CONFIRMARE DOCUMENT Reorganizarea Vămii: Autoritatea Vamală Română va avea 3.060 de posturi, față de 2.660 la actuala structură a DGV. Reorganizare la birouri vamale de frontieră. Reprezentanții angajaților sunt nemulțumiți

CONFIRMARE DOCUMENT Reorganizarea Vămii: Autoritatea Vamală Română va avea 3.060 de posturi, față de 2.660 la actuala structură a DGV. Reorganizare la birouri vamale de frontieră. Reprezentanții angajaților sunt nemulțumiți
scris 20 ian 2022

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române (AVR, act necesar pentru operaționalizarea noii structuri vamale. Proiectul a fost prezentat în urmă cu o săptămână de Profit.ro. Autoritatea a fost înființată, prin lege, pentru separarea Vămii de ANAF ca entitate distinctă în subordinea Ministerului Finanțelor. Vama redevine astfel instituție subordonată direct Finanțelor, după ce actuala Direcție Generală a Vămilor, parte a ANAF, a fost înființată în 2013, preluând activitatea Autorității Naționale a Vămilor de la momentul respectiv. Graba cu care Ministerul Finanțelor vrea să facă reorganizarea, cu dezbatere publică de numai câteva zile, nemulțumește reprezentanții angajaților.

Proiectul pentru operaționalizarea noii structuri AVR prevede creșterea schemei de personal de la cei 2.660 angajați ai DGV în prezent la 3.060 persoane, pentru a adăuga structuri suport, dar și reorganizarea direcțiilor, al căror număr crește de la două la șapte. Schema de personal a AVR va crește la 3.060 de angajați, de la cei 2.660 ai DGV, cei 400 de salariați în plus fiind considerați necesari în structurile suport, cum ar fi Resurse Umane, Contabilitate, IT și altele. Până în prezent, DGV avea asigurate structuri suport în cadrul ANAF.

PROFIT NEWS TV Marius Motofei, Business Operations & Public Sector Director, Vodafone România: Digitalizarea nu este doar un instrument, ci o strategie. Orchestrarea este cheia pentru a ajunge la succes CITEȘTE ȘI PROFIT NEWS TV Marius Motofei, Business Operations & Public Sector Director, Vodafone România: Digitalizarea nu este doar un instrument, ci o strategie. Orchestrarea este cheia pentru a ajunge la succes

Potrivit informațiilor Profit.ro, posturile de conducere au fost împărțite între PSD și PNL, cel de președinte revenind PSD, iar cel de vicepreședinte - PNL, în timp ce actualul șef al Vămii, Marcel Mutescu, ar urma să ocupe postul de secretar general.

Pe postul de președinte al Autorității Vamale Române, cu rang de secretar de stat, a fost numit, la mijlocul lunii decembrie, Bogdan-Lari Mihei. Mihei se ocupă acum de pregătirea mutării structurilor DGV la noua instituție. Mihei a fost numit, potrivit informațiilor Profit.ro, cu susținerea PSD. Acesta a ocupat, până la noua numire, postul de șef birou vamal de frontieră Otopeni Călători - postul de bază, ocupat prin concurs - iar în perioada aprilie 2018 - ianuarie 2019 a fost vicepreședinte ANAF responsabil de coordonarea activității vamale.

Reprezentanții angajaților sunt nemulțumiți de graba cu care se desfășoară procesul. De la intrarea în vigoare a legii au trecut aproximativ două luni, iar proiectul a fost pus în dezbatere în ultimele zile ale termenului de 75 de zile în care Guvernul trebuie să adopte Hotărârea pentru operaționalizarea Vămii.

"Proiectul a fost pus acum pe site-ul Ministerului Finanțelor, dar cu întârziere mare, iar asta afectează dezbaterea publică, mai ales că va fi adoptat, cel mai probabil, foarte repede, posibil chiar săptămâna următoare, pentru a respecta termenele legale de la intrarea în vigoare a legii în luna decembrie. Vom face tot posibilul să urmărim situația pentru a proteja interesele angajaților din actualele structuri vamale din cadrul ANAF, care trebuie să se regăsească pe aceleași posturi și în noua Autoritate Vamală Română", a declarat, pentru Profit.ro, Voinea Negoiță, președintele Sindicatului Național Meridian.

