Investitorii români reclamă legislația pe prețuri de transfer: Firmele mici și mijlocii sunt obligate să întocmească dosarul prețurilor de transfer

Investitorii români reclamă legislația pe prețuri de transfer: Firmele mici și mijlocii sunt obligate să întocmească dosarul prețurilor de transfer
scris 15 mai 2017

Autoritățile trebuie să clarifice cadrul legislativ privind politica de prețuri de transfer (transfer pricing) și să elimine obligația de a întocmi dosarul prețurilor de transfer în cazul societăților mici și mijlocii afiliate transferate la mari contribuabili de la începutul anului, întrucât această sarcină presupune costuri ridicate, potrivit Patronatului Investitorilor Autohtoni (PIAROM).

Conform practicilor europene, schimburile comerciale între entități aparținând aceluiași grup trebuie realizate la prețuri de piață, pentru a nu distorsiona concurența și pentru a nu favoriza apariția unor fenomene precum evaziunea fiscală și sustragerea masei impozabile.

Odată cu schimbarea criteriilor de selecție a marilor contribuabili, din 2017 au trecut la mari contribuabili și societăți pentru care societatea-mamă era inclusă în categoria marilor contribuabili. Astfel, societăți mici și mijlocii primesc calitatea de mari contribuabili și vor fi obligate să întocmească dosarul prețurilor de transfer.

"Societățile mici și mijlocii nu se pot consolida, dar devin mari contribuabili", spune Anca Vlad, președintele fondator PIAROM.

Societățile mici și mijlocii aflate în această situație vor fi obligate să întocmească dosarul prețurilor de transfer începând cu anul 2018, urmând ca anul acesta, în decembrie, să inițieze procesul de adunare a datelor, afirmă Anca Vlad.

ANAF își realocă inspectorii. Vrea să schimbe procedura rambursării de TVA la firme cu risc, pentru a avea timp de alte controale CITEȘTE ȘI ANAF își realocă inspectorii. Vrea să schimbe procedura rambursării de TVA la firme cu risc, pentru a avea timp de alte controale

Grupurile de firme care nu vor întocmi dosarul de prețuri de transfer vor fi amendate cu sume cuprinse între 12.000 și 14.000 lei. Anca Vlad atrage atenția asupra costurilor foarte mari necesare pentru întocmirea dosarului și a deficitului de specialiști care să se ocupe de acest proces. „Dacă amenda este de 14.000 de lei, costurile nu pot fi sub această sumă”, a declarat Vlad.

PIAROM propune anularea Ordinului nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenelor pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer. „Statul taxează și creează dificultăți grupurilor de întreprinderi românești”, a spus Cristian Pârvan, președintele PIAROM.

Ordinul stabilește într-o manieră foarte vagă aria sa de aplicabilitate, subiectul principal al întocmirii dosarului prețurilor de transfer fiind persoanele afiliate. Forma actuală a textului de lege permite interpretări discreționare, de genul analizării noțiunii de persoane afiliate prin prisma noțiunilor de întreprinderi legate și întreprinderi partenere. Cadrul legislativ ambiguu conduce la apariția a numeroase abuzuri din partea organelor de inspecție fiscală, ce tratează entități independente ca fiind persoane afiliate. Cu toate acestea, entitățile independente nu sunt consolidate din punct de vedere fiscal și, uneori, nu întrunesc condițiile pentru a fi considerate cel puțin întreprinderi legate.

PIAROM solicită ca obligativitatea de a întocmi dosarul prețurilor de transfer să rămână doar la societatea mamă. Cristian Pârvan propune fie consolidarea fiscală a grupurilor de firme mici și mijlocii, fie eliminarea întocmirii dosarul prețurilor de transfer de către aceste firme.

