Situațiile financiare interimare vor putea fi corectate la fel ca cele anuale. Vor fi introduse ajustări pentru deprecierea avansurilor acordate furnizorilor - proiect ordin MFP

Situațiile financiare interimare vor putea fi corectate la fel ca cele anuale. Vor fi introduse ajustări pentru deprecierea avansurilor acordate furnizorilor - proiect ordin MFP
scris 20 iun 2019

Procedura de corectare a erorilor din situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de firme la Ministerul Finanțelor se va aplica și în cazul situațiilor financiare interimare, potrivit unui proiect de ordin al ministerului. De asemenea, proiectul va introduce modificări astfel încât să permită ajustări pentru deprecierea avansurilor acordate furnizorilor.

"Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial (Ordin ministrul Finanțelor nr. 450/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016), se aplică și în cazul situațiilor financiare interimare întocmite de operatorii economici potrivit prevederilor Legii contabilității (nr. 82/1991) și depuse de aceștia la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor", prevede proiectul de ordin de ministru.

Modificările vor intra în vigoare de la momentul publicării noului ordin de ministru, excepție făcând articolele referitoare la ajustările pentru deprecierea avansurilor acordate furnizorilor, ale căror prevederi se vor aplica începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar al anului 2019.

Proiectul de ordin este disponibil aici

Aspecte pe care le va reglementa proiectul de ordin

1. Prevederi referitoare la raportările contabile

Se propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 să se aplice operatorilor economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Informațiile cuprinse în raportările contabile se bazează pe reglementările contabile aplicabile fiecărei categorii de operatori economici, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de ordin este structurat astfel încât să rezulte care este conținutul de informații al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2019 întocmite de entități în funcție de reglementările contabile aplicabile.

Menționăm că pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie și evaluarea tuturor elementelor bilanțiere, iar nivelul de detaliere a informațiilor prezentate este mai redus, prin comparație cu situațiile financiare anuale.

Întrucât datele cuprinse în raportările contabile la 30 iunie sunt destinate, în principal, instituțiilor statului, informațiile propuse a se raporta conform prezentului proiect de ordin au fost stabilite în urma consultării instituțiilor care utilizează baza de date a Ministerului Finanțelor Publice.

2. Alte aspecte reglementate prin proiectul de ordin

a) referitor la ajustările pentru deprecierea avansurilor acordate furnizorilor

Deoarece s-a constatat că și avansurile acordate furnizorilor pot fi depreciate, se impune introducerea în planul de conturi aplicabil operatorilor economici, respectiv persoanelor juridice fără scop patrimonial, a unor conturi distincte care să reflecte atât constituirea, cât și reluarea acestor deprecieri.

În mod corespunzător, se propune completarea prevederilor referitoare la funcțiunea conturilor.

Regimul TVA al contractelor de leasing financiar: Cele două ipoteze de modificare a Codului fiscal și impactul pentru mediul de afaceri CITEȘTE ȘI Regimul TVA al contractelor de leasing financiar: Cele două ipoteze de modificare a Codului fiscal și impactul pentru mediul de afaceri

b) referitor la erorile constatate în legătură cu situațiile financiare interimare

Prin prezentul proiect de ordin se propune ca Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016, să se aplice și în cazul situațiilor financiare interimare întocmite de operatorii economici potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și depuse de aceștia la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ULTIMA ORĂ Victorie a fraților Micula în războiul de un sfert de miliard de dolari cu România CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Victorie a fraților Micula în războiul de un sfert de miliard de dolari cu România

c) referitor la aria de aplicabilitate a reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă

Prin prezentul proiect de act normativ se propune menționarea explicită în cuprinsul ariei de aplicabilitate a Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015, a persoanelor fizice care obțin venituri din închirierea de imobile/apartamente/camere, care desfășoară activități producătoare de venit și al căror venit net anual este determinat în sistem real, potrivit Codului fiscal.

viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul finantelor
anaf
situatii financiare
ajustari