ULTIMA ORĂ Ministerul Finanțelor - posibilitatea unor noi restricții la microîntreprinderi

ULTIMA ORĂ Ministerul Finanțelor - posibilitatea unor noi restricții la microîntreprinderi
scris 6 dec 2022

Ministerul Finanțelor a inclus, în liniile generale ale politicii fiscale pentru următorii ani - în contextul în care de la începutul anului următor intră în vigoare o serie de modificări fiscale majore, adoptate în vară prin OG16, în timp ce politicienii au promis că în 2023 nu vor mai avea loc majorări de taxe - și continuarea reducerii graduale a ariei de aplicabilitate a regimului special de impozitare pentru microîntreprinderi, în funcție și de rezultatele unei analize realizate în acest scop.

De asemenea, se regăsesc și obiective precum eliminarea treptată a stimulentelor fiscale și a lacunelor fiscale în ceea ce privește impozitul pe venit și contribuțiile sociale ori reducerea graduală a facilităților fiscale din domeniul impozitării proprietății, prevăzute în Codul fiscal, în funcție și de rezultatele analizei realizate în acest scop.

Totodată, autoritățile locale ar putea primi posibilitatea de a sprijini familiile care au în întreținere copii prin reduceri/scutiri de taxe și impozite, precum și prin acordarea unor burse școlare complementare pentru elevii care provin din familiile numeroase.

Guvernul a restricționat deja semnificativ aria de aplicabilitate a regimului microîntreprinderilor. Printre restricțiile importante se numără reducerea plafonului maxim de la 1 milion de euro la 500.000 de euro, eliminarea cotei de 3% în sistem fără angajați și a introducerii obligativității de a avea cel puțin un angajat pentru a fi micro, precum și revenirea la condiția de a nu avea mai mult de 20% din venituri din activități de consultanță și management (cu o modificare în Parlament pentru consultanța fiscală).

OUG cu măsuri fiscale - Facilitatea pentru educație timpurie, din nou amânată. Extindere a taxării inverse în energie, suspendarea încă un an a depunerii unor declarații informative, clarificări privind măsura 200 de lei netaxabili în salariul minim CITEȘTE ȘI OUG cu măsuri fiscale - Facilitatea pentru educație timpurie, din nou amânată. Extindere a taxării inverse în energie, suspendarea încă un an a depunerii unor declarații informative, clarificări privind măsura 200 de lei netaxabili în salariul minim

Din obiectivul stabilit acum de Finanțe, rezultă însă că sunt posibile noi restricții.

Domeniul impozitului pe profit/ impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/ impozitului specific unor activități

Astfel cum prevede Programul de guvernare 2021-2024, începând cu 1 ianuarie 2023 se va realiza o revizuire a cadrului fiscal, obiectiv asumat și prin PNRR, sens în care se are în vedere implementarea de măsuri fiscale, precum:

 • revizuirea sistemului de impozitare a profiturilor pentru a contribui la promovarea și păstrarea unei creșteri economice sustenabile;
 • continuarea reducerii graduale a ariei de aplicabilitate a regimului special de impozitare pentru microîntreprinderi, în funcție și de rezultatele analizei realizate în acest scop; 
 • simplificarea sistemului de impozitare pentru a fi mai eficient, transparent și echitabil, până în 2024, prin punerea în aplicare a recomandărilor rezultate din analizele asupra sistemului de impozitare din România.

Evidențiem, totodată, și transpunerea în legislația națională, până la data de 31 decembrie 2023, a directivei  privind asigurarea unui nivel minim de impozitare pentru grupurile multinaționale din UE, în măsura în care va fi adoptată la nivel UE.