Marii contribuabili trebuie să pregătească anual dosarul prețurilor de transfer dacă tranzacțiile cu părțile afiliate au o valoare totală anuală egală sau mai mare decât un prag de semnificație. În funcție de natura tranzacției, pragurile de semnificație sunt: 200.000 euro pentru dobânzile înregistrate cu serviciile financiare; 250.000 euro (prestări de servicii); 350.000 euro (tranzacții privind achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale). Afiliații sunt, conform Codului fiscal, persoane rezidente sau nerezidente, părți ale aceluiași grup, la care dețin, direct sau indirect, minim 25% din numărul de acțiuni/părți sociale sau pe care le controlează în mod efectiv. Companiile nu au obligativitatea depunerii dosarului la autoritățile fiscale, în schimb inspectorii pot să îl ceară în orice moment, chiar prezentându-se la ușa directorului financiar al companiei, după termenul limită pentru pregătirea acestuia, respectiv, și nu doar în cadrul unei inspecții fiscale.

Gavriliu, Deloitte: Peste 1.500 de companii au aflat că sunt mari contribuabili din 2017. Care va fi impactul asupra prețurilor de transfer CITEȘTE ȘI Gavriliu, Deloitte: Peste 1.500 de companii au aflat că sunt mari contribuabili din 2017. Care va fi impactul asupra prețurilor de transfer

Obligația pregătirii dosarului de prețuri de transfer le revine și celorlalți contribuabili, însă la solicitarea organului de inspecție fiscală, în cadrul unei inspecții fiscale, astfel:

  • contribuabilii/plătitorii din categoria marilor contribuabil, care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate sub nivelul pragurilor de semnificație de 200.000 euro, 250.000 euro și 350.000 euro, dar peste cele menționate pentru alte categorii de contribuabili (50.000 euro/50.000 euro/100.000 euro)
  • contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici și mijlocii, care derulează tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificație:
    • 50.000 euro, exclusiv TVA, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
    • 50.000 euro, exclusiv TVA, în cazul tranzacțiilor privind serviciile primite/prestate;
    • 100.000 euro, exclusiv TVA, în cazul tranzacțiilor privind achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.

De la 1 ianuarie 2017, aproximativ 1.500 de companii au devenit mari contribuabili, însă acestea nu sunt obligate să pregătească în acest an (pentru tranzacțiile din 2016) dosarul prețurilor de transfer, document prin care justifică necesitatea și prețurile cu entități afiliate, întrucât prevederile ordinului ANAF de anul trecut în domeniu, care stabilește în ce condiții există obligativitatea întocmirii acestui dosar, nu sunt aplicate tranzacțiilor derulate de aceste 1.500 de companii în anul fiscal 2016, când nu erau clasificate ca fiind mari contribuabili, a clarificat ANAF ca răspuns la o solicitare a Profit.ro. Aceste companii vor avea obligația întocmirii dosarului de prețuri de transfer din 2018, pentru operațiunile din 2017.

Legea holdingurilor pentru eliminarea decalajului în termeni de cultură economică și legislativă dintre statele membre ale Uniunii Europene și România

PIAROM cere autorităților și adoptarea unei legi a holdingurilor care să stimuleze consolidarea relațiilor dintre companiile afiliate rezidente și încorporarea lor în cadrul unor holdinguri. Patronatul investitorilor autohtoni susține că inexistența unui cadru legislativ transparent, coerent și aliniat la tendințele europene în domeniu și barierele de ordin fiscal constituie principalele cauze pentru care companiile rezidente nu optează pentru agregarea lor în holdinguri.

Astfel, în prezent, cadrul legislativ ce reglementează înființarea și activitatea holdingurilor la nivelul României este unul ambiguu, care tratează în mod lacunar problematica relațiilor dintre companii și nu încurajează constituirea unor astfel de conglomerate în economia autohtonă. „Nu există o lege prin care să consolidezi grupul de firme”, a specificat Anca Vlad.

Solicitarea PIAROM vine ca urmare a comunicatului de presă emis de către Institutul Național de Statistică în aprilie 2017 cu privire la situația grupurilor de firme din România. Conform materialului, în România, în anul 2015, au fost identificate 73.663 de grupuri de întreprinderi, din care 92,58% erau grupuri de întreprinderi multinaționale, respectiv 68.194, iar 7,42 % reprezenta grupurile de întreprinederi rezidente, respectiv 5.469. Grupurile de întreprinderi multinaționale sunt controlate într-o proporție de peste 99,7% de entiăți din afara României.

viewscnt
Afla mai multe despre
piarom
preturi de transfer
control
holding