Documente

Proiectul de HG

Nota de fundamentare

Anexa 1 - Sigla*) Autorității Vamale Române

Anexa 2 - Structura organizatorică a Autorității Vamale Române

Anexa 3 - Mijloace de transport/Câini

Anexa 4 - Lista acțiunilor, proiectelor și programelor care se preiau de către Autoritatea Vamală Română în condițiile art.9 alin.(3) din Legea nr.268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române

Anexa 5 - Condițiile în care se încheie protocolul de predare-preluare între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română

Anexa 6 - Birourile vamale de frontieră care se reorganizează în puncte vamale

Proiectul publicat de Ministerul Finanțelor prevede

Structura organizatorică propusă are în vedere 3 paliere ierarhice: central, regional și local.

La nivel central, în cadrul aparatului central, vor funcționa compartimentele funcționale de specialitate care asigură activitățile necesare funcționării Autorității ca instituție cu personalitate juridică și buget propriu, respectiv: Direcția Juridică, Direcția buget și contabilitate, Direcția organizare și resurse umane, Direcția achiziții, investiții și administrare servicii, Serviciul audit public intern, Serviciul relații internaționale, Biroul comunicare, relații publice și mass-media, Serviciul verificări interne, Biroul informații clasificate, Serviciul managementul proiectelor, Biroul monitorizare și strategie, Compartimentul prelucrarea datelor cu caracter personal.

FOTO Grupul american Philip Morris International pregătește investiții suplimentare de peste 100 milioane dolari în România și lansează și un nou produs CITEȘTE ȘI FOTO Grupul american Philip Morris International pregătește investiții suplimentare de peste 100 milioane dolari în România și lansează și un nou produs

Atribuțiile specifice activității vamale și în domeniul supravegherii produselor accizabile exercitate în prezent de compartimentele funcționale din cadrul Direcției generale a vămilor, împreună cu atribuțiile noi ce urmează a fi preluate (coordonarea autorizării operatorilor cu produse accizabile) sau implementate ca urmare a obligațiilor ce revin autorității vamale potrivit reglementărilor vamale la nivel european (analiza de risc de securitate și siguranță, activitatea de audit vamal, cooperare și asistență reciprocă pe Convenția Napoli II) urmează a fi preluate și organizate potrivit specificului activității vamale și similar cu modelele organizatorice ale altor autorități vamale din statele membre UE, pe trei domenii: proceduri, managementul riscului/investigații vamale și coordonare control vamal.

Astfel, Direcția generală a vămilor în actuala organizare (245 de posturi din care 35 vacante) urmează a fi reorganizată urmând a fi înființate 3 direcții generale:

 • Direcția generală proceduri vamale și în domeniul produselor accizabile;
 • Direcția generală managementul riscului/investigații vamale;
 • Direcția generală coordonare control vamal.

La nivel regional vor funcționa direcții regionale vamale.

În subordinea direcțiilor regionale vamale funcționează birouri vamale de interior și de frontieră. În subordinea birourilor vamale funcționează puncte vamale de interior și de frontieră.

Compartimentele funcționale din cadrul Direcției generale a vămilor, direcțiilor regionale vamale și birourilor vamale urmează a fi reorganizate, posturile și personalul fiind preluate cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică.

Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie.

Numărul maxim de posturi al Autorității este de 3060 posturi, inclusiv președintele, vicepreședintele, și posturile aferente cabinetelor demnitarilor, diferența suplimentară de posturi față de cele alocate până în prezent structurilor vamale, necesare pentru constituirea structurilor funcționale ale Autorității, urmând a fi acoperită din posturile vacante existente la nivelul ANAF, numărul maxim de posturi al ANAF urmând a fi diminuat corespunzător.

În vederea întăririi capacității operative și a creșterii eficienței în combaterea fenomenelor de contrabandă, fraudă vamală, evaziune și fraudă fiscală în domeniul produselor accizabile, coroborat cu atribuțiile ce îi revin autorității vamale ca urmare a implementării mecanismului de monitorizare a transporturilor de bunuri pe teritoriul național prin intermediul Sistemul național privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport, s-a luat în considerare o creștere cu 130 de bucăți a numărului de autovehicule operative. Precizăm că achiziția acestor autovehicule figurează în programul de reformă aprobat pentru structurile vamale prin PNRR.