Suplimentar următoarele măsuri:

 • prelungirea suspendării regulilor fiscale aplicabile în ceea ce privește scăderea din impozitul pe profit a cheltuielilor efectuate pentru educația timpurie până la 31 decembrie 2023;
 • abrogarea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, a impozitului specific unor activități prevăzut de Legea nr. 170/2016, cu completările ulterioare.
Decizie pregătită - Firmele vor primi lunar 2.250 lei de la buget pentru anumite angajări CITEȘTE ȘI Decizie pregătită - Firmele vor primi lunar 2.250 lei de la buget pentru anumite angajări

Domeniul impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii

În Programul de Guvernare 2021 – 2024 se prevede revizuirea Codului fiscal prin implementarea următoarelor măsuri:

 • reintroducerea stopajului la sursă, abordarea reducerii fiscalității pe muncă, mai ales în zona veniturilor mici;
 • crearea unui mediu fiscal prielnic dezvoltării și sprijinirii mediului antreprenorial în domeniul turismului;
 • asigurarea unui tratament fiscal diferențiat în funcție de comportamentul fiscal al contribuabililor și aplicarea graduală a unor măsuri specifice de către organele fiscale;
 • prelungirea suspendării prevederilor introduse prin Legea nr. 239/2020, referitoare la neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale a avantajelor acodate angajaților pentru cheltuielile cu educația timpurie, precum și analizarea soluțiilor pentru a se putea da eficiență reglementării;
 • facilități fiscale pentru întreprinzătorii care oferă lucrătorilor anumite beneficii favorabile familiei (de exemplu, decontare cheltuieli creșă sau învățământ etc.); lucrătorilor anumite beneficii  iar imilate  impactul acestora conform tabelului anexat
 • revizuirea distorsiunilor și lacunelor din legislația fiscală, asigurându-se corectitudinea și echitatea în sistem pe principiul neutralității taxării;
 • acordarea de facilități fiscale la plata obligațiilor fiscale pentru bunii plătitori;
 • extinderea facilităților pentru plata impozitelor și a taxelor prin platforma Ghișeul.ro.

De asemenea, astfel cum s-a avut în vedere prin Planul Național de Redresare și Reziliență, se vor implementa măsurile fiscale care au în vedere îmbunătățirea structurii sistemului fiscal/legislației fiscale din România astfel încât acesta să contribuie la promovarea și menținerea unei creșteri economice durabile, cu accent pe:

Ciolacu anunță o posibilă scădere a impozitării muncii CITEȘTE ȘI Ciolacu anunță o posibilă scădere a impozitării muncii
 • eliminarea treptată a stimulentelor fiscale și a lacunelor fiscale în ceea ce privește impozitul pe venit și contribuțiile sociale;
 • modificarea Codului fiscal, prin punerea în aplicare a recomandărilor rezultate în urma revizuirii sistemului fiscal,  pentru a se asigura că sistemul fiscal contribuie la promovarea și menținerea unei creșteri economice durabile. Aceste modificări vor fi introduse treptat, până în ianuarie 2024;
 • reducerea graduală a stimulentelor fiscale pentru personalul angajat în sectorul construcțiilor. Reducerea treptată a stimulentelor fiscale pentru personalul angajat în sectorul construcțiilor va începe în 2025 și se va finaliza până la sfârșitul anului 2028.

Domeniul TVA

În contextul procesului de armonizare  cu  legislația  comunitară se are în vedere și transpunerea în legislația națională:

 • până la data de 31 decembrie 2023, a prevederilor Directivei (UE) 2020/284 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată;
 • până la data de 31 decembrie 2024, a prevederilor  Directivei (UE) 2020/285 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici și a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește cooperarea administrativă și schimbul de informații în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului special pentru întreprinderile mici;
 • până la data de 31 decembrie 2024, a prevederilor Directivei (UE) 2022/542 de modificare a Directivelor 2006/112/CE și (UE) 2020/285 în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată.

