Implicații fiscale și contabile privind repartizarea trimestrială a dividendelor

Implicații fiscale și contabile privind repartizarea trimestrială a dividendelor
scris 4 sep 2018

Începând cu dată de 15 iulie 2018, societățile pot distribui dividende către acționari, respectiv asociați, atât anual, cât și trimestrial. Prin această facilitate, autoritățile urmăresc diminuarea evaziunii fiscale, creșterea încasărilor la bugetul de stat, dar și încurajarea micilor întreprinzători, potrivit Iuliei Vlăsceanu, senior tax consultant, Accace România.

Ideea acestei modificări a legii (reflectată atât în legea contabilitățîi 82/1991, cât și în legea societăților 31/1990 și în legea privind organizarea și funcționarea corporației 1/2005), a venit în urmă unor discuții cu antreprenori de IMM-uri.

"Problema care apărea cel mai des la suprafață viza faptul că antreprenorilor le era greu să reziste pe piață la început de drum, în speță în primul an de activitate, când erau nevoiți să se finanțeze din surse separate de compania pe care incearcau să o pună pe picioare. Acest aspect era valabil, mai ales, în condițiile în care nu puteau repartiza dividende decât începând cu luna aprilie a anului următor începerii activității", afirmă consultantul Accace.

Finanțele stabilesc modul de contabilizare a dividendelor repartizate trimestrial și formatul situațiilor financiare interimare CITEȘTE ȘI Finanțele stabilesc modul de contabilizare a dividendelor repartizate trimestrial și formatul situațiilor financiare interimare

Iulia Vlăsceanu, senior tax consultant, Accace România

Iulia Vlăsceanu, senior tax consultant, Accace România

Care sunt modificările în lege?

1. Profitul va putea fi repartizat trimestrial dacă se optează pentru acest lucru

În primul rând, repartizarea profitului va fi înregistrată în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați.

La calculul profitului de repartizat trimestrial se vor lua în calcul, de asemenea, eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, cât și orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz.

Decizie semnată: Finanțele încep să controleze cum cheltuiesc ONG-urile banii primiți de la populație, din sponsorizări și de la bugetul statului. Vor fi verificați și anii din urmă. Curtea de Conturi acuză control zero CITEȘTE ȘI Decizie semnată: Finanțele încep să controleze cum cheltuiesc ONG-urile banii primiți de la populație, din sponsorizări și de la bugetul statului. Vor fi verificați și anii din urmă. Curtea de Conturi acuză control zero

2. Regularizarea profitului distribuit în cursul exercițiului financiar va avea loc după aprobarea situațiilor financiare anuale

Așadar, odată aprobate situațiile financiare anuale, se vor pune în balanță sumele distribuite trimestrial pe parcursul anului, față de suma calculată ca de distribuit, la sfârșitului anului.

După cum știm, în contextul vechii legi, calculam la sfârșit de an suma dividendelor de repartizat pentru anul respectiv. Ca urmare a prezentelor modificări, va trebui din nou să calculăm și, ulterior, să comparăm această suma rezultată la sfârșit de an cu totalul sumelor deja distribuite pe parcursul celor 4 trimestre.

În cazul în care această sumă rezultată la sfârșit de an este mai mică decât totalul sumelor distribuite deja în cursul celor 4 trimestre, atunci se va proceda la restituirea diferențelor de către acționari/asociați în termen de 60 de zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

În caz contrar, se pot impune penalizări societății. De asemenea, conducerea societății este răspunzătoare de a se asigura că sumele respective vor fi recuperate.

3. Persoanele care optează pentru repartizarea trimestrială a dividendelor trebuie să întocmească situații financiare interimare

Situațiile financiare interimare vor fi, de asemenea, supuse auditului și verificării de către cenzori, în situația în care persoana are obligația auditării, respectiv dacă situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori.

În acest sens, recent, a fost publicat și un proiect de ordin care modifică și completează Ordinul ministrului finanțelor publice (nr. 1.802/2014) referitor la Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Proiectul aduce câteva clarificări referitoare la conturile contabile ce vor fi utilizate pentru reflectarea repartizării trimestriale a dividendelor și instrucțiuni legate de pregătirea situațiilor financiare intermediare.

Consultanții au cerut schimbări importante la Antifraudă - limite pentru controalele în care inspectorii stau oricât la o firmă și caută orice, ca și transparentizarea analizei de risc. La Finanțe există deschidere și “discuții interne” CITEȘTE ȘI Consultanții au cerut schimbări importante la Antifraudă - limite pentru controalele în care inspectorii stau oricât la o firmă și caută orice, ca și transparentizarea analizei de risc. La Finanțe există deschidere și “discuții interne”

Ce rezultate se urmăresc cu aceste modificări?

Diminuarea evaziunii fiscale: se consideră că o repartizare trimestrială a dividendelor îi va determina pe antreprenori să nu mai apeleze la scheme artificiale de autofinanțare, riscând, astfel, să evazioneze statul în diverse moduri (datorită faptului că urmează ca în fiecare trimestru să primească o „felie” din dividendele de repartizat, nemaifiind nevoie să aștepte un an de zile pentru acest lucru).

Creșterea încasărilor la bugetul de stat, prin impozitul pe profit și pe dividende: se aproximează un venit anual suplimentar la bugetul de stat de un milliard de lei, doar din impozitul pe dividende.

Creșterea numărului de mici întreprinzători: se dorește că repartizarea trimestrială a dividendelor să îi stimuleze pe cei care își doresc să deschidă o afacere, dar sunt descurajați de ideea de a culege roadele muncii lor abia după un an sau chiar mai mult.

viewscnt
Afla mai multe despre
dividende
repartizare trimestriala
firme