Nereguli la Aeroporturi București - 1.800 lei lunar pentru un Duster, achiziții directe pentru închiriere de spații comerciale

Nereguli la Aeroporturi București - 1.800 lei lunar pentru un Duster, achiziții directe pentru închiriere de spații comerciale
scris 21 oct 2020

Cea mai mare parte a obiectivelor din Programele de investiții ale Companiei Naționale de Aeroporturi București, începând din 2018, nu au fost realizate sau au fost realizate parțial, indică raportul Corpului de Control al prim-ministrului, care precizează că în 2018 gradul de realizare a programelor de investiții a fost de 4,31%, iar 2019 a fost de 11,67%, una dintre cauze fiind ”programarea nerealistă a obiectivelor de investiții”.

”În anii 2018 și 2019, la nivelul CNAB S.A. a fost înregistrat un grad de realizare a Programelor de investiții, de 4,31%, respectiv de 11,67%. De asemenea, un grad de realizare foarte scăzut a fost înregistrat la capitolul „lucrări de investiții”, de 1,35%, în anul 2018, și de 2,46%, în anul 2019”, relevă raportul Corpului de Control al prim-ministrului, care a vizat perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 și până în prezent, scrie News.ro.

Normele Euro 5 pentru motociclete - amânate cu 1 an. Pandemia de coronavirus a blocat piața europeană de motociclete CITEȘTE ȘI Normele Euro 5 pentru motociclete - amânate cu 1 an. Pandemia de coronavirus a blocat piața europeană de motociclete

Poitrivit documentului, cea mai mare parte a obiectivelor/proiectelor conținute în Programele de investiții din această perioadă, nu au fost realizate sau au fost realizate parțial.

Cauzele identificate sunt: programarea unor obiective de investiții fără a exista o strategie de prioritizare coerentă și asumată la nivelul companiei; întârzieri în elaborarea și aprobarea Referatelor de necesitate pentru unele lucrări și/sau proiecte aferente investițiilor; c) aprobarea tardivă a bugetelor de venituri și cheltuieli aferente exercițiilor bugetare din anii 2018 (la data de 16.07.2018) și 2019 (la data de 12.08.2019)31, cauzată, în mare măsură, de procesul bugetar derulat la nivelul companiei, respectiv de avizarea cu întârziere a bugetelor anuale în cadrul AGA (pentru exercițiul bugetar 2018 prin Hotărârea nr. 6/08.06.201832 și pentru exercițiul bugetar 2019 prin Hotărârea nr. 5/09.05.201933).

”În aceste condiții, Serviciul Investiții și Dezvoltare a avut la dispoziție termene relativ scurte pentru elaborarea caietelor de sarcini a procedurilor de atribuire aferente realizării obiectivelor de investiții, întrucât potrivit instrucțiunii AB-SID IL-01/Rev.2 „Programarea elaborării caietelor de sarcini, de către Serviciul Investiții și Dezvoltare”, aceste proceduri se derulează după aprobarea bugetului”, indică Raportul Corpului de Control.

De asemenea,ale cauze sunt ”programarea nerealistă a obiectivelor de investiții în raport cu capacitatea de realizare și/sau timpul necesar de realizare al acestora, coroborată cu necesitățile operaționale” și ”programarea de către companie a unor investiții fără a respecta propriile planuri de măsuri asumate sau termenele acordate de terțe entități de reglementare”.

La nivelul CNAB nu s-a realizat urmărirea modalității de exploatare și întreținere a autovehiculelor și nici a necesarului de servicii de service. Astfel, s-a constatat faptul că, în cazul unor autovehicule din parcul auto al companiei, au fost decontate sume semnificative raportate la valoarea de achiziție a respectivelor active, înregistrându-se o prezență în service cu o frecvență relativ mare, spre exemplu, costurile acestor servicii, pentru un autovehicul marca Dacia Duster, fiind cuprinse între 1.098,21 lei/lună și 1.894,71 lei/lună, arată Hotnews.

Referitor la derularea și încetarea Contractului de asociere în participațiune 365/C/22.12.2008 și la încheierea Contractului de închiriere spații comerciale 58/C/27.02.2020 (cu Millenium Pro Design SRL) s-a constatat că modificarea contractului de asociere în participațiune, prin încheierea unui act adițional, s-a realizat în baza unei hotărâri de aprobare a AGEA, calificată în mod definitiv de către instanțele de judecată, drept nulă.

De asemenea, cu toate că, în conformitate cu art. 6.2.5. din Contractul de asociere în participațiune 365/C/22.12.2008, CNAB a avut dreptul, pe tot parcursul derulării contractului, să solicite informații cu privire la beneficiile și pierderile asocierii, demersurile judiciare și convenționale efectuate de companie în perioada 2018-2019, pentru obținerea unei părți cuvenite din rezultatele asocierii, finalizate prin încheierea unei convenții, au vizat doar sumele cuvenite pentru perioada 01.03.2016-31.08.2019. Aceasta în condițiile în care activitatea asociatului titular desfășurată prin intermediul platformei on-line s-a derulat și în perioada 2013-2015, perioadă pentru care CNAB i se cuveneau părți din beneficiile obținute de asociatul titular.

viewscnt
Afla mai multe despre
aeroporturi bucurești
corpul de control