Guvernul îngheață și anul viitor angajările, dar mărește indemnizațiile pentru funcționari publici și aleși locali. Nu sunt acordate tichete buge­ta­rilor și bani pentru munca suplimentară, cu excepții. Rabla - tăiată drastic

Guvernul îngheață și anul viitor angajările, dar mărește indemnizațiile pentru funcționari publici și aleși locali. Nu sunt acordate tichete buge­ta­rilor și bani pentru munca suplimentară, cu excepții. Rabla - tăiată drastic
Profit.ro
Profit.ro
scris 13 dec 2023

Anul viitor va fi suspendată în continuare ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice, din sistempul public, angajările urmând a fi aprobate doar prin memorandum în Guvern, conform unei ordonanțe de urgență pregătitoare pentru bugetul de anul viitor.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente
30 mai - Profit News TV - Maraton Fonduri Europene. Parteneri: BCR, BRD, CEC Bank, Fabrica de Consultanță.
11 iunie - Medika TV - Maraton Sănătatea Aparatului Urinar
12 iunie - Profit News TV - Maraton Energie
13 iunie - Eveniment Profit.ro - Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, BVB, CEC Bank, Infinity Capital Investments, Sphera, Teraplast
17 iunie - Eveniment Profit.ro - Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield

Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor va fi menținut la nivelul lunii decembrie 2023, iar munca suplimentară va fi compensată doar cu timp liber, cu excepția polițiștilor, militarilor și lucrătorilor din serviciile speciale.

Indemnizațiile demnitarilor publici locali, alături de cele ale funcționarilor publici, urmează să fie majorate cu 5%.

Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice potrivit prevederilor legale în vigoare se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică locală şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX litera C la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

FOTO FMI avertizează din nou România - Pachetul fiscal e bun, dar trebuie mai mult. Noile taxe pe cifra de afaceri ar trebui reconsiderate, și băncile ar putea slăbi. Ar trebui introdusă impozitarea progresivă pe venit CITEȘTE ȘI FOTO FMI avertizează din nou România - Pachetul fiscal e bun, dar trebuie mai mult. Noile taxe pe cifra de afaceri ar trebui reconsiderate, și băncile ar putea slăbi. Ar trebui introdusă impozitarea progresivă pe venit

Anul viitor nu vor fi acordate bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă. În anul 2024, pensiile de serviciu nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.

De asemenea, va fi prorogată acordarea pensiilor speciale primarilor.

Pentru personalului didactic, personalului didactic auxiliar precum și ale personalului nedidactic din sistemul naţional de învăţământ, ordonanța arăta inițial că se majorează salariile în anul 2024 cu 20% în două tranșe, după cum urmează:

a) începând cu data de 1 ianuarie 2024 se acordă o majorare cu un procent de 8% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023;

b) începând cu data de 1 iunie 2024 se acordă diferența până la 20%.

UPDATE Ministerul finanțelor a corectat proiectul, arătând că se acordă o majorare de 13% de la 1 ianuarie, respectiv diferența începând de la 1 iunie. 

LEGE Poliția locală îi va putea amenda pe conducătorii de trotinete electrice CITEȘTE ȘI LEGE Poliția locală îi va putea amenda pe conducătorii de trotinete electrice

În același timp, se propune continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, astfel:

- menținerea în anul 2024 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitateaîn aceleași condiții;

- în anul 2024, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vacompensanumai cu timp liber corespunzător. Excepție vor face personalul militar, poliţişti, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională. De asemenea, pentru personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum şi de către poliţiştii de penitenciare, pentru care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 70% din solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenită/cuvenit, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. 

- neacordarea în anul 2024 a biletelor de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, și nici a premiilor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017; prin excepție, în anii 2024 se potacorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătitpe aceștia, cu încadrareaîn alocareabugetară;

- menținerea în anul 2024 a anumitor categorii de drepturi de care beneficiază personalul militar, polițiștii și polițiștii de penitenciare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul brut, la nivelul lunii decembrie 2023;

- menținerea în anul 2024 a cuantumului compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană, valoarea financiară anuală a normelor de echipare şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

- numărul maxim de posturi finanțat în anul 2024 din fonduri publice de către instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare să fie stabilit astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii cu încadrarea în cheltuielile de personal. Ordonatorii de credite vor stabili numărul maxim de posturi care se finanțează, cu respectarea acestei condiționalități.

UDMR propune ca alegerile prezidențiale să poată fi organizate mult mai devreme CITEȘTE ȘI UDMR propune ca alegerile prezidențiale să poată fi organizate mult mai devreme

În anul 2024 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice.

Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile publice locale.

Pentru posturile pentru care s-a care s-a afișat selecția dosarelor și pentru posturile unice, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.

