarea lucrărilor de toamnă/primăvară, prin introducerea de instrumente de finanțare-garantare adaptate specificului agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar în general. Urgența măsurilor este generată de specificul domeniului reglementat pentru campania agricolă de toamnă/primăvară care este în plină desfășurare și pentru care fermierii au necesități urgente de finanțare.

Măsurile preconizate vizează reglementarea unei situații extraordinare generate, pe de o parte, de imposibilitatea achiziției de terenuri agricole în vederea extinderii exploatațiilor agricole, pentru modernizarea și eficientizarea acestora, situație care trenează de mult timp și poate provoca destabilizarea întregului sector agricol, iar, pe de altă parte, de imposibilitatea accesului la finanțarea producției agricole și a producției piscicole, pentru categoriile cele mai sensibile de beneficiari, care prin măsurile adoptate ar avea acces la finanțare, cu efecte favorabile în dezvoltarea sectoarelor agriculturii, pisciculturii și acvaculturii;

Suportarea integrală a costurilor de finanțare și garantare va asigura IMM-urilor din domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, accesul la credite și va răspunde situației în care aceștia nu obțin finanțarea ca urmare a lipsei garanțiilor cerute de finanțatori.

Modificarile propuse:

 • Aprobarea Subprogramului AGRO IMM INVEST cu scopul susținerii întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar;
 • Suplimentar sprijinului financiar acordat în cadrul programului IMM INVEST format din acoperirea integrală a comisioanelor de risc și de administrare și a dobânzilor la creditul garantat pentru o perioadă de 8 luni prin subprogramul AGRO IMM INVEST va fi acordat un grant nerambursabil de maximum 10% din valoarea creditului garantat cu condiția încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar;
 • Grantul va fi acordat în termen de 1 an de zile în funcție de utilizarea creditului garantat
 • Acordarea unei perioade de grație extinse de maximum 24 de luni pentru creditele de investiții beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar ce aplică în cadrul programului AGRO IMM INVEST;
 • Pentru celelalte credite de investiții durata de grație maximă ce poate fi acordată este de 18 luni;
 • Extinderea categoriei beneficiarilor eligibili în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST prin includerea fermierilor definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
 • Extinderea domeniilor eligibile în cadrul programului IMM INVEST și subprogramului AGRO IMM INVEST prin includerea producătorilor de vinuri și bere;
 • Creditele garantate în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST vor avea o  perioadă de grație de  maxim 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin 2 rate pe an;
 • Întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie vor plăti comisioane de risc la nivelul primelor de garantare prevăzute pentru întreprinderile mari specificate la paragraful 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020.
 • Pentru programul IMM INVEST plafonul de garanții aferent anului 2020 este de 30 miliarde lei;
 • Pâna la aprobarea plafonului de emitere a garantiilor pentru anul 2021, FNGCIMM va analiza solicitarile de emitere a garantiilor urmand ca pentru beneficiariii eligibili in cadrul programului sa se emita garantiile in nume si cont stat dupa aprobarea acestuia printr-un act normativ cu putere de lege.
 • Creșterea bugetului schemei de ajutor de stat la suma de 1.832 milioane lei, aproximativ 376,3 milioane euro în vederea includerii grantului de 10% ce va fi acordat în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST;
 • Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 58.987 de beneficiari atât pentru programul IMM INVEST cât și pentru subprogramul AGRO IMM INVEST;
 • Includerea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. alături de FNGCIMM printre instituțiile prin care statul român va acorda garanții de stat în Subprogramul AGRO IMM INVEST
 • Modificările prevăzute de prezentul act normativ au fost notificate la Comisia Europeană și autorizate prin Decizia Comisiei Europene C(2020)9633 cu titlul State Aid SA. 60236 (2020/N) – Romania COVID-19: Second amendment to the existing aid scheme SA.56895 under the Temporary Framework
 • A fost prelungit programul IMM INVEST ROMÂNIA până la data de 30 iunie 2021 pentru emiterea acordurilor de finanțare/scrisori de garanție iar plata granturilor va fi efectuată până la data de 30 iunie 2022
 • Eliminarea referinței la prelungirea schemei de ajutor de stat pentru anii următori printr-un act normativ cu putere de lege doar în condițiile în care creșterea economică estimată de CNSP se situează sub nivelul creșterii din anul 2020 deoarece pentru perioada următoare prelungirea schemei este condiționată de prelungirea aplicării Cadrului temporar pentru sprijinirea companiilor în contextul pandemiei Covid 19.
viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul finantelor
imm invest
imm factor