Sindicat: Mai multe aeroporturi internaționale din România vor fi desființate dacă proiectul pentru organizarea noii structuri vamale, AVR, este adoptat în forma propusă de Finanțe

Sindicat: Mai multe aeroporturi internaționale din România vor fi desființate dacă proiectul pentru organizarea noii structuri vamale, AVR, este adoptat în forma propusă de Finanțe
scris 24 ian 2022

Proiectul de hotărâre de guvern publicat de Ministerul Finanțelor pentru organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române (AVR), instituție nou-înființată la sfârșitul anului trecut, include prevederi care vor duce la desființarea mai multor aeroporturi internaționale din România, susțin reprezentanții angajaților din domeniul vamal. Pe lângă alte măsuri, proiectul vizează și desființarea mai multor birouri vamale constituite pe lângă unele aeroporturi internaționale, cum sunt cele de la Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Suceava, Târgu Mureș, Băneasa.

Ministerul Finanțelor a pus, săptămâna trecută în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române (AVR, act necesar pentru operaționalizarea noii structuri vamale. Autoritatea a fost înființată, prin lege, pentru separarea Vămii de ANAF ca entitate distinctă în subordinea Ministerului Finanțelor. Vama redevine astfel instituție subordonată direct Finanțelor, după ce actuala Direcție Generală a Vămilor, parte a ANAF, a fost înființată în 2013, preluând activitatea Autorității Naționale a Vămilor de la momentul respectiv.

Reprezentanții angajaților atrag atenția că, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 805 din 26 octombrie 2016, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional, la Anexa nr. 1 ,,Condiții necesare pentru certificarea unui aeroport civil ca aeroport internațional”, lit. C ,,Condiții verificate de Ministerul Finanțelor Publice”, pct. 1 se prevede că:

,,În cadrul aeroportului a fost deschis și funcționează birou vamal.”

"Astfel conform măsurilor incluse în proiectul de act normativ vor fi create condițiile ca un număr de 8 (opt) aeroporturi să fie puse în imposibilitatea de a mai îndeplini condițiile de a mai fi deschise traficului aerian internațional, ca urmare a desființării birourilor vamale din cadrul acestora. Ne exprimăm totuși speranța, ca în cele din urmă, Ministerul Finanțelor să renunțe la astfel de măsuri care aduc mari deservicii atât cetățenilor cât și companiilor românești, dar și celor din străinătate, din cauza faptului că nu mai pot beneficia de serviciile acestor aeroporturi deschise traficului internațional", a transmis Voinea Negoiță, președintele Sindicatului Național Meridian.

DECIZIE Guvernul va asigura plata șomajului tehnic de la buget. Măsura este prevăzută până la 31 martie CITEȘTE ȘI DECIZIE Guvernul va asigura plata șomajului tehnic de la buget. Măsura este prevăzută până la 31 martie

Acesta a transmis Ministerului Finanțelor și o adresă cu opinii și observații referitoare la reorganizarea Vămii

Mai jos adresa Meridian

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și Proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române - publicat în data de 20 ianuarie 2022 pe site-ul instituției dvs., vă transmitem opiniile și observațiile noastre cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice:

1.necesitatea reevaluării de către Ministerul Transporturilor, conform art. 8 lit. b din Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional, a unor aeroporturi civile certificate ca aeroporturi internaționale și transformarea lor în aeroporturi deschise traficului aerian internațional.

Menționăm că prin desființarea birourilor vamale din cadrul unor aeroporturi se creează premisele ca acestea să nu mai îndeplinească unele condiții pentru certificarea acestora ca fiind internaționale. Astfel conform dispozițiilor Anexei nr. 1 lit. C, pct. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 805 din 26 octombrie 2016, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional:

,,În cadrul aeroportului a fost deschis și funcționează birou vamal”

De asemenea conform pct 2 din aceeași anexă:

,,Controlul vamal este asigurat pe toată durata programului de funcționare a aeroportului de autoritatea vamală.”

Conform Notei de fundamentare a Proiectului de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române la ,,Descrierea situației actuale” pct. II se menționează că:

,,In ceea ce privește personalul alocat pentru asigurarea supravegherii și controlului la trecerea frontierei, acesta este în număr redus, în unele cazuri, fiind dificil a se asigura supravegherea vamală potrivit reglementărilor vamale.”

Astfel se recunoaște că nici în prezent nu sunt asigurate condițiile necesare ca unele aeroporturi să fie certificate ca fiind internaționale, urmând ca pe viitor controlul vamal să fie asigurat, doar la cerere, de lucrători vamali repartizați de la biroul vamal în a cărui rază de competență teritorială se află aeroporturile, atunci când sunt operate curse internaționale.

2. Reevaluarea condițiilor necesare conținute în prevederile acquis-ului Schengen, ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).

Astfel reevaluarea condițiilor de certificare a aeroporturilor are consecințe directe privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen). Menționăm că au fost solicitate de mai mult timp o serie de măsuri necesare pentru a fi îndeplinite cerințele Schengen în aeroporturile din România iar prin transformarea unor birouri vamale în puncte vamale este obligatorie reevaluarea acestora.