Tranșele aferente anului 2023 din sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, care fac obiectul plății eșalonate, reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, precum și tranșa aferentă anului 2023 din sumele reprezentând drepturi de natură salarială restante stabilite în favoarea personalului din sistemul justiţiei prin acte administrative ale ordonatorilor de credite, a cărei plată este reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei, neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se plătesc eșalonat sau se pot converti în titluri de stat cu valoarea nominală de 1.000 lei, începând cu anul 2024, în tranșele prevăzute pentru acest an.

Aceste prevederi se aplică şi în ceea ce priveşte tranșele aferente anului 2023 din sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, având ca obiect acordarea de daune- interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, reglementate prin actele normative prevăzute la același alineat.

Pentru a avea un tratament unitar în ceea ce privește plata drepturilor de natură salarială și a sumelor reprezentând daune-interese moratorii, stabilite prin hotărâri judecătorești, este necesar ca și plata sumelor stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024, să se realizeze după o procedură similară celei stabilită pentru hotărârile judecătorești devenite executorii până la data de 31 decembrie 2023;

Nu vor fi acordate ajutoare, plăți compensatorii la pensionare.

Vor fi majorate în anul 2024, cu 13,8%, următoarele drepturi și indemnizații:

- indemnizațiile prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat;

- drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţiaindemnizaţiilor prevăzute laart. 1 alin. (1) din această lege;

- drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;

- indemnizațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare;

- indemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

- ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordareaunui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare;

- indemnizațiile reparatorii lunare, potrivit art. 4 alin. (2) și art. 7 din Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările și completările ulterioare;

Vor fi menținute în anul 2024 în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023 următoarele drepturi:

- indemnizația prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată;

- cuantumul indemnizației președintelui Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, republicată;

- cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România, membrilor Academiei de Științe Medicale din România, membrilor Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și membrilor Academiei de Științe Tehnice din România;

- cuantumul sprijinului material acordat urmașilor membrilor Academiei Române și urmașilor membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România;

- drepturile prevăzute de Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare.

Se propune ca în anul 2024, rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, să se acorde în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2023.

Se propune prorogarea până la data de 1 ianuarie 2025 a termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 322/2022 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

Se propune ca în anul 2024, cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, să se menţină la nivelul din luna decembrie 2023, de 6.240 lei.

Se propune ca în anii 2024-2025 să se acorde reduceri de tarife sau, după caz, gratuităţi, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilităţile de transport prevăzute de următoarele acte normative:

a) art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art. 210 alin. (3) din Legeanr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;

c) art. 1, art. 2 alin. (1), (2) şi (4), art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 alin. (1), (2) şi (3), art. 5, art. 8 alin. (1), (2) şi (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare.

Notarii primesc noi competențe privind procedurile succesorale CITEȘTE ȘI Notarii primesc noi competențe privind procedurile succesorale

În anul 2024, cuantumul ecotichetului acordat prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 - 2024 este în sumă maximă de 10.000 lei.

În anul 2024, cuantumul primei de casare acordate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024 (Rabla) va fi în sumă de maximum 3.500 lei, față de până la 7.000 lei astăzi, pentru achiziţionarea unei motociclete noi sau a unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat, respectiv 5.000 lei (în loc de 10.000 lei) pentru achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate. Prima de casare se acordă numai în cazul în care beneficiarul deține în proprietate autovehicolul uzat pentru o perioadă mai mare de 3 ani.

Cea mai mare scădere este pentru programul Rabla Plus, unde subvenția scade de la echivalentul a 10.000 de euro la doar 2.000 de euro.

În anul 2024, finanțarea care se acordă prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională este în sumă de 10.000 lei/ solicitant.

Modalitatea legală de modificare, prin notificare, în scopul prelungirii duratei proiectelor și al clarificării obligațiilor părților în contextul declarării acestora ca nefuncționale și nefinalizate, va face obiectul unor instrucțiuni emise de autoritățile de management, pana la data de 31 decembrie 2023. Fiecare AM va clarifica aceste aspecte în funcție de program și nevoi, acționând în termeni de eficiență și cu respectarea condițiilor și dispozițiilor prevăzute în contracte/decizii/ordinele de finanțare si legislația aplicabilă.

Se propune continuarea măsurii de disponibilizare la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului a minim 10% din valoarea creditelor bugetare și a creditelor de angajament aprobate pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, care la data de 31 octombrie înregistrează în execuția bugetară la unele titluri din clasificația economică ale unui capitol bugetar, cu excepția cheltuielilor aferente finanțării externe nerambursabile, plăți sub 50% din valoarea creditelor bugetare aprobate.

Se propune interzicerea, în anul 2024, a achiziţionării, preluării în leasing sau închirierii de autoturisme, mobilier şi aparatură birotică, de către autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare.