Alte schimbări față de dotarea actuală:

 • nu a mai fost prevăzută dotarea cu autospeciale de deszăpezire, activitatea de deszăpezire în punctele de trecere frontieră administrate de Autoritate urmând a fi asigurată ca și până acum, în condițiile legii, de administratorul drumului. Menționăm că în prezent nu se află în dotarea structurilor vamale de frontieră rutieră astfel de autospeciale;
 • a fost diminuat numărul de șalupe de patrulare, control și supraveghere vamală, astfel de activități fiind reduse, urmând a fi efectuate, de regulă, cu sprijinul Poliției de Frontieră.

În vederea eficientizării utilizării resurselor umane disponibile, anumite birouri vamale urmează a fi reorganizate, devenind puncte vamale de trecere a frontierei, aflate în subordinea birourilor vamale care funcționează în municipiile reședință de județ. Precizăm totodată că această măsura vizează organizarea internă a activității vamale și nu va afecta asigurarea personalului vamal necesar în punctele de trecere a frontierei, precum și desfășurarea și efectuarea controlului la trecerea frontierei conform prevederilor legale, facilitând asigurarea cu celeritate, atunci când se impune, a suplimentării cu personal în punctele vamale de frontieră.

Philip Morris International începe comercializarea în România a dispozitivului lil SOLID 2.0 introdus de IQOS pentru a accelera progresul către un viitor fără fum CITEȘTE ȘI Philip Morris International începe comercializarea în România a dispozitivului lil SOLID 2.0 introdus de IQOS pentru a accelera progresul către un viitor fără fum

Astfel, urmează reorganizarea următoarelor birouri vamale de frontieră:

 • reorganizarea Biroului vamal de frontieră Aeroport Arad în punct vamal de frontieră în subordinea Biroului vamal de interior Arad;
 • reorganizarea Biroului vamal de frontieră Aeroport Baia-Mare în punct vamal de frontieră în subordinea Biroului vamal de interior Maramureș;
 • reorganizarea Biroului vamal de frontieră Aeroport Delta Dunării Tulcea în punct vamal de frontieră în subordinea Biroului vamal de frontieră Tulcea;
 • reorganizarea Biroului vamal de frontieră Aeroport Oradea în punct vamal de frontieră în subordinea Biroului vamal de interior Bihor;
 • reorganizarea Biroului vamal de frontieră Aeroport Satu-Mare în punct vamal de frontieră în subordinea Biroului vamal de interior Satu-Mare;
 • reorganizarea Biroului vamal de frontieră Aeroport Suceava în punct vamal de frontieră în subordinea Biroului vamal de interior Suceava;
 • reorganizarea Biroului vamal de frontieră Aeroport Târgu-Mureș în punct vamal de frontieră în subordinea Biroului vamal de interior Mureș;
 • reorganizarea Biroului vamal de frontieră București-Băneasa în punct vamal de frontieră în subordinea Biroului vamal de frontieră Otopeni Călători;
 • reorganizarea Biroului vamal de frontieră Bechet în punct vamal de frontieră în subordinea Biroului vamal de interior Dolj;
 • reorganizarea Biroului vamal de frontieră Calafat în punct vamal de frontieră în subordinea Biroului vamal de interior Dolj;
 • reorganizarea Biroului vamal de frontieră Turnu Măgurele în punct vamal de frontieră în subordinea Biroului vamal de interior Teleorman;
 • reorganizarea Biroului vamal de frontieră Zimnicea în punct vamal de frontieră în subordinea Biroului vamal de interior Teleorman;
 • reorganizarea Biroului vamal de frontieră Zona Liberă Brăila în punct vamal de frontieră în subordinea Biroului vamal de frontieră Brăila;
 • reorganizarea Biroului vamal de frontieră Zona Liberă CurticiArad în punct vamal de frontieră în subordinea Biroului vamal de interior Arad;
 • reorganizarea Biroului vamal de frontieră Zona Liberă Galați în punct vamal de frontieră în subordinea Biroului vamal de frontieră Galați;
 • reorganizarea Biroului vamal de frontieră Zona Liberă Giurgiu în punct vamal de frontieră în subordinea Biroului vamal de frontieră Giurgiu;

