Procedura de acces online a salariaților în REVISAL, pentru a dovedi vechimea și salariul. Sistemul nu e însă gata și e nevoie de semnătura angajatorului

Procedura de acces online a salariaților în REVISAL, pentru a dovedi vechimea și salariul. Sistemul nu e însă gata și e nevoie de semnătura angajatorului
Ovidiu Bărbulescu
Ovidiu Bărbulescu
scris 7 iul 2022

Vechimea în muncă sau în specialitate va putea fi dovedită cu extrasul generat online din REVISAL și asumat de angajator prin semnătură, document care atestă salariul, vechimea în muncă și în specialitate, conform documentelor deținute de angajator, prevede procedura pregătită de Guvern în acest sens. Sistemul informatic nu e însă gata, urmând a fi implementat prin PNRR, iar extrasul va trebui semnat de angajator.

Urmărește-ne și pe Google News

Conform unel legi intrate în vigoare în luna mai, registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) devine accesibil online pentru salariați și foști salariați, iar aceștia vor putea descărca astfel un extras prin care pot dovedi vechimea în muncă și/sau în specialitate. Acum, salariații trebuie să se adreseze angajatorului sau Inspecției Muncii pentru un astfel de document.

DOCUMENT România vrea mai mulți soldați: Lege pentru formarea ca militar voluntar în 4 luni, cu beneficii în bani. Cine va mai fi chemat la armată CITEȘTE ȘI DOCUMENT România vrea mai mulți soldați: Lege pentru formarea ca militar voluntar în 4 luni, cu beneficii în bani. Cine va mai fi chemat la armată

De ce este important: Până acum nu exista un cadru legal prin care salariații să poată avea acces nerestricționat la datele proprii din registrul de evidență al salariaților. Totodată, pentru a obține un extras din registru, angajații depindeau fie de angajator, fie de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). În ambele situații, extrasul este emis în urma depunerii unei cereri scrise, ce se soluționează în termen de 15 zile.

Mai este bine de știut: Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) se întocmește în format electronic.

Angajatorii completează și transmit datele online în registru, pe portalul Inspecției Muncii. Aceștia se autentifică cu parolă pentru transmiterea online a acestor date. Datele din registru, transmise de angajatori, se stochează într-o bază de date administrată de Inspecția Muncii. Așadar, pentru transmiterea datelor, angajatorii se autentifică pe portalul inspecției muncii, acolo unde există baza de date online în care sunt păstrate datele și informațiile din registru.

În acest moment, însă, nu există o procedură prin care salariații să poată avea acces la portalul https://reges.inspectiamuncii.ro/ și implicit la baza de date online.

Legea contabilității, modificări promulgate: Angajatorii scapă de o corvoadă privind statele de salarii CITEȘTE ȘI Legea contabilității, modificări promulgate: Angajatorii scapă de o corvoadă privind statele de salarii

Acum, Guvernul a pregătit hotărârea privind procedura de acces online a anagajaților în REVISAL, dar arată că ”din punct de vedere tehnic, atât aceste operațiuni, cât și altele, prevăzute în hotărâre, nu pot fi posibile decât prin adoptarea unei soluții tehnice pentru achiziționarea unui nou sistem informatic de către Inspecția Muncii, lucru posibil a fi realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”.

Prin urmare în continuare, ”până la data la care sistemul informatic va fi funcțional, inspectoratele teritoriale de muncă au obligația să elibereze la solicitarea scrisă a salariaților/foștilor salariați, un extras din registrul general de evidență a salariaților, referitor la activitatea prestată de către aceștia în baza unui contract individual de muncă, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării.

Mai mult, chiar și câna angajatul va putea avea acces online la datele din REVISAL, acest document va trebui ”asumat de angajator prin semnătură”.