Prevederile art. IV din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în anul 2024.

În situații temeinic justificate din punct de vedere economic și social, prin excepție de la prevederile alin. (1), Guvernul poate aproba, prin memorandum încheierea de angajamente legale pentru categoriile de proiecte care intră sub incidența prevederilor art. IV din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 90/2023, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrare în bugetul aprobat.

În vederea finalizării obiectivelor de investiții pentru care au fost alocate sumele prevăzute în anexa 7/03 la Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022, este necesar ca sumele rămase neutilizate să rămână la dispoziția autorităților locale.

Se propune ca în anul 2023 ordonatorii principali de credite cu rol de beneficiari să fie autorizați să modifice în proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, anexe la buget, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare.

Întrucât prevederile art.XII^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 și-au atins scopul, este necesară abrogarea acestui articol.

Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare prim-ministrul şi ministrul finanțelor semnează o declarație de răspundere prin care se atestă, exclusiv, corectitudinea şi integralitatea informațiilor din Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2024 - 2026.

De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul şi ministrul finanțelor semnează o declarație ce atestă exclusiv încadrarea proiectului de buget pe anul 2024 şi perspectiva 2025 - 2027 în țintele, obiectivele şi prioritățile asumate prin Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2024 - 2026.

Amânarea obligației montării în apartamente a repartitoarelor, avizată. Subvenții la repartitoare pentru o parte a populației CITEȘTE ȘI Amânarea obligației montării în apartamente a repartitoarelor, avizată. Subvenții la repartitoare pentru o parte a populației

Termenul prevăzut la articolul 11 din Legea nr. 133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2025.

Se propune prorogarea, până la data de 1 ianuarie 2025 a termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. III din Legea nr. 210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

Se propune prorogarea până la data de 1 ianuarie 2025 a termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 32^1 alin. (1), (2), (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Se propune ca prevederile art. XXI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2023 să fie aplicabile și bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii.

Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioareși ale art. 147 din Legea învățământului superior nr. 199/2023, în anul 2024 finanţarea cheltuielilor pentru educaţie, la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, cu toate componentele sale, reprezintă, minimum 10,0% din cheltuielile bugetului general consolidat.

Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu anul 2025.

În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. f), art. 63 alin. (4), art. 78 alin. (8), art. 83 alin. (15), art. 131 alin. (11), art. 138 alin. (5), (6), (7) și (9), art. art. 139 alin. (2) lit. d), alin. (3) și (7), art.179 alin. (7), art. 207 alin. (4) lit. e) și g), alin. (5), (9) și (11), art. 217 alin. (3), art. 218 alin. (4) și (6) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, în anul 2024, prin ordin al ministrului educației se aprobă derularea de programe-pilot, în limita fondurilor aprobate prin legea bugetară anuală.

Prevederile art.139 alin.(1), (2) lit.a) - c), (4) și (9) - (16) din Legea nr. 198/2023, cu modificãrile ulterioare intrã în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Finanțarea Programului-pilot aprobat în aplicarea prevederilor art. 77 alin. (4) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului București, în limita sumei de 1.139.400 mii lei, aprobată într-o poziție distinctă în anexă la Legea bugetului de stat pe anul 2024. Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrative-teritoriale și pe unități de învățământ, precum și normele metodologice de aplicare a Programului-pilot, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației.

Prevederile art. 216 alin. (19) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, se aplică începând cu anul universitar 2025-2026.

Se propune prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi confesional până la data de 1 ianuarie 2025.

Se propune prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescărești și de acvacultură până la data de 1 ianuarie 2025.

ULTIMA ORĂ Iohannis retrimite în Parlament legea care dubla la 900 kW pragul scutirii de dezechilibre a prosumatorilor CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Iohannis retrimite în Parlament legea care dubla la 900 kW pragul scutirii de dezechilibre a prosumatorilor

Se propune prorogarea termenului prevăzut la art. 210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, pentru data de 1 ianuarie 2025, respectiv acordarea pensiilor speciale aleșilor locali.

Se propune suspendarea aplicării Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, până la 1 ianuarie 2025.

Se propune suspendarea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 și până la 1 ianuarie 2025, a aplicării prevederilor 34-35 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar.

Se propune prorogarea până la 1 decembrie 2024 a termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

La elaborarea și aprobarea bugetelor locale, în completarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, finanțarea cheltuielilor de funcționare ale unităților de îngrijire la domiciliu, ale centrelor de zi de îngrijire și recuperare, ale căminelor pentru persoane vârstnice, precum și pentru finanțarea indemnizațiilor îngrijitorilor informali și a drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura din surse proprii, cel puțin la nivelul cotelor stabilite de dispozițiile legale, diferența de fonduri necesare finanțării integrale a acestor cheltuieli.

Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, pensiile de serviciu stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.

Prin derogare de la prevederile art. 68^5 alin. (10) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, pensiile de serviciu stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.

În anul 2024, cuantumul ecotichetului acordat prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 - 2024 este în sumă maximă de 10.000 lei.

În anul 2024, cuantumul primei de casare acordate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024 este în sumă de maxim 3.500 lei pentru achiziţionarea unei motociclete noi sau a unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat, respectiv 5.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate. Prima de casare se acordă numai în cazul în care beneficiarul deține în proprietate autovehicolul uzat pentru o perioadă mai mare de 3 ani.

În anul 2024, finanțarea care se acordă prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională este în sumă de 10.000 lei/ solicitant.

Modalitatea legală de modificare, prin notificare, în scopul prelungirii duratei proiectelor și al clarificării obligațiilor părților în contextul declarării acestora ca nefuncționale și nefinalizate, va face obiectul unor instrucțiuni emise de autoritățile de management, pana la data de 31 decembrie 2023. Fiecare AM va clarifica aceste aspecte în funcție de program și nevoi, acționând în termeni de eficiență și cu respectarea condițiilor și dispozițiilor prevăzute în contracte/decizii/ordinele de finanțare si legislația aplicabilă.

Se prorogă până la data de 31 iulie 2024, următoarele termenele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023:

- Termenul de 31 decembrie 2023 până la care autoritățile de management ale programelor 2021 – 2027 trebuie să încheie contracte de finanțare/să emită decizii de finanțare pentru etapa II a proiectelor/operațiunilor care îndeplinesc cerințele de etapizare, cu asigurarea continuității implementării astfel încât să asigure continuitatea implementării acestora cu data de 1 ianuarie 2024 şi pentru a evita eventualele blocaje ce ar fi generate din întreruperea finanțării.

- Termenul de 31 decembrie 2023 până la care contractele de finanțare pentru proiectele etapizate trebuie încheiate de către autoritățile de management ale programelor regionale 2021 - 2027.

Măsurile aferente procesului de închidere a programelor operaționale 2014-2020 reprezintă obiective de importanță strategică pentru România, iar pentru aceasta procedurile aferente trebuie să permită maximizarea absorbției fondurilor alocate în această perioadă de programare.

Măsurile de prorogare sunt necesare în vederea eliminării riscului de blocaj financiar la nivelul beneficiarilor cu consecințe negative asupra fluxului financiar la nivelul proiectelor, în condițiile în care data de 31 decembrie 2023 reprezintă termenul limită pentru eligibilitatea din fonduri europene nerambursabile a cheltuielilor efectuate și plătite de beneficiari în cadrul proiectelor finanțate prin programele operaționale din cadrul financiar multianual 2014-2020.

În vederea corelării termenului de utilizare a sprijinului, respectiv 12 luni de la data fiecărei alimentări cu data ultimei tranșe acordate în cadrul măsurii de sprijin, respectiv decembrie 2023, este necesară abrogarea termenului expres instituit pentru semnarea deciziei de finanțare, având în vedere faptul că autoritatea de management a Programului Incluziune şi Demnitate Socială, în virtutea atribuțiilor sale, poate încheia decizia de finanțare și în lipsa instituirii unui termen expres prin raportare la reglementările europene aplicabile. În acest sens, se aborgă alin.(3) al art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit informațiilor comunicate de către Ministerul Afacerilor Interne privind sumele decontate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu măsurile imediate acordate cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, este necesară suplimentarea alocării financiare care poate fi decontată pe bază de cost unitar din cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 cu cel puțin 29.000.000,00 milioane euro contribuție UE, astfel încât impactul bugetar asupra bugetului de stat sa fie semnificativ redus.

Suplimentarea alocării financiare care poate fi decontată pe bază de cost unitar din cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 este efectuată în baza economiilor estimate la nivelul proiectelor finalizate și/sau care se află în derulare la nivelul Programului operațional Capital Uman 2014-2020.

În acest sens, pentru utilizarea resurselor financiare disponibile din alocarea REACT-EU, a fost introdusă în Programul operațional Capital Uman 2014-2020 o nouă axă prioritară (AP 11 - REACT EU CARE - Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina), cu o alocare de 29.000.000 euro, reprezentând 100% contribuție din partea Uniunii Europene.

Astfel, va fi valorificată flexibilitatea prevăzută de Regulamentul (UE) 2022/562 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 aprilie 2022, prin care pot fi finanțate cheltuieli cu persoanele strămutate din Ucraina, prin realocarea rapidă a fondurilor disponibile pentru acest sprijin de urgență, în contextul în care nu sunt posibile transferuri între programe.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
inghetare
guvern
angajări
imndemnizatii
tichete
rabla
munca
suplimentar
pensii
special
buget