Guvernul a intrat în criza coronavirus cu un deficit bugetar destul de ridicat, de 0,73% din PIB pentru primele două luni ale anului

Guvernul a intrat în criza coronavirus cu un deficit bugetar destul de ridicat, de 0,73% din PIB pentru primele două luni ale anului
scris 27 mar 2020

Guvernul a cheltuit în primele două luni ale anului cu 8,3 miliarde de lei (0,73% din PIB) mai mult decât a colectat din taxe și impozite, astfel că statul a intrat în criza economică determinată de coronavirus cu o situație destul de slabă a finanțelor publice. Anul trecut, pentru ianurie-februarie, deficitul bugetar a fost de 5,2 miliarde de lei (0,5% din PIB). Comparativ cu deficitul înregistrat în perioada similară a anului trecut, deficitul pe primele două luni ale anului 2020 este explicat în principal de majorarea rambursărilor de TVA cu 0,73 miliarde lei (3,22 miliarde lei la 29 februarie 2020, comparativ cu 2,49 miliarde lei la 28 februarie 2019), respectiv creșterea cheltuielilor de investiții cu aproximativ 1,63 miliarde lei față de aceeași perioadă a anului precedent, precum și avansurile ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic în sumă de 1,29 miliarde lei, potrivit Ministerului Finanțelor.

Ținta pentru deficitul bugetar din acest an era de 3,6% înainte de declanșarea crizei cauzate de coronavirus. În acest moment, este dificil de estimat la cât se va situa deficitul bugetar, în contextul în care reducerea puternică a activității economice atrage și scăderea veniturilor bugetare, în timp ce cheltuielile cresc puternic, din cauza măsurilor luate de Guvern pentru susținerea mediului de afaceri și a populației.

Veniturile bugetului

Încasările din impozitul pe venit  au fost de 4,24 miliarde lei în primele 2 luni ale anului curent și prezintă o creștere de 16,2% față de perioada similară a anului trecut.

În structură, evoluția încasărilor din impozitul pe salarii în ian-febr (10,1%, an/an) reflectă dinamica fondului de salarii din economie din dec 2019 -ian 2020 (10,2%, reprezentând ritmul de creștere al câștigul salarial mediu brut de 9,3% și al numărul mediu de salariați de 0,8% an/an).

Totodată, se remarcă o accelerare a încasărilor lunare din impozitul pe salarii, de la 5% la finele anului trecut, la 8%, respectiv 13% în primele două luni a.c., deși avansul câștigul salarial mediu brut a încetinit constant în ultimele luni. În plus, comparativ cu perioada similară a anului trecut, scutirea de la plata impozitului pe venit a salariaților din domeniul construcțiilor și sectoarele industriale conexe a generat un impact negativ asupra ritmului încasărilor din luna ianuarie 2020.1

În ce privește celelalte categorii ale impozitului pe venit, creșteri semnificative au înregistrat veniturile din dividende (38,3%) și veniturile din pensii (42,8%) în condițiile majorării punctului de pensie de la 1 septembrie 2019.

ING vede o contracție puternică a economiei în 2020 din cauza epidemiei și o revenire parțială în 2021. Deficitul bugetar explodează la nivelurile de la precedenta criză CITEȘTE ȘI ING vede o contracție puternică a economiei în 2020 din cauza epidemiei și o revenire parțială în 2021. Deficitul bugetar explodează la nivelurile de la precedenta criză

Contribuțiile de asigurări  au înregistrat 19,56 miliarde lei în primele 2 luni ale anului 2020, cu 11,2% peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut. Similar evoluției impozitului pe salarii, contribuțiile sociale au înregistrat o accelerare de la 8,5% în decembrie 2019 la 10,0% în ianuarie 2020, respectiv 12,5% în luna februarie 2020 (an/an). Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, contribuțiile sociale au fost influențate negativ

  • în luna ianuarie 2020 de scutirea salariaților din domeniul construcțiilor și sectoarele industriale conexe de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate și de reducerea contribuției asiguratorii în muncă datorate;
  • în luna februarie 2020 ca urmare a modificării bazei de calcul a CAS și CASS datorată pentru salariații cu contract individual de muncă cu timp parțial (impact negativ de cu cca 82 milioane lei). 

Încasările din TVA au însumat 11,52 miliarde lei în primele două luni ale anului 2020, în creștere cu 6,7% față cele înregistrate în perioada similară a anului 2019. În perioada analizată se constată o dinamică în creștere a veniturilor brute din TVA exclusiv restituiri, de 11,4%, an/an (12,2% în luna februarie), în linie cu dinamica bazei macroeconomice relevante - cifra de afaceri în comerț, servicii și industrie, de 11% (an/an). De asemenea, restituirile din TVA au fost cu 29,4% mai mari față de cele înregistrate anul trecut (3,2 miliarde lei în ian-febr 2020, față de 2,5 miliarde lei în ian-febr 2019). 