”Având în vedere faptul că angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea înregistrărilor efectuate în registrul electronic de evidență a salariaților, s-a prevăzut posibilitatea de a dovedi vechimea în muncă sau în specialitate prin utilizarea extrasului din registru, generat online de către salariat/fost salariat, numai în condițiile în care acesta va fi asumat de către angajator și certificat prin semnătură pe baza documentelor justificative aflate în dosarul de personal al salariatului, documentelor contabile, documentelor aflate în arhiva societății etc.”, arată guvernanții.

Reducere temporară a TVA pentru echipamente de eficientizare energetică, precum pompe de căldură sau panouri solare CITEȘTE ȘI Reducere temporară a TVA pentru echipamente de eficientizare energetică, precum pompe de căldură sau panouri solare

Procedura de acces online a salariaților sau foștilor salariați la datele din REVISAL, modalitatea de generare și descărcare a extrasului

Art. 1 - Prezenta Procedură reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, astfel cum au fost modificate și completate conform Legii nr. 144/2022 pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Art. 2 – (1) În vederea asigurării accesului online al salariatului sau fostului salariat, la datele din registrul general de evidență a salariaților, denumit în continuare registru, referitoare la activitatea desfășurată în baza unui contract individual de muncă, salariatul sau fostul salariat se poate prezenta personal la sediul inspectoratului teritorial de muncă sau prin împuternicit, în vederea obținerii numelui de utilizator și a parolei, după cum urmează:

a)  la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul își are sediul sau domiciliul;

b)  la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își desfășoară/și-au desfășurat activitatea salariații unităților fără personalitate juridică care au primit delegare de competență pentru înființarea, completarea și transmiterea registrului;

c)  inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială salariatul/fostul salariat are domiciliul, în cazul în care sediul angajatorului a fost/se află în altă localitate decât localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat.

(2) Salariații/foștii salariați care dețin semnătura electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, în vederea obținerii numelui de utilizator și a parolei se pot adresa prin email, utilizând această semnătură, inspectoratului teritorial de muncă în condițiile prevăzute la alin. (1).

Auditori financiari - Calificările internaționale ar putea fi recunoscute și în mediul privat, la auditul intern CITEȘTE ȘI Auditori financiari - Calificările internaționale ar putea fi recunoscute și în mediul privat, la auditul intern

Art. 3 – Obținerea numelui de utilizator și a parolei se face în baza prezentării următoarelor documente:

a)  solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei, conform modelului din anexă;

b)  cartea de identitate, în original sau scanată, pentru situația prevăzută la art. 2 alin. (2);

c)  procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original.

Art. 4 – Limitele accesului la informațiile din registru se stabilesc cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Art. 5 – Vechimea în muncă sau în specialitate poate fi dovedită cu extrasul generat online din registru asumat de angajator prin semnătură, care atestă activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, conform documentelor deținute de angajator.

VIDEO Dragoș Pătraru: Știți ce înțeleg politicienii noștri din performanța lui Popovici? Când e talent, n-ai nevoie nici de bazine, nici de nimic, pe ciment te antrenezi dacă chiar ești șmecher! CITEȘTE ȘI VIDEO Dragoș Pătraru: Știți ce înțeleg politicienii noștri din performanța lui Popovici? Când e talent, n-ai nevoie nici de bazine, nici de nimic, pe ciment te antrenezi dacă chiar ești șmecher!

Art. 6 - (1) Până la data achiziționării noului sistem informatic care va permite salariaților/foștilor salariați accesul online la datele din registru, inspectoratele teritoriale de muncă au obligația să elibereze la solicitarea scrisă a acestora, un extras din registru în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării.

(2) Inspectoratele teritoriale de muncă vor percepe tariful reglementat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii.

Art. 7 – Prezenta Procedură intră în vigoare odată cu intrarea în exploatare a sistemului informatic aferent Registrului general de evidență a salariaților, a cărui implementare se derulează conform Planului Național de Redresare și Reziliență.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
revisal
acces
online
salariati
extras
vechime
munca
codul muncii
angajator
birocratie