Prin această reorganizare

 • posturile de șef birou vamal și posturile aferente din compartimentele financiar-contabilitate, activități de casierie, IT, compartiment de control vamal nedistructiv, șofer din cadrul birourilor vamale de frontieră supuse reorganizării se desființează, personalul care ocupă aceste posturi urmând a fi reîncadrat, în limita posturilor aprobate, în cadrul biroului vamal în subordinea căruia urmează a se reorganiza.
 • personalul din cadrul compartimentelor de supraveghere și control vamal va fi încadrat în limita numărului de posturi aprobat în cadrul punctelor vamale de frontieră sau în cadrul birourilor vamale, conform legii.
 • s-a avut în vedere organizarea structurilor vamale într-o formă compatibilă cu organizarea structurilor corespondente ale Poliției de Frontieră și Companiei Naționale Aeroporturi București, respectiv o singură structură a autorității vamale care să coordoneze controlul vamal la trecerea frontierei pe cele două aeroporturi: Aurel Vlaicu și Henri Coandă.

Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie. Ca urmare a modificărilor legislative introduse prin Legea nr. 268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative, prin care în punctele de frontieră se pot înființa, prin hotărâre de Guvern, puncte vamale, este necesară reglementarea situației birourilor vamale de frontieră transformate în puncte vamale de frontieră, din punct de vedere al prevederilor legale aplicabile.

Noile direcții

 • Direcția generală proceduri vamale și în domeniul produselor accizabile
 • Direcția generală managementul riscului și investigații vamale
 • Direcția generală control vamal
 • Direcția juridică
 • Direcția organizare și resurse umane
 • Direcția buget și contabilitate
 • Direcția investiții, achiziții și administrare servicii

Precedentele direcții

 • Direcția reglementări vamale
 • Direcția supraveghere și control vamal

Legea pentru înființarea Autorității Vamale Române a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis pe 9 noiembrie.

Proiectul de lege pentru înființarea Autorității Vamale Române a fost inițiat în toamna anului 2019 de Eugen Teodorovici, la acel moment senator și ministru al Finanțelor, și a beneficiat ulterior și de susținerea PNL, inclusiv a lui Florin Cîțu, actual președinte al PNL. Proiectul a fost reluat de Teodorovici, după ce și guvernarea tehnocrată din 2016 a avut o inițiativă similară de reînființare a Vămii.

Susținerea principalelor partide pentru proiect s-a văzut și la votul dat în octombrie anul acesta în Parlament. Legea a trecut de Camera Deputaților, decizională, cu 237 de voturi pentru, 50 împotrivă și 2 abțineri. Împotrivă au votat 50 de deputați USR. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 9 octombrie 2019.

Proiectul de separare a Vămii a fost prezentat încă din iulie 2019 de Profit.ro. La momentul respectiv, a fost pregătit ca proiect de ordonanță de guvern, dar după ce la nivelul guvernului PSD, condus la momentul respectiv de Viorica Dăncilă, au apărut unele disensiuni, în toamna lanuui 2019, proiectul a fost preluat și depus în Parlament de ministrul Finanțelor de la acel moment, Eugen Teodorovici, care era și senator. Proiectul adoptat la finalul anului trecut este proiectul inițiat de Teodorovici.

Potrivit prevederilor din legea pentru înființarea AVR, aceasta intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar de la intrarea în vigoare, Guvernul are termen de 45 de zile pentru a emite o hotărâre de organizare, după care începe procesul de operaționalizare a Vămii.

Cum ar urma să arate noua structură de conducere a Autorității Vamale Române

CONFIRMARE DOCUMENT Reorganizarea Vămii: Autoritatea Vamală Română va avea 3.060 de posturi, față de 2.660 la actuala structură a DGV. Reorganizare la birouri vamale de frontieră. Reprezentanții angajaților sunt nemulțumiți

Structura actualei Direcții Generale a Vămilor, care devine AVR

CONFIRMARE DOCUMENT Reorganizarea Vămii: Autoritatea Vamală Română va avea 3.060 de posturi, față de 2.660 la actuala structură a DGV. Reorganizare la birouri vamale de frontieră. Reprezentanții angajaților sunt nemulțumiți

viewscnt
Afla mai multe despre
avr
autoritatea vamala romana
anaf
dgv