DOCUMENT Reorganizarea ANAF și MF - La ANAF vor fi desființate peste 3.000 de posturi, numărul de posturi de la Finanțe crește, odată cu preluarea soluționării contestațiilor și a soluțiilor fiscale anticipate de la ANAF CITEȘTE ȘI DOCUMENT Reorganizarea ANAF și MF - La ANAF vor fi desființate peste 3.000 de posturi, numărul de posturi de la Finanțe crește, odată cu preluarea soluționării contestațiilor și a soluțiilor fiscale anticipate de la ANAF

3. Modificarea unor aspecte procedurale privind desființarea unor birouri vamale și transformarea lor în puncte vamale.

În prezent este în vigoare Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.795 din 28 decembrie 2015, pentru aprobarea Normelor tehnice privind înființarea, funcționarea și desființarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale. Odată cu apariția Legii nr. 268/2021 a fost înființată Autoritatea Vamală Română prin care toate structurile vamale au fost scoase din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și instituțiile subordonate, fiind necesară armonizarea legislației referitoare la punctele vamale cu noile reglementări apărute.

4. Nota de fundamentare nu cuprinde toate elementele prevăzute prin H.G. nr. 1361/2005 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului sau cuprinde elemente contradictorii.

Astfel se vorbeste la Secțiunea a 2-a "Motivul emiterii actului normativ", Descrierea situației actuale, pct II :

,,Având în vedere creșterea în anul 2021 comparativ cu anul 2020, cu aproximativ 25% a volumului de operațiuni vamale la nivel național, s-a înregistrat un grad neuniform de încărcare a personalului vamal între structurile vamale. Astfel în condițiile numărului limitat de posturi alocat activității vamale, se impune o utilizare mai eficientă a resurselor umane disponibile ținându-se cont de volumul de activitate și de specificul activității structurilor vamale. Analizând activitatea structurilor vamale s-a constatat că există unele birouri vamale de frontieră care înregistrează anual un volum scăzut de activitate, în principal datorită valorilor scăzute de trafic transfrontalier aflat în competența de control a autorității vamale.”

Cu toate acestea se menționează în continuare despre birourile vamale de frontieră propuse spre desființare că:

,,În ceea ce privește personalul alocat pentru asigurarea supravegherii și controlului frontierei, acesta este în numar redus, în unele cazuri fiind dificil a se asigura supravegherea vamală potrivit reglementărilor vamale…”

De aici rezultă, conform celor menționate prin nota de fundamentare, că deși ar fi înregistrat un volum redus de activitate totuși aceste birouri vamale au personal insuficient pentru efectuarea controlului vamal și în mod normal ar trebui ca acesta să crească, nu să fie redirecționat în altă parte. Prin aceste măsuri de fapt urmează a se produce mari disfuncționalități în asigurarea supravegherii și controlului vamal în punctele de trecere a frontierei.

Mai mult decat atât, anexăm situații de la două din birourile vamale de frontieră invocate în nota de fundamentare, de unde rezultă creșterea volumului de activitate și nu reducerea lui așa cum se precizează.

5. Considerăm că este necesară obținerea unor avize consultative, cel puțin din partea administratorilor aeroporturilor, dacă nu și din partea altor autorități cu atribuții în punctele de trecere a frontierei, referitoare la desființarea unor birouri vamale de frontieră.

ULTIMA ORĂ Câciu: România pregătește implementarea rapidă, de la 1 ianuarie 2023, a Directivei privind nivelul minim de impozitare pentru grupurile multinaționale CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Câciu: România pregătește implementarea rapidă, de la 1 ianuarie 2023, a Directivei privind nivelul minim de impozitare pentru grupurile multinaționale

6. Reîncadrarea personalului din cadrul birourilor vamale care se desființează trebuie să țină seama de prevederile art. 519 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în sensul că dacă rămân funcții publice vacante corespunzătoare, instituția are obligația să le pună la dispoziția personalului.

Astfel prin Nota de fundamentare la pct. 2 ,,Schimbări preconizate” se menționează că:

,,Prin această reorganizare:

- posturile de șef birou vamal și posturile aferente din compartimentele financiar-contabilitate, activități de casierie, IT, compartiment de control nedistructiv, șofer din cadrul birourilor vamale de frontieră supuse reorganizării se desființează, personalul care ocupă aceste posturi urmând a fi reîncadrat, în limita posturilor aprobate, în cadrul biroului vamal în subordinea căruia urmează a se reorganiza.

- personalul din cadrul compartimentelor de supraveghere și control vamal va fi încadrat în limita numărului de posturi aprobat în cadrul punctelor vamale de frontieră și în cadrul birourilor vamale conform legii.”

Astfel este necesar ca personalului supus reorganizării să nu le fie oferite doar posturile existente în cadrul biroului vamal în subordinea căruia urmează a se reorganiza, instituția având obligația să le pună la dispoziție toate posturile vacante rămase în cadrul structurilor vamale.

Având în vedere cele mai sus-menționate, vă rugăm să examinați aspectele prezentate și să reanalizați unele din prevederile cuprinse în acest proiect de act normativ.

viewscnt
Afla mai multe despre
avr
autoritatea vamala romana
anaf
dgv
sindicat
meridian