Guvernul a avut un deficit de 33 miliarde lei la opt luni, mai mic față de anul trecut, în contextul în care inflația a umflat veniturile statului mai mult decât au urcat cheltuielile

Guvernul a avut un deficit de 33 miliarde lei la opt luni, mai mic față de anul trecut, în contextul în care inflația a umflat veniturile statului mai mult decât au urcat cheltuielile
scris 26 sep 2022

Guvernul a înregistrat pentru primele opt luni ale anului 2022 un deficit de 32,98 miliarde lei, în scădere față de deficitul de 39,36 miliarde lei înregistrat la aceeași perioadă a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut (PIB), deficitul bugetar a înregistrat o scădere cu 0,93 puncte procentuale pe primele opt luni ale anului 2022 față de aceeași perioadă a anului 2021, de la 3,33% din PIB la 2,4% din PIB.

Deficitul redus este determinat de avansul substanțial al veniturilor, cu 22%, un factor important fiind inflația, în timp ce cheltuielile au urcat cu 16,7%, cu un plus de 4,5% la salariile din sectorul public, 16,5% în plus la bunuri și sericii și o creștere de 17,8% la asistență socială, în principal pensii.

Cheltuielile cu investițiile sunt cu numai 9,6% în urcare, avansul având ca sursă fondurile nerambursabile UE, în timp ce investițiile de la bugetul statului au stagnat.

Veniturile

Veniturile bugetului au însumat 293,85 miliarde lei în primele opt luni ale anului 2022, cu 22% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut. Evoluția favorabilă a acestora fost influențată preponderent de avansul veniturilor din TVA, venituri nefiscale, alte impozite și taxe pe bunuri și servicii, contribuții de asigurări și impozit pe profit.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 22,08 miliarde lei în ian-aug, consemnând o creștere de 17,6% (an/an), susținută de sporul încasărilor din impozitul pe dividende (+43,2%), declarația unică (+39,1%), respectiv impozitul aferent pensiilor (+27%).

Veniturile din impozitul pe salarii au crescut cu 10,2%, sub evoluția fondului de salarii din economie (+12,1%); totodată, dinamica acestei categorii de încasări a fost influențată și de extinderea în sectorul agricol și industria alimentară a facilității acordate salariaților din construcții (conform Legii nr. 135/2022).

Profit record al companiilor controlate de Guvern, în jumătate de an rezultatul este dublu față de tot anul trecut și de șase ori mai mare decât în 2020 CITEȘTE ȘI Profit record al companiilor controlate de Guvern, în jumătate de an rezultatul este dublu față de tot anul trecut și de șase ori mai mare decât în 2020

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 91,68 miliarde lei în primele opt luni, în creștere cu 9,4% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe salarii, evoluția contribuțiilor este inferioară dinamicii fondului de salarii, fiind totodată influențată de extinderea în sectorul agricol și industria alimentară a facilității acordate salariaților din construcții (conform Legii nr. 135/2022).

Încasările din impozitul pe profit au însumat 17,98 miliarde lei în ian-aug, consemnând o creștere de 35,0% (an/an), susținută atât de avansul încasărilor din impozitul pe profit de la agenții economici (30,2% an/an, respectiv +3,9 miliarde lei), cât și de impozitul pe profit virat de băncile comerciale (+0,8 miliarde lei).

Încasările nete din TVA au înregistrat 60,83 miliarde lei în primele opt luni, în creștere cu 22,6% (an/an), în timp ce restituirile de TVA au consemnat un nivel de 18,07 miliarde lei în ianaug - cu 9.2% mai ridicat față de cel rambursat în anul anterior. Dinamica veniturilor din TVA a fost influențată preponderent de evoluția favorabilă a bazei macroeconomice relevante.

Veniturile din accize au însumat 23,85 miliarde lei în ian-aug, consemnând o creștere de 6% (an/an), determinată în principal de avansul încasărilor din accizele pentru produsele din tutun (10,4% an/an), în timp ce accizele pentru produse energetice au înregistrat o dinamică de 1,6% - susținută atât de creșterea consumului de carburanți față de aceeași perioadă a anului trecut, cât și de majorarea accizei cu 3,6% începând cu 1 ianuarie 2022.

Evoluția lunară a încasărilor din accize prezintă în general o volatilitate mai ridicată, determinată de politica operatorilor economici de antrepozitare fiscală a produselor accizabile.