Veniturile din accize au însumat 5,03 miliarde lei în primele 2 luni ale anului 2020, și prezintă un avans de 11,3% față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut.

Guvernul a plafonat taxa clawback CITEȘTE ȘI Guvernul a plafonat taxa clawback

Veniturile din accize pentru produse energetice au accelerat în luna februarie la 12.7%, an/an (+10,8% ian-febr), în condițiile în care nivelul accizei pentru carburanți a fost diminuat la începutul acestui an cu 13% la benzina fără plumb, respectiv 14,3% la motorină. Veniturile din accizele pentru produsele din tutun au înregistrat un avans de 11,4% (an/an), susținut de majorarea nivelului accizei la țigarete cu 4,2%.

Veniturile din taxele pe utilizarea bunurilor au însumat 0,72 miliarde lei, în creștere cu 24,6% comparativ cu primele 2 luni ale anului 2019. Evoluția acestor încasări a fost susținută de avansul de 45,4% al veniturilor din taxele pe jocurile de noroc.

Veniturile nefiscale au înregistrat 3,74 miliarde lei în primele 2 luni ale anului 2020, în creștere cu 9,4% față de încasările din aceeași perioadă a anului 2019. Dinamica a fost susținută de evoluția veniturilor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (21,6% an/an) și a veniturilor din dobânzi (154,3%, an/an). Dinamica pozitivă a acestor venituri a fost atenuată de vărsămintele din veniturile nete ale BNR efectuate în luna februarie 2020, în scădere cu 34,5% față de cele efectuate în luna februarie 2019.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 2,4 miliarde lei în primele două luni ale anului 2020, în creștere cu 2,7% față de perioada similară a anului trecut.

ULTIMA ORĂ Bonificații pentru firmele care achită impozitul pe profit. Facilitate gândită inclusiv pentru microîntreprinderi CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Bonificații pentru firmele care achită impozitul pe profit. Facilitate gândită inclusiv pentru microîntreprinderi

Cheltuielile bugetului

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 59,58 miliarde lei (5,2% din PIB), au crescut în termeni nominali cu 14,8% față de aceeași lună a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creștere cu 0,3 puncte procentuale de la 4,9% din PIB 2019 la 5,2% din PIB în 2020.

Cheltuielile de personal au însumat 17,32 miliarde lei, în creștere cu 9,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, reflectându-se majorările salariale, indemnizația de hrană, atât cele aplicate începând cu 1 ianuarie 2019, acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cât și majorările salariale aplicate cu 1 ianuarie 2020. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal și-au menținut ponderea la nivelul de 1,5% din PIB.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 7,47 miliarde lei, în creștere cu 13,9% față de anul precedent. În cadrul bugetului general consolidat, majorările față de medie se înregistrează la nivelul bugetelor locale, precum și la bugetul  fondului național unic de sănătate.  Această creștere este determinată de valori mai mari ale deconturilor din sectorul sănătate pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat și pentru decontarea serviciilor medicale în ambulatoriu.

ULTIMA ORĂ INFOGRAFIC - BCR vede o recesiune severă în România și explozia deficitului bugetar. Șomajul ajunge la aproape 11%. Crește riscul retrogradării țării la categoria junk CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ INFOGRAFIC - BCR vede o recesiune severă în România și explozia deficitului bugetar. Șomajul ajunge la aproape 11%. Crește riscul retrogradării țării la categoria junk

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 22,18 miliarde lei în creștere cu 16,0% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea punctului de pensie, începând cu 1 septembrie 2019, cu 15%, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei, a indemnizației sociale pentru pensionari garantată cu 10%, majorarea alocațiilor de stat pentru copii începând cu 1 mai 2019, precum și indexarea acestora cu rata inflației din anul 2019, începând cu 1 ianuarie 2020. De asemenea, este inclusă devansarea sumei de 1,4 miliarde lei pentru plata a 50% din cheltuielile cu pensiile pentru luna februarie care se distribuie prin Poșta Română.

Cheltuielile cu subvențiile  au fost de 1,99 miliarde lei, de peste 2,5 ori mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creștere determinată, în principal, de subvențiile din sectorul agricol, respectiv de acordarea în avans a ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic.

Cheltuielile cu alte transferuri au înregistrat 3,1 miliarde lei, fiind în scădere cu 12,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Alte cheltuieli, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, precum și alte despăgubiri civile, acestea au însumat 0,86 miliarde lei.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 2,79 miliarde lei, cu 8,7% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 3,2 miliarde lei, fiind de peste două ori mai mari față de aceeași perioadă a anului anterior. În cadrul bugetului general consolidat, majorările apar la bugetul de stat și la bugetele locale atât din fonduri naționale, cât și aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

viewscnt
Afla mai multe despre
buget
deficit
executia bugetara
ministerul finantelor
guvern