Domeniul accizelor

 • A fost stabilit un calendar de creștere graduală a nivelului accizelor pentru produsele din grupa ”Tutun prelucrat” și pentru produsele supuse accizelor nearmonizate.
 • În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, inclusiv, nivelul accizelor pentru  benzină cu plumb, benzină fără plumb și motorină, nu se actualizează cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2021, față de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015.

Domeniul impozitelor și taxelor locale

PROFIT NEWS TV - Maratonul Fiscalității. Președintele ANAF anunță: Trimitem din nou la Poliție lista cu restanțele rezultate din reținerea și nevirarea unor contribuții și impozite CITEȘTE ȘI PROFIT NEWS TV - Maratonul Fiscalității. Președintele ANAF anunță: Trimitem din nou la Poliție lista cu restanțele rezultate din reținerea și nevirarea unor contribuții și impozite
 • revizuirea sistemului de impozitare a proprietății pentru a contribui la promovarea și păstrarea unei creșteri economice sustenabile;
 • simplificarea sistemului de impozitare a proprietății pentru a fi mai eficient, transparent și echitabil, până în 2024, prin punerea în aplicare a recomandărilor rezultate din analizele asupra sistemului de impozitare;
 • reducerea graduală a facilităților fiscale din domeniul impozitării proprietății, prevăzute în Codul fiscal, în funcție și de rezultatele analizei realizate în acest scop;
 • acordarea de facilități de către administrațiile locale, de exemplu, loturi pentru construirea de case, instituirea unor facilități privind taxele și impozitele locale etc., măsură pentru care vor fi organizate consultări între ministerele implicate în vederea stabilirii măsurilor și acordarea de competențe autorităților publice locale;
 • acordarea posibilității autorităților administrațiilor publice locale de a sprijini familiile care au în întreținere copii prin reduceri/scutiri de taxe și impozite, precum și prin acordarea unor burse școlare complementare pentru elevii care provin din familiile numeroase, măsură pentru care vor fi organizate consultări între ministerele implicate în vederea stabilirii scutirilor/reducerilor la plata impozitelor și taxelor locale și acordarea de competențe autorităților publice locale.

Aceste ultime două măsuri, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, sunt prevăzute a fi realizate de către Ministerul Finanțelor cu sprijinul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și, totodată vor fi avute în vedere în contextul recomandărilor formulate de către instituția independentă care asigură analiza modului în care poate fi îmbunătățită structura sistemului fiscal/legislației fiscale din România, în scopul implementării măsurilor din PNRR. 

Impactul bugetar al măsurilor

CONȚINUTUL

PROPUNERII

An 2023

Impact bugetar
(milioane lei)

An 2024

Impact bugetar (milioane lei)

An 2025

Impact bugetar (milioane lei)

An 2026

Impact bugetar (milioane lei)

TOTAL IMPACT MĂSURI FISCALE PROPUSE

CODUL FISCAL

 

 

Impozitul pe profit

Eliminarea impozitului specific unor activități

166,06

173,37

181,69


 


 

189,86

Reducerea plafonului pentru microîntreprinderi, de la 1.000.000 euro la 500.000 euro, instituirea condiției pentru microîntreprinderi de a avea cel puțin 1 salariat, eliminarea cotei de impozitare de 3%

1.040,07

1.126,29

1.210,67

1.301,37

 

 

 

 

 

Taxa pe valoarea adăugată

TVA – majorarea cotei reduse de TVA de la 5% la 9% pentru activitățile de cazare hotelieră, serviciile de restaurant și de catering; majorarea cotei reduse de TVA de la 9% la 19% la băuturile nealcoolice care conțin adaos de zahăr; aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru achiziția unei singure locuințe a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei

1.989,33

2.181,60

2.369,10

2.573,58

Accize și alte taxe speciale

Majorarea nivelului accizelor la alcool și tutun

1.182,18

2.040,09

2.938,94

2.950,89

 

 

 

 

 

viewscnt
Afla mai multe despre
microintreprinderi
impozit
impozit profit
impozit venit
facilitati fiscale