Alte impozite și taxe pe bunuri și servicii au totalizat 12,19 miliarde lei în primele opt luni, mînregistrând un avans semnificativ față de anul precedent (+8,96 miliarde lei), preponderent pe seama încasărilor suplimentare din sectorul energetic.

Veniturile nefiscale au însumat 28,22 miliarde lei în ian-aug, consemnând o creștere de 52,1% (an/an), susținută de avansul veniturilor din proprietate − dividende, redevențe petroliere și vărsăminte din veniturile nete ale BNR. De asemenea, nivelul veniturilor nefiscale este determinat și de înregistrarea sumelor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor art.10, din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 115/2011.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 20,95 miliarde lei în primele opt luni, în creștere cu 20,3% (an/an).

Ciucă: Bugetul pentru 2023, aprobat în Guvern până la 27 octombrie, cu resurse pentru mărirea salariilor și pensiilor CITEȘTE ȘI Ciucă: Bugetul pentru 2023, aprobat în Guvern până la 27 octombrie, cu resurse pentru mărirea salariilor și pensiilor

Cheltuieli

Cheltuielile în sumă de 326,83 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 16,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din PIB, cheltuielile pe primele opt luni ale anului 2022 au înregistrat o creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2021, de la 23,7% din PIB la 23,8% din PIB.

Cheltuielile de personal au însumat 77,29 miliarde lei, în creștere cu 4,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 5,6% din PIB, cu 0,63 puncte procentuale mai mici față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 43,56 miliarde lei, în creștere cu 16,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetele locale, respectiv 21,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 10,8%.

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 19,18 miliarde lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent plățile de dobânzi aferente portofoliului de datorie publică s-au majorat cu 7,29 miliarde lei ca urmare a creșterii ratelor de dobândã în contextul inflaționist manifestat îndeosebi începând cu a doua parte a anului 2021, atât pe plan intern cât și international, cât și ca urmare a incertitudinilor generate de conflictul armat din Ucraina.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 117,24 miliarde lei în creștere cu 17,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea de la 1 ianuarie 2022, a punctului de pensie cu  10%, respectiv de la 1.442 lei la 1.586 lei, a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari (pensia minimă) de la 800 lei la 1.000 lei, de acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 de lei, astfel încât toți cei care se încadrează în această categorie să aibă un venit de 2.200 de lei, în luna ianuarie 2022, precum și de acordarea celei de-a 13-a indemnizații pentru persoanele cu dizabilități.

De asemenea, cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile din luna iulie 2022 pentru acordarea unui ajutor financiar în valoare de 700 de lei pentru pensionarii din sistemul public, sistemul pensiilor militare de stat și pentru beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei.

Totodată, se reflectă majorarea alocației de stat pentru copii, astfel, alocația de stat pentru copii crește, începând cu 1 ianuarie 2022, la 600 de lei pentru copiii în vârstă de până la 2 ani sau până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Totodată, copiii cu handicap beneficiază de această sumă până la împlinirea vârstei de 18 ani. De asemenea, s-a majorat la 243 de lei alocația de stat pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, dar și pentru tinerii de peste 18 ani care urmează cursurile liceale sau profesionale, până la terminarea acestora, inclusiv pentru cei cu handicap care urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

 Impozitarea proprietăților în funcție de grila notarială ar putea fi amânată sau schimbată CITEȘTE ȘI Impozitarea proprietăților în funcție de grila notarială ar putea fi amânată sau schimbată

Cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale, respectiv până la finele lunii august 2022, au fost în sumă de 1,34 miliarde lei.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 8,76 miliarde lei, în principal, această sumă reprezintă subvenții pentru transportul de călători, pentru sprijinirea producătorilor agricoli, precum și pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale al consumatorilor noncasnici pentru sezonul rece 2021-2022 ( 2,02 miliarde lei).

Alte cheltuieli au fost de 5,79 miliarde lei, reprezentând în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, susținerea cultelor, alte despăgubiri civile.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 22,19 miliarde lei, cu 15,8% mai mari comparativ cu primele opt luni ale anului precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 33,07 miliarde lei, în creștere cu 9,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 30,19 miliarde lei. De asemenea, se observă o creștere a ponderii investițiilor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 57,98% din totalul cheltuielilor pentru investiții.

viewscnt
Afla mai multe despre
deficit bugetar
executia bugetara
buget
ministerul finantelor